Hlavní navigace

Recenze knih

1. 11. 2005

Sdílet

Než přijde vakovlkDialogy o současné vědě Možná jste při čtení všech manuálů, příruček, učebnic a výukových kitů úplně pozapomněli, že počítače a oblast informatiky zd...
Než přijde vakovlk
Dialogy o současné vědě

Možná jste při čtení všech manuálů, příruček, učebnic a výukových kitů úplně
pozapomněli, že počítače a oblast informatiky zdaleka není jen naše každodenní
práce. Že to nejsou jen ona "písíčka" a pár programů, s nimiž pracujeme. A že
někde v zákulisí, o němž jen mlhavě něco tušíme, se odehrávají zásadní výzkumné
krůčky, díky nimž nám za dalších dvacet či padesát let bude připadat počítačový
svět opět samozřejmější, i když to bude v zásadě realizovaná sci-fi.
Mimo jiné právě o takovém světě počítačů pojednává ve své knize dlouholetý
redaktor Computerworldu a Scienceworldu, jehož záběr se rozhodně neomezuje na
svět IT. Právě široký rozhled autora umožnil vznik této knihy, navazující na
rozsáhlou sérii dřívějších článků, jejichž převažující formou je rozhovor se
zajímavými "spoluautory". V ní jsou počítače a jejich vývoj zasazeny do
jakýchsi organických souvislostí s ostatním vědeckým pokrokem, a to se všemi
nejbizarnějšími zajímavostmi a neuvěřitelnými perspektivami. Kromě velmi
zajímavého čtení a spousty námětů k přemýšlení se vám tak dostane pocitu, že
počítače a "vše kolem nich" se nevyvíjí jaksi mimo náš svět, ale v těsných
souvislostech s jinými obory.
Zmíněnou sounáležitost lze vycítit již z výběru témat, jež s počítači souvisí.
Najdete zde třeba pojednání o překladech a počítačové lingvistice, kde je
provázanost s jinými vědními obory obzvláště názorná, zkrátka nepřijdou ani
milovníci tvrdších kalibrů. Za zmínku určitě stojí třeba texty o počítání
kvantovém, kde se autor podle svých slov při psaní knihy "přiblížil pochopení
tohoto problému více než kdy dříve", ryzím teoretikům-amatérům je zase určena
proslulá tematika Turingových strojů a testů. Máte-li rádi aplikace na výši,
pak jistě poslouží třeba špetka umělé inteligence.
Za upozornění jistě stojí fakt, jenž jsme možná dostatečně nezdůraznili:
materiál vznikal několik let a je výsledkem četných autorových konzultací s
odborníky v daných oborech. Hutné surovině pak byla dodána kvalitní forma
prověřeného autorského rukopisu. Jde o výbornou knihu nejen o počítačích, ale o
i o světě, do nějž technologie IT patří.

Autor: Pavel Houser
Nakladatelství:
Dokořán, Praha, 2005
Počet stran: 200
Cena: 198 Kč

Antispam Metody, nástroje a utility...

Ačkoliv to tak na první pohled možná nevypadá, boj s nevyžádanou poštou je
opravdu jedním z klíčových problémů současné internetové komunikace. I když
bychom to třeba nečekali, téma vydá na celou poměrně obsáhlou knihu. Nejde o
plané řeči o tom vás hravě přesvědčí autoři tohoto dílka.
Tvůrci se spamu chopili opravdu od podlahy a připravili poměrně ucelený
materiál. Narazíme zde tedy jak na kapitoly o celkové koncepci boje proti
nežádoucí poště, jež se možná zatvrzelým technologům budou zdát zbytečným
řečněním, tak na podrobné popisy práce vybraných aplikací. Dobrou zprávou je,
že svá témata zde najdou jak správci poštovních serverů, tak uživatelé
"koncových" aplikací poštovních klientů, jejichž spolupráce je při antispamové
válce velmi důležitá.
Veškerý zpracovaný materiál je v knize rozdělen na čtyři hlavní části. První
čtveřice kapitol je spíše koncepčního rázu: žádný konkrétní software a popisy,
ale principiální postupy a strategie. Pokud jste v oblasti nováčky, určitě
nepřeskakujte třetí kapitolu s vysvětlením základních metod boje se spamem.
Část druhá je o poznání konkrétnější. První z oddílů je zaměřen na využívání
internetových serverů s "černými seznamy" a obdobné postupy. Další kapitoly již
na příkladu jedné z populárních aplikací ukazují, jak konkrétně při obraně
postupovat. Ve třetí části knihy již autoři zcela propadli technologickým
choutkám a popisují širokou škálu programového vybavení pro různé operační
systémy, aby se v posledních třech kapitolách vrátili ke koncepční práci a
naznačili jemnější odstíny boje s nevyžádanou poštou a aktuální trendy.
Přestože autoři rozpracovali téma dosti zeširoka, v některých místech textu
jsme se neubránili pocitu, že trocha podrobnějšího vysvětlení by neškodila.
Například jeden z proslulých mechanismů Bayesovo filtrování určitě není popsán
tak důkladně, jak by si zasloužil, podobně na tom jsou i některá další témata.
Také souvislosti mezi kapitolami jsou někdy trochu nepřehledné. Na druhou
stranu je kniha dosti zevrubná a svou náplní na našem trhu ojedinělá.

Autor: P. Wolfe, Ch. Scott, M. W. Erwin
Nakladatelství: CP Books, Brno, 2004
Počet stran: 375
Cena: 397 Kč

Zabezpečení počítačových sítí bez předchozích znalostí

Výklad problematiky počítačových sítí, pocházející z nakladatelství firmy
Cisco, je již znám i tuzemským zájemcům. Za obsáhlou několikasvazkovou kolekcí
velmi pokročilých učebnic, jimž věnoval péči stejný nakladatel, následovala v
závěsu menší řada základních učebnic, určených především pro začátečníky. Mezi
ně patří i tento titul.
Říkáme-li, že text je zpracován s ohledem na začínající správce, je třeba
tvrzení uvést na pravou míru. Bezezbytku to platí o způsobu zpracování a
zvoleném didaktickém postupu. Zahrnutá témata, jež zdaleka nejsou látkou pro
začátečníky, autor vykládá velmi názorným a dobře pochopitelným způsobem.
Ačkoliv je tedy název dosti troufalý, je výklad opravdu přístupný.
Při pohledu na obsah kapitol zjistíme, že tvůrce byl v tomto směru naprosto
nekompromisní a naštěstí se nedopustil zbytečného zjednodušování či zamlčování
s cílem dosáhnout lepší stravitelnosti látky. Kniha v deseti kapitolách obsáhne
nejdůležitější oblasti bezpečnostní problematiky, nebyly ošizeny ani
"nezáživné" problémy jako bezpečnostní zásady či bezpečnostní politiky.
Většina kapitol je věnována ryze technologickým pojednáním. Dobře jsou popsány
šifrovací algoritmy a technologie virtuálních privátních sítí, významná část je
zaměřena na firewally, velmi důkladně je představen protokol IPSec. Nechybí
všudypřítomné téma bezdrátových sítí a jejich ohrožení, zajímavým zpestřením je
bezesporu kapitola, v níž vedle detekce útoků (IDS) přijde řeč na technologii
návnady (honeypot). Přese snahu v zásadě nic nezamlčet narazíme v některých
případech na "chybějící" odstavce: více prostoru by si rozhodně zasloužila
problematika PKI a rozbor zabezpečení sítí Wi-Fi, byť poměrně rozsáhlý, mohl
být místy ještě důkladnější. V neposlední řadě nesmíme zapomínat, že všechna
řešení jsou poměrně uniformě demonstrována na zařízeních firmy Cisco.
Přes uvedené výhrady se jedná o jednu ze zdařilých učebnic základních
problematiky síťové bezpečnosti. Látka je dobře podána a pokud zájemci mají
vůli poctivě pracovat s kontrolními dotazy, mohou se hodně naučit.

Autor: Thomas M. Thomas
Nakladatelství:
CP Books, Brno, 2005
Počet stran: 338
Cena: 397 Kč

Naučte se komponovat kreativně

Již první tituly tohoto nakladatele s tematikou fotografování dávaly tušit, že
redakční tým se rozhodl nastavit laťku na tuzemské poměry hodně vysoko. A to
jsme ještě netušili, že po skvělých knihách Petersona či Eismannové nás čeká
dílko, jež vám v tomto sloupku přiblížíme.
Už samotnou volbou názvu se autorský kolektiv pokusil navázat právě na
inspirativní tvorbu Petersonovu. Až při dalším zkoumání zjistíte, že náplň je
tentokráte ryze česká, a vůbec vás nebude mrzet, že pojmenování knihy je jakoby
vypůjčeno odjinud. S překvapením totiž zjistíte, že se jedná možná o jednu z
nejzajímavějších knih pro tvůrčí fotografy v posledních letech.
Publikace je vlastně jakousi učebnicí kompozice fotografických obrazů pomocí
názorných příkladů. Stručně řečeno, dvě a půl desítky fotografů, zaměřujících
se na zcela odlišná témata, zde odhalí své tvůrčí postupy a naznačí, co je vede
ke zvoleným způsobům ztvárnění. Editoři svazku vybrali záměrně širokou škálu
námětů, takže zde najdete krajináře, tvůrce abstraktních kreací, dokumentaristy
či třeba fotografy sportovní.
Až potud by stále mohlo jít o dílo průměrné a obyčejné, což se ale v žádném
případě nestalo. Redakci se totiž podařilo shromáždit fotografický materiál a
autorský komentář v sestavě, kterou jen stěží lze nazvat jinak než hvězdnou.
Prakticky každý ze zařazených autorů náleží do tuzemské fotografické špičky a
je mistrem svého "tématu". Z dokumentaristů zde tedy najdete Šibíka či Štreita,
krajináře reprezentují Kamarád či Havel, sportovní fotografii zastupuje Koliš a
máte-li chuť třeba na portrét, nabízí se Slavík. Nechybí zde ukázky abstrakce,
vysloveně výtvarná fotografie (třeba v podání Birguse) či oblíbená Saudkova
extravagance s jeho originálním komentářem.
Kniha je mimo veškerou pochybnost špičkovým materiálem svého druhu. Myšlenka
"učit se od nejlepších" je zde převedena do skvělé formy, komentáře autorů
výborných snímků jsou cenné a velmi inspirativní a technické zpracování knihy
je odpovídající, tedy velmi dobré. Lepší vánoční dárek pro fotografa už letos
nemůžete koupit!

Autor: kolektiv
25 českých fotografů
Nakladatelství:
Zoner Press, Brno, 2005
Počet stran: 160
Cena: 296 Kč

Photoshop: Velká kniha úprav digitální fotografie

Vedle vysloveně inspirativních, téměř obrazových publikací připravuje brněnský
nakladatel ve své řadě pro digitální fotografy i knihy spíše technicky
orientované. Ke zdařilým kouskům, třeba od Frasera či Eismannové, se řadí i
tato novinka, na jejíž náplň bychom vás rádi nalákali.
Již z názvu je patrné, že autoři měli v úmyslu osvětlit práci s digitálním
fotografickým materiálem pomocí nepsaného profesionálního standardu programu
Adobe Photoshop. Důvodů je jistě řada, avšak jeden je při důkladnějším studiu
tohoto materiálu jasně patrný: zvolený software prostě umí vše, co vám tvůrčí
autoři chtěli předvést. A rozhodně toho není málo.
V úvodních dvou kapitolách je patrná snaha udržet se na hraně mezi suchým
popisem aplikace a užitnou hodnotou. Pojednání o toku dokumentů Photoshopem a
prezentačních možnostech je jakousi nezbytnou technologickou předehrou, po níž
konečně následuje výklad sestavený podle logiky fotografické práce. Třetí oddíl
nás tak zavádí do základní dílny, kde nemůžeme přežít bez precizních výběrů,
běžné práce s barvami či odstranění nežádoucího šumu. Ucelená čtvrtá kapitola
řeší retušování a nápravy různých pochybení, která je možné zachránit. Najdete
zde jak nápravu skenů, tak záchranné postupy při expozičních chybách.
Následující oddíl je zaměřen na fotografie portrétů a zavádí nás poměrně
daleko, od jemných vylepšení do oblasti totálního "zkrášlení". Velmi
inspirativní je pak šestá kapitola, obsahující často žádané finty a efekty.
Najdete zde třeba emulace přechodových filtrů, práci s jemně rozptýleným
světlem, proměny hloubky ostrosti či zlepšování sytosti barev. Právě u barev
zůstanete v celé sedmé části, aby vás autoři v posledních dvou kapitolách
zavedli do oblasti tvorby zcela bez zábran a předvedli možnosti efektů či
techniky koláží. Kniha splňuje všechny požadavky na kvalitní učebnici tohoto
druhu: ukázkové snímky jsou rozhodně nadprůměrné, doprovodný grafický materiál
je zpracován velmi názorně a výklad je dobře strukturován. Navíc zde spolehlivě
platí pravidlo o vhodně zvolených ukázkách, jež nahradí spoustu zbytečných řečí.

Autor: Jack Davis a Ben Willmore
Nakladatelství: Zoner Press,
Brno, 2005
Počet stran: 271
Cena: 333 Kč

Počítačové sítě bez předchozích znalostí

Že má společnost Cisco vedle jiných předností i výborně propracované didaktické
materiály, jste se možná již sami stihli přesvědčit. Pokud jste v oboru sítí
začátečníky, nemusíte se obávat, že literatura této značky je jen pro
pokročilé. O velmi zdařilém výukovém přístupu k začínajícím zájemcům svědčí
nejen projekt Cisco Akademie, ale i příručky z této řady.
Kniha je vlastně prvotním a nejzákladnějším úvodem, jaký si lze v oblasti
síťování představit. Autor šel až tak daleko, že do úvodních kapitol zařadil
"motivační" látku, s vysvětlením, proč se vlastně sítěmi zabýváme a jaký smysl
má jejich nasazení. Takže jste-li úplnými elévy, nemějte obavy, začít úplně od
začátku není problém.
Přestože se autor velmi umně pokusil zpracovanou látku převést do podoby
komplexní metafory, kde analogií je silniční provoz, my se zde přidržíme
zavedených termínů. Publikace je rozdělena na šest větších částí, jež
odpovídají základním "síťovým" tématům. Po první, již naznačené vstupní části
následuje výklad koncepce lokálních sítí. Samozřejmě zde narazíme na principy
ethernetu, jeho moderní varianty a také pokročilejší principy virtuálních LAN.
Další části již nekompromisně směřují k soudobému síťovému božstvu architektuře
TCP/IP. Tvůrce zde opravdu důsledně a šikovně využívá zvolenou metaforu, díky
níž jsou principy spolehlivého doručování dat či směrování v rozlehlých sítích
dobře pochopitelné. Názorně se můžete přesvědčit, že dobře zvolený didaktický
postup dovoluje stravitelně vysvětlit i obtížnější látku, jako je třeba
dynamické směrování. Na zajímavě pojatou část o rozlehlých sítích (WAN) pak
navazují základní kapitoly o bezpečnostních problémech. Je dobré si uvědomit,
že zde se opravdu pohybujeme na základní úrovni, a tak je cílem objasnit
výchozí principy: proč ověřovat uživatele, proč kontrolovat provoz a co jsou to
třeba pravidla či politiky.
Autor zůstal svým pojetím a kvalitou textu věren vysokému standardu učebních
materiálů z dílen Cisco. Až časem čtenář/začátečník prozře a zlepší svou
orientaci, určitě tuto základní učebnici docení.

Autor: Wendell Odom
Nakladatelství:
CP Books, Brno, 2005
Počet stran: 383
Cena: 397 Kč

Autor článku