Hlavní navigace

Recenze knih

1. 5. 2005

Sdílet

KaZaA, DirectConnect, eDonkey, BitTorrent a další Výměnné sítě jsou bezesporu vůdčím fenoménem dnešní internetové reality. Ne nadarmo se říká, že pro někoho jde o docela slušný...
KaZaA, DirectConnect, eDonkey, BitTorrent a další

Výměnné sítě jsou bezesporu vůdčím fenoménem dnešní internetové reality. Ne
nadarmo se říká, že pro někoho jde o docela slušný adrenalinový sport, a o
skutečně praktické, užitné hodnotě těchto systémů jistě není pochyb. Faktem
však je, že se o nich dosud příliš nevydávaly knížky...
Zavedený nakladatel se rozhodl ke kroku, jenž vypadá nenápadně, a přesto má v
sobě zajímavý náboj. O činnosti výměnných sítí se přecejen psalo především v
prostředí nespoutaného internetu a nebo docházelo k šíření znalostí "lidovou
slovesností". Tato kniha však bez okolků přistupuje přímo k věci. Ačkoli vypadá
její vydání jako gesto, naznačující samozřejmost popisovaného fenoménu a jeho
každodenní využívání, přesto došlo k mírnému úhybnému manévru: tvůrci jsou
schování za "kolektiv autorů", ačkoliv zodpovědnost nakladatele je nasnadě.
Náplň publikace je jednoznačně orientována na začínající či mírně poučené
uživatele. Ačkoliv v ní najdete hned ve druhé kapitole pojednání o právních
aspektech problematiky P2P komunikace, je jasné, že jde o pár stránek spíše
"pro formu". hlavní látkou je pojednání o historii, současnosti a především
praktické použitelnosti existujících výměnných sítí. Čtenáři mohou načerpat
základní povědomí o principech několika z běžně využívaných systémů, což
poslouží jako nezbytný teoretický základ pro jejich úspěšné praktické využití.
Významný podíl na obsahu mají samozřejmě odstavce o získání, instalaci a
konfiguraci klientských programů, protože by bylo naivní si myslet, že čtenáře
zajímá především síťová architektura. Postupy naznačené metodou "krok za
krokem" nejsou žádnou výjimkou. Pokud vás fenomén P2P sítí dosud míjel, jedná
se o výborný vstupní materiál pro každého průměrně zběhlého uživatele.
Přestože samotná technologie výměnných sítí a jejich užívání nejsou ničím ze
zákona špatným, někdy je upřímnost tvůrců možná až přílišná: ukázky obrazovek s
názvy hudebních či filmových titulů evokují cosi nepatřičného. I název knihy
napovídá, koho chtěl nakladatel populisticky oslovit, autorským právům navzdory.

Autor: kolektiv
Vydavatelství:
Computer Press,
Brno, 2004
Počet stran: 190
Doporučená cena: 169 Kč

Photoshop Retušování a korekce digitální fotografie

Možná jste měli pocit, že mezi knihami o digitální fotografii je již tak těsno,
že dalším titulům nebude dopřáno sluchu. Přesto vycházejí stále a objevují se
mezi nimi i novinky, jež si najdou cestu na špici i mezi početnou konkurencí.
Mezi specializovanými tituly v oblasti zpracování digitálních snímků je právě
tato kniha příkladem, že příjemná překvapení nekončí.
Jak při četbě brzy pocítíte, autorka se problematice věnuje na vysoké úrovni, a
proto si též pro demonstraci možností retušování zvolila královský nástroj
Adobe Photoshop. Veškeré techniky, na něž můžete narazit, jsou tedy předváděny
v tomto programu, čímž je čtenářská obec jednoznačně určena. Látka je rozvržena
do kapitol, které jednoznačně sledují logiku práce a autorský záměr, nikoliv
rozložení ovládacích prvků či podobně zavádějící schéma. Ačkoliv je v úvodu
zařazena úvodní kapitola se základními postupy při práci s programem, je po
této krátké "školičce" již řeč pouze o samotných fotografiích.
Mezi popsanými postupy najdete nejdůležitější korekční techniky, jako jsou
úprava tonality a kontrastu pořízených snímků, náprava expozičních chyb či
základní úpravy barevného podání. Poměrně dost prostoru věnuje autorka nápravě
mechanicky poškozeného materiálu, tedy odstranění prachu, škrábanců, skvrn, ale
také retušování zlomů či trhlin. V této části, jež patří k nejlepším, je dobře
znát, že fotografka intenzivně pracuje také s klasickým materiálem a skeny, což
v řadě jiných publikací znatelně chybí. Další velkou částí je práce s
portrétními fotografiemi, ale k vidění jsou i zajímavé postupy jako kolorování
či tónování celých snímků.
Obrovskou předností celobarevné, slušně vytištěné knihy je rozsáhlé množství
perfektního ukázkového materiálu. Právě v tomto směru autorka drtivě poráží
řadu konkurentů, včetně tuzemské produkce, neboť vypovídací hodnota jejích
snímků mluví často za vše. Zkrátka, nepřečtete odstavec, aniž byste viděli, jak
to má vypadat. Jde bezpochyby o nadprůměrnou knihu o umění retušovat
fotografie, která je vhodná pro širokou obec uživatelů Photoshopu.

Autor: Katrin Eismannová
Vydavatelství: Zoner Press, Brno, 2005
Počet stran: 368
Doporučená cena: 378 Kč

Digitální fotografie ve Photoshopu CS

Pozorný čtenář či alespoň průzkumník na tuzemském knižním trhu bezesporu ví, že
toto zdaleka není první titul od Scotta Kelbyho. Ba co více, není to ani jediný
titul, věnovaný problematice produktů Adobe a jejich využití při retuši
fotografií. A máte-li neodbytný pocit, že jste něco dost podobného už přece
viděli, jste nebezpečně blízko pravdě. V první řadě odložíme širší souvislosti
a budeme se věnovat knize samotné. Jde rozhodně o nadprůměrné dílko s ukázkami
široké škály technik při úpravě digitálních snímků, a to na poměrně vysoké
úrovni. Hlavním magnetem rozhodně jsou kvalita a množství obrazového materiálu,
na němž jsou postupy naznačeny. autor namíchal směs textu a ukázek zhruba v
poměru "půl na půl", což rozhodně výborně demonstruje popisované kroky. Zvolený
učební postup je z valné většiny ve formě "krok za krokem", což však autor
prokládá cennými podrobnějšími komentáři tak, aby čtenář operace jen
bezmyšlenkovitě neprováděl. Ze zahrnutých témat zmiňme třeba základní
organizaci a prohlížení materiálu, ořezy a změny velikosti či tradiční nápravu
expozice a šumu. Dále autor volně střídá kapitoly o technice maskování ve
Photoshopu třeba s účelně orientovaným výkladem retušování portrétů či konverzí
na černobílou škálu. Nechybí řada specialit, jako "dokonalé" doostřování či
náročnější práce s barvami, dále mnoho zajímavých efektů a též třeba tvorba
panoramat.
Pokud se vrátíme k oněm širším souvislostem, je namístě upozornit, že Scott
Kelby napsal a tuzemský nakladatel nedávno rovněž uvedl jen o něco starší
variantu prakticky téže knihy. její výukový materiál však byl vystavěn na o
něco starší verzi programu Photoshop. Pokud publikaci máte, je upgrade na tuto
verzi prakticky zbytečný. Nejenže kapitoly jsou téměř shodné, ony se i
prakticky stejně jmenují, a skrovné množství novinek jen stěží může
ospravedlnit investici. Zkrátka, jde o verzi výborné publikace pro ty, kdo tu
bezprostředně předchozí ještě nemají. Výpravné provedení na kvalitním papíře
zajišťuje dobré podání barevného materiálu, takže názornost je zaručena.

Autor: Scott Kelby
Vydavatelství:
Computer Press, Brno, 2004
Počet stran: 372
Doporučená cena: 489 Kč

Použitelnost domovských stránek

Říkáte, že o webu už bylo napsáno všechno? Že existují spousty knih, jak
stvořit technicky správnou, barevně ladící a pro uživatele neodolatelnou
stránku? Že je popsáno vše, co může webové rozhraní vůbec zahrnovat? No vidíte,
a inspirovali jste se někdy skutečnou použitelností svých či cizích webů?
V ediční řadě Encyklopedie webdesignera přináší Zoner publikaci, jejíž náplň
vás možná velmi překvapí, ba co víc, i zaskočí. Ano, prolistujte si ji ještě
jednou, a zjistíte, že jde skutečně o jakousi kritickou revizi desítek
domovských stránek, jež možná také dobře znáte. Co je na tom zajímavého?
Přestože jste třeba portál CNN viděli mnohokrát, netušili jste přesně, proč vám
jeho ovládání úplně dobře "nesedlo": odpověď hledejte zde!
Kniha je v podstatě triumfem výukové metody, postavené na rozpoznaných chybách
ostatních. Krok za krokem vás autoři provázejí místy důvěrně známým světem
webových sídel a na jemných detailech, náznacích a nuancích vám přesvědčivě
ukazují, kde a co by se dalo vylepšit. Jde o jakousi podrobnou analýzu
rozsáhlého materiálu, jež poskytne vnímavému čtenáři mnoho inspirace pro tvorbu
vlastních návrhů. Rozbory jsou překvapivě důkladné a nekompromisní, ovšem nijak
urážlivé cílem není hanět, ale poučit se od těch, kteří už něco zkusili jinak.
Samozřejmě že sebraný materiál a jeho popisy nejsou voleny náhodně. Tvůrci
knihy přesně věděli, na které aspekty chtěj upozornit, a výborně setřídili
zdrojový soubor ukázek do potřebného sledu. Řeč přijde prakticky na všechny
prvky stránek: volbu barevnosti, ovládací mechanismy, formáty textů a
obrazových prvků či celkový layout. V řadě případů se budete hodně divit, co
vše hraje svou roli a jak významné detaily jste dosud přehlíželi
Jde o velice inspirativní dílko, jehož pojetí se výrazně vymyká z okruhu u nás
dosud publikované literatury o webu. Ačkoliv koncepce vypadá na první pohled
dosti jednostranně, zkuste si knihu alespoň půjčit a nechte se vtáhnout "do
děje". překvapí vás nečekaně vysoká užitná hodnota, skutečné množství dobrých
tipů k zamyšlení. Tedy, nic pro pouhé "drtiče kódu".

Autor: Jakob Nielsen, Marie Tahir
Vydavatelství: Zoner Press, Brno, 2004
Počet stran: 323
Doporuč. cena: 441 Kč

Jak zabezpečit bezdrátovou síť Wi-Fi

Přestože to tvrzení na první pohled vypadá podivně, dnes, v době vrcholícího
zájmu o bezdrátové sítě, je na českém trhu zoufale málo použitelných učebnic s
touto tematikou. Do kolekce, jejíž prvky byste hravě spočítali na prstech jedné
ruky, nedávno přibyla tato velmi aktuálně zaměřená publikace. A její předností
zdaleka není jen ono zvolené téma, tedy bezpečnost. Přestože problém
zabezpečení, či spíše koncipování bezpečných bezdrátových sítí je mediálně
slušně "ohlodanou kostí", pořádný studijní materiál se nám dostává do ruky v
knižní podobě až teď. Starší publikace v češtině byly v jisté nevýhodě vývoj v
posledních dvou letech šel prudce vpřed a nyní nastala ideální chvíle shrnout
situaci. Autor nás v poměrně důkladném přehledu seznamuje s běžně dostupnými
technologiemi ochrany Wi-Fi sítí, a to jak po stránce principiální, tak z
pohledu každodenní správy a konfigurace. V jednotlivých kapitolách před námi
defilují postupné vývojové fáze: Wi-Fi a jejich samotný vznik, základní
principy jejich běhu a dále první zabezpečení v podobě problematického
mechanismu WEP. Následuje pojednání o principech War Drivingu, a po mírné dávce
strachu a paranoii se vracíme k zabezpečení výkladem nejmodernějších trendů v
podobě WPA, nasazení protokolu 802.1x a nejčerstvější normované variantě
802.11i.
V dalších částech autor nabízí též zabezpečení pomocí implementace virtuálních
privátních sítí, a následně ve třech kapitolách probírá typické scénáře
nasazení, od domácí instalace přes firemní síť po veřejný přístupový bod.
Přehled, jehož se nám zde dostává, je poměrně důkladný a vyčerpávající. Když
připočteme i dodatky, získáme dobrý přehled o bezdrátových přenosech, jejich
ohrožení a použitelných cestách k ochraně. Možná mohl text zahrnovat ještě
trochu více obrazového materiálu, obzvláště názorných ilustrací, ale jinak jej
užijí příznivci všech běžných operačních systémů.
Kniha je sice nenápadnou, leč svým monografickým přístupem vlastně jedinou
souhrnnou látkou svého druhu na trhu. Začínáte-li v této oblasti své pátrání po
vědomostech, investujte do ní!

Autor: Lee Barken
Vydavatelství:
Computer Press, Brno, 2004
Počet stran: 174
Doporučená cena: 197 Kč

Administrace a diagnostika sítí pomocí OpenSource utilit

Přestože při zaznění magického slovního spojení "open source" si drtivá většina
uživatelů představí Linux, OpenOffice či GIMP, administrátoři vědí, že zde se
skrývá silný potenciál i pro pokročilou správu či dohledování síťového provozu.
Knížka, jíž vám zde představujeme, není zdaleka pro každého, kdo chce software
zdarma: musíte vědět, co po něm opravdu chcete.
Publikace je základním přehledem některých zajímavých programů pro administraci
síťového prostředí, jež se ve světě volného softwaru objevily. Jistě by se dalo
po letmém prozkoumání kapitol lehce podiskutovat o autorově výběru, ale nabídka
je nesmírně široká a tvůrce sestavil kolekci, která naštěstí zachovává jistou
logiku a vnitřní konzistenci.
V desítce kapitol jsou zde představena různorodá řešení, jejichž pojítkem je
správa rozsáhlejšího prostředí s odpovídajícími nároky na automatizaci či
přizpůsobení. Autor samozřejmě pojednává o protokolu SNMP a odpovídající
kolekci nástrojů, dále zmiňuje výborné řešení MRTG pro grafické znázorňování
síťového provozu a také nástroj Neo pro dohled nad přepínanými sítěmi. Nasazené
vysoké tempo co do hutnosti výkladu poté již neustává: následují utility jako
NetFlow pro důkladný audit provozu, monitor logovacích záznamů Oak a další
kapitola je věnována postupům při dohledu nad běžícími službami. Možná trochu
paradoxně až v závěru přicházejí stati o základním kamenu programu tcpdump pro
sniffování sítě a také kolekci běžných pomůcek, jako jsou Ping, Telnet či
Netstat, a v samotném finiši se autor neudržel a naznačil, jak si pomocí Perlu
či jiných prostředků vyrobit software vlastní. Poslední kapitolku o skvělém
programu Ethereal zpracoval Libor Dostálek.
Kniha není žádným počtením pro zaryté uživatele Windows, neboť drtivá většina
ukázek probíhá na unixové platformě a autor knihy je navíc sám spolutvůrcem
některých nástrojů, o nichž píše, takže čtenáře nešetří. Jde tedy o látku pro
odhodlanější nátury, ovšem materiál je to o to cennější a kvalitnější, s
dostatkem prostoru pro improvizaci.

Autor: James M. Kretchmar, Libor Dostálek
Vydavatelství:
Computer Press, Brno, 2004
Počet stran: 216
Doporučená cena: 247 Kč