Hlavní navigace

Recenze: InstallShield 2008 Premier

7. 10. 2008

Sdílet

Programátoři a tvůrci softwarových aplikací často řeší palčivý problém: jak co nejefektivněji dostat vytvořený program nebo počítačovou hru na počítače cílových uživatelů.

skoleni

Podle úrovně modulární kompozice programu může být instalační proces triviální, středně složitý nebo výrazně komplikovaný. Naštěstí, instalaci a aktivity s ní spojené lze automatizovat užitím vhodných nástrojů. Třeba pomocí aplikace InstallShield 2008, která pochází od společnosti Macrovision.

Produktová politika a segmentace uživatelů

Hned na úvod musíme podotknout, že InstallShield 2008 není standardním programem pro digitální řízení instalačních procesů. Ve skutečnosti jde o mistra oboru, s jehož filosofií „rychlého vývoje instalací“ se během desetiletí seznámily miliony uživatelů po celém světě. Produkt se podle aplikované marketingové strategie dodává ve třech vyhotoveních, z nichž každé je zacíleno na jiný segment uživatelů. Nejnižší verzí je „expresní vydání“, které přináší pouze základní funkcionalitu pro stavbu instalačních balíčků. Zalíbení v InstallShield 2008 Express najdou zejména příležitostní tvůrci instalací, jež si příliš nepotrpí na existenci pokročilých programových rysů. Jestliže jsou vaše nároky větší, můžete sáhnout po verzi s přídomkem Professional. Ta je primárně určena pro profesionální jednotlivce, kreativce a malé softwarové týmy. Na nejvyšším stupínku produktové hierarchie svou pozici zaujímá luxusní verze Premier, ukrývající kompletní výbavu funkcí, jež budou potřebovat inženýři tvořící robustní softwarová řešení ve velkých vývojářských týmech. Nuže a právě InstallShield 2008 Premier nám byl poskytnut k recenzi.


Dokonalá symbióza s uživatelem

V nové edici se InstallShield 2008 ještě více koncentruje na potřeby uživatelů. Již při prvním spuštění aplikace se nás uvítací průvodce zeptá, zda máme zkušenosti s přípravou softwarových instalací. Na základě naší odpovědi InstallShield podnikne další kroky: seznámí nás s instalačním procesem a charakterizuje jednotlivá stádia jeho životního cyklu, představí nám komponenty svého integrovaného vývojového prostředí, nebo poví, co se změnilo od minulé verze. Navíc, jakmile sdělíme průvodci své aspirace, doporučí nám typ instalačního projektu, s nímž bychom měli začít.

Ačkoliv produkce instalací pro počítačové aplikace je neskutečně složitá, InstallShield 2008 před uživateli veškerou technickou náročnost umně ukrývá. Místo přímého psaní zdrojových instrukcí před nás program předkládá kolekci dialogových oken, nabídek a konfiguračních voleb, jejichž prostřednictvím můžeme směle modelovat výslednou podobu instalačního programu. Samozřejmě, aplikace nezapomíná ani na softwarové specialisty a experty, kteří vyžadují ničím neomezenou funkcionalitu a pro její dosažení se nezaleknou ani psaní složitých instalačních skriptů. Pokud budeme od takhle nízké úrovně technických prací abstrahovat, pak lze průběh tvorby instalačních programů shrnout do následující triády: vytvoření instalačního projektu, vizuální konfigurace projektu, sestavení a spuštění projektu. Za etapu vizuální konfigurace projektu je zodpovědný Projektový asistent (Project Assistant), jenž elegantně a hladce vede tvůrce instalací od prvních krůčků až ke zdárnému konci. V případě, že je nutné doladit určité aspekty instalačního projektu, smíme se přepnout do Návrháře instalace (Installation Designer), který nám v přehledné stromové struktuře dovolí modifikovat veškerá konfigurační nastavení editovaného projektu.

Instalace vytvořené programem jsou poháněny dvěma bázovými technologiemi, Microsoft Windows Installer (MSI) a InstallScript, resp. jejich kombinací. Podporovány jsou instalace běžící na straně klientů i serverů. InstallShield 2008 vyhovuje směrnicím systému Windows Vista, rozumí si s .NET Frameworkem 3.0 a dovede se integrovat do prostředí Visual Studia 2005. Vývojáři tak mohou zhotovovat instalace pomocí Projektového asistenta, aniž by opustili své oblíbené vývojové prostředí. Verze Premier umožňuje sestrojovat instalace v českém a slovenském jazyce, podobně jako i v desítkách dalších jazykových mutací.

Verdikt
InstallShield 2008 je nástroj na přípravu instalací, který se během svého evolučního vývoje vypracoval až na naprostou jedničku průmyslového odvětví. Jeho koupi doporučujeme všem, kteří potřebují prvotřídního producenta instalací a nejsou s to se spokojit s programy nižších kategorií.

- - Ján Hanák