Hlavní navigace

Recenze: CodeGear JBuilder 2008

26. 10. 2008

Sdílet

Začátkem dubna letošního roku uvedla firma CodeGear na softwarový trh novou verzi populárního integrovaného vývojového prostředí pro vytváření desktopových a webových aplikací v jazyce Java.

cyber23

Produktová politika, instalace a registrace


JBuilder 2008 se dodává ve třech verzích, jimiž jsou Turbo, Professional a Enterprise. Zatímco v provedení Turbo je JBuilder 2008 nabízen pro každého zájemce zdarma, zbývající dvě verze jsou již ryze komerční. JBuilder 2008 Turbo poskytuje základní nástroje pro začínající a mírně pokročilé studenty počítačových věd, jejichž záměrem je seznámit se s programováním v Javě. Profesionální verze je zacílena na individuální vývojáře a malé softwarové týmy, jež vytvářejí jedno- a víceklientské desktopové a webové aplikace pro operační systémy Windows, Mac OS a Linux. JBuilder 2008 Professional je funkčně vyspělejší než základní edice, přičemž k jeho silným stránkám patří vizuální návrhář Swing se schopností automatické synchronizace zdrojového kódu s vizuálním návrhem, dále základní portfolio nástrojů pro softwarové modelování v jazyce UML 2.0 a profilovací prostředky zabezpečující hladký průběh výkonnostního testování sestrojených aplikací. Zcela nejvyšší verze Enterprise se pak soustřeďuje na potřeby středně velkých a velkých vývojářských oddělení, kterým přináší robustní nástroje pro pečlivé řízení všech stádií vývojového procesu. Hlavní inovace edice Enterprise představuje použití aplikačních továren, kooperační nástroje pro správu komunikace mezi členy vývojářského týmu, jakožto i početnější soupravu diagramů jazyka UML 2.0.K recenzi jsme obdrželi JBuilder 2008 v nejvyšší verzi Enterprise. V produktu najdou uživatelé dva DVD disky. Na hlavním disku jsou umístěny instalační soubory vývojového prostředí a hodnotných komplementárních nástrojů (ProjectAssist, OptimizeIt Agent, InterBase 2007 Developer Edition a Blackfish SQL). Druhé médium je tzv. partnerské, přičemž přináší doplňkovou přidanou hodnotu, kterou vytvářejí zejména exkluzivní a plné verze programových komponentů. Během instalace JBuilderu 2008 máme možnost provést instalaci několika aplikačních serverů (jako je Apache Geronimo, Apache Tomcat, JBoss nebo Glassfish), s nimiž budou posléze naše aplikace spolupracovat. Celkově si instalace vyžádá přibližně jeden a půl gigabajtu místa na pevném disku. Po úspěšném nainstalování je zapotřebí nejpozději do 14 dnů JBuilder 2008 řádně zaregistrovat ve webovém sídle CodeGearu.
Integrované vývojové prostředí (IDE)

Ačkoliv v minulosti se Borland/CodeGear spoléhal na vlastní integrované vývojové prostředí pro Javu, počínaje verzí 2007 produktu JBuilder dala společnost přednost volně dostupné (a vesměs oblíbené) platformě Eclipse. JBuilder 2008 staví na Eclipse 3.3 (Europa). Tato volba se osvědčila, poněvadž prostředí IDE je nejenom vizuálně přívětivé a svižné, nýbrž také plné hodnotných doplňků neboli zásuvných modulů, jejichž působnost směřuje do korporátní sféry. Je to zejména chytře provázaná sada vyspělých nástrojů, jimiž se JBuilder 2008 odlišuje od jiných javovských prostředí, jež jsou založena na principech otevřeného softwaru. Díky koherenci aplikačních nástrojů patří prostředí JBuilderu 2008 ve svém oboru ke špičce.


Aplikační továrny

Nejvíce citovanou konkurenční výhodou JBuilderu 2008 jsou bezesporu aplikační továrny. Aplikační továrny poskytují více než koncepci: jedná se o metodologii, jejímž smyslem je opětovné využití zdrojového kódu, aplikačních metadat a dalších součástí aplikace, jež mohou být zapouzdřeny do speciálních sad, tzv. aplikačních modulů, z nichž pak smí být sestavována nová softwarová řešení. Aplikační modul je seskupením jednoho nebo více aplikačních projektů společně s projektem aplikační továrny, jež obsahuje aplikační metadata. Archivovaná metadata sdružují zpravidla následující informace o aplikaci: informační položky asociované s aplikačními zdroji, aplikační diagramy, skripty a doplňkové soubory. Právě uchovávaná metadata umožňují uplatnit nové paradigma tvorby softwaru, tzv. aplikací řízený model vývoje softwaru. Potřebám aplikačních modulů se dokáže flexibilně přizpůsobit také vývojové prostředí JBuilderu 2008, čímž může být naplněna myšlenka aplikačně centrického vývojového schématu. Ačkoliv JBuilder 2008 si s sebou nese několik předem připravených aplikačních továren, vývojáři smí vytvářet také své vlastní. Ty pak mohou najít své působiště v repozitoriu aplikačních továren.Vizuální návrhář Swing

JBuilder 2008 se spoléhá na schopnosti nového vizuálního návrháře Swing. Návrhář je schopen sestrojit grafická uživatelská rozhraní Java aplikací zcela podle směrnic vizuálního programování. Přitom pracuje podle dobře známé vizuální triády: namodelovat objekty grafického rozhraní upravit jejich vlastnosti napsat aplikační kód. Vizuální editor si dobře rozumí se základními a rovněž pokročilými designérskými nástroji, kontejnery, ovládacími prvky a komponenty (viz obrázek). O poznání se zlepšily dovednosti návrháře v oblasti polohování instancí ovládacích prvků a komponentů. Pomocí inteligentních vodících linek je možné objekty rychle a přesně umístit tam, kde je potřebujeme mít. Tím, že návrhář poskytuje vyšší vrstvu abstrakce, nenutí vývojáře psát zdrojový kód pro dosažení bázové funkcionality. Pokud to jde, těží ze synergie, kterou nabízí vizuální tvorba grafických rozhraní. Ceněnou vlastností je automatické generování fragmentů zdrojového kódu podle postupu návrhářských prací. Návrhář spolupracuje s editorem zdrojového kódu a na pozadí zabezpečuje implicitní synchronizaci grafického rozhraní a aplikační vrstvy. Tato kooperace je dvoucestná: jakmile provedeme změny v kódu, ty se neprodleně objeví v návrhovém režimu.


Modelování v jazyce UML 2.0 a LiveSource

JBuilder 2008 Enterprise je vybaven kompletní sadou diagramů jazyka UML 2.0 pro navrhování architektonické struktury moderních EJB 2.1/3.0/JPA aplikací a webových služeb. Při modelování se uplatňuje metoda simultánního inženýrství, při které LiveSource automaticky provádí dvojcestnou synchronizaci mezi vizuálními modely a zdrojový kódem. Výtečné je, že na model i kód můžeme nahlížet současně – pracovní plocha se inteligentně rozdělí na dvě části, které lze spravovat paralelně.
Analýza výkonu aplikací, profilování, audity a metriky

Ačkoliv v jazykové specifikaci Javy chybí potenciálně nebezpečné programové konstrukce, neznamená to, že se robustní desktopové a webové aplikace napsané v tomto jazyce obejdou bez pečlivé výkonnostní analýzy. JBuilder 2008 je po stránce výkonu měřících a profilovacích nástrojů uskutečňujících statickou a dynamickou analýzu zdrojového kódu vybaven na úrovni vyšší třídy. Monitorovat můžeme aktuální vytížení procesoru a operační paměti s možností okamžité detekce paměťových úniků. Analyzátor OptimizeIt si poradí také s vytvářením objektových grafů, sledováním pokrytí kódu a skenováním činnosti pracovních programových vláken. Data, která analyzátor získává při běhu aplikace uvnitř virtuálního exekučního stroje, jsou promítána do statistických ukazatelů, jež jsou vzápětí v grafické formě nabízeny vývojáři. Skutečnost, zda vyvíjená aplikace splňuje doporučovaná kritéria systému řízení jakosti, je možné zjistit prostřednictvím zabudovaných nástrojů pro realizaci softwarových auditů a metrik. JBuilder 2008 odhalí nežádoucí aspekty, jež nepříznivě ovlivňují kvalitu kódu. Cílem auditů a metrik je diagnostikovat co možná nejvíc chyb ještě v etapě tvorby zdrojového kódu, což je nejenom logické, ale také ekonomicky přínosné.

Verdikt
JBuilder 2008 Enterprise přináší inovované vývojové prostředí, jež je naplněno sadou kvalitních nástrojů se širokými možnostmi uplatnění, počínaje průkopnickými aplikačními továrnami a vizuálním programováním přes podporu týmového vývoje a modelování v jazyce UML 2.0 až po vylepšování výkonu aplikací pomocí měřících a profilovacích prostředků.

- - Ján Hanák

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).