Hlavní navigace

Rafinovaní zástupci

1. 5. 2005

Sdílet

Odhalte nezvyklé možnosti zástupců programů ve Windows(CD)Zvládáte většinu akcí ve Windows na jedno klepnutí? Pokud ano, pak určitě používáte zástupce programů. Vždyť právě oni...
Odhalte nezvyklé možnosti zástupců programů ve Windows(CD)
Zvládáte většinu akcí ve Windows na jedno klepnutí? Pokud ano, pak určitě
používáte zástupce programů. Vždyť právě oni jsou zásadním a přitom poměrně
jednoduchým pomocníkem při práci ve Windows. LNK soubory sice provázejí běžného
uživatele prakticky stále, přesto však řada jejich schopností zůstává
opomíjena. V tomto článku prozradíme něco ze zákulisí zástupců a několik
rafinovaných triků pro jejich použití.

Zástupci programů představují poměrně prostou záležitost: jedná se o malé
soubory, které jsou jakýmisi ukazateli na objekt, jenž se nachází na jiném
místě. Umožňují poklepáním spouštět z libovolného místa prostředky ukryté jak
někde v hloubi systému, tak na síti či na internetu.
Asi každý uživatel používá zástupce ve formě odkazů, které jsou k dispozici v
Průzkumníku Windows či v Internet Exploreru. Mnozí z nás mají nabídku Start a
pracovní plochu přímo přecpanou všemožnými zástupci. Ovšem tak praktické, jak
by se to mohlo na první pohled zdát, to zase není a to nejen z toho důvodu, že
pro spuštění programu přes zástupce na pracovní ploše musíte nejprve okno
spuštěné aplikace někam uklidit, abyste pracovní plochu zpřístupnili. Windows
však nabízejí celou řadu možností, jak zástupce přehledně uspořádat a také jak
je pohodlně zpřístupnit.
V první části tohoto článku vás budeme informovat o základních technikách
vytváření zástupců, v druhé části vám prozradíme rafinované triky, které ani
řada profesionálů nezná. Pokud poznáte všechny možnosti, které se vám na tomto
poli otevírají, ušetříte si spoustu klepání myší a přitom si uchováte potřebný
přehled.
Upozornění: Naše tipy jsou určeny pro všechny verze Windows, na výjimky vás
samozřejmě zvlášť upozorníme.

Zástupci standardního typu

V první části článku se zaměříme na vkládání zástupců na místa, která jsou pro
ně samotnými Windows víceméně předurčena. Operační systém však nabízí i
zajímavé možnosti pro jemné dolaďování jejich funkcí. Přitom budeme rozlišovat
mezi soubory URL určenými pro zástupce k internetovým odkazům a soubory LNK
určenými pro zástupce k souborům na místním počítači nebo v síti. Ukážeme vám,
jak zřejmou výhodu existence zástupců v operačním systému náležitě využít.

1.Nejjednodušší cesta k novému zástupci
Nejpohodlnější cestou, jak vytvořit nového zástupce, je využití technologie
drag&drop: zástupce k objektu typu soubor (složce, souboru, složce v síti,
tiskárně atd.) vytvoříte tak, že v Průzkumníku klepnete na objekt pravým
tlačítkem myši a z kontextového menu vyberete příkaz Vytvořit zástupce.
Zástupce k objektu typu internetového odkazu pak nejsnáze vytvoříte tak, že jej
"vytáhnete" z panelu Adresa internetového prohlížeče se stisknutým levým
tlačítkem myši. Jestliže chcete zástupce vložit do nabídky Start, stačí jej
pouze přetáhnout na tlačítko Start a počkat, až se nabídka rozbalí.
Alternativa: Použijte na místě, kde chcete zástupce vytvořit, pravé tlačítko
myši, jímž vyvoláte kontextové menu. Z něho vyberte příkaz Nový/Zástupce a do
dialogového okna zadejte přímo adresu souboru nebo pro jeho vyhledání použijte
tlačítko Procházet. Zvláštním případem jsou zástupci v menu Oblíbené položky,
které obvykle představují odkazy k internetovým stránkám. Ty přidáte do
internetového prohlížeče prostřednictvím menu Oblíbené/Přidat k oblíbeným
položkám nebo pomocí menu Záložky/Přidat stránku k záložkám. U většiny
internetových prohlížečů funguje i přetažení ikony v panelu Adresa do
odpovídajícího menu (jedná se opět o použití technologie drag&drop). Internet
Explorer má v tomto případě značný náskok, neboť jeho Oblíbené položky jsou
identické s oblíbenými položkami celých Windows. Svoji sbírku oblíbených
položek tedy můžete spravovat jak v Internet Exploreru, tak v Průzkumníku
Windows. Navíc oba zmíněné programy dokáží pracovat jak se zástupci URL, tak se
soubory LNK, takže použijete-li pro daný program nevhodný typ zástupce, přepne
se okno programu automaticky tak, aby bylo možné daný prostředek zobrazit.
Například když v Internet Exploreru klepnete na LNK soubor, přepne se okno
prohlížeče do okna programu Průzkumník a v něm se zobrazí odpovídající obsah.
Funguje to samozřejmě i opačně, pokud v Průzkumníku zavoláte zástupce
internetové adresy.

2.Správná pozice: vlastnosti zástupce jsou určeny jeho umístěním

Zástupce můžete vytvořit prakticky všude, kde chcete počínaje prakticky
libovolným umístěním v systému souborů až po vložení zástupce do dokumentů
podporujících technologii OLE. Nejpoužívanějšími místy pro vytváření zástupců
však bezesporu jsou čtyři nejdůležitější pracovní plocha, nabídka Start, složka
Sendto (Odeslat) a konečně složka Oblíbené položky. K těmto čtyřem složkám se
dostanete přímo přes nabídku Start, pokud v ní klepnete na položku Spustit a do
políčka Otevřít napíšete jejich název. Další sbírka zástupců se nachází v
panelu Snadné spuštění (Quick Launch), který však nenabízí o nic více možností
než jakýkoliv jiný uživatelem definovaný panel.
Zástupci na pracovní ploše, v nabídce Start a v Oblíbených položkách mají tu
výhodu, že jim lze přiřadit klávesovou zkratku. U ostatních zástupců na jiných
místech sice lze při klepnutí pravým tlačítkem na ikonu zástupce a výběrem
příkazu Vlastnosti z kontextového menu na záložce Zástupce rovněž přiřadit
klávesovou zkratku, ta ale bohužel nefunguje. Dále zástupci na pracovní ploše a
v panelech nástrojů na rozdíl od zástupců v nabídce Start podporují technologii
drag&drop.
Další velmi pohodlnou možností, jak uživatelské soubory poslat pomocí myši do
určité aplikace, je často podceňovaná složka Sendto. Tady si rozhodně zaslouží
umístění zástupci často používaných složek, prohlížečů obrázků, textových
procesorů, Media Playeru a popřípadě sady rozšíření složky Sendto z Powertoys z
Windows 95.
Přístup ke složce Sendto se vám pokusíme zpříjemnit pomocí skriptu
!pcwSendHere, který naleznete na našem CD. Stačí tento skript jednoduše
zkopírovat do složky Sendto a následně můžete nové zástupce do této složky
vkládat klepnutím na položku Odeslat/!pcwSendHere.
Pokud máte velkou obrazovku, popřípadě máte k počítači připojené obrazovky dvě,
pak se určitě vyplatí vytvořit si svůj vlastní panel nástrojů. K tomu účelu
nejprve vytvořte novou složku, do níž umístíte všechny potřebné zástupce. Potom
klepněte na Hlavní panel pravým tlačítkem myši a z kontextového menu vyberte
položku Panely nástrojů/Nový panel nástrojů. V následujícím okně pak vyberte
pro panel nástrojů zmíněnou složku se všemi zástupci.
Při vytváření zálohy a opravy panelů nástrojů vám určitě pomůže náš dávkový
soubor Bar-Keeper. Nezapomeňte, že ke korektnímu provozu Bar-Keeperu je třeba
zkopírovat soubor KILL.EXE (najdete jej na našem CD) do některé složky určené
pro vyhledávání.

3.Ikony, režimy oken, klávesové zkratky a argumenty

Pokud klepnete pravým tlačítkem na ikonu zástupce a z kontextového menu
vyberete příkaz Vlastnosti, můžete pomocí parametrů nastavit velikost okna a
individuální chování programu po jeho spuštění. Zatímco u excelovské tabulky
nebo u nějaké utility pracující na příkazovém řádku neexistuje možnost, jak
například změnit jejich ikonu, pak u zástupce k danému souboru to nepředstavuje
žádný velký problém. Klepněte pravým tlačítkem na ikonu zástupce a z
kontextového menu vyberte příkaz Vlastnosti. Na záložce Zástupce pak stiskněte
tlačítko Změnit ikonu. Zde máte možnost přiřadit zástupci libovolný výstižný
symbol naprosto nezávisle na typu souboru. V poli Spustit lze nastavit velikost
okna. Možnost V minimalizovaném okně je zvláště užitečná u utilit běžících na
příkazovém řádku nebo u dávkových souborů, které mají pracovat na pozadí.
Mnohé aplikace a některé systémové příkazy, které při svém spuštění používají
různé argumenty nebo tyto argumenty dokonce vyžadují, lze (smysluplně) použít
pouze ve spojení s vytvořeným zástupcem. Dva příklady za všechny:
\i_view32.exe "D:\fotky" /thumbs
Výše napsaný příkaz s cestou jako argumentem a parametrem thumbs spustí Irfan
View přímo v námi požadované složce a se zobrazením ve formě okna s thumbnaily.
V poli Cíl na kartě Zástupce může být příkaz až 260 znaků dlouhý, poskytuje
tedy dostatečně velký prostor pro zápis argumentů všeho druhu.
Pouze ve Windows 98/ME pak můžete zavolat funkce typu:
rundll32.exe user;CascadeChildWindows
rundll32.exe user;TileChildWindows
Tyto funkce umožňují uspořádat otevřená okna ve Windows to jsou ideální
kandidáti pro vytvoření zástupců do nabídky Start a dále tyto zástupce opatřit
klávesovou zkratkou. Ostatně ve všech verzích operačního systému Windows je
možné uspořádat otevřená okna podle libosti právě prostřednictvím klávesových
zkratek, pokud použijete náš skript PcwWinScreen.VBS, který naleznete na našem
CD. Tento skript stačí spustit pouze jednou. Poté máte k dispozici čtyři
klávesové zkratky a čtyři kurzorové klávesy. Všechny potřebné
zástupce k jednotlivým akcím pro uspořádání oken uloží skript automaticky do
nabídky Start do složky Winscreen.
Upozornění: Pokud definujete nějakou kombinaci kláves jako klávesovou zkratku,
pak byste si vždy měli zjistit, zda tuto zkratku nepoužívá nějaká jiná
aplikace. Klávesové zkratky pro zástupce v nabídce Start, na pracovní ploše a v
oblíbených položkách dominují nad všemi klávesovými zkratkami definovanými v
jednotlivých programech. Platí to i pro čtyři definované klávesové zkratky z
našeho skriptu.

4.Oblíbené internetové odkazy v aplikacích MS Office

Ten, kdo chce mít k dispozici internetové odkazy i ve Wordu a Excelu, aniž by
musel otevírat složku Oblíbené položky nebo své oblíbené odkazy hledat na
jiných místech, může tuto možnost integrovat do panelu nástrojů popisovaných
aplikací, aniž by do nich musel zabudovat speciální panel nástrojů Web.
Přesuňte se do menu Nástroje/Vlastní a na záložce Panely nástrojů umístěte
zatržítko před položku Web. V aplikaci se objeví nový panel nástrojů Web, z
něhož lze prvek Oblíbené položky jednoduše přesunout na libovolné místo
například ve standardním panelu nástrojů. Odstraněním zatržítka před položkou
Web (viz postup výše) pak můžete panel zase odstranit. Pokud používáte jako
výchozí internetový prohlížeč Internet Explorer, pak se dozajista vyplatí kromě
tlačítka Oblíbené položky umístit do Wordu, popřípadě Excelu i tlačítka Zpět
nebo Vpřed.
Oblíbené položky v programech MS Office mají bohužel dvě vady na kráse: první
je fakt, že všechny položky internetových odkazů jsou zobrazovány pouze s
výchozí ikonou a za druhé, pokud máte v oblíbených položkách kromě zástupců
internetových odkazů s příponou URL i zástupce lokální s příponou LNK, pak při
spuštění posledně zmíněného typu zástupce obdržíte upozornění zabezpečení,
které je třeba nejprve potvrdit.

Zástupci v provedení deluxe

V druhé části článku vám představíme několik pomocných programů, jež by vám
měly pomoci při dokonalejší správě souborů zástupců. Některé možnosti můžeme na
tomto místě pouze načrtnout. Nikde například není psáno, že každý zástupce musí
odkazovat na nějaký cílový soubor, ale přesně naopak zástupce může stejně dobře
nejprve spouštět nějaký skript, jenž až následně spustí daný program v nějaké
skriptem předdefinované konfiguraci. Dále například můžete zástupce vložit i na
taková místa, která k tomu podle Windows určitě nebyla určena, nebo na taková
místa, která si Windows rezervovala výlučně pro sebe.

5.Zástupci spouštějící kromě aplikací i skripty

Pohodlí při spouštění aplikací se enormně zvýší, pokud zástupci po poklepání
přímo nespustí program, nýbrž se před jeho spuštěním vykoná nějaký skript. V
tomto případě příkazový řádek s parametry vůbec nepřichází v úvahu, naopak se
jedná o složitý aparát, který má před samotným spuštěním programu připravit pro
něj všechny potřebné informace a nastavení.
Ideálními kandidáty na tento způsob použití zástupců jsou aplikace, které svá
nastavení ukládají do INI souborů, popřípadě do registru. Potřebná nastavení se
na těchto místech totiž dají velmi snadno přepisovat.
Další možnosti pro komfortní spouštění aplikací předvedeme na dvou níže
popisovaných příkladech. Skripty pcwExcel.VBS a pcwWord.
VBS spustí Excel, případně Word, nebo okno aplikace přenesou do popředí to
podle toho, zda již aplikace běží nebo ne. Pokud umístíte například zástupce
pcwExcel do nabídky Start a tam mu přiřadíte třeba klávesovou zkratku
, pak vám skript buď Excel spustí, nebo pokud je již spuštěn,
zobrazí ho v popředí. Tak se můžete snadno vyhnout spuštění několika instancí
stejného programu a ušetříte čas při hledání tlačítka v Hlavním panelu. Princip
obou skriptů se dá s mírnými obměnami použít i pro jiné aplikace. Nezbytným
předpokladem pro spouštění těchto skriptů je, abyste do systému zaregistrovali
komponentu pcwHide.DLL, a to prostřednictvím příkazu:
regsvr32 \pcwhide.dll
Oba skripty včetně DLL knihovny naleznete na našem CD v archivu PCWOFF.ZIP.
Druhý příklad umožní pohodlnější používání Editoru registru. Ten si již od časů
Windows 2000 pamatuje naposledy navštívený klíč. Skript pcwRegedit.VBS, který
naleznete na našem CD, této skutečnosti využívá, aby mohl před samotným
spuštěním Editoru registru zobrazit dialogové okno pro zadání místa, na které
byste se chtěli po spuštění programu přesunout. Pro často navštěvované klíče
jsou zde vytvořeny zkratky, ostatní se dají snadno vkládat prostřednictvím
funkce Copy&Paste.

6.Odkazy k ikonám Tento počítač a Místa v síti v registru

Položky, které se nabízejí v kontextovém menu ikon Tento počítač a Místa v
síti, jsou jasně určeny. Pokud však víte, že jim v registru v klíči
Hkey_Classes_Root\CLSID odpovídají určité Class-ID, pak lze kontextové menu
zmiňovaných ikon libovolně rozšířit. Například ikoně Tento počítač odpovídá ID
{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}. Pokud v něm vytvoříte hierarchii klíčů
v pořadí Shell//Command přesně podle obrázku a v každém klíči
Command vytvoříte řetězcovou hodnotu, v níž jako údaj hodnoty zadáte příkaz,
který se má vykonat, pak bude kontextové menu ikony Tento počítač okamžitě o
jednu položku bohatší. Pokud chcete upravovat další Class-ID, je lepší použít
náš skript pcwRegedit, který byl uveden v tipu č. 5, kde stačí zadat klíčové
slovo Class a poté vybrat požadované číslo.

7.Multifunkční zástupci vlastními silami

Kromě systémových ikon uvedených v tipu č. 6 však můžete vytvářet i vlastní
soubory typu zástupce, které ve svém kontextovém menu nabízejí možnost spuštění
celé řady programů nebo otevření mnoha složek. Celý trik spočívá v tom, že
vytvoříme nový typ souboru s novou příponou, a to tak, že do registru
zkopírujeme pod nějakým jiným jménem typ souboru nejlépe takový, který
podporuje technologii drag&drop a jemu přiřadíme novou příponu. Celý tento úkol
za vás provede pomocný skript pcwMultilink.VBS, který naleznete na našem CD.
První typ souborů bude mít příponu V00, další bude mít příponu V01 atd. Před
spuštěním je nutné vytvořit na pracovní ploše složku Links.TMP a naplnit ji
zástupci programů, složek apod., které budeme chtít v kontextovém menu nového
typu souborů. Samotný skript pak pracuje tak, že kopíruje klíč VBSFile a
přebírá všechny odkazy, které se nacházejí na pracovní ploše ve složce
Links.TMP. Tyto odkazy skript zkopíruje do klíče Shell. Tak se dostanou do
kontextového menu nového typu souborů. Složku Links.TMP po skončení práce se
skriptem můžete smazat anebo ponechat pro vytváření nového typu souborů.
Celá zmiňovaná operace se však málokdy obejde bez našeho zásahu. Zástupci mají
totiž vlastní inteligenci, která jim v tomto případě překáží, takže si
nedovedou správně vyložit příkazy typu C:\Windows nebo C:\Data\Tabulka.XLS.
Aby vám tedy příkazy načtené pomocí skriptu pcwMultilink fungovaly, je třeba do
registru doplnit několik informací. Odpovídající aplikace musí být uvedeny hned
na začátku údaje řetězcové hodnoty. Proto v Editoru registru vyhledejte nový
typ souboru v našem případě nejprve typ V00File a doplňte do podklíčů klíče
Shell potřebné příkazy.
Upozornění: Nově vytvořená ikona vytvořená na pracovní ploše, která navíc
podporuje technologii drag&drop, může v kontextovém menu obsahovat prakticky
libovolně velké množství položek. Může se také hodit pro zápis poznámek nebo
úkolů. V našem případě se ostatně jedná pouze o primitivní skript, který je
možné plnit libovolným obsahem a dokonce jej můžete ukládat v libovolném
formátu. Jedinou podmínkou je skutečnost, aby byly zachovány přípony V00, V01
atd.

8.Vytváření multifunkčních zástupců pomocí freewarového programu

Prostřednictvím freewarového programu Menuapp 1.03, který najdete na našem CD,
dosáhnete podobného výsledku jako u již popisovaných multifunkčních ikon. Jeho
ovládání je jednoduché, ovšem vytvořené ikony nepodporují technologii drag&drop
a utilita funguje pouze ve Windows 2000/XP. Instalace je jednoduchá stačí
rozbalit archiv do libovolné složky a poklepáním program spustit. Vícefunkční
ikony získáte následovně:
1. Vytvořte na libovolném místě složku, do níž umístíte zástupce normálních
aplikací, které patří do jedné tematické skupiny například všechny zástupce
programů Office.
2. Na pracovní ploše vytvořte zástupce k souboru MENUAPP.EXE.
3. Klepněte pravým tlačítkem myši na vytvořeného zástupce, z kontextového menu
vyberte příkaz Vlastnosti a do políčka Spustit zadejte název složky, která
obsahuje LNK soubory vytvořené v kroku 1.
A to je vlastně všechno. Při poklepání na zástupce programu Menuapp zobrazí
utilita všechny zástupce, kteří jsou v pracovní složce, další klepnutí spustí
hledaný program nebo otevře danou složku. Ikonu Menuapp a její popis můžete
podle libosti upravit prostřednictvím příkazu Vlastnosti vyvolaného z
kontextového menu zástupce Menuapp.
Pokud potřebujete do svých ikonek s odkazy začlenit zástupce nějaké systémové
složky, je nutné sáhnout do konfigurace popisované utility hlouběji. Vytvořte v
libovolné složce (viz krok 1) nový textový soubor a přiřaďte mu kupříkladu
jméno:
!MA0000_-s_Start
pokud budete chtít vytvořit zástupce k nabídce Start. Výraz !MA je pevnou
součástí jména souboru, který musí povinně obsahovat každý odkaz v této složce.
Další část názvu souboru obsahuje číslo, to musí být naopak pro každý odkaz
jedinečné proto je asi nejlepší, když jednotlivé odkazy očíslujete po řadě za
sebou. Parametr -s udává, která systémová složka má být při poklepání na
zástupce otevírána. Seznam všech podporovaných systémových složek naleznete v
souboru nápovědy MENUAPPHELP.TXT. Tento soubor je součástí archivu, v němž je
utilita zabalena. Poslední část jména souboru je libovolná a objeví se v menu
jako název složky.

9.Důležité složky neustále na dosah myši

Pokud při práci neustále využíváte nějakou složku, pak byste si k této složce
určitě měli vytvořit zástupce, a to na takovém místě, kde je nejvíce po ruce.
Elegantním řešením jsou dynamičtí zástupci v kontextovém menu souborů a složek.
Pomocí našeho skriptu pcwJpfld.VBS, který naleznete na našem CD, zabudujete
všechny důležité složky do kontextového každé složky či souboru. Tak je budete
mít k dispozici prakticky neustále.
Skript nainstalujete tím, že na něj poklepete. Po klepnutí pravým tlačítkem
myši na libovolný objekt se v kontextovém menu objeví nová položka Vybrat
složku. Po klepnutí na tento příkaz se kontextové menu rozšíří o položky Přidat
odkaz na složku a Zavřít seznam. Nyní vyberte příkaz Přidat odkaz na složku.
Objeví se dialogové okno, v němž máte za úkol vybrat všechny složky, na něž
často přistupujete. Při klepnutí na nově připojenou složku se tato otevře v
Průzkumníku. Klepnutím na položku Zavřít seznam nebo po otevření složky se menu
opět zmenší a bude se v něm opět vyskytovat pouze položka Vybrat složku.
Dříve vybrané složky samozřejmě lze ze seznamu snadno odstranit, a to pomocí
položky Odstranit odkaz na složku z rozbaleného kontextového menu.
Pro odinstalování skriptu na něj stačí opět poklepat (ve složce Windows) nebo
odstranit všechny odkazy na složky, protože pak budete v posledním kroku
dotázáni, zda chcete skript odinstalovat.

10.Dvěma klepnutími myší k cílové složce zástupců

Pokud se potřebujete dostat k některému ze souborů v cílové nebo pracovní
složce nějakého zástupce, můžete tak učinit, pokud klepnete pravým tlačítkem na
ikonu zástupce a z kontextového menu vyberete příkaz Vlastnosti a na záložce
Zástupce stisknete tlačítko Najít cíl. Pokud použijete náš skript pcwLnkjp.VBS,
který naleznete na našem CD, bude vaše cesta ještě o jedno klepnutí kratší.
Kromě toho je možné přesunout se do pracovní složky daného zástupce. Skript
pcwLnkjp vytváří v kontextovém menu LNK souborů dvě položky Otevřít cílovou
složku a Otevřít pracovní složku.
Instalace skriptu se provede jeho zkopírováním do libovolné složky a poklepáním
na něj. Dojde ke zkopírování skriptu do složky Windows a vytvoří se dvě položky
v registru. Pokud po instalaci klepnete pravým tlačítkem na ikonu zástupce a
vyberete jednu ze dvou popisovaných položek, otevře se odpovídající složka v
programu Průzkumník. Pro odinstalování skriptu na něj stačí poklepat.

11.LNK a URL: zobrazení všech přiřazených klávesových zkratek

Každému zástupci v nabídce Start a na pracovní ploše můžete přes jeho
kontextové menu a příkaz Vlastnosti přiřadit klávesovou zkratku. Totéž platí i
o zástupcích typu URL, které se nacházejí v Oblíbených položkách. V tomto
případě se volba nachází v menu Vlastnosti na záložce Webový dokument.
Naneštěstí je nutné, abyste si o přiřazených klávesových zkratkách vedli
patřičnou evidenci, neboť Windows nemají prostředky k tomu, aby dokázaly seznam
přiřazených klávesových zkratek zobrazit. Abyste omylem nepřiřadili jednu
klávesovou zkratku dvakrát, využijte náš skript pcwHotkeys.HTA, který naleznete
na našem CD. Tento skript dokáže zobrazit seznam všech přiřazených klávesových
zkratek. Utilitu spustíte poklepáním. Dojde k prohledání všech složek, které
mohou obsahovat zástupce LNK a URL s přiřazenými klávesovými zkratkami a
výsledek zobrazí ve formě přehledné tabulky. Nalevo v tabulce uvidíte jméno
zástupce a úplnou cestu k němu, vpravo je definovaná klávesová zkratka. U
každého zástupce jsou pak k dispozici dvě tlačítka Explorer a Odstranit
klávesovou zkratku. První tlačítko způsobí otevření okna Průzkumníka přímo ve
složce, kde se zástupce nachází, navíc tento soubor označí. To je praktické
zvláště tehdy, chceme-li klávesovou zkratku změnit. Druhé tlačítko pak slouží k
odebrání klávesové zkratky.
Za zmínku stojí ještě tlačítko Export po 0jeho stisku se otevře okno Internet
Exploreru a v něm se objeví abecedně uspořádaný seznam přiřazených klávesových
zkratek. Tento seznam si můžete vytisknout, uložit, popřípadě dále upravovat.

Krátké tipy

Pořádek na pracovní ploše

Kdo chce mít za každou cenu na pracovní ploše vše, co ke své práci potřebuje,
může snadno pracovní plochu uklidit pomocí následujícího triku. Pomůže mu
tapeta, jejíž vzhled je takový, že pracovní plochu geometricky rozdělí na
několik například barevně odlišných oblastí. Do těchto oblastí pak lze umístit
jednotlivé ikony zástupců podle nějakého námi definovaného pravidla například
tematicky.

Pořádek v nabídce Start

Také máte v nabídce Start nepořádek? Pro vzájemné oddělení složek a
jednotlivých zástupců programů a jejich následné abecední uspořádání stačí
klepnout na libovolnou položku nabídky Start/Programy pravým tlačítkem myši a z
kontextového menu vybrat příkaz Seřadit podle názvu.
Zabraňte zablokování počítače způsobenému dočasnou neplatností zástupce
Pokud nějaký zástupce odkazuje na prostředek, který není momentálně k dispozici
(například síťový disk nebo přenosný pevný disk), zpomalí se kvůli chybovému
hlášení spouštění systému. Po spuštění systému pak chybějící prostředek může
způsobit až dočasné zatuhnutí systému. Pomocí příkazu explorer.exe /n,Z:\ však
dosáhnete stejného výsledku, jako kdybyste měli zástupce přímo odkazujícího na
disk Z:, vyhnete se však potížím s dočasnou nestabilitou systému způsobenou
neplatností odkazu zástupce.