Hlavní navigace

Radost z komunikace - WebPhone

1. 5. 1999

Sdílet

Internet je hlavně síť, přes kterou mnoho z nás komunikuje. Komunikace začala uelektronické pošty, přesunula se k on-line (okamžité) textové komunikaci (chat). V tomto byl revoluční a ...
Internet je hlavně síť, přes kterou mnoho z nás komunikuje. Komunikace začala u
elektronické pošty, přesunula se k on-line (okamžité) textové komunikaci
(chat). V tomto byl revoluční a asi pořád je program firmy Mirabilis s názvem
ICQ, o němž jsme se zmiňovali v některém z minulých čísel PC WORLDu. Když se
objevila možnost on-line videoi audiokomunikace současně, mnozí uživatelé
Internetu nevěřili. A dnes, kdy se tento způsob komunikace výrazně zlepšil, vám
zde chci představit jeden z programů umožňujících tuto službu. Jedná se o
program WebPhone od firmy NetSpeak.

Co program umožňuje
Především on-line audioi videokomunikaci prostřednictvím Internetu. Je
samozřejmě nutností, aby tento program vlastnily obě připojené strany. V tom
ale není žádný problém, protože volně šiřitelná verze tohoto programu je k mání
na internetové adrese www.netspeak.com. Demonstrační verze má však jedno
zásadní omezení. Můžete navázat spojení pouze na 3 minuty. Po uplynutí této
doby se hovor přeruší, a pokud chcete dále pokračovat, musíte zopakovat celou
připojovací proceduru. Při navazování spojení nevytáčíte žádná čísla, ale do
jakéhosi displeje vepíšete e-mailovou adresu volaného.
A jak vlastně vypadá prostředí WebPhonu? Jak si můžete všimnout na přiložených
obrázcích, jde o velice pěkné rozhraní telefonu s displejem. Vedle tohoto
panelu se nachází okno pro videoobraz. Samozřejmě že pro přenos obrazu je třeba
kamera, kterou si připevníte nad monitor a nainstalujete do počítače. Skvělé
však je, že tuto kameru nemusí vlastnit oba uživatelé, stačí, když ji má jeden.
Pokud ji nemá žádný z uživatelů, tak se prostě nevidíte a komunikujete pouze
hlasově. Internet je ale velmi propletená síť, a tak ani hlasová komunikace
není zcela na úrovni telefonu. Aby si oba lidé dobře rozuměli, musí mluvit
pomalu a zřetelně. Když jsem tímto způsobem poprvé rozmlouval s kolegou v USA,
tak mi připadalo neuvěřitelné, že mluvím s někým přes oceán téměř zadarmo. Je
pravděpodobné, že takovéto spojení by mohlo být v ČR kvalitnější, ale zatím
jsem se nesetkal s člověkem, který by u nás tento program používal.

Funkce programu WebPhone
Jak již jsem výše popsal, pro zavolání někoho známého musíte vepsat e-mailovou
adresu této osoby do displeje telefonu. Na pravé straně vidíte tlačítka L1-L4.
Když se chcete s někým spojit, tak musíte mít oba dva nastavenou stejnou linku.
Nejčastěji se používá linka 1, tudíž tlačítko L1. Pod číselníkem se nachází
devět tlačítek, která mají na sobě nápisy zkratek funkcí. Tyto zkratky nebudou
asi srozumitelné ani pro zdatného angličtináře, proto je třeba na tlačítko
zajet myší a počkat, až se objeví pomocný nápis. Program jinak disponuje
klasickými funkcemi telefonu (opětovné volání osoby, přidržení hovoru atd.),
ale jsou zde dvě zajímavé funkce, které je vhodné popsat. První z nich se
skrývá pod tlačítkem INF (informace) a jde o vyhledávání lidí, používajících
program WebPhone. Vyhledávat lze podle několika kritérií (např. podle jména,
města či země, kde hledaná osoba bydlí). Druhou z těchto funkcí je rychlé
zasílání zvukové nahrávky na druhou stranu "drátu". Zdá se vám asi, že je tato
funkce zbytečná, když se zde má jednat o on-line komunikaci, ale není. Když
jsou servery Internetu příliš přetíženy, můžete kolegovi poslat alespoň zvukově
zcela čistou nahrávku své zprávy pro něj. Když se pozorně podíváte pod výše
zmiňovaná tlačítka, tak vaší pozornosti jistě neujde jakási záklopka. Když ji
otevřete, můžete regulovat hlasitost nejen reproduktorů, ale také mikrofonu.
Také zde vidíte intenzitu vašeho hlasu na jednoduchém grafickém ekvalizéru.

Kde program stáhnout?
Jak již jsem se zmínil, program je možno stáhnout na adrese www.netspeak.com,
kde je jeho domovská stránka. Můžete si zde vybrat z několika jeho verzí, které
se trochu liší funkcemi, ale jsou vzájemně kompatibilní. Takže jestli chcete
ušetřit čas i peníze, mohu vám doporučit stáhnout si verzi 3.1, která má něco
přes 1 megabyte. K dispozici je však i verze 4.02 (3 MB), případně light verze
Mini WebPhone. Všechny programy jsou určeny pro Windows 3.x, 9x a NT.

Závěr
Je jisté, že by tato forma komunikace mohla být v budoucnu velmi zajímavá,
podmínkou by byly ovšem rychlejší cesty Internetu. Komunikace přes WebPhone je
zatím spíše zábava či radost. Zvláště pak pro ty z vás, kteří máte někoho
daleko v cizině a používáte pouze e-mail nebo ICQ. Slyšet po dlouhé době hlas
svého kolegy z mládí, jenž například emigroval do USA, je příjemné, skoro jako
když ho vidíte osobně.

9 0218/JL