Hlavní navigace

ProstěDelphi 5!

1. 12. 1999

Sdílet

Ústředním heslem produktu i nadále zůstává "rychlý vývoj aplikací", a taknajdete dlouhou řadu vylepšení v jeho duchu. Patří sem např. nastavitelnost pracovního prostředí, jehož k...
Ústředním heslem produktu i nadále zůstává "rychlý vývoj aplikací", a tak
najdete dlouhou řadu vylepšení v jeho duchu. Patří sem např. nastavitelnost
pracovního prostředí, jehož konfiguraci si můžete uložit v různých verzích, či
nový manažer projektů, zjednodušující práci se součástmi projektu pomocí funkcí
táhni a pusť a dovolující zařazovat do projektu soubory libovolného typu. Pokud
přidáte do manažera RES soubor, bude automaticky přikompilován do projektu.
Inspektor objektů byl zase zpřehledněn možností seskupovat vlastnosti a
události do kategorií a zobrazovat je filtrované. Navíc byl zkrášlen grafickými
objekty v seznamech, takže některé vlastnosti (kurzory, barvy, apod.) jsou
ihned názorně vidět. Při práci vám pomohou noví průvodci třeba pro vytváření
apletů do ovládacích panelů Windows nebo pro vytváření konzolových aplikací.

Nejen pro zapomnětlivé
Zajímavou novinkou je seznam "Co ještě udělat", kam si můžete psát úkoly. O
lepší správu rozsáhlých projektů se stará nový integrovaný produkt TeamSource,
jehož posláním je řízení a sledování změn na projektu.
Nový prohlížeč projektu dostal hezčí, přehlednější kabát a umí zobrazovat a
vyhledávat všechny součásti projektu a dokáže zobrazovat stromovou strukturu
hierarchií tříd.
Obdobně najdete podstatná vylepšení v debuggeru umí kupříkladu přidávat pomocí
táhni a pusť výrazy z editoru do panelu sledování hodnot nebo zvládne přidávat
různé akce ke každému přerušovacímu bodu. Nové je okno FPU, zobrazující hodnoty
registrů a stavových veličin numerické části procesoru. Mezi ostatními
novinkami mě zaujala také možnost "dojet" při trasování právě prováděnou
proceduru do konce, a zastavit až při návratu do volajícího procesu.
Výrazným přínosem pro tvorbu mezinárodních aplikací je sada nástrojů ITE
(Integrated Translation Enviroment). Dovoluje vytvářet a spravovat vícejazyčné
projekty a udržovat knihovny pro různé jazykové mutace. Též umožňuje přepínat
mezi různými jazykovými verzemi během ladění.

Dobrodiní pro vaše data
Pokud jde o práci s daty, byly v nové verzi přímo integrovány komponenty
InterBase Express pro přímý přístup k datovým strukturám InterBase. Odpadá tak
nutnost používat knihovnu BDE, které zdá se zvolna začíná zvonit hrana. Další
vhodnou alternativou k BDE je použití objektů formátu ADO (Active Data Objects)
firmy Microsoft. Využívá technologii OLE DB, čímž skýtá přístup jak ke
standardním souborům relačních i nerelačních databází, tak i k datům
elektronické pošty, textům a grafickým objektům.
O správu datových modelů se nyní stará nový Data Module Designer, jehož panely
dokáží nejen přehledně zobrazit závislosti mezi jednotlivými datovými
strukturami a komponentami, ale zpřístupní přímo i jejich vlastnosti, takže je
můžete při návrhu hned upravovat. Důležitá je rovněž schopnost vytisknout strom
závislostí a datový diagram.
Mnoho novinek najdete v knihovně VCL. Jako příklad uvedu komponentu Frame
(rámec) pracuje na podobném principu jako klasický formulář Form, ale umí být
navíc včleňován do jiných formulářů nebo rámců. Vznik řady dalších komponent
vyvolaly potřeby nových technologií a zmínky o nich najdete v příslušných
odstavcích.

Internet
Ale vraťme se k Internetu a příbuzným záležitostem. Delphi 5 jsou vybaveny
novou verzí technologie MIDAS pro vytváření vícevrstvých databázových aplikací.
Architektura byla změněna na podporu bezestavových vzdálených datových modulů a
byl zefektivněn přenos dat mezi klientem a serverem. Objevuje se komponenta
WebConnection, vytvářející spojení mezi klientem a aplikačním serverem pomocí
protokolu HTTP. Díky ní můžete aplikaci umístit až za firemní firewall nebo
využívat výhod bezpečného spojení SSL. Pomocí sady komponent InternetExpress
lze pak vytvářet aplikace, v nichž pracují internetové prohlížeče přímo s daty
aplikačního serveru MIDAS.
Část CORBA byla upgradována pro práci s VisiBrokerem pro C++ ORB verze 3.32, a
stejně jako u MIDASu byl zredukován komunikační provoz. Inovace najdete též v
oblasti vývoje ActiveX jednak mohou být importované COM servery instalovány do
palety komponent a následně používány pro vizuální vývoj, jednak přibyla různá
vylepšení zjednodušující vývoj komponent.

Závěr
V závěru se musím zmínit ještě o dvou důležitých skutečnostech. Jednak v
krabici najdete navíc Companion Tools (několik desítek komponent z produkce
třetích firem) a C++ Builder verze 3.0.
Druhou důležitou skutečností je, že tuzemské zastoupení společnosti vyhlásilo
nová pravidla pro nákup upgradu. Dosud velice benevolentní přístup prodejní
sítě, kdy byly upgradové verze distribuovány bez jakékoliv kontroly, bude
postupně nahrazen v první fázi ověřováním účetního dokladu o zakoupení plného
produktu v tuzemské distribuční síti, a následně ve druhé fázi kontrolou proti
databázi uživatelů registrovaných novými českými registračními kartami. Tato
opatření mají omezit neetické chování při nákupech upgradu a eliminovat "šedé"
dovozy cenově výhodnějších kopií z USA.9 0703/OK o
Delphi 5
Komponenty InterBase Express
Podpora ADO
Podpora tvorby jazykových mutací ITE
Inovace ladicích prostředků
K recenzi poskytla firma:
Borland, s. r. o.
Malé nám. 13, Praha 1
Cena: 4 990 Kč za Standard,
99 990 Kč za Enterprise