Hlavní navigace

Programování ve Visual Basicu 6.0

1. 7. 2000

Sdílet

Jsem mírně v rozpacích, komu knihu doporučit. Referenční příručka to je zčásti,řada témat chybí. Vysloveně učebnice jazyka to také není, příkladů není dostatek a výklad je str...
Jsem mírně v rozpacích, komu knihu doporučit. Referenční příručka to je zčásti,
řada témat chybí. Vysloveně učebnice jazyka to také není, příkladů není
dostatek a výklad je stručný. A popis aplikace a vývojového rozhraní to také
vyloženě není. Pokud však celou řadu sledujete delší dobu, kniha je logickým
pokračováním. Jinak je nejvhodnější pro mírně pokročilé programátory, kteří
chtějí zvládnout základy Visual Basicu, v němž dosud nepracovali.
Visual Basic 6 Průvodce programátora - Visual Basic 6 Průvodce zkušeného
programátora
Patrik Malina
Obě publikace představují dva díly překladu originální knihy Mastering Visual
Basic 6, již jistě mnozí programátoři znají v originále (či jiné tituly této
řady vyd. Sybex, Inc.). Rozdělení české verze do dvou svazků považuji za
zdařilé, neboť první svazek obsahuje základní témata, s nimiž si začátečník
může po dlouhou dobu vystačit. Druhý svazek obsahuje poměrně pokročilou látku,
k níž přistoupí opravdový zájemce, a odpadá nutnost kupovat to, co již dobře
známe. V našich poměrech může i ušetřený náklad za jeden svazek sehrát
významnou roli.
Veškerá témata jsou v knihách zpracována důkladně v podobě bohatého výkladu s
bohatým obrazovým doprovodem a řadou příkladů. Kapitoly jak o samotné aplikaci,
tak především o jazyce samotném jdou značně do hloubky a představují tak
poměrně vyčerpávající studijní materiál. Na rozdíl od řady jiných učebnic je v
prvním díle podrobně pojednáno např. o kreslení a precizní práci s bitmapovou
grafikou, což jsou témata jinak opomíjená. Samozřejmostí je výklad o
technologii ActiveX v obou dílech dle náročnosti využití. Ve druhém svazku
dojde na pokročilá témata, jako např. programování s využitím rekurze (v jiných
publikacích rovněž často přehlížené), využití volání Windows API či
optimalizace programového kódu. Silná je také orientace na WWW technologie, a
nechybí tedy ani kapitola o programování ASP.
Knihy bych vřele doporučil všem zájemcům o programování ve Visual Basicu.
Začátečníkům se dostane kvalitní průpravy v programovacím jazyce a důkladného
seznámení s vývojovým prostředím, a zkušenější programátor zde nalezne řadu
technik pro pokročilou práci. Stručně řečeno poměrně kvalitní učebnice.
Řešené úlohy z Visual Basicu Sbírka 1-4
Patrik Malina
Při výuce, obzvláště programovacího jazyka, jsou ukázkové příklady či řešené
úlohy nezbytností. V naprosté většině případů bývají demonstrační řešení přímo
vkládána do výukového textu v rámci jedné publikace, a proto je vydavatelský
počin Koopu zajímavou výjimkou.
Několik útlých svazků obsahuje sbírku konkrétních programových řešení, na nichž
jsou demonstrovány jak konstrukce samotného jazyka, tak použití vývojářského
rozhraní. Každý příklad je důkladně a srozumitelně okomentován, takže zájemce
jednak při dodržení postupu své cvičné aplikace sestaví, jednak dobře pochopí
pracovní postup a použité "finty". Demonstrované případy lze velmi snadno
rozvinout do dalších variant příkladů a úloh, takže jejich potenciál prvním
absolvováním zdaleka není vyčerpán. Mohou se také velmi snadno stát základní
kostrou fungující aplikace, jejíž možnosti tvůrce dále bude rozvíjet. Tematika
jednotlivých dílů je sestavena s postupně rostoucí náročností v prvním svazku
si začátečníci procvičili základní práci s rozhraním, následně mohou přejít k
dokonalejší tvorbě formulářů, prvním pokusům s přístupem k datům či zpracování
některých událostí. Velká část 3. a 4. svazku je věnována pokročilé tvorbě
prvků ActiveX a jejich využití, z atraktivnějších témat bych zmínil např.
správu multimédií nástrojem MCI. Ke všem dílům je možno přiobjednat disketu s
příklady v podobě samostatných projektů, škoda jen, že není přímo součástí
knihy i za cenu jistého navýšení ceny.
Publikace považuji za velice zdařilé a zájemcům o studium VB z řad začátečníků
či mírně pokročilých je rozhodně doporučuji. Je však třeba upozornit, že nejsou
určeny k procvičení samotné algoritmizace problému, ale že představují spíše
příručky typu "Jak ve VB udělám...".
Mistrovství v MS Visual Basicu 6.0
Patrik Malina
Přiznám se, že před prvním otevřením knihy jsem očekával něco trochu jiného,
než jsem následně objevil, zřejmě vlivem dosti obecného názvu. Při pozornějším
pohledu vám však neunikne podtitul, a ten je opravdu přesný dostáváte do rukou
vyšší školu programovacích technik. Svým koncepčním pojetím je kniha lehce
netradiční kapitoly nesledují žádný souvislý proud výkladu, ale naopak v
podstatě zachycují plejádu vybraných "bonbónků" z programátorské praxe
profesionálního vývojářského týmu. Již při letmém nahlédnutí řada programátorů
zjistí, že s podobnými problémy se dosud nikdy nesetkala a možná ani nesetká.
Autoři se v jednotlivých kapitolách jednoznačně zaměřují na náročné aplikace
typu klient-server, jež představují těžiště jejich práce. Témata jsou často
zpracována velmi důkladně (např. stati o kompilaci a testování výkonnosti
výsledného kódu), některá popisují velmi specifickou problematiku (např. vývoj
aplikací pro Windows CE) a jiná jdou až na samý okraj působnosti Visual Basicu
(míchání programovacích jazyků). Na programátorskou knihu netradiční, avšak
neméně cenné, jsou zkušenosti z vedení týmu vývojářů a optimalizace stylu práce
můžete zde nalézt kapitoly o tom, jaké dodržovat konvence při psaní kódu, jak
si usnadnit práci ve vývojovém rozhraní, jak efektivně využívat již vytvořené
části aplikací, ale také jak najít a udržet kvalitní programátory ve firmě. Na
pomezí mezi vývojářskou praxí a vedením týmu se autoři dostávají v knize
poměrně často, ale buďte bez obav, jde opravdu především o programování, v
tomto případě až "na kost". Součástí knihy je CD--ROM s příklady a doplňky.
Publikaci doporučuji profesionálům, jejichž denním chlebem jsou náročné
aplikace klient-server, a jejichž snahou je maximalizovat svůj výkon použitím
Visual Basicu. Zároveň kniha dobře ilustruje, že tento vývojářský nástroj není
už dávno jen na hraní.
Programování ve VBA - MS Excel 2000
Patrik Malina
Známý tabulkový kalkulátor z dílny Microsoftu je aplikací, která již svou
podstatou dává velký prostor tvůrčím uživatelům a programátorům. Od
implementace jazyka VBA (jako sourozence klasického Visual Basicu) se prostředí
Excelu stalo mocným nástrojem, v němž mají zájemci o náročnější aplikace k ruce
velmi slušné vybavení. Patříte-li tedy k zájemcům o využití pokročilých
možností tabulkového procesoru, mohla by vás tato kniha zajímat.
Autor přistupuje k problematice "od podlahy" v úvodních statích se můžete
důkladně seznámit s Excelem jako takovým (nejste-li náhodou přeborníky) a
zajímavá je také kapitolka, jež definuje vztah vývojář uživatel a snaží se
přiblížit, co si vlastně máme za aplikací pro tabulkový kalkulátor představit.
I v následujícím výkladu jazyka VBA postupuje autor pozvolna a důkladně, a
látku průběžně zhusta demonstruje na příkladech, jež velmi usnadňují studium.
Probírána jsou jak tradiční témata vizuálního návrhu aplikací (formuláře,
dialogy, panely nástrojů), tak umění algoritmizace. Za velmi záslužné považuji
zařazení kapitolky o chápání událostí v Excelu (platné samozřejmě v obecnější
rovině při programování ve Visual Basicu), neboť nejistota v této problematice
může výsledky mnoha tvůrců značně ovlivňovat.
Kniha je napsána velmi dobře a výklad je vhodný i pro začátečníky, pro studium
bych doporučil pouze lehké seznámení s Excelem a jistotu při práci s Windows.
Budete-li trpěliví, proniknete opravdu do hloubky tabulkového kalkulátoru a
naučíte se využívat jeho možnosti přesně dle vlastních představ. Přílohou je CD
s doplňkovými aplikacemi a zdrojovými kódy příkladů.
Programování v MS Access 2000
Patrik Malina
Databázový nástroj Access patří k aplikacím, jež nabízejí programátorům řadu
příležitostí k seberealizaci, neboť řada pokročilejších návrhů databází se bez
alespoň několika "událostních procedurek" neobejde. Autor přistupuje ke čtenáři
spíše jako k pokročilému uživateli než jako k programátorovi. Po úvodních
kapitolách (o jazyce VBA obecně, o datových modelech dle Microsoftu) vás totiž
"vezme za ruku" a provede možnostmi Accessu po linii běžného uživatele, ovšem s
mnoha odbočkami a doplňky, jež demonstrují, kde je možno s úspěchem něco
připrogramovat a kde radši rovnou psát kód místo tahání pomocí myši. Tuto
koncepci považuji za velmi zdařilou jednak Access je systém, v němž není třeba
psát kód hned od počátku, jednak mezi tvůrci v této aplikaci bezesporu dominují
pokročilí a zvídaví uživatelé (nad ryzími programátory databází). Autor
samozřejmě pracuje s aktuální technologií pro přístup k datům (ADO), důkladně
prezentuje objektové modely užívaných aplikací a komponent a uvádí řadu
praktických příkladů. Demonstrovaná látka vychází velmi důsledně z
demonstrovaného materiálu a výklad o VBA jako programovacím jazyce je značně
zestručněn na úroveň základního popisu syntaktických konstrukcí autor zřejmě
preferuje studijní metodu "podívej se, jak to dělají jiní". Přesto občas
přistoupí i k teoretickým základům například v kapitole o principech vytváření
tabulek se věnuje základům normalizace. Při důkladném prostudování knihy
získáte slušný přehled o metodice řešení nejběžnějších postupů a budete schopni
pokrýt naprostou většinu požadavků ze strany koncových uživatelů. Zjistíte
nejen jak co vyřešit, ale také získáte dobrý přehled o potenciálu Accessu a
databází obecně (jste-li v této oblasti začátečníkem). Chcete-li své databáze
vytvářet lépe a k větší radosti uživatelů, určitě do knihy nahlédněte, mohla by
vám vyhovovat. Přílohou je CD s příklady a doplňky.