Hlavní navigace

Programování Active Server Pages

1. 9. 2000

Sdílet

V úvodní kapitole je lehce nastíněn dosavadní vývoj na poli tvorby webovýchstránek. Od klasických HTML dokumentů tak stručně přejdeme přes skripty, jež interpretuje prohlížeč, Acti...
V úvodní kapitole je lehce nastíněn dosavadní vývoj na poli tvorby webových
stránek. Od klasických HTML dokumentů tak stručně přejdeme přes skripty, jež
interpretuje prohlížeč, ActiveX komponenty a dynamické HTML stránky až k
technologii, kdy je výsledný HTML dokument vygenerován serverem (a pro jejíž
vlastní variantu zavedl Microsoft právě označení ASP). Již tato úvodní stať
naznačuje svým pojetím zásadní strategii autorů, jež také vymezuje potenciální
čtenáře. Těmi rozhodně nejsou úplní začátečníci. Předpokládány jsou všeobecné
znalosti z oblasti vlastní tvorby HTML stránek, přehled o principech práce sítě
Internet a jejich serverů a také zběžná orientace v programovacím jazyce
VBScript (o něco jednodušší sourozenec populárního Visual Basicu) nebo
JavaScriptu. Některé znalosti sice umožní doplnit přílohy, avšak jejich rozsah
je spíše informativní. Začátečník by při procházení komplikovanějšími příklady
asi neměl z knihy správný požitek.
Ve druhé kapitole přecházejí autoři k věci a zabývají se logicky prvním
předpokladem pro správnou funkci a demonstraci popisované technologie, tedy
stručným popisem správy internetového serveru. Můžeme se tak seznámit s
produkty MS Internet Information Server (určen pro práci na serveru) a Personal
Web Server, jenž je určen pro OS Windows 95/98 a umožňuje vývojáři ladit
vytvořené aplikace přímo "na stole". Další stať se pak zabývá prohlížečem
Internet Explorer 4.0, obzvláště jeho objektovým modelem, což je rovněž
důležitá součást celé problematiky, stejně jako čtvrtá kapitola. Jejím obsahem
jsou dynamické HTML a prvky ActiveX. Pomyslnou první část publikace pak uzavře
kapitola o vlastní problematice ASP, jež také představuje obsáhlejší úvod do
této technologie. Zde se již kniha hemží poměrně dlouhými výpisy příkladů,
takže splnění výše uvedených předpokladů se stává pro správné pochopení
problematiky nezbytným.
Následující čtyři kapitoly jsou zpracovány odlišným způsobem. Autoři v nich
představují čtyři konkrétní příklady z praxe (např. internetové knihkupectví) a
pomocí poměrně přesného návodu vás vedou k cíli, tedy k vytvoření fungující
aplikace. Nezbytností se v tuto chvíli také stává alespoň základní povědomí o
principu fungování databází, neboť ony jsou jádrem drtivé většiny podobných
projektů. Poměrně důležitá je kapitola desátá, jež vysvětluje úlohu produktu
nazvaného MS Transaction Server.
Celkově je kniha zajímavá svou koncepcí. Hlavní snahou autorů bylo postihnout
problém v celé potřebné šíři, a proto také řada kapitol působí trochu
povšechným dojmem. Publikace však velmi dobře postihuje celou problematiku a
jasně popisuje, co vše je pro zdar vytýčeného projektu třeba provést. Pokud
toho chcete dosáhnout výhradně na platformě produktů firmy Microsoft, pak je
kniha přesně pro vás.