Hlavní navigace

Profesionálové radí VII. Technici AutoContu o vašich častých dotazech

1. 9. 1999

Sdílet

Tentokrát se s odborníky z AutoContu podíváme na oblast častých problémů čidotazů týkající se fax modemů, připojení na Internet za pomoci modemů ve Windows 9x a faxových služeb ve...
Tentokrát se s odborníky z AutoContu podíváme na oblast častých problémů či
dotazů týkající se fax modemů, připojení na Internet za pomoci modemů ve
Windows 9x a faxových služeb ve Windows 98.

? Chtěl bych si pořídit nový modem na Internet s asynchronní rychlostí 56 KB/s
(asynchronní přenos standardu V.90, to jest k providerovi rychlost až 33,6 KB/s
a od providera až 56 KB/s), ale z mnoha zdrojů jsem se dozvěděl, že naše tel.
linky mohou mít s tímto přenosem problémy.
- Toto je zčásti pravda. Obecně lze říci, že je nutné, aby směrem od providera
k vám byl pouze jeden převod z digitálního na analogový signál a aby váš
provider takovéto připojení nabízel. To první lze samozřejmě zjistit jen velmi
těžko. V menších městech a na vesnicích bohužel většinou nelze spojení na
rychlosti 56K uskutečnit, a nejvyšší použitelné je 33,6 KB/s oběma směry.
Jiné to může být ve velkých městech, kde již tel. linky tyto podmínky splňují.
Např. v Praze, pokud vaše tel. číslo je sedmia vícemístné a používáte známého
providera Internetu, jenž toto připojení nabízí, máte šanci takové spojení
uskutečnit. Do budoucna by se situace mohla zlepšit, a proto je výhodné takový
modem zakoupit mimo jiné i z důvodu stále se snižujících rozdílů ceny mezi
33,6KB a 56KB modemy.

? Mám modem s protokolem V.90 a při připojování na Internet (provider Internet
on-line nebo Video on-line) dochází občas k odpojení s různými chybami, někdy
se nelze připojit vůbec.
- U těchto modemů a některých providerů je nutné zakázat tento protokol, neboť
modem se snaží spojit na maximální - rychlosti a nepokusí se při opětovném
přihlášení přejít na rychlost nižší. U modemů, jež používají nejrozšířenější
čipy od Rockwellu, funguje většinou příkaz at+ms=11, jenž přepne modem na
protokol V.34+ (max. rychlost 33 600 KB/s). Popřípadě je v dokumentaci k modemu
popsán příkaz na nastavení maximální rychlosti (např. modemy USR Robotics
Sportster 56K Voice používají příkaz at&u16). Uvedený příkaz se napíše do řádky
zvláštního nastavení (Ovládací panely/Modemy/Vlastnosti/Připojení /Upřesnit).

? Modem není ve Windows 9x viditelný. Autodetekce selhala a při ruční instalaci
se modem sice nainstaloval, ale není žádná odezva. (Ovládací
panely/Modemy/Diagnostika/Více informací).
- Je jasné, že pokud není modem vadný, došlo při instalaci k chybě. V první
řadě je nutné nastavit správně COM port modemu (aby IRQ a adresu COM portu
používal jen on sám v opačném případě s největší pravděpodobností nebude modem
pracovat, ale závada je způsobena právě COM portem. Standardní nastavení COM
portů: COM1 3F8,IRQ4, COM2 2F8, IRQ3, COM3 3E8,IRQ4, COM4 2E8,IRQ3), dále je
nutné správně nainstalovat ovladač portu a následně ovladač modemu.
Pokud jde o externí modem, je ve většině případů COM port pro modem již správně
nastaven jak z hlediska HW (překontrolovat lze ve výpisu BIOSu, popř. přímo v
BIOSu, zda není zakázán), tak i z hlediska ovladače COM portu ve Win 9x
(překontrolovat v Ovládacích panelech/Systém/Zásuvky COM a LPT), posléze za
pomocí autodetekce by měl být modem nalezen. Pokud se stane, že je nalezen jako
např. standardní modem 33 600, je nutné jej změnit na ovladač od výrobce
modemu, jinak bude modem fungovat jen omezeně.
Vlastníte-li interní modem, který se zasouvá do ISA slotu, je nutné přímo na
kartě modemu nastavit COM port. Přitom většina základních desek již obsahuje
dva COM porty, a je tedy nutné nastavit COM port na modemu buď jako další,
např. COM3 v tu chvíli se nesmí ale používat COM1 (konflikt IRQ) nebo jako
např. COM2 a v BIOSu základní desky je pak třeba COM2 vypnout. Po nastartování
Win 9x je nutné doinstalovat ovladač COM portu na modemu, pokud byl přidán jako
další. V opačném případě, kdy byl nahrazen COM port základní desky COM portem
modemu, musíte ovladač nejdříve odebrat, restartovat PC a přidat COM port,
nejlépe ručně přes ikonu Přidat nový hardware. Dále se postupuje jako při
instalaci externího modemu.
Jestliže máte interní modem do PCI slotu nebo modem ISA s funkcí plug and play,
je většinou instalace omezena na instalaci modemu ve Win 9x; výrobce většinou
dodává i instalační programy. Ostatní nastavení by měl za vás obstarat operační
systém a funkce plug and play.

? Jak nejrychleji lze ve Windows 95 a 98 zprovoznit připojení na Internet?
- Nainstalovat z Ovládacích panelů/Přidat nebo odebrat programy/Instalace
Windows/Komunikace/Telefonické připojení sítě. Dále v ikoně Síť zkontrolovat
nainstalované služby, protokoly a ovladače, popř. je doinstalovat nebo
odinstalovat. (Ve Win98 musí být Rodinné přihlašování do Windows, telefonní
adaptér a protokol TCP/IP, ve Win95 stačí jen telefonní adaptér a protokol
TCP/IP). Přejít přes ikonu Tento počítač/Telefonické připojení sítě na Vytvořit
nové připojení. Průvodce vytvoří ikonu připojení. Je nutné znát minimálně tel.
číslo na přípojné místo, přihlašovací jméno a heslo, a u většiny providerů i
DNS adresy serveru a postup registrace vašeho konta. Samozřejmě potřebujete
internetový prohlížeč, který je již součástí Win98 a Win95 OSR2 (IE 3.0 a
vyšší). U původních Windows 95 není.

? Modem je korektně nainstalován ve Windows, ale při pokusu o vytočení
telefonního čísla ihned zavěsí.
- Nejčastější příčinou bývá, že ve výchozím nastavení modemu je nastavena
detekce oznamovacího tónu, kterou faxmodemy na našich tel. linkách špatně
detekují. Řešením je vypnout tuto detekci pomocí zaškrtávající kolonky v
Ovládacích panelech/Modemy/Vlastnosti/Připojení/Před vytáčením počkat na
oznamovací tón, nebo zadat příkaz \atx3\, který se zapíše do kolonky Zvláštní
nastavení ve Vlastnostech modemu (Ovládací panely/Modemy/Vlastnosti/Připojení/
Upřesnit).

? Ve Windows 95 jsem měl nainstalovanou službu Microsoft Fax a za pomoci MS
Exchange (doručená pošta) jsem mohl přijímat a odesílat faxy. Pořídil jsem si
Windows 98, a ani jednu službu z výše uvedených jsem v instalaci nenašel a
nenašel jsem ani jiného faxovacího klienta ve Windows 98.
- Přímo ve Windows 98 není žádný faxový klient. Ovšem na instalačním CD Windows
98 je v adresáři Tools/Oldwin95/Message původní verze faxovací služby z Win95.
Samozřejmě ji lze použít, jen se musí dodržet určitý postup instalace.
Nejjednodušší postup je, z uvedeného adresáře spustit soubor wms.exe. Po
nainstalování stornovat konfiguraci, restartovat PC, nainstalovat soubor
awfax.exe, restartovat PC, spustit přes ikonu na ploše program Doručená pošta
(Windows messaging) a za pomoci průvodce zkonfigurovat službu MS Fax. Následně
lze také doinstalovat program MS Outlook 97 z MS Office 97, který lze též
používat na příjem a odesílání faxu. Nelze použít MS Outlook Express, jenž je
součástí Win98.

? Pro faxování používám Microsoft Exchange (Doručená pošta, Win9x) přijímání
funguje bez problémů, ale při odesílání, kdy se pomocí průvodce vyplní
telefonní číslo, subjekt a titulní stránka a odklepne se tlačítko Dokončit, se
nic nestane.
- Tento problém může být způsoben několika příčinami. Jelikož by mělo
následovat vyrenderování posílaného dokumentu na faxový formát, je zádrhel
většinou v ovladači MS Faxu (složka Tiskárny), a to buď že daný ovladač chybí,
nebo byl špatně nainstalován. Nejjednodušší cestou je odebrat službu MS Fax a
znovu ji nainstalovat, popř. reinstalovat kompletně MS Exchange.


9 0550/DĚD

Kam patří Vladimír Vondruška
Již dvakrát (minule naposledy) došlo k tomu, že článek ze série Profesionálové,
který pocházel z pera Vladimíra Vondrušky, byl nadepsán chybně "z AutoContu".
Jak si všímavý čtenář jistě všiml, střídají se příspěvky z AutoContu s
příspěvky z horké linky Hewlett-Packard. A šotek z našeho grafického studia
někdy použije část z minulého čísla, já odjedu na dovolenou... Takže s konečnou
platností Vladimír Vondruška pracuje a píše pro Hewlett-Packard.