Hlavní navigace

Profesionálové radí II. - Technici AutoContu o vašich častých dotazech

Sdílet

? Před instalací tiskárnyPřipojte tiskárnu paralelním kabelem dlouhým 1,3-2,5 m, podporujícím oboustrannou (bi-tronics) komunikaci k počítači, vložte do zásobníku papír a ověřte,...
? Před instalací tiskárny
Připojte tiskárnu paralelním kabelem dlouhým 1,3-2,5 m, podporujícím
oboustrannou (bi-tronics) komunikaci k počítači, vložte do zásobníku papír a
ověřte, zda svítí On-line. Nedoporučuje se používat datové přepínače (pro
sdílení 1 tiskárny více uživateli), rovněž se nedoporučuje připojení tiskárny
kabelem delším než 3 m. Příliš velká délka kabelu může mít vliv na úbytek
signálu a tím na zkreslení dat putujících do tiskárny. Tiskárny, které vyžadují
obousměrnou komunikaci, nemusejí zcela správně pracovat, připojíte-li je do
sítě.

? K čemu bi-tronics rozhraní (aneb obousměrná komunikace)
Tento způsob komunikace slouží pro přesné sledování stavu tiskárny, pro
kontrolu stavu a seřízení tiskových zásobníků, pro přesné nastavení vlastností
např. optimální zarovnání tiskových zásobníků tak, aby bylo dosaženo té
nejvyšší kvality tisku.

? Mám problém s tiskárnou
Především je potřeba přesněji zjistit, za jakých podmínek se problém vyskytuje.
Tj. vyskytuje-li se např. v DOS prostředí, nebo ve Windows, nebo v DOSu i pod
MS Windows. To zjistíte nejlépe tím, že po startu počítače podržíte stisknutou
klávesu F8 a počkáte, až se objeví startovací nabídka Windows. Zde si vyberete
práci v MS-DOS. Po zobrazení řádky C: napište copy autoexec.bat LPT1 Měla by se
vytisknout stránka s textem (různé příkazy, parametry apod.). Pokud se
vytiskla, znamená to, že problém zůstává pouze ve Windows.

? Mám problém s tiskárnou v DOS i Windows aplikacích
Pokud ten problém znamená, že tiskárna nevytiskne ani stránku, proveďte
kontrolu zapojení tiskárny a počítače, vyzkoušejte jiný kabel, případně
proveďte tisk zkušební stránky z předního panelu tiskárny (u HP podržením
jednoho z tlačítek na předním panelu). Máte-li možnost, připojte k počítači
jinou tiskárnu pro zjištění, zdali je problém v počítači, nebo v tiskárně.
Případně zkuste vaší tiskárnu připojit k jiném počítači. Pokud na jiném
počítači tiskne a na vašem ne, hledejte závadu ve svém PC. Zkontrolujte BIOS,
máte-li správně nastavený paralelní port (měl by být typu ECP, obvykle používá
IRQ 7). Pokud máte k dispozici vhodný diagnostický software, jako např.
Checkit, a speciální adaptér smyčku pro kontrolu paralelního portu proveďte HW
test portu vašeho počítače. To však běžní uživatelé většinou nemají a bude lépe
obrátit se na nějakou servisní firmu.

? Mám problém s tiskárnou ve Windows aplikacích
Zde jsou dvě možnosti buď se nevytiskne nic, nebo nějaké znaky, příp. části
textu apod. Pokud se nevytiskne nic, zkontrolujte v ovládacích panelech,
správci zařízení (ikona systém), není-li vykřičník u paralelního portu. Některá
zařízení, zvláště jsou-li nesprávně nainstalována (zvuková karta, síťová karta,
příp. různé jiné, např. multimediální karty) mohou využívat stejné IRQ, které
používá paralelní port. V tomto případě zkuste konfliktní zařízení odebrat, a
znovu nainstalovat. Rovněž zkontrolujte stav tiskárny v ovládacích panelech, a
je-li používaná pro tisk správná zásuvka (port). Ve většině případů by to měl
být paralelní port typu ECP. V prvních verzích Windows 95 byl špatný ovladač
paralelního portu, který způsoboval problémy při tisku. V těchto případech je
třeba provést aktualizaci operačního systém pomocí Service Pack 1 od Microsoftu.
Pokud se vytisknou pouze nějaké znaky či část textu, vyprázdněte ve správci
tisku (dvojím kliknutím na ikonu tiskárny) tiskovou úlohu (pokud tam nějaká je)
a přeinstalujte ovladače.

? Tiskárna HP DJ 340 / 400 / 420 netiskne česky v DOS aplikacích
Je potřeba použít SW podporu kódové stránky CD 852. Tuto podporu si můžete
zdarma vyžádat v Zákaznickém informačním centru HP nebo u prodejce vaší
tiskárny.

? Tiskárna netiskne česky v DOS aplikacích
To může být vyřešeno nastavením správné kódové stránky. Je potřeba zjistit,
kterou kódovou stránku používá vaše aplikace (většinou CP 852 Latin II). V
některých aplikací je potřeba toto uživatelsky nastavit, např. zadáním příkazu
"zautomatizovat" následujícím způsobem: vytvořte textový souboru, obsahující
výše uvedený příkaz, a pojmenujte ho např. CP852.txt. Otevřete soubor
autoexec.bat pro úpravy, a přidejte třeba na poslední řádek copy CP852.txt
LPT1. Soubor autoexec.bat uložte a zavřete. Proveďte nové spuštění počítače,
při kterém se již pokaždé provede automaticky nastavení tiskárny na používání
CP852
Pokud vaše aplikace používá kódování Kamenický, je třeba použít SW řešení.
Doporučujeme vám konzultaci s dodavatelem aplikace.

? Tiskárna netiskne česky ve Windows aplikacích
Především je třeba zjistit, s jakými použitými fonty (TTF, ATM) tiskárna tiskne
korektně, a se kterými ne. V některých případech pomáhá upravit substituční
tabulku písem v souboru system.ini, někdy je potřeba zasáhnout do systémového
registru. To ale přenechte odborníkům, pokud jimi sami nejste, neboť chybný
krok může znamenat nutnost reinstalace systému.

? Laserová tiskárna tiskne se špatnou diakritikou
Zkuste v ovladači nastavit "Tisknout True Type jako grafiku". V 99 % případů
toto nastavení problém řeší.

? Inkoustová tiskárna tiskne se špatnou diakritikou
Pomocí konfiguračního programu, jenž se instaluje společně s ovladači, nastavte
"Nepoužívat tiskovou technologii Windows".

? Inkoustová tiskárna vynechává při tisku celé prvky
Buď je to signalizace vyčerpání inkoustové náplně, nebo pouze zaschlé trysky.
Zkuste provést "Vyčištění tiskového zásobníku" (viz ovladač, služby tiskárny).

? Tisk na tiskárně přes IrDA rozhraní
Nejprve je potřeba ověřit, zdali máte správně nainstalovanou podporu pro IrDA
komunikaci. Kromě ikony v ovládacích panelech by měly být ve Správci zařízení
dva infraporty jeden sériový a jeden paralelní. Správnou činnost Infrared
komunikace nejlépe ověříte spuštěním InfraRed monitoru v ovládacích panelech, a
správným nastavením polohy obou zařízení tak, aby tato mohla spolu komunikovat
prostřednictvím IrDA. IrDA čidla by měla být umístěna proti sobě, ve
vzdálenosti 20-30 cm. InfraRed monitor by měl najít nějaké zařízení v dosahu.
Pokud to tak není, je třeba provést správnou instalaci infrared podpory,
případně zkusit lépe umístit obě zařízení tak, aby mezi nimi nebyla žádná
překážka. Pokud problém zůstává, je potřeba se obrátit na servisní firmu.
Po správném nainstalování infrared portu do systému Windows nastavte tiskárnu
pro tisk přes Infrared printing port (bývá LPT3) v případě HP LJ5P, 5MP, 5, 5M,
nebo infrared serial port pro HP DJ340. Toto nastavíte v ovladači tiskárny
(nabídka start nastavení tiskárny)

? Instalujeme skener
U skenerů, které se připojují přes SCSI rozhraní, je potřeba nejprve správně
nainstalovat SCSI kartu. Je-li instalace provedena správně, objeví se tato
karta ve správci zařízení jako SCSI adaptéry. Pokud se toto zařízení objeví s
vykřičníkem nebo neobjeví vůbec, odstraňte toto zařízení ze Správce zařízení a
opakujte instalaci. Po správné instalaci adaptéru připojte skener k SCSI
adaptéru a proveďte instalaci obslužného softwaru (HP DeskScan, HP PictureScan,
PrecisionScan dle softwaru dodaného k vašemu skeneru).
Připojíte-li USB skener k USB portu v počítači (v zapnutém stavu), měl by se
bezprostředně objevit na monitoru dialog, oznamující nalezení nového zařízení
(skeneru). Pokud ne, proveďte kontrolu v BIOSu, zda je USB zařízení povoleno,
dále zkontrolujte správce zařízení, zdali jsou správně nainstalovány ovladače
pro toto zařízení nebo není-li v konfliktu s jiným zařízením. Máte-li MS
Windows 95, tak rovněž zkontrolujte, zda váš operační systém podporuje USB
zařízení. To se dovíte, když spustíte program qfecheck (adresář Windows/
system) měla by tam být informace o systému "Verze systému Windows 4.03. 1212"
nebo 4.03.1214. Pokud tam tato informace není, pak váš operační systém nemá
podporu USB a budete potřebovat provést před instalací USB skeneru aktualizaci
operačního systému.

? Problém při rozpoznávání skenovaného českého textu (OCR)
Možná narazíte na problém, kdy se vám nepodaří naskenovat dokument s českým
textem tak, aby se uložil text se správnou diakritikou. Ačkoliv máte vše
patřičně nastaveno, některé znaky se nerozpoznají správně. To může být
způsobeno nízkou kvalitou skenovaného originálu (předlohy), nebo vlastností
použitého softwaru. Ověřte si, zda máte nastavenou správnou kódovou stránku
(pro Recognitu je třeba nastavit East Europe ANSI).

? Instalace HP OfficeJet 1175C Pro a MS Office 97
V některých případech může dojít po instalaci HP OfficeJet 1175C Pro k
problémům s používáním MS Word a MS Excel aplikací. V tomto případě je
doporučeno odinstalování MS Office a HP OfficeJet 1175C Pro, a opakování
instalace v pořadí HP OfficeJet 1175C Pro, MS Office 97.

? Problémy při čtení dat ze zapisovací / přepisovací CD mechaniky
Rovněž zde je velký rozsah potenciálních problémů. Relativně častý problém bývá
formát zápisu dat. Je několik způsobů, jaký formát při zápisu použít, ale
poměrně málo možností, jaký formát je standardně čitelný, resp. kompatibilní
pro použití v běžném prostředí. Je doporučeno používat ISO 9660 level 1 nebo
level 2. Ne každý software podporuje všechny formáty zápisu, a tak je potřeba
výběru vhodného softwaru věnovat trochu pozornosti.

? Nic nepomáhá
V tomto případě nemá cenu ztrácet dále čas, a nejlépe je obrátit se na
telefonickou podporu HP, Zákaznické informační centrum. Možná že problém je
jednodušší, než si myslíte, a zvládnete to s pomocí technika po telefonu během
pár minut...

? Problémy při zápisu dat na zapisovací/přepisovací CD mechaniku
Zde je velký rozsah možných problémů. Poměrně časté chybové hlášení je "Buffer
Underrun". Snižte rychlost zápisu, případně nepožívejte DMA. V případě, že při
tvorbě zvukového CD dochází ke zkracování jednotlivých stop asi o 2 sekundy,
zkuste použít CD spin doctor pro převod kopírovaných audiostop do wav formátu.
Tento nástroj je součástí Easy-CD creator verze 3.0 nebo 3.5 Delux.

? Používáte správné ovladače?
Tak jako každý jiný SW, i ovladače pro nejrůznější zařízení se neustále vyvíjí.
Ať již máte problém či nikoliv, doporučujeme se příležitostně informovat o
novější verzi ovladače nebo obslužného softwaru pro vaše zařízení. Většina z
nich je k dispozici na webových stránkách výrobce. Informaci o nových
ovladačích HP se samozřejmě dovíte na Zákaznickém informačním centru.

9 0129/DĚD

Mám problém

Nejjednodušší způsob řešení vašeho problému je obrátit se na telefonickou
podporu HP. Tato služba je vám k dispozici každý všední den od 8.00 do 18.00, v
pátek pouze do 17.00, na telefonu (02) 61307310. Pracovníci telefonické podpory
jsou připraveni vám poskytnout radu či potřebné informace, a pokud hledání
požadovaných informací trvá déle, zavolají vám zpátky. Máte-li problém s
osobním počítačem HP, NetServerem, plotrem neboli velkoformátovou tiskárnou,
zálohovacím zařízením, tiskárnou, palmtopem, skenerem, neváhejte se na
telefonickou podporu obrátit.
Před využitím tel. podpory si ale předem připravte informace o operačním
systému, který používáte, dále přesné označení výrobku, s nímž máte problémy,
informace o SW podpoře (ovladače, příp. obslužný a jiný software), a pokud
možno přesnější informace o tom, za jakých podmínek nebo při jakém postupu se
problém vyskytuje.

Pro začátečníky: Jak zapojit tiskárnu k počítači, tak abychom mohli tisknout

Pokud již vlastníte počítač, který používáte ke své práci či zábavě, může se
stát, že budete chtít své výsledky práce prezentovat široké či blízké
veřejnosti. Pro tento účel se velmi dobře hodí tištěná podoba dokumentů. O
informace vytištěné na papíře se lépe můžete podělit se svými spolupracovníky,
zákazníky či přáteli. K tomu, abychom obraz z monitoru našeho počítače přenesli
na papír, slouží tiskárna. Dále si povíme, jak toto zařízení připojit k
počítači, tak abychom mohli začít tisknout.
Po vybalení tiskárny z krabice byste měli zkontrolovat, zda jste spolu s
tiskárnou dostali i další potřebné příslušenství, tj. napájecí kabel, datový
(sériový, paralelní, USB kabel, instalační program na disketách či CD a také
uživatelský manuál). Vyzbrojeni vědomostmi z první kapitoly uživatelské
příručky Příprava tiskárny, přistoupíme k její instalaci. Z tiskárny odstraňte
veškeré přepravní zarážky a ochrany, vložte do ní tiskovou náplň a připojte ji
k vypnutému počítači datovým kabelem. Poté zapojte do tiskárny i napájecí
kabel, zapněte tiskárnu a poté i počítač. Pro ověření, že je tiskárna napájena
proudem a zapnuta, jsou tiskárny povětšinou vybaveny zelenou kontrolkou, která
se po zapnutí rozsvítí a svítí do té doby, než je tiskárna vypnuta.
Instalace tiskárny do počítače se liší podle toho, jaký operační systém
používáte. Dosové aplikace většinou používají svůj vlastní ovladač, s jehož
výběrem či instalací vám poradí výrobce aplikace. A to buď formou příručky,
která byla dodána k programu, nebo prostřednictvím technické podpory (telefon,
internet, e-mail). Pro uživatele Windows 3.1x platí následující: První
instalační disketa či CD obsahují soubor Setup.exe či Install.exe, který
spustíte ze Správce programů z nabídky Soubor Spusť. Dále pokračujete dle
pokynů na obrazovce. Jste-li jste uživateli Windows 95, 98 či NT, měl by váš
operační systém detekovat tiskárnu při spuštění a požádat vás o instalační
program. Pokud tomu tak není, klikněte dvakrát na ikonu Přidat tiskárnu z
nabídky Nastavení Tiskárny. Zadejte cestu k instalačnímu programu, a poté také
následujte pokynů na obrazovce. Může se stát, že ani touto cestou ovladač
nainstalovat nepůjde. Potom postupujte podobně jako ve Windows 3.1x. Totiž v
nabídce Spustit. zadejte cestu k souboru Setup.exe na první disketě a potvrďte,
dále postupujte podle pokynů.
Správnou instalaci tiskárny si ověříte vytištěním zkušební stránky. Ve Windows
95, 98 a NT máte tuto volbu na kartě Obecné v nabídce Vlastnosti tiskárny. Ve
Windows 3.1x doporučujeme vytisknout jednu stranu nenáročného textu z aplikace
Write, např. soubor License.txt z adresáře c:/windows. Pokud se vám instalace
podařila, měla by se na tiskárně objevit stránka s textem. Jestliže tomu tak
není, začneme hledat, kde jste udělali chybu. Výchozí stav tedy je: tiskárna je
připojená do elektrické sítě, je zapnutá, má vloženou tiskovou náplň, dostatek
papíru a je připojena datovým kabelem do počítače.
Zkusíme malý test z prostředí DOSu. Pro uživatele Windows 95, 98 a NT to
znamená provést restart počítače v režimu MS-DOS. V příkazové řádce C:>
použijeme příkaz copy autoexec.bat LPT1. Tento příkaz pošle na tiskárnu obsah
souboru autoexec.bat, který obsahuje každý počítač. Pokud se tento test
nezdaří, je načase použít uživatelský manuál k tiskárně, a to přesně kapitolu
Řešení problémů. Nebo vám může radou pomoci prodejce tiskárny či přímo
technická podpora výrobce.
Pakliže se test zdařil, vraťte se opět do prostředí Windows. V Ovládacích
panelech v nabídce Systém si ve Správci zařízení ověřte, že všechna zařízení v
počítači pracují řádně a nikde není varující vykřičník. Jako ovladač
paralelního portu doporučujeme ECP ovladač od Microsoftu (pozor pokud máte
starší verzi Windows 95, je nutné doinstalovat Service Pack 1, který obsahuje
nový, fungující ovladač paralelního portu). Pokud již máte vše v pořádku a
správně nastaveno, zkuste znovu vytisknout zkušební stránku tiskárny. Jestli
ani tento pokus nebyl úspěšný, je lepší obrátit se na odborníky, jimž bude
eliminování a odstranění problému trvat podstatně kratší dobu než vám samotným.