Hlavní navigace

Profesionálové IX. - Odborníci z AutoContu tentokrát o videu

1. 11. 1999

Sdílet

Rychlý rozvoj v počítačové technologii způsobil, že se multimédia stávajínedílnou součástí našeho života. Proto stejně jako zvukové karty, se i karty pro stříhání videa stávaj...
Rychlý rozvoj v počítačové technologii způsobil, že se multimédia stávají
nedílnou součástí našeho života. Proto stejně jako zvukové karty, se i karty
pro stříhání videa stávají běžnou součástí ve výbavě počítačů. Informace níže
uvedené by vám měly pomoci při přiblížení a hlubším pochopení možností karet
pro střih videa. Na začátek je dobré vysvětlit několik základních pojmů:

Lineární editace - signál z videovstupu (kamery) je přímo posílán na
videovýstup (videorekordér). Klasickým příkladem je externí zařízení Miro Video
Studio 400. Počítač je mezičlánek mezi zdrojovým (videokamera, videopřehrávač)
a ukládacím zařízením (videorekordér).
Nelineární editace- signál z videovstupu (kamera) je uložen na disk ve formě
souboru (AVI). Software např. Adobe Premiere nebo ULEAD Media Studio umožňuje
editovat filmové příspěvky uložené na disku, mixovat zvuky, vkládat titulky a
přidávat počítačové animace a obrázky. Výsledný film ve formě AVI souboru lze
poslat na videovýstup (videorekordér). Příkladem této práce je karta Miro
DC10plus nebo Miro DC30plus.
M-JPEG komprese- komprese M-JPEG slouží pro komprimování videodat na disk.
Komprimuje se každý snímek samostatně, a proto je tato komprimační metoda
výhodná pro následný střih patřičné videosekvence.
MPEG komprese - MPEG komprimuje několik snímků současně provádí se porovnávání
snímků a ukládání rozdílů na snímku následujícím. Tímto se dosahuje velmi
vysoké a zároveň kvalitní komprese. Proto je tato metoda výhodná pro prezentaci
videofilmy na CD médiích.
Analogový záznam- záznam, který je vytvořen na magnetickém médiu různou
intenzitou napětí, tedy každá hodnota má nějaký význam, a pokud je na pásce
chyba nebo je opotřebovaná, dochází ke vzniku šumů a chyb při čtení. Typickými
zástupci analogových záznamu jsou běžné zvukové kazety, videokazety VHS apod.
Digitální záznam- záznam v digitálním formátu dat se skládá z nul a jedniček,
tedy pokud není na médiu nic, je to nula, pokud tam něco je, je to jednička
nedochází ke zkreslení záznamu dalšími kopiemi a opotřebením. Digitální záznam
používá například Audio CD, Video CD, DV Video, či Digital 8.
Digitalizace- převod záznamu z analogové do digitální formy.

Chtěl bych ukládat video na CD. Co je k tomu potřeba? Pro ukládání videa do
digitální podoby na pevný disk nebo CD médium existují dvě varianty: uložení
souboru jako AVI nebo MPEG-1.
Pro přehrávání videosekvence z CD-ROM mechaniky je doporučeno používat MPEG-1
formát, který má nižší datový tok než AVI a taktéž používá lepší kompresi (tzn.
soubor MPEG-1 zabere méně místa na disku než AVI soubor).
Příkladem ukládání videa ve formátu MPEG-1 na CD médium je zařízení Studio
MP10. Jedná se o externí zařízení, které umožňuje nahrát videosekvenci na disk
ve formátu MPEG-1, a pokud máte CD-R/RW mechaniku, tak přiložený SW dokáže
vytvořit i Video-CD.

Jak probíhá zpracování videa na počítači?
Nejprve se nahraje video do počítače buď se zdigitalizuje analogové video, nebo
se nakopíruje digitální. Pak se ve střihovém programu vytvoří střihová
kompozice: vybere se, které části videosouborů budou použity, jejich pořadí,
použití efektů, přechodů, titulků atd. Když je kompozice hotová, spustí se
rendering (vypočítání) výsledku tím je obvykle nový videosoubor. Pak už zbývá
jen tento výsledný soubor nahrát na výstupní zařízení, buď zpátky nakopírovat
přes digitální výstup do digitálního videa, nebo z analogového výstupu nahrát
na běžné video (VHS) či přehrát na televizi.

Jak rychlý potřebuji disk, pokud chci ukládat video do počítače z digitální
kamery?
Úplně vám postačí E-IDE disk, protože datový tok mezi digitální kamerou a
kartou v PC s DV vstupem je 4 MB/s.

Jak rychlý potřebuji disk pro digitalizaci analogového videa do PC?
Disk s reálnou přenosovou rychlostí aspoň 6 7 MB/s (pozor, maximální přenosová
rychlost udávaná výrobcem je mnohem vyšší, např. 33 MB/s, 66 MB/s, ale jedná se
o rychlost, jakou je schopen disk přijímat data do cache na disku, která však
pokrývá pouze malé objemy dat). Dnešní IDE disky tento výkon splňují, je ale
nutné mít zvláštní disk na video, který se musí často defragmentovat, jinak
rychlost klesá až na 2 3MB/s, což je nedostačující.

Chtěl bych ukládat video ve formátu MPEG-2!
V současné době existují i zařízení, která umožňují ukládat videosekvenci ve
formátu MPEG-2. Takové karty jsou však určeny pro profesionální střihová
studia. Cenová relace je kolem 90 000 Kč bez DPH.

Co potřebuji, abych mohl stříhat video z digitální kamery?
Určitě počítač v dostatečné konfiguraci (procesor Pentium II nebo Celeron, 64
MB, Win95/98, E-IDE nebo SCSI disk doporučeny dva disky: jeden pro OS, aplikace
a druhý pro samotné AVI soubory) a kartu, která má DV vstup/výstup (např. Miro
DV200 nebo DV300). Zpracování digitálního videa z dnešních kamer DV, Digital 8
má jediné úskalí co s výsledným videem? Pokud si z kamery přes DV kartu nahraji
video do počítače, mohu ho velmi pěkně sestříhat a stačí-li výstup do souboru
AVI či MPEG, tak jsem spokojen pokud ale chci video zpět nahrát na kazetu, je
tu obtíž.
Většina digitálních kamer nemá zpětný vstup pro digital, nemají ho ani běžné
VHS rekordéry a z karty v počítači jiný výstup není. Zde je třeba buď zakoupit
druhou kartu pro analogový výstup, nebo uvážit, zda potřebuji zpracovávat video
z digitálních vstupů, či mi stačí pouze anologový výstup z kamery a zpracování
na analogové kartě.

Je tu omezení operačním systémem!
Pokud ukládám video do počítače, vznikají mi velké soubory (několik GB);
Windows 9x i NT nepodporují videosoubory delší než 2 GB, vzniká tedy problém
jak zpracovávat video větších délek.
Kdyby se jednalo pouze o vstup, tak by šlo nahrát video po menších kusech a ty
pak sestříhat. Pokud bude ale výsledný klip delší, jsme před velkým problémem.
Existují pouze dvě řešení: buď vytvořit jako výsledný soubor několik menších a
na kvalitním videorekordéru je slepit, nebo si koupit do počítače takovou
kartu, která má tento problém nějak ošetřen např. Miro DC30Plus má inteligentní
rendering, tedy počítá jen to, co se změnilo a nevytváří výsledný soubor, nýbrž
odkazy na zdroje a vypočtená data.
9 0620/DĚD