Hlavní navigace

Přírodověda

1. 11. 2006

Sdílet

Živočichové, rostliny a houby ČR, Cizokrajní živočichové a rostliny Společnost Terasoft má ve svém repertoá...


Živočichové, rostliny a houby ČR, Cizokrajní živočichové a rostliny


Společnost Terasoft má ve svém repertoáru celou řadu výukových titulů, z nichž některé jsou přímým doplněním a zpestřením klasické školní výuky. Mezi takové patří i série Přírodověda.
Sada přírodověda obsahuje aktuálně dva díly Živočichové, rostliny a houby ČR a Cizokrajní živočichové a rostliny. Zatímco první jmenovaný produkt zabírá tři CD, druhý je umístěn na jediném disku.
Oba programy jsou svoji strukturou, stylem i rozsahem učiva určeny pro žáky prvního i druhého stupně základních škol. Zaměření na mladší žáky je patrné již na první pohled. Už hlavní menu, ve kterém si uživatelé vybírají jednotlivé učební části, je vyvedeno v hýřivých barvách, se spoustou animovaných zvířat a dalších líbivých detailů. Do základní nabídky programu patří výkladová část, testy, hry a také encyklopedie, která obsahuje nepřeberné množství údajů o všech živočiších, rostlinách a důležitých pojmech obsažených v programu, včetně fotografií. Navíc je možné tisknout pracovní listy pro práci mimo počítač. Ústřední postavou hlavního menu a zároveň průvodcem celým softwarem je sympatický stařík s vizáží bláznivého, ale dobráckého vědátora. Téměř všechny texty a to jak výklad, tak popis úkolů či nápověda jsou namluvené. Velmi intuitivní a pochopitelné je i ovládání, takže s programem by neměl mít žádný uživatel sebemenší problém.

Živočichové, rostliny a houby ČR

Výkladová část tohoto titulu je tradičně složena z učebních textů, mluveného slova a doplňujících obrázků. Učivo je rozděleno do celkem 37 kapitol, které obsahují téměř 1 200 interaktivních obrazovek s textem a fotografiemi. Encyklopedická část shrnuje všechny rostliny, houby, živočichy a důležité pojmy, které se napříč výukou vyskytují. K procvičení znalostí slouží zkušební testy. Mají různou podobu od klasického výběru správné odpovědi z několika možností, přes přiřazování správných výrazů do dvojic k zadání, až třeba po zaškrtávání živočichů patřící do dané skupiny.

Cizokrajní živočichové a rostliny

Výuková část produktu Cizokrajní živočichové a rostliny je rozdělena na čtrnáct kapitol, přičemž jednotlivá témata jsou v nich řazena zejména podle lokalit tundry, savany, mírný pás, tropický pás, moře a oceány a podobně. V každé části je připraven výukový text (v psané i mluvené podobě) a ilustrační fotografie. Stejně jako výuka je logicky rozčleněna i procvičovací část. Na žáky čekají cvičení jako například výběr správného názvu k fotografii rostliny nebo zařazování zobrazených živočichů do správného prostředí.

Škola hrou

Výkladová část a procvičovací testy jsou ve výukových produktech samozřejmostí, žáci používající programy Přírodověda od Terasoftu však mohou své znalosti ověřovat i zábavnějším způsobem. Stačí zvolit v hlavním menu možnost "Hra". Tato volba přenese žáka na hrací plochu, po níž bude pomocí hodu kostkou postupně posunovat svoji figurku až k cíli. Každé obsazené pole však musí obhájit odpovědí na zadanou otázku. Hra je určena pro jednoho nebo dva hráče, za dosažené úspěchy jsou pro žáky připraveny virtuální diplomy.

Přírodověda

bohatá grafika
solidní rozsah učiva
zábavné zpracování a hry
K recenzi poskytla firma: Terasoft multimedia, s. r. o.
www.terasoft.cz
Cena: Živočichové, rostliny a houby ČR 999 Kč (vč. DPH), Cizokrajní živočichové a rostliny 499 Kč (vč. DPH)

Autor článku