Hlavní navigace

Připojujeme se k Internetu

1. 5. 2003

Sdílet

Pokud pracujete s výpočetní technikou "na vlastní pěst" a využíváte (či chcete)vymožeností sítě internet, pak vás neminulo (či prozatím čeká) připojování k této síti. Netřeba...
Pokud pracujete s výpočetní technikou "na vlastní pěst" a využíváte (či chcete)
vymožeností sítě internet, pak vás neminulo (či prozatím čeká) připojování k
této síti. Netřeba dlouze vykládat, že to s sebou nese řadu úskalí,
souvisejících s typem připojení jako takového a také s druhem služeb, jež
chcete využívat. Abyste v této bažině příliš netonuli, připravili autoři pod
vedením zkušeného matadora tuto brožurku jako první pomoc.

Pokud jste někdy zahlédli jiné publikace Libora Dostálka, možná jste se právě
trošku polekali. Předně bych tuto obavu chtěl rozptýlit, neboť tentokráte se
jedná o výklad pro širší okruh zájemců. Ačkoliv se vám dostane značné zásoby
odborných pojmů, vše je podáno s ohledem na to, že většina čtenářů rozhodně
nejsou odborníci na počítačové sítě.

Za velmi zdařilé považuji rozvržení kapitol. Autoři postupovali ve shodě s
běžnou logikou činnosti uživatele, takže úvodní kapitola zhruba nastiňuje
možnosti, jež existují, a poté jsou jednotlivé případy podrobně rozvedeny.
Knihu lze hypoteticky rozdělit na tři hlavní části první zahrnuje pojednání o
jednotlivých přístupových možnostech (vytáčená linka, pronajaté okruhy, mobilní
telefon, ADSL atd.), ve druhé je řeč o komunikaci v internetu a jeho službách
(DHCP, DNS, směrování) a ve třetí jsou již zařazeny specializovanější kapitoly
(firewally, VPN, podrobněji elektronická pošta či web).

Autoři kladli při sestavování příručky důraz na srozumitelnost, takže se
nemusíte obávat, že se jedná o nepochopitelná skripta. Výklad je koncipován s
ohledem na reálné možnosti a dostupné technologie, a rovněž obrazový materiál
je poměrně výmluvný a užitečný. Navíc je obsah zpracován poměrně všestranně a
úplně, takže nebudete muset zbytečně pátrat v dalších zdrojích. Brožura je
ideální pro každého, kdo si chce udělat zevrubný přehled o možnostech v oblasti
připojení k internetu.

Autor: Libor Dostálek a kolektiv
Vydavatelství: Computer Press, Praha, 2003
Počet stran: 179
Doporučená cena: 189 Kč
Photoshop Wow! Book

Nástroj Adobe Photoshop bezesporu patří mezi nejpopulárnější programy pro práci
s bitmapovou grafikou, tedy např. digitálními fotografiemi. Díky silné aktivitě
výrobce a řadě rozšíření již není jeho použití omezeno na profesionální
grafická studia, ale své uživatele si našel rovněž mezi tvůrci webových
stránek. Pokud jste přemýšleli, proč po něm tolik "profíků" sahá, máte nyní
jedinečnou možnost to pochopit díky knize, o níž je řeč.

O tom, že v případě Photoshopu jde především o kvalitu, svědčí již fakt, že
publikace je kompletně vytištěna na křídovém papíře. Nakladateli šlo samozřejmě
o dokonalé zachování barevné věrnosti, neboť jinak by kniha zcela ztratila
smysl na každou dvoustranu totiž připadá v průměru 5 špičkových obrázků (možná
i více), jež skvěle dokumentují použití různých efektů, demonstrují barevné
škály či přechody nebo naznačují výsledek zvolených postupů.

Celý svazek je koncipován jako obrazová učebnice práce s Photoshopem a výklad
má jasnou strukturu. Po očekávaném úvodním seznámení s programem následuje hned
ve druhé kapitole pojednání o barvách, což je obrovský rozdíl oproti podobným
knihám, jež tuto tematiku zařazují spíše ke konci. V dalších kapitolách to však
oceníte následují stati o retušování fotografií, kombinování předloh
(maskování), práci s filtry či tvůrčím malování. Dále ještě přijdou na řadu
všestranná práce s textem, zvláštní efekty a výstup pro web.

Jak jsem již naznačil, nejdůležitější částí knihy je skvěle připravený ukázkový
grafický materiál. Autoři na něm demonstrují veškeré postupy od
nejzákladnějších kroků až po "nejšílenější" kreace, a tato nesmírně bohatá
zásoba splňuje minimálně dvě funkce: uživatel vidí, čeho lze s programem vůbec
dosáhnout, a dále se seznámí s postupem, jenž obdobná řešení poskytuje. Je
nasnadě, že publikace je velmi cenným inspirativním materiálem.

Stručně řečeno, jste-li grafik, neváhejte, neb vaše obzory se určitě rozšíří.

Autoři: Linnea Dayton a Jack Davis
Vydavatelství: Computer Press, Praha, 2003
Počet stran: 494
Doporučená cena: 790 Kč
Windows XP Tajemství a kouzla

Příkazového řádku Nejen operační systém Windows XP, ale samozřejmě i jeho
předchůdci (především Windows 2000) poskytují možnosti pro práci v poněkud
jiném rozhraní, než jsou ikony a barevná pracovní plocha. Protože ovládání
pomocí příkazového řádku bylo a často stále je považováno běžnými uživateli za
jakýsi vývojově nižší stupeň, není knižní nabídka v tomto ohledu nijak oslnivá.
Zde představený titul může zacelit jednu z existujících mezer.

Autor, mimochodem šéfredaktor konkurenčního magazínu Computer, jako by při
práci na této knize předpokládal, že cílovou skupinou budou podobní čtenáři
jako u zmíněného časopisu. Výklad je tedy směřován především k začátečníkům a
jeho cílem je v první řadě ukázat, že ovládání pomocí konzole (tedy v
příkazovém řádku) je plnohodnotný, přínosný a normálně zvládnutelný způsob, jak
s operačním systémem pracovat. Tvůrce začíná výklad "od píky" a nepředpokládá
žádnou předchozí znalost skriptování, takže se nemusí obávat ani laik. Zvolený
rozsah knihy nenutil autora k úprku, a proto je vše vyloženo detailně a po
malých krůčcích.

Co se máte šanci naučit? Od úplných základů, jako je procházení adresářů a
výpis jejich obsahu, se dostanete k nastavení rozhraní konzoly a detailní práci
se soubory. Dále je řeč o dávkách, jejich spouštění a řízení běhu pomocí
podmínek a odskoků. V poslední části knihy přijde řeč na poměrně zajímavé věci,
související např. s příkazy AT, NET či PRINT, a v závěru nechybí ukázka
několika praktických dávek.

Jak jsem již napsal, kniha je určena začátečníkům. Bohužel, prakticky výhradně,
neboť na opravdu pokročilá témata nedošlo. Škoda, že autor nepřipojil do knihy
pojednání o dalších nástrojích z kolekcí Support Tools či Resource Kit, jež
staví na zde popsaných základech a teprve dávají díky svým možnostem
příkazovému řádku ta pravá "křídla".

Autor: Michal Politzer
Vydavatelství: Computer Press, Praha, 2003
Počet stran: 83
Doporučená cena: 97 Kč
ASP.NET Začínáme programovat

Pokud jste pracovali s technologií ASP v dřívějších verzích, pak se asi
shodneme, že existují i lepší platformy pro tvorbu dynamicky generovaných
webových stránek. Pro tvůrce dynamických webů na platformě Microsoftu znamenal
nástup technologie ASP.NET poměrně příjemnou změnu k lepšímu, a proto stojí za
to o ní uvažovat, pokud řešení podobného typu hledáte a inklinujete k operačním
systémům Windows na vašich serverech. I v nabídce Grady se objevila knížka, jež
by vám mohla pomoci.

Autor sestavil příručku tak, aby posloužila především začátečníkům, kteří s
ASP.NET ještě nepracovali. Tedy, rozhodně je žádoucí, abyste se vyznali ve
Windows a měli za sebou jakousi zkušenost s tvorbou HTML stránek tyto znalosti
jsou zde považovány za samozřejmost. Jinak se netřeba obávat, neboť výklad jde
krok za krokem od úplných základů. První dvě kapitoly popisují běhové prostředí
MS.NET jako základ provozu nových aplikací a pojednávají o koncepčních věcech,
avšak i na onu "první stránku" zde dojde. Poté již autor přistoupí k problémům
blíže seznámí vás s programovacími jazyky, jež jsou k dispozici, pojedná o
objektových principech a modelech, a posléze přistoupí k jádru věci, tedy
zpracování událostí na stránkách. Z dalších důležitých témat je vyložena tvorba
webových formulářů, ověřování vstupních údajů a především práce s daty na bázi
technologie ADO.NET, jež rovněž přináší řadu novinek. Nakonec je krátce popsána
instalace webového serveru IIS a MS.NET Framework SDK.

Ačkoliv je problematika ASP.NET poměrně složitá, podařilo se autorovi podat
základní přehled relativně srozumitelným způsobem. Ačkoliv je text syntézou,
zahrnující jak základní vlastnosti programovacích jazyků, tak např. práci s
objektovými knihovnami pro různé činnosti dynamických stránek, je koktejl
namíchán poměrně citlivě a jako začátečnický kurs je vyhovující, neboť vás
spolehlivě přivede ke skutečným výsledkům.

Autor: Slavoj Písek
Vydavatelství: Grada, Praha, 2003
Počet stran: 228
Doporučená cena: 199 Kč
MS ASP.NET Krok za krokem

Téma tvorby pokročilých dynamických webových stránek na platformě ASP.NET je
stále poměrně žhavé a knižní produkce všech významných nakladatelů tomu
odpovídá (jak je patrné i na jiném místě naší dvoustrany). Mobil Media
připravila tuto publikaci jako jeden z mnoha dílů v rámci rozsáhlejší řady,
která je zaměřena na MS.NET a všechny jeho aspekty, a i tak to vydalo na slušně
obsáhlý svazek.

Kniha je poměrně podrobnou učebnicí tvorby webových aplikací na platformě
ASP.NET. Určitě se nejedná o výuku programování či základů HTML znalost těchto
záležitostí je samozřejmým předpokladem, stejně jako zvládnutí principů
aplikací klient-server či objektově orientovaného programování. I když se autor
snaží tento deficit trošku suplovat ve 4. kapitole, již rozsah (cca 20 stran)
dává tušit, že to stačit nebude.

Samotná tvorba webových aplikací je naopak zpracována velmi podrobně a
důkladně. Nechybí desítky kratších i delších příkladů a zásadní věci jsou
vysvětleny opravdu dobře. Autor se zabývá prakticky všemi důležitými aspekty,
na něž byste mohli narazit: pojednána jsou všeobecná témata, jak zabezpečení
(autentizace, autorizace, personalizace) či řešení "bezstavovosti" protokolu
HTTP, tak ryzí ASP.NET technologie, mezi něž patří webové formuláře, datové
rozhraní ADO.NET či tvorba serverových ovládacích prvků. Autor neopomněl
sáhnout po moderním zaklínadle webových službách, ale také se zabývá
"provozními" záležitostmi typu cachování či instalace celé aplikace na server.
Nechybí zmínky o ladění sestavených programů a pojednání o přechodu ze starší
platformy ASP.

Publikace je velmi cennou součástí výše zmíněného kompletu, jejž Mobil Media
sestavila. Jistě není třeba jej kupovat celý, ale obzvláště ve spojení s knihou
o objektově orientovaném programování, kde jsou též důkladně vyloženy základy
použitých programovacích jazyků, jde o velmi dobrou koupi.

Autor: G. Andrew Duthie
Vydavatelství: Mobil Media, Praha, 2003
Počet stran: 511
Doporučená cena: 441 Kč
JavaScript Příručka programátora

Ačkoliv je JavaScript věc již dosti letitá (tedy alespoň v poměrech světa
výpočetní techniky), patří stále mezi velmi používané. Tvůrce stránek
neodradila ani místy značná nekompatibilita či rozdílná interpretace různých
prohlížečů, neboť výsledky, jichž lze pomocí tohoto programovacího jazyka
dosáhnout, jsou velkým lákadlem. Pakliže víte, o čem je řeč, pak by se vám
mohla tahle knížka při každodenní práci hodit.

Již z názvu je patrné, že nejde o žádnou učebnici programování či skriptování,
takže to od knihy nečekejte. Jedná se o referenční příručku sensu stricto, tedy
v nejpřesnějším smyslu slova. U čtenáře je předpokládána alespoň základní
znalost tvorby HTML stránek a psaní skriptů, nebo alespoň velká schopnost na
základě uvedených příkladů si odvodit, jak věci fungují. Nečekejte, že vás
autoři "povodí za ručičku", to opravdu nebylo jejich cílem. Věřte mi,
rychlokurs na šesti stranách to nemůže zachránit.

Jádrem knihy je tedy komplexní popis objektového modelu, jejž můžete při práci
se stránkami, formuláři a prohlížeči použít. Jednotlivé objekty jsou řazeny
abecedně a odstavce zahrnují rovněž popis dostupných vlastností a metod. Rozsah
výkladu u jednotlivých položek je volen poměrně citlivě v závislosti na jejich
důležitosti, takže často narazíte na praktický příklad a také na velmi důležité
tabulky, shrnující kompatibilitu v různých prohlížečích a rovněž dostupnost té
které funkcionality v JavaScriptu samotném (neboť i on prošel vývojem přes
několik verzí).

V druhé polovině knihy najdete několik zajímavých kapitol, jež se rovněž hodí
při každodenní práci. Jde především o přehled HTML značek, kódy barev, převod
speciálních znaků či obsáhlou referenci o tvorbě formulářů. Zajímavá je i
kapitola s konkrétními ukázkami rozsáhlejších skriptů, jež řeší typické
problémy, na něž běžně narazíte. Kniha je vhodná pro pokročilejší tvůrce, kteří
vše prostě nechtějí zbytečně nosit v hlavě.