Hlavní navigace

Připojte svou síť k Internetu - 602Pro lan suite

1. 12. 1999

Sdílet

Jednou z posledních novinek od české společnosti Software602 je komunikačnísoftware 602Pro LAN SUITE, který umožňuje připojit celou lokální počítačovou síť k Internetu prostřednict...
Jednou z posledních novinek od české společnosti Software602 je komunikační
software 602Pro LAN SUITE, který umožňuje připojit celou lokální počítačovou
síť k Internetu prostřednictvím pevné či vytáčené linky se statickou nebo
dynamickou IP adresou.
Součástí instalace je "pouze" serverový software běžící na počítači s
připojením k Internetu (libovolný stroj s Windows 9x/NT). Na klientské straně
lze použít v podstatě jakoukoli aplikaci s podporou internetových standardů.
Většinu z nich je možné získat zdarma (MS Internet Explorer s Outlook
Expressem, Netscape Navigator s Messengerem atd.) nebo jako součást balíku
kancelářských aplikací (např. MS Outlook).
Konfiguraci komunikačního serveru lze měnit dvěma způsoby. První z nich využívá
průvodce, který vás krok za krokem provede kompletním nastavením. Druhý způsob
konfigurační dialog s celkem 15 kartami je vhodnější pro zkušenější správce.
Navíc je možné komunikační server spravovat na dálku pomocí webovského
prohlížeče z libovolného místa lokální sítě, případně Internetu. Tuto činnost
samozřejmě může provádět pouze uživatel s příslušným oprávněním.
Sdílení jedné linky do Internetu více klienty zajišťuje proxy server pracující
na úrovni komunikačních protokolů, který navíc chrání lokální síť před
neoprávněnými přístupy z Internetu skrýváním struktury privátní sítě. 602Pro
LAN SUITE podporuje hned několik protokolů HTTP, FTP, Telnet, RealAudio
(poslech internetových rozhlasových stanic i za firewallem) a Net2Phone proxy
(telefonování po Internetu). Proxy servery HTTP a FTP současně zajišťují
důležitou funkci vyrovnávací paměti (cache), jež může výrazně zefektivnit
získávání informací. Data stahovaná z Internetu jsou totiž zároveň ukládána do
vyrovnávací paměti. Proto je při opakovaném přístupu k takto uloženým
informacím odezva rychlejší, a navíc se šetří přenosová kapacita linek do
Internetu. Proxy server lze také provozovat s autentifikací uživatelů
prostřednictvím jména a hesla. V tomto případě má správce systému kdykoliv k
dispozici detailní informace o tom, kdo, kdy a kde brouzdal po Internetu.
Bezpečnost lokální sítě zvyšuje také SOCKS firewall (podporována je verze 4 a
5), který pracuje na úrovni TCP/IP paketů, a je tedy na rozdíl od proxy serveru
nezávislý na použitém komunikačním protokolu. Služby SOCKS i proxy mohou navíc
prověřovat každý požadavek pomocí IP filtru. Tento filtr provádí kontrolu všech
procházejících paketů podle předdefinovaných pravidel. Tímto způsobem lze
snadno zabránit nežádoucím průnikům z Internetu do vaší sítě. Stejně tak ale
můžete omezit přístup uživatelů lokální sítě k určitým zdrojům v Internetu.
Existuje i další možnost restrikcí specifikováním zakázaných URL. Na rozdíl od
IP filtru jsou v tomto případě cílové počítače určeny svými doménovými jmény.
Navíc lze při vytváření položek seznamu využívat znaky * a ?, obdobně jako při
zadávání jmen souborů pod DOSem.
Mezi nejpoužívanější internetové služby dnes zcela určitě patří elektronická
pošta. I v této oblasti má 602Pro LAN SUITE co nabídnout. Součástí produktu je
totiž neomezený SMTP a POP3 server s možností zřizování e-mailových schránek
pro libovolný počet uživatelů. SMTP server zajišťuje přímou výměnu zásilek mezi
Internetem a vaším komunikačním serverem. K tomu potřebujete pevnou IP adresu a
registrovanou poštovní doménu. Toto řešení je ale pro řadu menších firem příliš
komplikované a nákladné. Nabízí se tedy možnost využít vlastností protokolu
POP3. Server totiž může v pravidelných intervalech automaticky vybírat POP3
schránky umístěné v Internetu, např. u poskytovatele připojení. Takto přenesené
zásilky jsou přiřazeny přímo jednotlivým uživatelům podle údajů získaných z
hlavičky dopisu. Doručenou poštu lze vybírat z libovolného klientského programu
s podporou protokolu POP3.
Komunikační možnosti celého kompletu jsou dále posíleny integrací faxového
serveru. Na straně klienta je sestavení faxu skutečně jednoduchá záležitost.
Stačí pouze "vytisknout" příslušný dokument na tiskárně Fax602 nebo odeslat
e-mail na adresu zapsanou ve formátu fax_cislo@fax. V tomto případě provede
konverzi zprávy (včetně připojených souborů) do grafické podoby komunikační
server. Vlastní odeslání faxů ze serveru probíhá buď klasicky faxmodemem, nebo
velmi pokrokovou metodou přes Internet jako IP fax (k tomu je potřeba zřídit si
účet u FaxSav Company). Přijaté faxy jsou automaticky tříděny do schránek
příslušných uživatelů na základě Fax ID.
Širokou nabídku služeb navíc doplňuje WWW server, DHCP server (dynamické
přidělování IP adres a nastavení základních síťových parametrů stanic
prostřednictvím DHCP serveru) a funkce mapování portů (vytvoření virtuálního
spojení mezi stanicí v lokální síti a počítačem v Internetu prostřednictvím
komunikačního serveru).

Závěr
602Pro LAN SUITE je komplexní produkt s širokou paletou služeb, zajišťující
připojení celé lokální počítačové sítě k Internetu pevnou nebo vytáčenou
linkou. Pro zákazníka jsou ale také velmi důležité cenové a licenční podmínky.
A zde bude tento software jen velmi těžko hledat konkurenci. Koneckonců posuďte
sami za 5 000 Kč zpřístupníte Internet všem současným i budoucím uživatelům
sítě bez jakýchkoliv dalších poplatků. Není to skvělá nabídka?9 0697/OK o

602Pro LAN SUITE
snadná instalace
široká paleta služeb
IP fax
dokumentace
K recenzi poskytla firma:
Software602, a. s.
Hornokrčská 15, Praha 4
Cena: 5 000 Kč (bez DPH)
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).