Hlavní navigace

Příhody mořské opice

1. 6. 2006

Sdílet

SeaMonkey komunikační balík pro každého cd/dvd SeaMonkey Suite je pokračovatelem úspěšného komunikačního ba...


SeaMonkey komunikační balík pro každého cd/dvd


SeaMonkey Suite je pokračovatelem úspěšného komunikačního balíku Mozilla. Nedávno dospěl do své první oficiální verze. Co může oproti konkurenci nabídnout? Má smysl si jej pořizovat? Je to již rok, co projekt Mozilla oznámil ukončení oficiálního vývoje svého kdysi stěžejního produktu komunikačního balíku Mozilla Suite. Tímto krokem se výhybka vývoje alternativních prohlížečů definitivně přehodila směrem k Firefoxu. Tento v současnosti již dobře známý a používaný nástroj má oproti předchůdcům mnoho výhod, především v jednoduchosti, rozšiřitelnosti a z programátorského hlediska také ve větší přehlednosti.
Nicméně i Mozilla Suite měla a dodnes má mnoho uživatelů. Na rozdíl od těch domácích, kteří mohou relativně snadno přejít na jiný program, znamenalo ukončení dalšího vývoje ránu především pro firemní správce, kteří v minulosti na Mozillu vsadili, a také pro společnosti, jež na ni nějakým způsobem založily svou živnost. Právě mezi správci a podnikateli, stejně jako u vývojářů, kteří počítali s dalším zlepšováním "Suity", způsobil oficiální začátek jejího neodvratného konce pozdvižení a vlnu odporu.
Výsledkem bylo založení projektu SeaMonkey, přímého následovníka Mozilla Suite. Projekt čerpá z původních zdrojových kódů a díky podpoře ze strany Mozilly (podpora však neznamená, že jde o oficiální produkt) mohou jeho tvůrci využívat pokročilé nástroje, které byly pro vývoj Mozilla Suite a později Firefoxu navrženy.
Přestože SeaMonkey je pokračováním úspěšného a dlouhodobě vyvíjeného systému (mezi přímé předchůdce patří legendární Netscape Communicator), trvalo takřka rok, než mohli tvůrci uvolnit první ostrou verzi. Stalo se tak letos na konci ledna a v dubnu spatřila světlo světa inovovaná verze 1.0.1. Balík je k dispozici včetně zdrojových kódů, existují verze pro různé operační systémy (Windows, Linux, Mac OS) a také lokalizované podoby včetně té české. Jak vypadá SeaMonkey a co přináší nového? Pojďme se na to podívat.

Po česku, leč s výhradami

Ze známého webu Czilla.cz, který nabízí a propaguje produkty společnosti Mozilla, je možné SeaMonkey stáhnout v několika podobách. Především je zde jak česká, tak anglická verze pro Windows. Zatímco česká lokalizace touto verzí končí, anglický produkt je možné stahovat i v sestaveních pro další podporované operační systémy. Již tradičně je možné vybírat verze obsahující nebo neobsahující instalátor. Druhou využijí především správci a administrátoři rozsáhlejších systémů, instalátor je pak ideální pro běžného koncového uživatele komunikačního balíku. Na anglickém webu je navíc k dispozici minimální instalátor, s možností stahovat jednotlivé komponenty v průběhu jejich zavádění do systému přímo ze serveru. Takto je možné minimalizovat množství stažených dat.
Samotná instalace, která je v češtině, se od předchozích instalátorů Mozilla Suite neliší, snad jen logem. Uživatel může určit, kam má být balík zaveden a které komponenty si přeje používat. SeaMonkey je, podobně jako před ním Mozilla Suite, velmi komplexní balík, jenž je tvořen různými programy a doplňky. Díky tomu je škála výběru konfigurací prohlížeče velmi pestrá. Vzhledem ke své příbuznosti s Mozilla Suite a vzhledem k de facto návaznosti na tento balík umí SeaMonkey aktualizovat starší verze Mozilla Suite, ale i dalších prohlížečů, jako je Netscape. To znamená, že může převzít jejich uložené profily s uživatelskými daty a osobním nastavením. Toto přebírání však není dokonalé a ne vždy se musí podařit.
Hlavní okno prohlížeče, které se objeví po spuštění, je až na nové logo projektu k nerozeznání od původního okna Mozilla Suite. Rozložení ovládacích prvků i nabídek koresponduje s původní podobou, která se zachovala ještě z doby, kdy s ní přišla společnost Netscape. Stejně tak po instalaci máte na výběr ze dvou vizuálních motivů, "klasického" a "moderního", totéž platí i pro další nastavení prohlížeče.
Česká lokalizace působí ve verzi 1.0 dojmem, že byla přenesena z původního Mozilla Suite poněkud nevhodným způsobem. Ne všechny texty v programech jsou přeloženy, což způsobuje, že jde ve skutečnosti o směs české a anglické jazykové mutace. Přítomnost/nepřítomnost lokalizovaných záznamů zdánlivě postrádá logiku, a tak je běžné, že zatímco hlavní menu přeloženo je, jeho položky nikoliv a naopak. Tato vlastnost je u SeaMonkey nepříjemná, protože vzdaluje program "běžnému uživateli", který jednoznačně vyžaduje konzistentní rozhraní aplikace, s níž pracuje. Lze předpokládat, že pokud bude další vývoj projektu pokračovat bez problémů, česká lokalizace se bude postupně zlepšovat. Chyby, které v ni najdeme, by se v oficiální verzi vyskytovat neměly.

Říznuto Firefoxem

SeaMonkey Suite je, jak již bylo řečeno, komplexní balík aplikací pro práci s webem a s elektronickou poštou. Přesto je jeho hlavní součástí webový prohlížeč. Jeho základem je univerzální "mozillí" jádro Gecko. Ovšem na provedení prohlížeče a balíku jako takového je patrná inspirace zatím posledním modelem ze stáje Mozilly, Firefoxem. Jedná se především o úpravy uvnitř aplikace, nicméně některé rysy jsou viditelné i běžnému uživateli. Můžeme jmenovat například chybová hlášení, která se z modálních oken přesunula do přijatelnější podoby stránek s označením chyby a možnostmi, jak postupovat dále. Vzhled těchto systémových stránek je přepracován, aby vyhovoval designu vizuální podoby SeaMonkey, nicméně jsou stále dobře použitelné.
Vliv Firefoxu je možné pozorovat také v tom, jak SeaMonkey zpracovává stránky. Především pokud pracujete s rychlým připojením k internetu, je oproti Mozilla Suite patrné zrychlení zobrazování obsahu serverů. Mozilla byla ke konci své dráhy velmi kvalitní prohlížeč, nicméně zdá se, že kompatibilita SeaMonkey se ještě o něco zlepšila. Nakolik za to může přítomnost "mainstramového" bratříčka, Firefoxu, je těžké posoudit, nechceme-li křivdit vývojářům, kteří na tomto produktu pracují.

Něco navíc

Ačkoliv základní škála aplikací SeaMonkey se od Mozilla Suite nezměnila, rozhodně se to netýká jejich funkcí. Pozorný divák najde v jednotlivých částech balíku nové implementace. Některé z možností dostupných v SeaMonkey jsou běžné i v dalších produktech Mozilly. To je patrné zvláště tehdy, vezmeme-li v úvahu, že SeaMonkey je v současnosti kombinací několika starších aplikací (které vzešly z Mozilla Communicatoru). Jsou to:

prohlížeč (Firefox),
poštovní program (Thunderbird),
editor stránek (NVU).

Prohlížeč obsahuje správce vyskakovacích oken, což je dnes u moderního webového prohlížeče nutností. V SeaMonkey je tento správce již konečně funkční a zajišťuje tak bezpečnost na srovnatelné úrovni jako u Firefoxu. Jeho použití je ale stále ještě o něco komplikovanější. K dispozici je správce stahování obrázků z webových serverů. Ten má jednak bezpečnostní funkci, ale také jej využijí uživatelé s pomalým a datově omezeným připojením k internetu, především s GPRS. Správce hesel se od dob Mozilla Suite nezměnil a což je poměrně špatné stále umožňuje zobrazit uložená hesla. Podobné je to s možnostmi a nastavením stahování souborů.
V poštovním programu balíku se více dbalo na bezpečnost. Filtr nevyžádané pošty dokáže automaticky pracovat s možností uživatele označovat nevyžádané zprávy nebo jejich typy. Díky tomu se množství doručovaného spamu podstatně snížilo. Zprávy je možné různě třídit a označovat, pestrou nabídku funkcí využijí lidé s velkým objemem denní pošty, práci se záhlavími pak majitelé pomalého připojení k internetu. Přesto však poštovní klient v SeaMonkey nenahrazuje komplexní programy typu Lotus Notes, Microsoft Outlook nebo Thunderbird, což je vlastně nejbližší příbuzný.
Podobné je to také s editorem webových stránek. Composer má nepatrně přepracované uživatelské rozhraní. Lze v něm vytvořit jednoduchou stránku nebo prezentaci, není třeba problém v něm publikovat, pokud vám nevadí pouze pasivní základní html, vlastní webový deníček. Editor je nyní schopen zobrazovat upravovanou stránku nejen v náhledu či zdrojovém kódu, ale i s označenými tagy. Podporuje kontrolu pravopisu a práci s virtuální mřížkou. Celkově se ale jedná ze všech původních částí Communication Suite právě o tu, která nejhůře odolala zubu času, a to přesto, že jeho možnosti se od historických dob výrazně vylepšily.
Dalšími částmi SeaMonkey jsou IRC klient a adresář. Ten může být kombinován s moderními aplikacemi pro Instant Messaging, podobně jako již nyní adresáře jiných aplikací. Podporuje práci s LDAP, což ocení firemní uživatelé, a snadno se v něm hledá. Mnohem horší je to ale s možnostmi importu a exportu zhoršuje se tak migrace na SeaMonkey. IRC program nabízí základní vlastnosti. Častí uživatelé tohoto protokolu nejspíše vsadí na mIRC nebo jiný pokročilejší klient.
Sladké maličkosti
SeaMonkey obsahuje funkci automatické aktualizace. Pokud existuje novější verze, prohlížeč nabídne její stažení. Samotná instalace zatím automatická není, nicméně od dob Mozilla Suite se v tomto případě jedná o krok kupředu. Funkce "Roaming user" umožňuje používat vzdálené, respektive serverové uživatelské profily. To je velmi užitečná věc, pokud se pohybujete mezi více počítači ve stejné síti. SeaMonkey může být spojován s dalšími doplňky nebo aplikacemi, což zvyšuje její funkcionalitu a otevírá bránu firemním implementátorům. Do balíku bylo zabudováno množství dalších vylepšení, v každém případě se ale zatím jedná o pouhý příslib toho, co by projekt mohl dosáhnout.

Použít?

Kladem SeaMonkey je univerzálnost, vynikající stabilita, kompatibilita a bezpečnost, na kterou kladou programátoři prvořadý důraz. Jestliže doposud pracujete s Mozilla Suite ve verzi 1.7, není třeba se migrace na tento produkt bát. I když zatím není tak vyzrálý, má před sebou perspektivu a již nyní nabízí některá užitečná vylepšení. Firemní uživatelé, pro něž je Mozilla Suite v první řadě komplexním komunikačním balíkem, by měli SeaMonkey nejprve důkladně otestovat, nicméně i pro ně bude užitečnější než Firefox.
Bohužel jsou i věci, kde SeaMonkey prohrává. Vadná lokalizace do češtiny, správce stahování, vypnutá lišta panelů ve výchozí konfiguraci. Občasné problémy s poštovním klientem a další jsou rovněž důvodem proti. SeaMonkey není vyvíjen s takovou razancí jako Firefox. Její vývojáři nemají ani takové zdroje, ani propagaci. Nicméně by tento software, právem označovaný jako "tradiční" balík, neměl rozhodně zaniknout. Sháníte-li náhradu za svou stárnoucí Mozilla Suite, neměl by ujít vaší pozornosti.6 0259/ZAJ o

Co je to SeaMonkey?

SeaMonkey je komunikační balík odvozený z Mozilla Suite, stejně jako prohlížeč Firefox. Na rozdíl od něj obsahuje další nástroje: poštovní program, nástroj k chatování, editor webových stránek a podpůrné nástroje. SeaMonkey je otevřený systém s dostupnými zdrojovými kódy, který funguje v různých operačních systémech. Na rozdíl od svého předchůdce je jeho vývoj pomalejší a již nepatří pod organizaci Mozilla, byť je jí sponzorován a podporován. Původní Mozilla Suite stále existuje ve verzích 1.7.x, nejsou do ní přidávány další funkce, je pouze udržována.

Proč právě SeaMonkey?

SeaMonkey bylo interní označení původního balíku Mozilla Suite. Vzhledem k licenci (MPL), pod níž jsou oficiální produkty Mozilla Foundation vydávány, nešlo převést jejich název a některé další prvky do jiných výrobků, ačkoliv jsou k dispozici zdrojové kódy. Proto se "nový" projekt musel přejmenovat na nechráněný (interní) název, ale také změnil logo a vizuální atributy. Jinak je ale základ Mozilla Suite a SeaMonkey totožný.

Novinky ve verzi 1.0

mnoho funkcí přebraných z Firefoxu,
opravy chyb z Mozilla Suite,
lepší podpora standardů,
zvýšení stability,
funkční správce vyskakovacích oken a zlepšené zabezpečení.

Nedostatky

nedokonalá česká lokalizace,
manažer stahování,
pro někoho zastaralá koncepce.