Hlavní navigace

Prezentace ze záznamu - infoStrider WinPresenter 1.5 dobrý nápad v horším provedení

1. 5. 2005

Sdílet

Přibližně před půl rokem jsme v PC WORLDu 10/2004 přinesli recenzi na aplikaciWinCam, sloužící k záznamu dění na obrazovce počítače. Nyní jsme měli možnost podrobit krátkému test...
Přibližně před půl rokem jsme v PC WORLDu 10/2004 přinesli recenzi na aplikaci
WinCam, sloužící k záznamu dění na obrazovce počítače. Nyní jsme měli možnost
podrobit krátkému testu další aplikaci z produkce infoStrider Inc., program
WinPresenter ve verzi 1.5.
Jak již napovídá název, jedná se o prezentační nástroj s možnostmi a funkcemi
rozšiřujícími schopnosti klasických programů typu MS PowerPoint. Základní
myšlenka spočívá v tom, že autor zaznamená samotné předvádění prezentace
(audio/video soubor, zvýrazňování a práce s jednotlivými snímky) do jednoho
datového souboru, a ten předá svým "posluchačům". Ti si jej mohou kdykoliv ve
volně dostupném prohlížeči WinPresenter Player přehrát.
Pracovní prostředí programu WinPresenter je jednoduché a přehledné. Okno
aplikace je rozděleno na tři hlavní části. Vlevo nahoře se zobrazuje nahrávaný
(příp. importovaný) videozáznam, pod ním seznam všech snímků prezentace. Pravá
část je vyhrazena náhledu aktuálního snímku.
Jednotlivé snímky lze buď importovat z existující prezentace ve formátu PPT
(PowerPoint), nebo získat funkcí "Capture". Ta umožňuje sejmutí části
obrazovky, uloženého dokumentu nebo obrázku. Nastavení možností aplikace je
pouze minimální a omezuje se jen na určení kvality nahrávaného zvuku resp.
obrazu a určení zdroje videosignálu (webkamera nebo soubor WMV či ASF).
Po zahájení nahrávání začne WinPresenter snímat audio, případně i video.
Uživatel může využít funkce z panelu nástrojů pro zvýrazňování a kreslení do
jednotlivých snímků. Pro zjednodušení samotného prezentování nabízí
WinPresenter nástroj "Prompter" (nápověda), do něhož je možné zapsat ke každému
snímku poznámky, např. osnovu komentáře. Hotový záznam prezentace je uložen do
souboru typu NPP, jež lze přehrát již zmiňovaným WinPresenter Playerem.
Až doposud by se mohlo zdát, že WinPresenter je vynikající nástroj, který ocení
každý prezentující manažer nebo učitel. Bohužel není všechno tak skvělé, jak na
první pohled vypadá. Uživatel po krátkém používání zjistí, že ne vše funguje
tak, jak by si představoval.
První rozčarování může mnohým uživatelům přinést pohled na minimální požadavky
pro instalaci. Mimo jiné obsahují MS Office s aplikací PowerPoint, Windows
Media Player 7.1 a Internet Explorer 6.x. Důvodem je, že WinPresenter
nedisponuje vlastním rozhraním pro práci s audiem, videem a prezentacemi, ale
využívá pouze externí vazbu na další aplikace. Druhým poměrně závažným
zádrhelem je fakt, že autoři zřejmě nepředpokládali provozování své aplikace na
neanglické mutaci Windows a Office. To se v praxi projeví tak, že importované
prezentace ve formátu PPT není možné zpracovat. Aplikace totiž uloží dočasné
pracovní soubory do složky "np_ppt_soubory" ale pak je tvrdošíjně hledá ve
složce "np_ppt_files". Uživatel, pokud to dokáže, nemá jinou možnost než
uvedenou složku přejmenovat a v příslušných souborech upravit i odkaz na ni.
Laik však zřejmě musí buď použít anglické verze Windows i MS Office (zde se
problém nevyskytuje), nebo import existující prezentace oželet.
V druhém případě by se možná rád spokojil s nástrojem pro snímání pracovní
plochy, dokumentů a obrázků. I zde však narazí. WinPresenter totiž snímá vždy
pouze konstantní výřez, bez možnosti měnit jeho velikost. Pokud tedy uživatel
pracuje např. s rozlišením monitoru 1 280 x
x 1 024 a pokusí se využít nabízené funkce sejmutí dokumentu DOC, uloží se mu
do snímku prezentace pouze malá část, představující levý horní roh dokumentu a
jeho nejbližší okolí.
Ve výčtu podobných "záludností" bychom bohužel mohli pokračovat. Nicméně to
není primární náplní této recenze. Nezbývá než konstatovat, že WinPresenter je
typickou ukázkou dobrého nápadu ve špatném provedení. Zjištěné nedostatky téměř
znemožňují plnohodnotnou práci s programem, jehož základní myšlenka je jistě
zajímavá. Nezbývá než si přát, aby byly při dalším vývoji programu nedostatky
odstraněny a WinPresenter mohl kvalitně plnit svou funkci.

infoStrider WinPresenter 1.5
+ zajímavý nápad
- problém s importem prezentací
- nedotaženost funkce pro snímání
- chybí čeština
K recenzi poskytla firma: infoStrider, Inc.
http://www.infostrider.com
Cena: 239 USD