Hlavní navigace

Pretty good privacy - Správná ochrana je dobrá

1. 6. 1999

Sdílet

S příchodem počítačů se počítačové firmy zasazují o bezpečnost dat svýchzákazníků. V operačních systémech byl revoluční systém Microsoft Windows NT, který takřka nelze oklama...
S příchodem počítačů se počítačové firmy zasazují o bezpečnost dat svých
zákazníků. V operačních systémech byl revoluční systém Microsoft Windows NT,
který takřka nelze oklamat (alespoň jsem se nesetkal s člověkem, jemuž by se to
podařilo). Na Internetu se o bezpečnost také začalo bojovat, a mnoho firem
přišlo se svými programy, jež ovšem většinou obsahují jeden tajný klíč pro
kódování textu. Již toto je dosti velká překážka pro zjištění obsahu textu, ale
program, který vám zde chci nyní popsat, používá těchto kódovacích klíčů
miliony.

Jak začít
V prvé řadě si odněkud musíte stáhnout program PGP. Buď z CD v PC WORLDu č.
2/99, nebo z Internetu na stránce www.pgp.cz, což je česká stránka, celá
věnovaná tomuto programu. Na ní naleznete také zcela novou verzi PGP 6. Po
instalaci programu je třeba si vytvořit svůj vlastní klíč. Instalátor vás touto
tvorbou klíče provede, a na vás zůstává zvolit pouze míru ochrany a zapsat
heslo, které bude sloužit jako klíč k zakódovaným dokumentům. Je lepší si
zvolit heslo delší (třeba i 10 znaků), tak abyste případnému hackerovi
neusnadnili odkódování. Když máte svůj klíč vytvořený, tak ho musíte uložit do
souboru, který následně rozešlete e-mailem lidem, s nimiž si budete v budoucnu
vyměňovat poštu. Je samozřejmě nutné, aby program PGP měli i kontaktovaní lidé
a zaslali vám jejich klíč. Jakmile vám vaši přátelé tyto klíče zašlou, tak si
je musíte importovat do svého seznamu klíčů. Tento import se dělá tak, že si
spustíte soubor "pubring" (je umístěn většinou na ploše). Otevře se vám okno, v
jehož horním menu naleznete položky "Keys / Import". Dále jednoduše vyberete
soubor s klíčem. Mimo klíčů vašich známých je zde i mnoho veřejných klíčů,
které jsou standardně nahrány při instalaci PGP. Pro lepší přehled je dobré
tyto klíče tlačítkem "Del" (Delete) vymazat. Po těchto operacích můžete konečně
se známými lidmi zahájit kódovanou komunikaci.

Menu PGP
Na spodní liště (vedle hodin) by měla být ikona zamknuté obálky. Po kliknutí na
ni se vám otevře menu o dvanácti položkách. Toto menu je rozděleno do tří
částí, a to takto: Nejvrchnější část obsahuje položky pro zakódování a
odkódování textu, seznam klíčů, atd. Ve střední části je umístěn tzv. "Clip
Board", neboli okno pro práci s textem. Když chcete text zakódovat, tak ho zde
vepíšete, a naopak, když chcete text odkódovat, zkopírujete sem došlý e-mail se
zakódovaným textem. V poslední části je nápověda a nastavení samotného programu
PGP.

Zakódování textu
Nejprve si musíme ujasnit, kterým klíčem odesílaný text kódovat. Musíte vždy
text zakódovat klíčem adresáta. V menu vyberte již výše zmiňovaný "Clip Board",
do něj napište text na kódování (můžeme také text zkopírovat z nějakého
textového souboru, a to pouze klasickým označením textu a zkopírováním do
schránky) a stiskněte tlačítko "Copy to Clipboard". Nyní zvolte v PGP menu
položku "Encrypt Clipboard", dále jen zvolíte klíč adresované osoby a počkáte,
až PGP daný text zakóduje. Poté máte zakódovaný text opět v "Clip Boardu". Nyní
stačí ve vašem e-mailovém klientu vložit text a odeslat.

Odkódování textu
Je velmi podobné jako zakódování. Došlý text v e-mailu vložíte do "Clip Boardu"
a v PGP menu zvolíte položku "Decrypt/Verify Clipboard". Po zvolení svého klíče
na odkódování vás program vyzve k zapsání hesla, které jste si stanovili při
vytváření klíče. Po zadání hesla program PGP text odkóduje, a vy výsledek
můžete opět zpozorovat v "Clip Boardu".

Závěr
Již mnohokrát bylo ve světě, ale i u nás napsáno, že Pretty good privacy je
nejlepší kryptovací program. Já se k tomuto tvrzení mohu jen připojit a doufat,
že tak jako se objevila počeštěná verze programu ICQ, tak bude za nějaký čas na
Internetu k mání i tento produkt v češtině, což by uvítali zejména ti z nás,
kteří neumí příliš anglicky, ale jistě i ostatní by potěšilo české ovládací
menu tohoto programu.

9 0294/JL