Hlavní navigace

Prémiové SMS

1. 12. 2004

Sdílet

Sága o placení on-line je, jak by se na první pohled zdálo, takřka nekonečnouzáležitostí. Na jiném místě píšeme o mikroplatebních systémech a jejich vzkříšení poté, co byly podl...
Sága o placení on-line je, jak by se na první pohled zdálo, takřka nekonečnou
záležitostí. Na jiném místě píšeme o mikroplatebních systémech a jejich
vzkříšení poté, co byly podle všeho odsouzeny k definitivnímu zániku. Zde se
podíváme na jiný systém, tentokrát jak zpoplatnit mobilní obsah. Jmenuje se
prémiové SMS.

Chcete si na svůj mobil pořídit nové logo nebo vyzvánění? Nudí vás už javové
hry a víte o žhavé novince, která by vám přesně sedla? Nebo byste rádi
zaplatili provozovateli svých webových stránek za prodloužení hostingu snadno,
rychle a bez zbytečných papírů? To vše za vás může snadno a rychle zařídit
platba pomocí krátké textové zprávy (SMS). Chcete si objednat kolu?

Mobilní placení a jak na ně
Možnost využít mobilní telefony pro placení služeb, které s telefonováním přímo
nesouvisí, je možnost velice lákavá a jako taková je zkoumána již delší dobu.
Mobilní telefon je dnes již univerzální komunikační přístroj s mnoha funkcemi
od těch ryze praktických (telefonování, textové zprávy) přes životně nutné
(nouzové volání) a zábavné (hry) po naprosto zbytečné, ale přesto líbivé a
využívané (loga na displeji, barevná schémata atd.). Má ale i další vlastnost,
která průměrného uživatele na první pokus skoro jistě nenapadne. Víte jakou? Je
propojen s peněžním účtem. Jestliže chceme telefonovat, posílat SMS nebo
využívat například APN internet, pak prostě potřebujeme mít peníze, které jsou
s mobilním telefonem tím či oním způsobem propojeny. V našich podmínkách se
ustálily dva systémy.
Předplacená karta je účet, který je v telefonu "nabit" na určitou částku a v
jejím rámci umožňuje čerpat služby. Ať jsou tyto služby jakékoliv, částky za
jejich využití jsou strhávány z aktuálního kreditu, přičemž (v současnosti)
prakticky není možné dostat se pod limit, daný tímto kreditem.
Paušální programy fungují na bázi účetní akumulace. Uživatelům jsou poskytovány
služby bez omezení a jejich ceny nejsou odnikud strhávány, ale pouze
zapisovány. Když opomineme volné minuty a podobné bonusy operátora, pak se dá
říci, že měsíční účet za telefon, který paušálním zákazníkům chodí, je vlastně
součet všech čerpaných služeb, vynásobený jejich cenou a zaokrouhlený na celé
padesátihaléře.
Druhý z obou systémů placení - tedy "paušál" - má své výhody. Zákazník sice
nemá bezprostřední kontrolu nad svou útratou, ale může jej využívat i tehdy,
když aktuálně nemá prostředky. Z pohledu telekomunikačního operátora pak jde o
jednoduchou záležitost. Nemusí totiž složitě kontrolovat zbývající kredit a
realizovat propojení několika spolu přímo nesouvisejících systémů, ale
zákazníkovi na základě účetního součtového systému určitým způsobem důvěřuje.
Protože mobilní telefon je nástroj, který sebou nosíme neustále, přímo se
nabízí jeho využití pro zprostředkování peněžních transakcí, a to dvojího
druhu. Klasické GSM bankovnictví je typem plateb, kdy je mobil pouze
komunikačním prostředkem. Proč ale nevyužít i onen účet, který se v něm
nevyhnutelně - jak jsme si řekli - nachází?
Nic ale není tak jednoduché, jak to vypadá, a používání mobilních účtů
kteréhokoliv z obou jmenovaných typů pro placení jiného zboží a služeb než těch
telekomunikačních je také věcí dlouhodobého zuřivého vývoje. Především jde o
potíže finančního charakteru, dále pak o potíže nevyhnutelně technického
charakteru a nakonec také o otázku konkurenčního boje. Důležitou roli hraje
rovněž použitá metoda. Mobilní telefon neobsahuje žádnou funkci, kterou by bylo
možné bezprostředně využít pro placení z jeho vlastního účtu. Určité možnosti
nabízí pouze technologie WAP. Použití populárních aplikací na bázi SIM Toolkit
by v našich podmínkách bylo pravděpodobně (mimo dobíjení kreditu a elektronické
bankovnictví) přinejmenším problematické. Další možnosti nejsou.
Zbývají tedy možnosti hovorů a krátkých textových zpráv. Platby prostřednictvím
telefonických hovorů na čísla se zvláštní tarifikací se u nás sice již ujaly,
ale zároveň jsou bohužel ne vlastní vinou zastřeny nepříjemným oblakem jisté
neserióznosti. Může za to využívání čísel s předčíslím 900, 906, 909 v
počátečních fázích výhradně pro poskytování erotického obsahu a dále pak v
posledních letech masový problém s dialery. Tyto aplikace využívaly právě
služeb se zvláštní tarifikací hlavně k okrádání zákazníků pevných telefonních
linek (a v malé míře také mobilních telefonů).
Dalším nedostatkem hovorů se zvláštní sazbou je jejich minimální doba. Ta se
pohybuje podle typu placené služby a její ceny v řádu několik desítek sekund až
po několik minut, což je pro zákazníka značně nepříjemné. Problematická je také
skutečnost, že v současnosti používané technologie vyžadují často ze strany
platícího zákazníka kromě peněz také další věci, především pozornost. Pokud jim
ji nedokáže nebo nemůže věnovat, může se snadno stát, že o své peníze přijde a
zboží či službu je nucen platit několikrát po sobě. To je pochopitelně nesmírně
nešťastná záležitost.
Jestliže je placení formou hovorů takovým problémem, proč pak jako platební
kanál nevyužít krátké textové zprávy? Technicky vzato se tento systém jako
cesta k placení za obsah (a nejen za něj) již nějakou dobu používá. Obrovskou
výhodou jsou zde vybaveni samotní mobilní operátoři. Mají totiž nejen všechno
potřebné vybavení, ale především něco, co nemá nikdo jiný - přístup k účtům v
mobilních telefonech, a to jak k předplaceným kartám, tak k paušálům. Jsou
jediní, kromě samotného zákazníka, kdo ví, kolik peněz se na těchto účtech
nachází a jak mohou být využity. Vlastní také účtovací systémy, potřebné
vybavení a především pak souhlas zákazníka, aby mu mohli na základě využitých
služeb fakturovat. Přestože u našich operátorů, především tedy u těch
"původních" a u T-Mobilu zvláště, dominuje snaha nabízet doplňující služby
především prostřednictvím technologie WAP a účtovat je stejným způsobem, mohou
být využívány i textové zprávy se zvláštním zpoplatněním. A co více, speciální
textové zprávy mohou být již nyní posílány od kteréhokoliv mobilního operátora.
Tyto zprávy se jmenují Premium SMS (dále PR SMS). Fungují podobně jako
telefonní linky se zvláštní sazbou na bázi speciálních telefonních čísel.
Výhodou těchto čísel je, že z nich můžeme vyčíst jejich cenu (ta je v každém
čísle zakódována a říká nám, kolik bude stát textová zpráva na toto číslo
odeslaná). Platba za jednu zprávu je pak fixní, bez ohledu na to, kterého
operátora uživatel používá a dokonce jakým tarifem je vybaven. Je tedy zcela
nezávislá na částce, kterou by stejný člověk zaplatil za jednu klasickou
textovou zprávu. Nyní pochopitelně hovoříme o těch platebních SMS, které jsou
nezávislé na operátorech a jdou mimo rámec nabídky jejich vlastních služeb -
tam obvykle existuje velká nabídka i variabilita, nicméně pouze pro onoho
konkrétního operátora.

Jak si zařídit platební systém
Pokud byste chtěli účtovat za služby prostřednictvím speciálních SMS, pak
vězte, že se nejedná o nic jednoduchého. Především je třeba získat speciální
číslo (je jich poměrně omezený počet). Dále pak musíte mít technologii a hlavně
získat souhlas těch operátorů, z jejichž sítí by měla být vaše platební brána
dostupná. Samotná platba se, pokud se vše podaří, realizuje následujícím
způsobem. Zákazník, který si chce něco koupit prostřednictvím SMS, odešle na
vaše číslo zprávu s předem definovaným textem, například v nabídce. Zpráva je
zpracována systémem a doručena na platební bránu poskytovatele služeb. Jakmile
je doručena, znamená to, že je operátorem účtována (ten se také stará o
kontrolu, zda lze transakci vůbec provést, například vzhledem k aktuálnímu
stavu kreditu na předplacené kartě).
Platební brána příchozí zprávu (tedy platbu) registruje a odpoví na ni
odpovědní SMS. Ta může obsahovat předdefinovanou informaci ("děkujeme za váš
příspěvek"), nebo například také heslo potřebné pro vstup do informačního
systému, k archivu článků v on-line časopise nebo ke kontaktním údajům
inzerenta v inzertních novinách. Zároveň ale platební brána předává tuto
informaci vyššímu systému a ten se dále zachová podle toho, jak je nastaven.
Může uživateli povolit přístup, jestliže je jeho účet asociován s telefonním
číslem, z nějž k platbě došlo, nebo v případě, že jej identifikovaly informace
ze samotné zprávy. Může také potvrdit objednávku, která byla realizována
například prostřednictvím webového portálu a které byl přiřazen kód, odeslaný
posléze formou textové zprávy. Množství takto proveditelných akcí je zkrátka
poměrně veliké a nemělo by smysl se všemi zde zabývat.
Cena, kterou uživatel zaplatí za odeslání platební SMS, je odečtena z jeho účtu
a následně se dělí mezi poskytovatele obsahu - content providera, neboli toho,
kdo nabízel službu a komu bylo placeno - a mobilního operátora. Cena je z
pohledu zákazníka, tedy platícího, fixní záležitostí. Nicméně z pohledu
provozovatele se jedná o problematický moment celé transakce, protože mobilní
operátor si za provedení podobné transakce účtuje nemalá procenta z částky,
kterou původní zpráva stála. Výsledkem tedy je, že content provider získává za
poskytnutou službu nebo zboží nižší částku, než kolik mu zákazník zaplatil, a s
touto skutečností musí pochopitelně počítat.

PR SMS?
Model placení, o kterém jsme se zmínili výše, je z mnoha úhlů pohledu ideální.
Pokud by prostřednictvím zvlášť tarifikovaných SMS bylo možné platit například
boty v obchodním domě, bylo by to pravděpodobně naprosto ideální řešení. Systém
placení prostřednictvím textových zpráv naráží na mnoho problémů. Některé
vycházejí z jeho vlastních technických omezení, další pak z možností a ochoty
telekomunikačních operátorů, jiné jsou zcela mimo tyto kategorie. Objednávkové
SMS již delší dobu používají společnosti, které distribuují obsah pro mobilní
telefony, tedy loga, hry a podobné věci. Můžeme s jejich pomocí zaplatit za
webhosting u Seznamu, vyžádat si kontaktní údaje inzerenta na serveru
http://www.avizo.cz a provádět mnoho dalších podobných věcí. Bohužel zejména
vzhledem k problémům, které jsme zde již uváděli, je počet takových služeb (ač
by si jich sám princip zasloužil co nejvíce) prozatím ještě stále omezen.
Nicméně je možné, že ke zlepšení dojde.
SMS se zvýšenou tarifikací totiž představují pro poskytovatele obsahu, tedy
obchodníka, nejen poměrně hodně úsilí a peněz, ale také závažný závazek vůči
operátorům. Tento závazek spočívá v minimálním obratu, tedy v minimálním počtu
SMS, které budou každý měsíc vykázány, aby byla služba pro operátora dostatečně
zisková. To v podstatě neumožňuje menším podnikatelům a jiným subjektům, které
by také mohly nabídnout zajímavý obsah, jejich využití. Poměrně nedávno se ale
objevilo řešení, které by mělo právě toto umožnit - najdete je na adrese
http://www.pipeline.cz.
Společnost Pipeline, která je vlastně společným počinem několika různých
společností, jež fungují jako content provideři, nabízí vlastně společné
středisko pro účtování služeb. Do systému, který nefunguje na bázi vyhrazených
telefonních čísel, ale na bázi klíčových slov odesílaných na jednotná čísla, se
může přidat další subjekt, a to za podmínek, které jsou ve srovnání s přímým
vytvářením vlastních PR SMS linek (viz problémy uvedené výše) mnohem
výhodnější. Je tak možné, že se v dohledné době možnosti využití placených SMS
a placení jejich prostřednictvím ještě rozšíří. I zde pochopitelně funguje
dělba o zisk z textových zpráv mezi provozovatele a poskytovatele obsahu,
nicméně odpadá několik nejproblematičtějších částí. Poskytovatelé obsahu (ti,
kterým má být placeno) nepotřebují žádnou speciální technologii a nemusí dávat
clearingovému centru (Pipeline) přemrštěně vysoké zálohy a instalační poplatky,
jako by tomu bylo v případě klasického postupu. Další předností je neexistence
limitů, které jsou jinak stanoveny velmi přísně, a jak jsme uvedli, brzdí
rozvoj menších subjektů na tomto poli.
Nicméně použití nezávislého clearingového centra má i své nedostatky. Tím
nejzásadnějším je relativní vymezení služeb, které mohou být tímto způsobem
účtovány. Nelze například vyžadovat platby prostřednictvím Pipeline za klasické
zboží v pevné formě, ani za nic, co v konečném důsledku není použitelné jako
obsah pro mobilní telefon. Problémem je také omezení pro zajištění webových
stránek (tedy placení přístupu) - také nelze. Výhodou nicméně je možnost
zajistit vlastní distribuci obsahu, tedy nikoliv jen placení pomocí tohoto
partnera, ale i pomoc s odběrem zboží - například loga pro mobilní telefony,
hry a podobné objekty, které mohou být mobilní sítí distribuovány
prostřednictvím některého z dnes zaběhnutých systémů, jako je například Wap
Push. Pipeline poskytuje svým content providerům další služby, mezi něž patří
například statistické sledování vyřízených objednávek, jednotné propojení se
všemi operátory nebo několik možných modelů propočtů rabatů z odeslaných,
respektive z vyřízených platebních textových zpráv. Přítomna je pochopitelně i
technika pro odesílání odpovědních textových zpráv informujících zákazníka o
realizaci jeho objednávky.
Pomocí tohoto systému nemusí být prodáván pouze obsah. Možné je například
realizování různých anket, hlasování nebo soutěží, v nichž probíhá registrace
prostřednictvím odesílaných textových zpráv. Jejich obsah je ukládán a lze jej
statisticky zpracovávat či z něj po úpravách například losovat, filtrovat
správné odpovědi a podobně.
Znamená to, že se v dohledné době chystá útok na peněženku majitelů mobilních
telefonů? Ten ale přece již nějakou dobu intenzivně probíhá a na vlastní kůži
jej zažil každý, kdo si objednal jediné logo, téma na displej mobilního
telefonu, vyzváněcí melodii (nedejbože polyfonní) nebo dokonce hru. Pouze se k
prozatím existujícím možnostem přidává další, jistě velmi atraktivní, která by
se v dohledné době mohla projevit prudkým navýšením dostupných služeb. Bohužel
dokud nebude existovat brána, která by umožnila platbu klasického zboží nebo
ono bolavé zajišťování přístupu na placené webové stránky s podobnými
podmínkami, jaké může v současné době nabídnout Pipeline, pravděpodobně ani
nebude existovat takový rozsah dostupných služeb, jaký by si zákazníci (tedy my
všichni) doopravdy přáli. Mobilní telefon by se totiž mohl stát velmi zajímavým
a univerzálním platebním nástrojem, který by šlapal na paty i běžným účtům.

Možnosti placení pomocí SMS

Co lze platit již nyní:
• obsah pro mobilní telefony: loga, pozadí pod displej, spořiče, hry a
vyzváněcí melodie.
• účast v loteriích a anketách pořádaných různými subjekty.
• služby na WWW a přístup k informacím (s určitými omezeními).

Co snad půjde platit:
• zboží v kamenných obchodech.
• zboží v elektronických obchodech.

Co by bylo možné:
• Použít PR SMS jako univerzální platební nástroj kdekoliv a za cokoliv.
• Limitem je pouze množství peněz, které je možné odečíst z mobilního účtu.
Obecně platí, že takto lze fakturovat pouze to zboží, které má hodnotu do
několika desítek korun, vyšší částky ztrácejí vzhledem k průměrným účtům smysl.

Kde hledat?

Provozovatelé a poskytovatelé
• http://www.pipeline.cz provozovatelé PR SMS
• http://www.t-mobile.cz mobilní operátor T-Mobile
• http://www.oskarmobil.cz mobilní operátor Oskar
• http://www.eurotel.cz mobilní operátor Eurotel

Trochu vize
V průběhu října 2004 pronikly na veřejnost zprávy od společnosti Nokia, které
se týkaly připravovaného mobilního telefonu, jež by kromě jiných pro mobilní
telefon typických funkcí mohl obsahovat něco, s čím se zatím žádný mobil
nesetkal a v co vlastně ani nikdo nedoufal. Totiž podporu technologie RFID.
RFID slouží podobně jako klasický systém čárových kódů používaný desítky let v
obchodních řetězcích a jinde. Na rozdíl od opticky čtených čárových kódů, je
ale RFID založeno na rádiové frekvenci. Je velmi podobné systémům, které jsou
nyní používány pro přístup do budov (klíčenkové tokeny), k přihlašování se do
informačních systémů prostřednictvím bezkontaktních karet (například známý
Kredit 5-7 společnosti Anette, vděčný to elektronický jídelníček) a podobně.
Nicméně RFID slouží primárně k identifikaci zboží v obchodech a k jeho
centralizované evidenci. Každý předmět v supermarketu by tak mohl mít svůj
vlastní identifikátor a u pokladny by byl centrálně zaplacen, aniž byste
jednotlivé kusy vůbec vyndavali z vozíku a nechávali je načíst čtečkou čárových
kódů. Další výhodou je, že by zákazník vždy věděl, co přesně je aktuálně v jeho
vozíku (díky zabudované čtečce RFID a napojení na databázi výrobků ve skladovém
systému supermarketu).
Integrace RFID do mobilního telefonu ale může přinést něco, s čím se dosud
nepočítalo. Nejen že by místo speciálního terminálu bylo možné využít pro
zjištění, kolik zboží a v jaké ceně je v košíku, přímo mobilní telefon
(propojit jej s databází prodejce a jeho seznamem zboží a ceníkem není příliš
náročnou záležitostí), ale mobilní telefon by mohl být zároveň také platebním
terminálem, jehož pomocí by celý nákup mohl být jednorázově uhrazen. To
pochopitelně vyžaduje vhodný terminál - a proč by se tímto terminálem nemohly
stát například PR SMS? Pochopitelně pouze v případě méně drahého a náročného
zboží, nicméně možné by to být mohlo a technické řešení také nemusí být zdaleka
tak složité, jak by se mohlo na první pohled zdát.
Mobil vybavený RFID v běžném prodeji je prozatím ještě řekněme hudbou středně
vzdálené budoucnosti. Jeho propojení s platebními terminály a s PR SMS systémem
je také do jisté míry spíše spekulací než vizí, která by se mohla v nejbližší
době dostat na trh, nicméně vypadá velmi zajímavě a mohla by být základem
nakupování zcela nové generace. Například v obchodech, kde by nebyly pokladny,
přinejmenším ne v podobě, jak je známe dnes. Nebyly by zde klasické kasy a v
nich permanentně otrávené prodavačky, nezbylo by ani mnoho dalších atributů,
které známe z obchodů dnes. A to je nepochybně velice zajímavá vize. Placení
drobných věcí a mobilního obsahu prostřednictvím zvláštním způsobem
tarifikovaných SMS je sice malým, ale prvním krůčkem směrem k těmto
technologiím, ukrytým někde v budoucnosti.

RFID není zlaté
Technologie RFID, o níž je mimo jiné řeč v tomto článku (Radio Frequency
IDentificator), není pouze dokonalou náhražkou čárových kódů (jak je zde
uváděno), ale také spornou záležitostí. Proti jejímu nasazení protestují úřady
některých států a také nevládní organizace hájící soukromí občanů. Jde
především o to, že identifikátory skryté ve zboží a výrobcích mohou být podle
konkrétní varianty technologie čteny na vzdálenost několika metrů, a tak je
možné přesně říci, kdo má co u sebe a kolik toho je. Sbírání dat podobného typu
například před supermarkety nebo v jiných veřejných prostorách by se mohlo stát
neobyčejně silným nástrojem pro získávání podkladů pro efektivní marketing.
RFID čipy integrované v bankovkách by pak případné čtečce kdykoliv prozradily
obsah peněženky kteréhokoliv člověka (nejen v obchodě), aby jej upozornily na
to, že překračuje limit financí, ale také například v prostředcích veřejné
dopravy a podobně. Riziko, které by to představovalo s případnými technicky
dobře vybavenými zloději, je pouze špičkou ledovce, pod níž se ukrývá kontinent
představující potenciálně obrovské problémy. Na RFID se však z racionálního
hlediska nelze dívat ani ryze technokraticky, ani se emocionálně stavět, proti
jejich nasazení. V konečném důsledku totiž na technologii samotné nezáleží.

Identifikace čísla Premium SMS

• číslo 90 X AA BB
• 90 - fixní předvolba
• X - identifikace v rámci systému (nepodstatné)
• AA - identifikace provozovatele
• BB - cena SMS v korunách včetně DPH

Slovníček
• SMS - Short Messaging System - systém krátkých textových zpráv.
• GPRS - General Packet Radio Service - jeden ze způsobů, jak využít GSM
telefon pro připojení k internetu.
• PR SMS - Premium SMS - speciálně tarifikovaná zpráva SMS sloužící k placení
určitého obsahu.
• Odpověď - automatická reakce platebního systému na odeslanou PR SMS přichází
také formou zprávy.