Hlavní navigace

Přehrávač napájený palivovým článkem

1. 11. 2007

Sdílet

Vzhledově sice prototyp přehrávače Toshiby vypadá poměrně konzervativně (což je nakonec ve výsledku často nejlep


Vzhledově sice prototyp přehrávače Toshiby vypadá poměrně konzervativně (což je nakonec ve výsledku často nejlepší), uvnitř ale není klasická baterie, nýbrž metanolový palivový článek. S 10 ml metanolu vydrží napájet přehrávač až 10 hodin, což je podle Toshiby více, než kolik by zvládla stejně veliká běžná baterie.
DMFC (Direct Methanol Fuel Cell) je článek, v němž elektrická energie vzniká elektrochemickou reakcí metanolu, vody a vzdušného kyslíku. Na anodě reaguje metanol s vodou za vzniku oxidu uhličitého, vodíkových kationů a volných elektronů. Na katodě potom reaguje vzdušný kyslík, vodíkové kationy (protony) a volné elektrony za vzniku vody. Samozřejmě elektrony putují mezi elektrodami, čímž napájejí spotřebič. Pokud obě reakce napíšeme do jedné, jedná se o jednoduchou řízenou oxidaci metanolu za vzniku oxidu uhličitého a vody.
Společnosti jako Toshiba a Samsung se dlouhodobě zabývají vývojem DMFC, zvyšováním jejich účinnosti a zmenšováním velikosti. Širší využití brzdí zákaz leteckých regulátorů brát na paluby letadel přístroje obsahující metanol, protože je jedovatý a velmi hořlavý. Nicméně tyto bariéry postupně padají a snad umožní DMFC se více komerčně uplatnit.
Metanolový palivový článek má hlavní výhodu ve výdrži, horší je to s bezpečností, jak bylo řečeno: metanol je jedovatý, způsobuje mj. oslepnutí. Problémem je proto také doplňování článků, metanol nelze běžně prodávat. Metanolové články jsou navíc stále dražší než běžné dobíjecí baterie.
Toshiba na svém přehrávači ukazuje nejen pokrok z hlediska miniaturizace, ale i způsob, jak vyřešit problém při doplňování článku metanolem. Při tomto procesu je totiž nutné se vyhnout rozlití zbytku alkoholu, při kterém by těkající páry mohly někoho otrávit.
Doplňování přehrávače probíhá tak, že uživatel připojí plastovou nádržku s metanolem k doplňovací přípojce, a jakmile je spojení pevně zajištěno, stiskne tlačítko, kterým uvolní alkohol do zásobníku přímo v přehrávači, respektive v článku. Oxid uhličitý vznikající v baterii potom vytlačí všechen zbylý metanol mezi nádržkou a zásobníkem zpět do nádržky.
Toshiba pracuje i na dalším využítí etanolového článku, nadějné jsou zejména notebooky s DMFC, vyznačující se dlouhou dobou provozu.

Autor článku