Hlavní navigace

Pravidelná dávka tipů, lstí a fíglů pro váš operační systém a aplikace

1. 6. 2007

Sdílet

Jaro už klepe na dveře a počasí se chová podle toho. Za pár měsíců nás čeká tradiční letní okurková sezóna,...


Jaro už klepe na dveře a počasí se chová podle toho. Za pár měsíců nás čeká tradiční letní okurková sezóna, avšak zatím se toho děje stále dost na to, aby mohl vzniknout tento úvodník.
Pro většinu Evropanů představuje Microsoft pouze tvůrce kontroverzního, ale přesto nejrozšířenějšího operačního systému a kancelářského balíku. Aktivity této firmy jsou však na americkém kontinentě mnohem obsáhlejší. Herní konzola X-BOX např. úspěšně válcuje dosavadního krále, konkurenční Sony Playstation. Na většině existujících PDA zařízeních běží jako OS mobilní verze Windows, která v minulém roce zažila obrovský nástup na softwarovou scénu a takřka nemá konkurenci. Microsoft se však chystá i na několik akvizic menších společností, které by jej měly katapultovat vzhůru i v oblasti komerční reklamy a jejího cíleného přenosu k uživateli mobilního zařízení. Lze předpokládat, že bude i na tomto poli úspěšný. A to už není náhoda.
Dnešní díl tipů bude tradiční směsicí rad a návodů z oblasti Windows a Office. Přeji příjemné skoro letní počtení.

Tipy pro Windows

Málo místa? Nevadí (Windows XP)

Možná vás název tohoto tipu překvapí, protože diskový prostor dnes nepředstavuje takový problém, jako tomu bylo dříve. Současné pevné disky přesahují svou kapacitou stovky gigabajtů, cena však zůstává na podobné úrovni. Přesto však můžete na nedostatek prostoru narazit. Například špatným odhadem při rozdělení pevného disku na systémovou a datovou část, případně díky množství videa a hudby, které nám obvykle nekontrolovaně přerůstá přes hlavu.
V takovém případě jsou Windows XP ve střehu a neváhají vás informovat o celé situaci dotěrným dialogem, žádajícím spuštění utility pro vyčištění nepotřebných dat z vašeho pevného disku. Naštěstí je poměrně snadné (editací systémového registru) toto hlášení deaktivovat.
Před samotnými změnami systémového registru jej doporučujeme zálohovat, nebo alespoň vytvořit bod obnovení. Obě procedury jsme již v našem časopise podrobně popisovali. Jděte do menu Start Spustit a spusťte regedit. Pokračujte až do klíče HKEY_CURRENT_USERSoftware MicrosoftWindowsCurrentVersion PoliciesExplorer. Zde poklepejte pravým tlačítkem myši do pravé části regeditu a z kontextového menu vyberte možnost Nový Hodnota DWORD. Novou položku nazvěte NoLowDiskSpaceChecks. Poté na ni poklepejte levým tlačítkem a nastavte její hodnotu z 0 na 1. Zavřete regedit a restartujte. Otravné hlášení bude nadobro pryč.

Diskové jednotky jako v Linuxu? (Windows XP Pro)

Skalní příznivci Windows, nebojte se, nebude řeč o výhodách a skvělých vlastnostech Linuxu. Ukážeme si jen, jakým způsobem Microsoft přejímá některé vlastnosti jiných operačních systémů, budiž to ku prospěchu nás všech uživatelů. Jestliže jste vlastníky plnohodnotných Windows XP Pro, můžete využít některé nové vlastnosti při nastavení oddílů pevného disku.
Jednotlivé oddíly reprezentují v produktech Microsoftu vždy písmena abecedy. To je zcela odlišné oproti např. Linuxu, kde se diskové oddíly připojují jako složky. Nebudeme polemizovat nad výhodami jednoho nebo druhého řešení, vše má své pro i proti, nicméně nám nyní Microsoft za určitých podmínek nabízí ve Windows XP (nebo serverových OS) obě možnosti připojení: jako písmeno i jako složka. Lze je dokonce praktikovat i obě najednou. Diskový oddíl navíc můžete připojit do více složek simultánně. Jak na to? Disková správa se ve Windows XP provádí pomocí konzoly. Tu naleznete v menu Start Ovládací panely Nástroje pro správu Správa počítače. Zde v levém menu vyberte položku Správa disků. V pravé části konzoly uvidíte grafický přehled diskových jednotek i s jednotlivými oddíly na nich. Oddíly mohou být dvou typů. První je základní a většinou takto bývá označen systémový disk. Druhým typem je oddíl dynamický, který se může rozkládat i přes více fyzických diskových jednotek. Všem oddílům lze přiřadit libovolné písmeno abecedy, jen ty dynamické však můžete připojit jako složky. Poklepejte na zvolený oddíl pravým tlačítkem a z kontextového menu zvolte Změnit písmeno jednotky a cestu. V následném dialogu vidíte přehled nastavení, složky i přiřazená písmena. Tlačítkem Změnit můžete přiřadit oddílu libovolné jiné písmeno (pouze jedno) a modifikovat nebo přidat další cesty do složek. Vše potvrďte. Změny se projeví ihned.

Konfigurujte s přehledem (Windows XP)

Každý z nás byl kdysi dávno počítačovým začátečníkem. A každý z nás později začal pronikat do nastavení operačního systému, a pokud mu to čas a využití jeho PC dovolilo, pokoušel se svůj systém vylepšit a zdokonalit. Jako protipól však stála a stojí filozofie výrobce Windows, který se před námi pokouší konfigurační možnosti svého OS co nejvíce skrýt. Důvod je logický a pochopitelný: spolu se zjednodušením celého ovládání Windows přináší tato filozofie i jistou ochranu před zvídavými uživateli pro systém jako takový. I přes tajnůstkářské snahy Microsoftu však všechny dialogy ve vašem PC stále existují jako fyzické aplikace na pevném disku. V tomto tipu si ukážeme, jak je najít, rozeznat a následně používat.
Dialogy pro nastavení Windows najdete vesměs v Ovládacích panelech vašeho PC. Ty vyvoláte klasickou cestou z menu Start volbou Nastavení. Každá zde umístěná ikona je však zároveň také souborem ve složce windowssystem32, umístěné na systémovém disku. Soubory mají jednotnou příponu CPL, snadno je tak ve výše uvedené složce rozeznáte. V přiložené tabulce najdete přehled názvů základních "cpelek".
Pouhým poklepáním na příslušný soubor otevřete dialog s konkrétním nastavením. Pomocí pravého tlačítka myši můžete soubor přetáhnout na pracovní plochu a vytvořit pro něj zástupce. Poté budete mít libovolný konfigurační dialog stále po ruce. Jestli nahlížíte do složky Windows poprvé, je možné, že soubory CPL neuvidíte, protože je tato jejich přípona úmyslně skryta. Řešení tohoto problému leží v roletovém menu nástroje libovolného okna Průzkumníka ve Windows. Otevřete např. okno Tento počítač, jděte do roletového menu Nástroje a zvolte Možnosti. Poté pokračujte na záložku Zobrazení a odškrtněte volbu Skrýt příponu souborů známých typů. Volby potvrďte a zmíněné soubory uvidíte.

Připojte si data na síti (Windows XP)

Datové sítě jsou všude kolem nás. Většina čtenářů PC WORLDu je pravděpodobně využívá v práci i doma. Datové sítě slouží jednak k distribuci připojení do dalších sítí, např. internetu, ale také k výměně dat s jinými počítači na síti. Je zcela běžně, že jsou data uložena na serveru, případně na vyhrazené pracovní stanici, a jednotliví uživatelé k nim poté přistupují přes službu sdílení přímo z Windows. V následujícím tipu si ukážeme, jak se mezi sdílenými počítači pohybovat a jak vyhledat potřebné zdroje.
Noční můra každého systémového správce a velmi pohodlný přístup pro uživatele, i tak by se dala charakterizovat síť Microsoft Network. Ve Windows XP máte hned několik možností, jak ji prohlížet. Základním nástrojem je ikona Místa v síti, kterou najdete na ploše nebo v menu Start. Pro zobrazení počítačů, zařazených ve stejné skupině jako ten váš, zvolte v levém horním menu možnost Zobrazit počítače ve skupině. Jestliže hledáte PC v jiné skupině, zkuste zvolit z levého dolního menu položku Síť Microsoft Windows a z následného seznamu požadovanou skupinu vyberte. Poklepáním na příslušný počítač zobrazíte tiskárny, které jsou sdílené v dané síti, případně data (části pevného disku, složky), jež nabízí svému okolí.
Znáte-li jméno počítače, příp. jeho IP adresu, můžete jeho sdílené prostředky zobrazit jednodušším způsobem. Jděte do menu Start Spustit a do kolonky vepište řetězec jmenopc nebo xxx.xxx.xxx.xxx (jeho IP adresu). Získáte tak ihned seznam sdílených jednotek dané pracovní stanice v síti.
Procházení síťových složek je sice poměrně pohodlné, často však aplikace spouštěné z těchto složek vyžadují běh tak, jako by byly přímo ve vašem PC. Z tohoto důvodu je někdy výhodnější připojit sdílené síťové složky jako pevný disk, tedy přiřadit jim reálné písmenko. Takto připojené složky počítač nijak neodlišuje od diskových jednotek přítomných přímo ve vašem PC. Složku připojíte tak, že na ni poklepete pravým tlačítkem a z kontextového menu vyberete možnost Připojit jako síťovou jednotku. V následujícím dialogu lze zvolit přiřazené písmeno, definovat příslušné jméno a heslo (pokud je to nutné) a zatrhnout připojení složky automaticky po každém startu vašeho počítače. Po potvrzení dialogu bude připojená složka k nerozeznání od jiných diskových oddílů. Tento způsob připojení sdílené složky využijete i v případě, pokud potřebujete pro přístup speciální jméno a heslo. Ve Windows XP vám totiž Průzkumník implicitně nabízí přihlašovací dialog, ve kterém lze vyplnit pouze heslo. Standardním poklepáním na složku ji potom neotevřete. Pokud ji však připojíte jako síťovou jednotku, definice jména a hesla je jednoduchá.

Oblíbené aplikace rychleji (Windows XP)

Tento tip bude patřit do kategorie méně náročných, avšak užitečných příspěvků pro zrychlení vaší práce ve Windows. Poslední verze tohoto OS přinášejí stále pohodlnější a přístupnější spouštění aplikací. To, co jste ve Windows 98 provedli jedním způsobem, lze udělat ve Windows XP hned třemi nebo čtyřmi cestami. Mezi takováto vylepšení lze zařadit i přepracované menu Start, které ve Windows Vista ještě více připomíná cokoliv jiného než standardní soubor aplikací. Windows XP jsou na tom podobně. Nejen, že vám nabízejí základní konfigurační možnosti ještě před samotným menu s programy, navíc můžete vkládat pod vaše tlačítko Start i vlastní aplikace a rychle k nim poté přistupovat. Umístěné jsou v levé části menu nad oddělovačem, standardně zde najdete jen internetový prohlížeč a poštovní klient.
Přidání aplikace do zmíněné části menu Start je velmi snadné a intuitivní. Musíte však znát spouštěcí EXE soubor, který aplikaci zastupuje. Pokud chcete přidat například Poznámkový blok, otevřete okno Tento počítač a jděte na svém systémovém disku (pravděpodobně disk C) do složky Windows. Zde vyhledejte soubor notepad.exe a klepněte na něj pravým tlačítkem myši. Z kontextového menu potom zvolte položku Připojit k nabídce Start. Dosáhnete tak vložení aplikace do panelu rychlého spuštění v menu Start.

Tipy pro MS Office

Kontrola pravopisu (Word 2003)

Kontrola pravopisu je nedílnou součástí několika posledních verzí MS Wordu. Kromě češtiny máte k dispozici i angličtinu a němčinu. A to včetně inteligentního thesauru. Po standardní instalaci je k dispozici podpora češtiny a angličtiny, která se zapíná automaticky při psaní textu podle klávesnice, kterou máte v tu chvíli zvolenou. S kontrolou pravopisu v dokumentu se však dá provádět mnohem více úkonů.
K dialogu ovládání této funkce se dostanete dvěma způsoby. Prvním je volba položky Jazyk z roletového menu Nástroje. Druhým pak pouhé poklepání na zobrazený jazyk v dolní stavové liště uprostřed. V obou případech uvidíte dialog, jehož nastavení lze snadno aplikovat na jednotlivé části dokumentu. Některé z nich tak můžete kontrolovat v češtině, některé třeba v angličtině a jiné nechat zcela bez kontroly pravopisu. Provedete to následovně. Označte vždy myší oddíl, na který chcete aplikovat změnu nastavení, a poté vyvolejte jedním z výše uvedených způsobu příslušný dialog. V něm vyberte požadovaný jazyk pro kontrolu a potvrďte. Jestliže chcete kontrolu úplně zrušit, zaškrtněte volbu Neprovádět kontrolu pravopisu ani gramatiky. Další volbou se dá zrušit automatická volba jazyka v závislosti na zvolené klávesnici pro psaní textu.
leaster Eggsl

Bush hid the facts? (Word 2003)

V tomto dílu se po delší době opět dostane na malé velikonoční vajíčko, i když se tentokrát s nejvyšší pravděpodobností nejedná o legrácku autorů Windows, ale spíše o chybu jedné z aplikací tohoto OS. Konkrétně mluvíme o Poznámkovém bloku, nejjednodušším textovém editoru dostupném přímo v systému.
Spusťte Poznámkový blok a napište do něj tento text: Bush hid the facts. Soubor uložte pod libovolným názvem do libovolné složky. Zavřete aplikaci, vyhledejte soubor na vašem pevném disku a znovu jej otevřete v Poznámkovém bloku. Uvidíte, jak před vámi Bush skrývá fakta.
Ve skutečnosti nejde o samotnou větu, jako spíše o počet znaků ve slovech. Jedná se o posloupnost 5-3-3-5, u níž dochází k chybnému překódování při ukládání souboru na pevný disk. Zkuste vymyslet libovolnou posloupnost slov s těmito počty znaků a docílíte podobného výsledku. Nicméně celá chyba působí v kombinaci s výše uvedeným textem v angličtině úsměvně.

Název souboruPopis
access.cplDialog nastavení usnadnění
appwiz.cplPřidat nebo odebrat programy
desk.cplVlastnosti pracovní plochy
firewall.cplNastavení firewallu (Win XP s SP2)
hdwwiz.cplPrůvodce přidáním hardwaru
inetcpl.cplNastavení Internet Exploreru
intl.cplMístní a jazykové nastavení
joy.cplHerní zařízení
mmsys.cplNastavení multimedií
ncpa.cplNastavení síťových připojení
nusrmgr.cplNastavení uživatelů a skupin
powercfg.cplNastavení šetření energií
sysadm.cplNastavení počítače
timedate.cplNastavení data a času
wscui.cplCentrum zabezpečení
wuaucpl.cplAutomatické aktualizace

Březen a duben letošního roku jsou v historii dostupnosti a rychlosti internetu v ČR svým způsobem přelomové. Náš největší operátor totiž několikanásobně navýšil přenosové rychlosti a přiblížil tak skutečně vysokorychlostní internet do všech domácností s telefonním připojením. V současnosti má tak každý Čech na výběr hned z několika variant připojení, vždy s možností vysoké rychlosti v řádech megabitů a s cenou hluboko pod tisíc korun měsíčně. Efekt navýšení se již začíná naplno projevovat rostoucím zájmem o internetová média všeho druhu a další internetové služby. Světlé zítřky jsou před námi.
Dnešní internetové tipy věnujeme všem tvořivým uživatelům a podíváme se na stránky o programování nejen webových stránek.

Nejen Delphi tips and tricks

www.chami.com/tips/delphi/

Poměrně solidně zpracovaná stránka věnující se nejen nejrůznějším verzím programovacího prostředí Delphi. Dlouhý seznam tipů a triků je k dispozici ihned na úvodní straně. Tipy nejsou nijak řazeny, zpracování je povedené, části s kódem jsou ohraničeny rámečkem a provedeny neproporcionálním fontem, jak se sluší a patří. Jakmile vás Delphi omrzí, přesuňte svou pozornost do levého menu s kategoriemi Internet, HTML, Javascript, Programming a Windows. Každá z těchto kategorií obsahuje desítky podkategorií, ve kterých najdete samotné a obdobně zpracované příspěvky. Vzhledem k neuspořádanosti jednotlivých tipů oceníte integrovaný vyhledávač, o novinkách v databázi vás bude informovat newsletter. Stránky jsou sice provedeny jednoduše, o to více však oceníte přehlednost a rychlost. Vše anglicky.

Bag of Programming Tricks

www.goingware.com/tips/

Stránka skrytá pod výše uvedeným odkazem je jakousi rozlehlou kuchařkou plnou rad a tipů pro programátory nejen webových aplikací. Jejím tvůrcem je jeden z programátorů firmy GoingWare. V úvodu se formou blogu dozvíte o novinkách na stránkách v přehledném, rychlém a převážně textovém designu. Následují samotné oddíly s tipy rozdělené do několika kategorií, např. pro začínající programátory, objektově orientované programování, programování napříč platformami, webové programování a další. Každý oddíl obsahuje celé skupiny dalších odkazů s tipy a triky, vždy doplněnými krátkým úvodem a originálním názvem, vztaženým k tématu dané skupiny tipů. Vlastní tipy jsou zpracovány velmi různě a mnohdy se nenacházejí na stejném portálu. Odkazy jsou však plně funkční. Stránky poté nabízejí návštěvníkům klasický souhrn dalších služeb ve formě vyhledávače, newsletteru a odkazů na podobně zaměřené weby. Anglicky.

IDL Programming Tips

www.dfanning.com/documents/tips.html

Další web pocházející z firemního portálu, ale přesto plný volně přístupných tipů a triků, tentokrát pro méně rozšířený programovací jazyk IDL (Interactive Data Language), který je používaný např. podobně jako Fortran spíše mezi vědci na akademické půdě. V úvodu striktně textové stránky najdete úvodní přivítání a potom již dlouhý seznam s tématy pro jednotlivé tipy. Všechny se týkají pouze jazyka IDL a z toho pramení i jejich názvy. Jednotlivé odkazy vás pouze posunou na totožné webové stránce dále k tipům. Ty jsou provedeny výborným způsobem ve formě otázky a odpovědi, kód je zvýrazněn jinou barvou a je vyveden neproporcionálním fontem. Vzhledem k solidnímu množství odkazů nechybí ani vyhledávač převzatý od Googlu. Anglicky.

Cprogramming Tips

www.cprogramming.com/tips/

Výše uvedený odkaz směřuje na rozsáhlý a profesionálně zpracovaný portál o programování v jazyce C. Ihned v úvodu jste zavaleni rozsáhlým seznamem jednotlivých odkazů na tipy, doplněný o hodnocení a autora. Tipy jsou zpracovány vcelku jednoduše, kód je neproporcionální. Celá stránka je staršího data, nicméně u jazyka C to není na překážku. Kromě tipů najdete v levém menu spoustu dalších užitečných služeb, mezi něž patří sekce Starting out, plná rad a tutoriálů pro začínající programátory v C a C++. Dále zde najdete návody pro pokročilé programátory týkající se OpenGL a dalších komponent. Nechybí ani nabídka editorů, kompilerů a dalších utilit v přehledném seznamu, nebo třeba programátorské FAQ a odkazy na další stránky s podobným zaměřením. Je toho spousta a stojí to za návštěvu. In English.

Web Developers Notes

www.webdevelopersnotes.com/

Nyní máte před sebou velmi rozlehlý a komplexně zpracovaný portál s informacemi pro webové programátory. Jednotlivé příspěvky zasahují skutečně do všech oblastí, které by vás při tvorbě webových stránek mohly napadnout. V úvodu jste informováni o poslání celého portálu, následuje přehled posledních několika desítek přidaných článků a tipů. Pod nimi najdete stručný přehled obsahu jednotlivých sekcí, jenž je jinak dostupný i z levého menu. Z tutoriálů jmenujme ty nejzajímavější, tedy HTML, Javascript, SQL, Flash a mnoho dalších. Po každým z nich se skrývá nefalšovaná elektronická učebnice s desítkami kapitol. Sekce s tipy je rovněž tematicky rozdělena, tentokrát na HTML, Javascript, Design, Promotion a Graphics. Pod každým z názvů najdete opět desítky jednotlivých dobře zpracovaných tipů. Zvláštní součásti stránek se věnují webové grafice jako takové, nabídnou vám tak hotové kliparty, webové galerie a další užitečné rady. Nechybí ani knihovna hotových javových komponent, jako jsou počítadla, ukazatele času, návštěvní knihy a mnoho dalšího. K tomuto všemu pak přidejte vyhledávač, odkazy na další stránky s podobným zaměřením nebo informační bulletin a potom se zhruba přiblížíte ke všemu, co výše uvedený portál nabízí. Anglicky.

Visual Basic Tips

www.pgacon.com/visualbasic.htm

Poslední odkaz dnešního dílu nasměrujeme na čím dál tím rozšířenější programovací jazyk, kterým je Visual Basic. Stránky skryté za výše uvedeným odkazem vás dovedou do ryze textového designu, plného desítek tipů a triků. Ty pro začátečníky jsou tematicky rozděleny do 24 oddílů, z nichž každý ukrývá desítky dalších odkazů na konkrétní tipy. Tipy pro pokročilé uživatele již autor rozlišil podle různých témat, jako jsou například Web-related, Data manipulation, In/Out a další. Všechny tipy jsou umístěny v rámci jedné stránky, snadno je tak můžete přesunout na svůj pevný disk pro pozdější studium. Vše přehledně a anglicky.7 0209/OK o