Hlavní navigace

Pravda o bezpečnosti Windows Vista

1. 9. 2007

Sdílet

Je Vista skutečně tak bezpečný operační Systém, jak tvrdí Microsoft? Microsoft při porovnávání zabezpeč...


Je Vista skutečně tak bezpečný operační Systém, jak tvrdí Microsoft?Microsoft při porovnávání zabezpečení všech verzí Windows sebevědomě vychvaluje Vistu jako nejbezpečnější operační systém. Je tomu ale skutečně tak?

Již nikdy jako správce systému

Jednou z nejvíce vychvalovaných i kritizovaných funkcí pro zvýšení zabezpečení systému je funkce UAC. UAC je zkratkou slov User Account Control a do češtiny se překládá jako Řízení uživatelských účtů. Jedná se o funkci, která má za úkol co nejelegantněji vyřešit bezpečnostní trhlinu spočívající ve způsobu, jak Windows pracují s oprávněními uživatelů. Její kritici otevřeně prohlašují, že tato funkce neposkytuje dostatečnou úroveň zabezpečení a navíc její efektivitu snižuje nepovedený vzhled.
Další otázkou je i existence účtu správce systému. Pravidla týkající se správné konfigurace systému říkají, že by uživatel měl mít oprávnění správce systému pouze tehdy, pokud provádí operace, které toto oprávnění vyžadují – takovými operacemi je například instalace ovladačů či provádění změn v registru systému. Ještě z dob operačního systému MS-DOS, který byl systémem pro práci jednoho uživatele, přetrvala tato politika zaměřená na jednoho uživatele přes všechny následující verze Windows. Dokonce i ve Windows XP, jež byla prvním víceuživatelským klientským operačním systémem, se uživatelé při standardním nastavení přihlašovali jako správci systému, a to i pro provádění běžných operací.
Tato praxe sice usnadňovala správu počítače jako takového, na druhou stranu z hlediska zabezpečení představovala obrovskou trhlinu. Pokud se uživatel přihlásí jako správce, mají viry a červi, kteří proniknou do počítače, prakticky volné ruce a mohou si dělat, co se jim zlíbí. A co je ještě horší, nevšímavost Microsoftu týkající se oprávnění uživatelů podporovala autory programů v tom, aby používali doslova lajdácké a z hlediska profesionální práce programátora takové metody, které bezpečnostní riziko ještě zvýšily. Pokud jste nebyli přihlášeni jako správce systému, pak mnohé aplikace napsané pro Windows vůbec nefungovaly, dokud jste jim nepřidělili oprávnění na úrovni správce systému, což je z hlediska zabezpečení to nejhorší, co můžete udělat.
Funkce UAC se tyto návyky pokouší odstranit. Pokud UAC povolíte, pak většina aplikací běží s co nejvíce omezenými oprávněními. Pokud se nějaká aplikace pokusí vykonat operaci, která vyžaduje oprávnění správce, pak UAC zobrazí dialogové okno, jež uživatele požádá o přidělení vyšších oprávnění pro tuto aplikaci.
Ale ani tato funkce není dokonalá. Ve svém blogu již zmiňovaná Rutkowska popisuje při použití UAC několik trhlin, které by se daly případně zneužít. Příkladem mohou být třeba instalační programy, jimž se vždy povoluje spuštění pod plnými právy správce systému – jak tomu bylo i v minulých verzích Windows. Analytička firmy Symantec Ollie Whitehouse pro zajímavost dokonce říká, že se Vista dodává se spouštěcími soubory, které samy mohou funkci UAC vyřadit z provozu.
„Stále si myslím, že Microsoft uvedením Visty odvedl skutečně dobrou práci,“ píše Rutkowska. Význam již zmíněných varování před možnými chybami funkce UAC je v podstatě jasný – neočekávat, že UAC takříkajíc přes noc vyřeší všechny problémy spojené s existencí a využíváním účtu správce systému.
Výskyt možných bezpečnostních trhlin ani zdaleka není jediným problémem týkajícím se ochrany pomocí funkce UAC. Obsah dialogových oken, které funkce UAC vyvolává, může působit dosti rušivě a někoho dokonce může i zmást. Není tedy divu, že velká část uživatelů může mít sklon k tomu, že funkci UAC jednoduše vypnou, aby je zbytečně neobtěžovala, popřípadě budou všechna hlášení v zobrazovaných dialogových oknech bezmyšlenkovitě potvrzovat. A co je možná ještě horší, řada uživatelů může být donucena provést něco, co určitě nechtěli, a to díky použití některé z metod sociálního inženýrství nebo podvodných triků.
„Windows Vista disponují celou řadou možností, kterými můžete svůj systém ochránit, musíte je však umět správně používat“ – tvrdí na adresu funkce UAC průvodce Windows Vista Security Best Practice Guidance for Consumer od Microsoftu.
„Bezpečnost vašeho systému je na stejné úrovni jako akce, které v systému provádíte – proto důkladně přemýšlejte, než na něco klepnete“. Funkce UAC přenáší odpovědnost za bezpečnost systému na každého uživatele – ideální!
Microsoft běžným uživatelům nedoporučuje, aby UAC považovali za jedinečný nástroj zabezpečení, zároveň však nepovažuje problémy s UAC za bezpečnostní riziko.

Další vylepšení v oblasti zabezpečení

Microsoft do Visty přidal kromě UAC bezpočet dalších funkcí, přičemž mnohé z nich mají za úkol zvyšovat celkovou bezpečnost operačního systému. Při bližším zkoumání ale zjistíme, že se jedná pouze o drobná vylepšení nástrojů, které se vyskytovaly již ve starších verzích Windows.
Od uvedení Windows XP SP2 je v systému standardně na všech nových instalacích systému povolen firewall Windows. Windows Firewall je ve Windows Vista vylepšen o blokování odchozích připojení – dřívější verze blokovala pouze příchozí připojení. Jedná se o významné vylepšení, pokud si uvědomíme, jak velkou rychlostí se rozšiřuje spyware, phishing či útoky typu DDoS (Distributed Denial of Service). Bohužel není blokování odchozích připojení standardně povoleno. Jinými slovy – pokud Windows Firewall nenakonfigurujete ručně, pak vám nezaručí větší úroveň ochrany než tu, jaká byla již ve Windows XP SP2.
Další aplikací, jež má zvyšovat úroveň zabezpečení počítače, je program Windows Defender, který byl rozšířen o funkce umožňující detekovat spyware. Podle všeho se zdá, že není ani zdaleka tak výkonný jako kterákoliv z aplikací, jež nabízejí další firmy a které jsou dostupné i pro Windows XP.
Podle společnosti Webroot, jež se zaměřuje na vývoj produktů a poskytování služeb v oblasti řešení bezpečnosti systémů na internetu, Windows Defender naprostou většinu spywaru ignoruje. Ještě horší je snad skutečnost, když se v únoru ukázalo, že Windows Defender naopak ještě pomáhá v útocích na Vistu tím, že útočník může využít chybu v enginu pro detekci malwaru právě v tomto produktu Microsoftu.
Co se týče šifrování dat na pevném disku, nabízí Vista u verzí Ultimate a Enterprise funkci s názvem BitLocker. Bohužel tuto funkci již nenalezneme ve velmi rozšířených verzích Windows Vista Home Basic a Windows Vista Home Premium. Dokonce není standardně zapnuta ani ve verzích určených pro firemní nasazení, ačkoliv při použití právě v prostředí firem by bylo povolení této funkce více než žádoucí, a to jako ochrana před pokročilými technikami forenzního charakteru (techniky pro odhalování dat).
Asi nejhorší odhalení přišlo v okamžiku, kdy se zjistilo, že některé nové funkce přidané do Visty prokazatelně oslabují celkovou úroveň zabezpečení systému. V lednu hackeři zjistili, že funkce pro rozpoznávání řeči, která je ve Vistě integrována, umožňuje omezený přístup ke vzdáleným systémům, včetně možnosti odstranění libovolných souborů. Na první pohled můžeme tato odhalení považovat za roztomilá a zajímavá, ovšem pouze do té doby, než nám jejich prostřednictvím někdo ukradne nebo smaže cenná data.

Nepřítel před branami

Již zmíněná možnost zneužití funkce pro rozpoznávání řeči ve Vistě ukazuje na jednu důležitou okolnost. Podobně jako u předchozích verzí Windows, ani ve Vistě nepřichází většina útoků na systémy ani tak v podobě využívání slabých míst operačního systému jako takového, ale spíše ve využívání slabin aplikací běžících ve Vistě.
Microsoft do Visty zabudoval celou řadu významných vylepšení, jejichž úkolem je zmírnit některé z nejobvyklejších slabin aplikací. Jedná se o techniky, které ztěžují hackerům využívání běžných chyb v systému skrytím prostoru pro adresování paměti a ochranou přístupu k jádru operačního systému.
Předběžný výzkum prováděný firmou Symantec ukazuje, že Vista může být vůči některým typům útoků stále zranitelná, ale zároveň dodává, že integrací zmíněných vylepšení se splnily mnohé cíle, jež si Microsoft v oblasti zabezpečení systémů stanovil.
Není pochyb, že se během několika následujících měsíců objeví celá řada záplat, řešících nedostatky v zabezpečení těch nejpoužívanějších firemních aplikacích. Do doby, než uživatel provede upgrade starších verzí aplikací a bude pak moci využít nejnovějších technologií Microsoftu v oblasti zabezpečení, bezpochyby prospěje jim i uživatelům, pokud budou ve Vistě pracovat pod zapnutým UAC. I když Microsoft do Visty zabudoval řadu vylepšení, určitě nelze tento nový systém od Microsoftu považovat za všelék pro zajištění bezpečného prostředí založeného na Windows.

Cesta k vyššímu zabezpečení systému

„Jsme si naprosto jisti, že Windows Vista je tím nejbezpečnějším operačním systémem Windows v současnosti,“ říká Russ Humphries, Senior Program Manager pro zabezpečení Visty v USA.
„Samozřejmě si ale zároveň musíme uvědomit, že žádný operační systém nemůže být bezpečný na sto procent.“
Jinými slovy – Windows Vista není vůči útokům hackerů či malwaru naprosto imunní a ani by nebylo správné tvrdit, že tomu tak je. Díky pokrokům ve vývoji technologií se v operačním systému objevila řada vylepšení. Microsoft tvrdí, že uživatelé Visty budou mít užitek zejména z antimalwarových produktů a prvků pro zvýšení zabezpečení integrovaných ve Vistě podobně, jak tomu bylo při uvedení každé ze starších verzí Windows.
Největší slabina Visty, podobně jako u všech operačních systémů Microsoftu, spočívá v touze po dokonalosti v oblasti zpětné kompatibility. Dosud známá slabá místa systému využívají aplikace, které nedokáží používat bezpečnostní model Visty.
A samotné UAC není v podstatě ničím jiným než porážkou zastaralých praktik. Zatím je heslem těchto dní slovo obezřetnost. Znamená to, že ve Vistě je nezbytné používat kombinaci interakce uživatele, zachovávání bezpečnostních opatření a také antimalwarových programů jiných firem a utilit pro správu zabezpečení systému.
Takže nic nového pod sluncem. Vista určitě představuje v oblasti zabezpečení oproti Windows XP významný krok kupředu, nicméně stále jsou to prostě Windows, se všemi klady i zápory.
Microsoft ve svých tiskových zprávách prohlašuje, že Vista je nejbezpečnějším operačním systémem, který kdy vyrobila. Pět let vývoje Visty mělo mimo jiné zajistit i solidní zabezpečení počítače. Microsoft prohlašoval, že operační systém Vista zahájí éru tzv. „trustworthy computing“, tedy dobu, kdy budou počítače s operačním systémem Windows daleko spolehlivější, uživatelsky přívětivější a riziko napadení počítače škodlivými programy bude zanedbatelné.
Od uvedení nového operačního systému na trh však uběhlo několik měsíců a kolem Visty se začíná objevovat spousta otázek a dohadů, na něž uživatelé hledají fundované odpovědi. Výrobci programů proti malwaru, odborníci na zabezpečení počítačů a dokonce i hackeři se zasloužili o nárůst pochybností o efektivitě prostředků, sloužících pro zabezpečení operačního systému Vista. Jedním z nich byla i komentátorka Joanna Rutkowska, která zašla až tak daleko, že označila nový model zabezpečení Visty za „vydařený vtip“.
Microsoft je snadným terčem útoků, a to hlavně díky své obchodní politice, která tu a tam nejednoho uživatele zvedne ze židle. Pravdou však je, že první testy Visty prokázaly, že je skutečně daleko bezpečnější než předchozí verze Windows.
Toto zjištění však nemusí bezpodmínečně znamenat, že by se instalací Visty všechny problémy se zabezpečením počítače vyřešily. V mnoha oblastech se sice správcům systémů uleví, ale určitě by každý z nás měl mít neustále na paměti, že jako v každém systému, i ve Vistě jsou slabá místa, která může kdokoliv zneužít.

Chraňte svá data
DAVID ČEPIČKA, RAMON SCHWENK A INES WALKE-CHOMJAKOV

Pokud máte na počítači uložena cenná data, měli byste bezesporu věnovat velkou pozornost a péči vašim pevným diskům. Pro Windows XP existuje pro tento účel řada skvělých utilit, z nichž některé fungují i ve Vistě. Pro ostatní budou v nejbližší době vydány aktuální verze, podporující i operační systém Windows Vista.
Na pevném disku najdete řádově tisíce různých souborů – od souborů operačního systému přes soubory nainstalovaných programů až k vámi vytvořeným dokumentům. Ztráta těchto dat by bezpochyby byla pro většinu uživatelů katastrofou. Proto jsme pro vás v tomto článku připravili balíček utilit, jejichž nasazením snížíte riziko poškození pevného disku na minimum a tím snížíte i možnost ztráty vašich cenných dat. Pomocí námi vybraných utilit budete moci provádět automatické zálohy souborů, sledovat stav pevného disku, popřípadě čistit disk od nepotřebného balastu. Námi vybrané utility představují to nejlepší, co vůbec je pro operační systém Windows XP k dostání. Některé z nich samozřejmě neofi ciálně běží i ve Windows Vista, pro ty ostatní se připravují aktualizace, které budou v brzké době k dispozici. I proto u každé utility uvedeme odkaz na stránky výrobce programu, abyste si mohli stáhnout nejnovější verzi, jakmile bude k dispozici.

Avira Unerase Personal 1.4
zachraňuje omylem smazaná data

Zálohování dat by se mělo na počítači provádět pravidelně a nejlépe bez zásahu uživatele. Pomocí tohoto freewarového programu se dají nejen libovolně nastavovat intervaly, kdy se má zálohování spustit, ale je možné nastavovat i jeho rozsah. Můžete tak místo zálohy celého disku provést pouze zálohu jednotlivých souborů či složek. Samozřejmě si můžete vybrat i médium, na které chcete zálohu umístit. Na výběr máte disky CD/DVD, externí disky či server FTP. Soubor se zálohou je komprimovaný.
Download: ascomp.net
(BKMAKER.EXE, 3,5 MB) a na CD/DVD
Cena: zdarma

Backup Maker Standard 5.1
provádí automatickou zálohu dat

Postupem času se na disku shromažďuje stále více nepotřebných dat, která se ukládají do systémových složek nebo do koše. Dále se může jednat o cookies internetového prohlížeče nebo třeba o neplatné zástupce programů. Disk Cleaner všechny tyto zbytečné soubory odstraňuje a uvolňuje tak místo na disku. Program po spuštění nejprve prověří celý disk a zobrazí všechny nepotřebné soubory. Získáte tak přehled o tom, co všechno se bude odstraňovat.
Download: diskcleaner.nl
(DCSETUP.EXE, 363 KB) a na CD/DVD
Cena: zdarma

Disk Cleaner 1.5.7
odstraňuje nepotřebné soubory

Právě se vám podařilo omylem smazat velmi Unerase Personal smazané soubory obnovíte. Program prohledává celý pevný disk a zobrazuje všechny smazané soubory, které lze obnovit. Vlastní obnova souboru je velmi jednoduchá: stačí označit v seznamu souborů či aplikací ty, které chcete obnovit, a stisknout tlačítko Unerase. Program v současné době ofi ciálně funguje pouze ve Windows NT4, 2000 a XP.
Download: free-av.de
(UNERASE_EN_H.EXE, 402 KB) a na CD/DVD
Cena: zdarma

HD Tune 2.53
zjišťuje výkon pevného disku

Jedny z nejdůležitějších faktorů, podle nichž se určuje výkon pevného disku, jsou přenosová rychlost a doba přístupu. A přesně na tyto dva parametry se zaměřuje program HD Tune. Program tyto parametry u vybraného pevného disku změří a výsledky zobrazí v grafi cké podobě. Při interpretaci výsledků vám pomůže návštěva internetové stránky, kde pod odkazem Test Results najdete pro porovnání výsledky jiných disků.
Download: hdtune.com
(HDTUNE_253.EXE, 626 KB) a na CD/DVD
Cena: zdarma

Hitachi Feature Tool 2.06
změní tovární nastavení pevného disku

Utilita Hitachi Feature Tool mění tovární nastavení pevných disků. ciálně je tato utilita určena pouze pro pevné disky značek Hitachi a IBM, nicméně funguje i u pevných disků ostatních výrobců. Po stažení programu si nejprve vytvořte spouštěcí disketu a pomocí ní spusťte počítač. Program nyní umožní upravit hlučnost pevného disku nebo třeba jeho spotřebu elektrické energie.
Download: hitachigst.com
(FTOOL?VER206.EXE, 1,64 MB) a na CD/DVD
Cena: zdarma

PC Inspector File Recovery 4.0
obnovuje soubory na pevném disku

Tato utilita pro záchranu dat podporuje souborové systémy FAT 12/16/32 a NTFS. Dokáže automaticky rozpoznat diskové oddíly i v případě, pokud je tabulka FAT nebo spouštěcí sektor poškozený nebo smazaný. Obnovit se dají dokonce i soubory, u nichž žádný odkaz na složku neexistuje. Zachráněná data můžete umístit jak na další místní disk, tak na disky v síti.
Download: pcinspector.de
(PCI_FILERECOVERY.EXE, 5,83 MB) a na CD/DVD
Cena: zdarma

Disk Drive Secure Erase 3.2
odstraňuje soubory

Disk Drive Secure Erase odstraňuje z disků s rozhraním ATA všechny soubory tak, že je přepisuje náhodnými bity. Jedná se o utilitu, která je určena pro systém MS-DOS a tuto operaci provádí pomocí příkazu Secure Erase, jemuž rozumí i současné generace pevných disků. Program můžete spustit buď pomocí spouštěcí diskety, nebo pomocí CD. Kompletní přemazání pevného disku může trvat od 30 minut až po 1 hodinu – záleží na velikosti disku.
Download: cmrr.ucsd.edu/Hughes/SecureErase.
html (HDDERASE.ZIP, 83,1 KB) a na CD/DVD
Cena: zdarma

File Recovery 1.1
obnovuje data

Tento freewarový program podporuje systémy souborů FAT12/16/32, NTFS a NTFS5. Dokáže obnovit smazaná data nejen z pevného disku, ale například i z vyměnitelných disků USB nebo z paměťových karet typu Compact Flash či Secure Digital. Disk samozřejmě nesmí být po odstranění souborů znovu zformátovaný, navíc se obnova zdaří pouze tehdy, pokud obnovovaný soubor nebyl ještě přepsán nějakým jiným souborem.
Download: softperfect.com
(FILE_RECOVERY.EXE, 247 KB) a na CD/DVD
Cena: zdarma

HDD Health 2.1 Beta
provádí analýzu stavu pevného disku

Tato utilita načítá data z diagnostického systému pevného disku s názvem SMART (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology), výsledky diagnostiky pevného disku pak zobrazuje v okně programu. Máte tak stav pevného disku pevně pod kontrolou a v případě, že by hrozilo jeho poškození, můžete včas provést potřebná opatření. Program mimo jiné zobrazuje i teplotu pevného disku. Pokud je trvale příliš vysoká, může to vést ke snížení jeho životnosti.
Download: panterasoft.com
(HDDH.EXE, 901 KB) a na CD/DVD
Cena: zdarma
CD/DVD

Smartmontools 5.37
provádí analýzu pevných disků

Program, který je šířen pod hlavičkou Open Source, disku, načítá informace poskytované technologií SMART (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology). Utilita varuje před možným poškozením disku a dalšími nebezpečími, jako je kupříkladu příliš vysoká teplota. Dokáže pracovat jak s disky SCSI, tak i s disky ATA nebo systémy Raid. Program je k dispozici pro uživatele Windows i Linuxu.
Download: smartmontools.sourceforge.net
(SMARTMONTOOLS?5.37?1.WIN32?SETUP.EXE,271 KB) a na CD/DVD
Cena: zdarma

Speedfan 4.32
kontroluje stav pevného disku

Tato utilita není určena pouze pro pevné disky, ale naopak dokáže sledovat teplotu a napětí úplně v celém počítači. Ale i tak se hodí hlavně pro rychlé zjištění stavu pevného disku. Načítá data poskytovaná technologií SMART (Self Monitoring and Reporting Technology), zobrazuje teplotu pevného disku a reguluje výkon větráčků.
Download: almico.com/speedfan.php
(INSTALLSPEEDFAN432.EXE, 1,49 MB) a na CD/DVD
Cena: zdarma

Silent Drive 2.3
reguluje hlasitost pevného disku

Pomocí tohoto programu lze nastavit hlasitost pevného disku, a to díky funkci Automatic Acoustic Management. Utilita totiž řídí rychlost hlaviček pro zápis a čtení dat. Čím delší je přístupová doba, tím tišší je práce pevného disku. Vlastní rychlost přenosu dat je stále stejná, ale obecně se tím samozřejmě výkon snižuje. K dispozici jsou režimy quiet, average, loud a off . Tento program funguje pouze ve Windows
2000 a XP.
Download:
rt-sw.de
(SILENTDRIVE.ZIP, 17,2 KB) a na CD/DVD
Cena: zdarma

Restoration 3.2.13
provádí obnovu smazaných dat

Odstraněné soubory můžete obnovit i pomocí utility Restoration, ovšem pouze za předpokladu, že nebyly přepsány novými. Utilita nejprve vyhledá všechna odstraněná data a poté zobrazí počet nalezených clusterů. Poté si vyberete, které soubory chcete obnovit. Tento program dokáže obnovit i soubory na některých paměťových kartách či přepisovatelných discích DVD RAM.
Download: www3.telus.net/mikebike/RESTORATION.
html (RESTORATION.ZIP, 163 KB) a na CD/DVD
Cena: zdarma

Sync Back 3.2.14
provádí synchronizaci souborů a složek

Tento freewarový program se hodí, pokud chcete s konečnou platností důkladně smazat nějaká citlivá data, ale nikoliv obsah celého pevného disku. Při mazání program několikrát přepisuje místa s odstraňovanými daty náhodnými bity. Secure Eraser se automaticky integruje do kontextového menu souborů, složek a koše. Pokud povolíte funkci Logfi le, pak se při každé operaci odstraňování dat zaznamenají všechny odstraněné složky a soubory, včetně času jejich odstranění a použité metody.
Download: ascomp.net (SERASER.EXE, 1,06 MB)
a na CD/DVD
Cena: zdarma

Secure Eraser 1.2
odstraňuje soubory

Vzhledem k tomu, že je program Sync Back šířený jako freeware, nabízí poměrně dost funkcí. Dokáže synchronizovat soubory a složky umístěné na místních diskových jednotkách, vyměnitelných discích USB, popřípadě mezi několika počítači v počítačové síti. Profi l pro synchronizaci se vytváří pomocí průvodce. V něm mimo jiné zadáváte, které typy souborů se mají do synchronizace zahrnout nebo naopak vyloučit, podle jakých kritérií má synchronizace probíhat a co se má provést, pokud program narazí na duplicitní soubory.
Download: 2brightsparks.com
(SYNCBACK_SETUP_CS.ZIP, 1,77 MB) a na CD/DVD
Cena: zdarma

Testdisk 6.7
opravuje diskové oddíly

Tato utilita hledá buď v BIOSu, nebo v operačním systému informace o pevném disku nebo discích. Současně prověřuje strukturu disku, porovnává ji s tabulkou partition a hledá případné chyby. Podle zobrazeného seznamu pak můžete vybírat diskové oddíly, které se mají obnovit nebo které fungovaly ještě předtím, než se disk poškodil do té míry, že z něj nelze spustit operační systém. Oprava se podaří dokonce i u osamocených a dávno nepoužívaných diskových oddílů.
Download: cgsecurity.org
(testdisk-6.7.win.zip, 2,02 MB) a na CD/DVD
Cena: zdarma

Virtual Freespace 0.8
ukazuje zaplnění pevných disků

V počítači máte několik pevných disků a neustále pracujete s velkým množstvím dat, konkrétně třeba s tak objemnými daty jako digitální fotografie, které neustále přesouváte z jednoho disku na druhý. Pak potřebujete skutečně rychlý přehled o tom, kolik je na kterém disku volného místa. Program Virtual Freespace právě toto dokáže. V jednotlivých sloupcích utilita zobrazuje obsazení jednotlivých disků, takže hned vidíte, nakolik jsou jednotlivé disky plné.
Download: vssysteme.de
(virtualFreespace.exe, 502 KB) a na CD/DVD
Cena: zdarma

Drive Image XML 1.21
vytváří obrazy disků a diskových oddílů

Pomocí tohoto freewarového programu vytvoříte obrazy disků nebo diskových oddílů. Utilita podporuje disky se systémy souborů FAT a NTFS. V případě poškození disku nebo diskového oddílu je pak možné je velmi snadno obnovit. Při obnovování utilita pracuje s Volume Shadow Services (VSS), abyste mohli využít soubor obrazu i z diskových jednotek, které se budou teprve používat. Uživatel pak může v souboru obrazu disku nebo diskové jednotky i listovat.
Download: runtime.org
(dixmlsetup.exe, 1,67 MB) a na CD/DVD
Cena: zdarma

Auslogic Disk Defrag 1.1
provádí úklid disku

Auslogic Disk Defrag je zdarma dostupný nástroj pro defragmentaci disku s podporou Windows Vista. Program před vlastní defragmentací provádí podrobnou analýzu celého systému souborů, čímž se snaží o dosažení co nejoptimálnějších výsledků. Abyste jej mohli na počítači spustit, budete muset mít k dispozici práva správce systému.
Download: disk-defrag.de (diskdefrag.exe, 1,43 MB) a na CD/DVD
Cena: zdarma

Jk Defrag 3.16
defragmentuje disk

Jk Defrag je zdarma dostupná utilita pro defragmentaci disku, určená pro příkazový řádek. Její spuštění se dá automatizovat prostřednictvím spořiče obrazovky. Program může běžet i na pozadí, nabízí dvě možnosti pro optimalizaci a podle výrobce programu poskytuje i vysokou úroveň zabezpečení dat. Standardně pracuje se všemi existujícími typy disků a podporuje mimo jiné i vyměnitelné disky USB.
Download: kessels.com/JkDefrag
(JkDefrag-3.16.zip, 320 KB) a na CD/DVD
Cena: zdarma

CheckFolder 1.1.0.6 kontroluje čitelnost souborů

Utilita CheckFolder je určena pro ověření integrity dat. S její pomocí můžete zkontrolovat, zda jsou soubory ve vybrané složce nebo na celém disku čitelné. Snadno tak najdete poškozené soubory nejen na pevném disku, ale i na médiích DVD/CD-R. Lépe tak odhalíte, proč se nějaká aplikace chová podivně nebo že je vaše před několika lety vypálená záloha na CD téměř nepoužitelná a je třeba se podle toho zařídit.
Download: www.dominetrix.org/checkfolder.php (CF1106_SETUP_ENG.EXE, 414 KB)
a na CD/DVD
Cena: zdarma