Hlavní navigace

Práskněte firmu, dostanete milión dolarů

10. 7. 2007

Sdílet

Americký softwarový soukromý policajt, Business Software Alliance (BSA), nedávno zvýšil odměnu za nahlášení firmy používající nelegální software. Poctivý informátor obdrží místo maximálně 200 000 USD až milión.

BSA je vlivná americká organizace (lokalní organizace BSA nemají alespoň oficiálně jedna s druhou nic společného) sdružující nejdůležitější softwarové a hardwarové společnosti jako Microsoft, SAP, Adobe, Apple, HP, Dell a tucty dalších.


Zmíněná odměna není jen marketingovým výstřelem naprázdno. BSA je skutečně aktivní, k čemuž přispívá i položka ve většině programových licencí - EULA (End-User License Agreement), takový ten dlouhý nudný text, který většina lidí bez čtení odškrtne při instalaci různých programů.) Ta dává právo distributorovi programu či jeho zástupci, v tomto případě BSA, aby u kupujícího subjektu provedl kontrolu.

Zvětšení odměny má inspirovat více lidí k hlášení o načerno užívaném softwaru a porušování licencí tváří v tváří stále se zvyšujícímu objemu nelegálně užívaných programů. Podle odhadu IDC přišli kvůli tomu prodejci jen v USA o 7,3 miliardy dolarů na tržbách. Což je ovšem pofidérní odhad zakládající se na předpokladu, že všichni uživatelé načerno pořízených programů by si tyto zakoupili. Proti tomu stojí několik analýz, tvrdících že by to ovšem většinou nebyla pravda. A kdyby si museli vše pořídit legálně, je jisté, že by tyto náklady kryli z velké části pořízením volného softwaru (Linux) a zmenšeným nákupem hardwaru, z čehož by zase neměli radost právě jeho výrobci (tj. například Dell, Apple...). Ale to by bylo na několik dalších rozbrorů.

Každopádně milión dolarů nedostane informátor za to, že nahlásí kolegu ve vedlejší kanceláři s načerno zkopírovaným přehrávačem videa. Výše odměny je závislá na splnění 22 podmínek stanovených BSA, mezi nimi například zahájení kroků proti firmě ze strany BSA a prokazatelnost, že k tomu vedla právě to které konkrétní udání.

Odměna záleží také na velikosti mimosoudního vyrovnání sjednaného s provinilou firmou. Společnosti se totiž většinou raději dohodnou, než by riskovaly zápornou veřejnou publicitu a soudní popotahování. Pro milión dolarů musí být výše vyrovnání mezi deseti a patnácti milióny. Podobně při vyrovnání v rozmezí 15 ž 100 tisíc se může dávající těšit „jen“ na 5000 dolarů.

Mezi omezujícími podmínkami také stojí, že provinilý zaměstnanec je zbaven odpovědnosti, pokud si nelegální program nainstaloval na popud nadřízeného. I přes nabízenou odměnu nejsou zatím výsledky BSA příliš významné, výše všech mimosoudních vyrovnání od roku 2005 je 22 miliónů.

Jisté je, že BSA míří k případům rozsáhlejší kriminality, tedy velkého objemu nelegálně instalovaného softwaru, kdy například velká společnost načerno používá specializované aplikace. Zajímavé by bylo sledovat, pokud by byla podobná kampaň zahájena u nás - v minulosti několik akcí typu praskni svého zaměstnavatele proběhlo, ale byly vzhledem k negativnímu mediálnímu ohlasu potichu staženy. Česká BSA se nyní spíše zaměřuje na prevenci, jak alespoň sama tvrdí.

- - Alexandr Radecký