Hlavní navigace

Praktické tipy a zajímavosti pro Windows I.

1. 3. 2003

Sdílet

Windows jsou vskutku složitým organismem, na němž je pořád co vylepšovat.Takové vylepšení se může odehrávat na úrovni skriptu nebo registru. Pomocí našich skriptů, případně nikde...
Windows jsou vskutku složitým organismem, na němž je pořád co vylepšovat.
Takové vylepšení se může odehrávat na úrovni skriptu nebo registru. Pomocí
našich skriptů, případně nikde nedokumentovaných funkcí si vylepšíte Windows
tak, aby vás co nejméně obtěžovala a současně maximálně usnadňovala práci na
počítači. Přečtěte si, co všechno se dá s Windows provádět!


Windows 95/98/ME/NT/2000/XP

Poznámky na pracovní ploše: Nelepte si žlutý lístek na monitor, ale přímo na
pracovní plochu Windows

Funkce Active Desktop je ve Windows mnoha uživateli vnímána pouze jako ta,
která jenom spotřebovává systémové prostředky počítače, aniž by byla nějak
výrazněji užitečná. Přitom do značné míry závisí na tom, jak rozšířené
schopnosti Active Desktopu využijete. Prakticky všechno, co dokáže zobrazit
Internet Explorer, se může ukázat i na pracovní ploše. Asi není zrovna rozumné
používat pro pozadí pracovní plochy nějakou složitou a náročnou WWW stránku.
Ovšem zobrazení nějakého HTML souboru, jehož obsah je zredukován na skutečně to
nejnutnější, nemusí být až zas tak špatný nápad. V tomto tipu vám nabízíme
využití Active Desktopu pro zobrazení jednoduchého HTML souboru, který obsahuje
poznámky třeba pro to, abyste nezapomněli na svoje úkoly. Poznámky na žlutém
lístečku umístěné na pracovní ploše si můžete vyrobit i bez znalosti jazyka
HTML. Potřebujete k tomu pouze Windows s aktivovanou podporou Active Desktop a
skript POZN.HTA (5,75 KB), který najdete . Windows 98/ME, 2000 a XP mají Active
Desktop již v sobě obsažený, pro Windows 95 a NT je nutné doinstalovat Internet
Explorer verze 4 a vyšší.

Konfigurace virtuálního žlutého papírku: Ze všeho nejdříve je třeba rozšíření
Active Desktop aktivovat. Po klepnutí pravým tlačítkem myši na pracovní plochu
vyberte z kontextového menu příkaz Vlastnosti a zde se přesuňte na záložku Síť
WWW, kde zatrhněte položku Zobrazovat pracovní plochu jako stránku WWW. Tento
postup platí pro Windows 98, v ostatních verzích se Active Desktop zapíná
podobně. Ve Windows XP je rozšíření Active Desktop aktivováno standardně.

Zkopírujte si soubor POZN.HTA do libovolné složky a poklepáním skript spusťte.
V poli editoru si můžete napsat text vašich poznámek. Po stisku tlačítka Uložit
se obsah uloží tak, že se ve stejné složce vytvoří soubor POZN.HTM. Následující
krok je potřeba provést pouze jednou: Přetáhněte soubor POZN.HTM na pracovní
plochu se stisknutým pravým tlačítkem myši. Tlačítko myši pusťte až na místě,
kde budete chtít mít lísteček umístěný, a kontextového menu vyberte příkaz
Vytvořit položky systému Active Desktop zde. Tímto jednou provždy vytvoříte na
pracovní ploše papírek pro poznámky. Jeho první řádek vždy obsahuje datum a čas
poslední aktualizace obsahu papírku.

Pro pozdější úpravu textu poznámek stačí spustit znovu skript POZN.HTA. V
editoru se objeví text poslední napsané poznámky, který pak můžete snadno měnit
a znovu uložit. Pro aktualizaci obsahu papírku stačí klepnout na pracovní
plochu a stisknout klávesu , případně klepnout na papírek pravým tlačítkem
a z kontextového menu zvolit příkaz Aktualizovat.

Pokud byste chtěli někdy papírek z pracovní plochy odstranit, klepněte na
pracovní plochu pravým tlačítkem myši a z kontextového menu vyberte příkaz
Vlastnosti. Přesuňte se na záložku Síť WWW, kde uvidíte seznam všech prvků
Active Desktop. Zde potom stačí pouze zrušit zatrhnutí u položky POZN.HTM,
případně stisknout tlačítko Odstranit.Windows 95/98/ME/NT/2000/XP

Internet Explorer: Žádné zvuky WWW stránek

Problém: Řada tvůrců WWW stránek často používá na svých stránkách nejrůznější
zvukové efekty, aby patřičně upoutali pozornost svých návštěvníků. Ovšem jimi
nabízené hudební kousky či zvukové efekty spíše člověka rozčílí. Hudbu u
internetových stránek můžete docela dobře vypnout, aniž byste museli svůj
počítač zcela umlčet.

Řešení: Internet Explorer sice nabízí možnost vypnutí zvuků na WWW stránkách, a
to v menu Nástroje/Možnosti Internetu/záložka Upřesnit a následně položka
Multimédia, naneštěstí použití této volby nechává celou řadu WWW stránek zcela
chladnými a přehrávají si svoje zvuky dále. Výše zmíněné nastavení se totiž
ukazuje naprosto neúčinné, když jsou zvukové soubory vloženy do HTML tagu
ve zdrojovém kódu stránky. Pro skutečně důkladné odstranění rámusu
doprovázejícího internetové stránky je třeba sáhnout hlouběji do systému. Za
zvuky na WWW stránkách zodpovídá prvek ActiveX nazvaný MSDXM.OCX, jenž je
uveden v registru. Ovšem jako každá komponenta ActiveX se dá i tato ručně
odregistrovat a v případě potřeby zase znovu aktivovat. Tento tip ale neplatí
pro zvuky, jejichž přehrávání probíhá přes externí plug-iny, např. přes Flash
či Shockwave.

A jak na to: Ve Windows 95/98/ME zadejte v Příkazovém řádku následující příkaz:

%windir%\system\regsvr32 /u msdxm.ocx

Od této chvíle výše zmíněný prvek Windows neznají, a Internet Explorer tudíž
nemůže jeho schopnosti využívat. Jestliže byste chtěli později zvuky znovu
aktivovat, postačí příkaz

%windir%\system\regsvr32 msdxm.ocx

Ve Windows 2000 a XP se použije příkaz stejný, pouze zadání cesty uvedené před
příkazem regsvr32 se odstraní. Tyto systémy používají rovněž program
REGSVR32.EXE. Nachází se sice ve složce %windir%\System32, ovšem tato je
standardně ve Windows 2000 a XP nastavena k prohledávání, takže není nutné
zadávat celou cestu. Oba výše zmíněné příkazy jsou účinné i bez restartování
počítače.

Pokud zrovna máte otevřený Internet Explorer na nějaké WWW stránce, pak musíte
tuto stránku znovu aktualizovat, aby se mohlo již zmíněné nastavení projevit. K
pohodlnému používání uvedených příkazů doporučujeme vytvořit dávkový soubor
obsahující výše uvedené příkazy.Windows 95/98/ME/NT/2000/XP

Síťová tiskárna: Tisk z okna programu pro MS-DOS

Problém: Při své práci používáte starší program běžící v okně MS-DOS ve Windows
a chtěli byste z tohoto programu také tu a tam tisknout. Na počítači však
nemáte připojenou žádnou tiskárnu, tisknout se dá pouze z tiskárny síťové. Co
tedy dělat, když program podporuje pouze tisk z tiskárny lokální?

Řešení: Abyste mohli tisknout dokumenty z programu pro MS-DOS na síťové
tiskárně, musíte jí nejprve přidělit port. Do úvahy připadá kupříkladu
paralelní zásuvka, pro kterou operační systém rezervuje jméno LPT1. Ve Windows
95/98/ME tento port nainstalujete nejsnáze spuštěním instalace síťové tiskárny.
Klepněte v nabídce Start na položku Nastavení/Tiskárny a poklepejte na ikonu
Přidat tiskárnu. Spustí se průvodce, který vás bude jednotlivými kroky
instalace provádět. Jako typ tiskárny zvolte v průvodci položku Síťová tiskárna
a klepněte na tlačítko Další. V dalším kroku si vyberte vámi požadovanou
síťovou tiskárnu a ve stejném okně zvolte možnost Ano v dialogu Chcete tisknout
také z programů pro systém MS-DOS? Všechna nastavení potvrďte klepnutím na
tlačítko Další a v dalším kroku průvodce klepněte na Zachytávat port tiskárny.
V roletovém menu Název zařízení pak zvolte položku LPT1. Tím budete moci na
tuto tiskárnu tisknout i z programů pro MS-DOS.

Ve Windows 2000 a XP se postupuje poněkud jinak. Zde se totiž port tiskárny
nastavuje přes příkaz Vlastnosti z kontextového menu tiskárny. Klepněte pravým
tlačítkem na právě nainstalovanou síťovou tiskárnu a na záložce Porty zatrhněte
volbu Povolit obousměrnou komunikaci. Potom klepněte na položku LPT1 v seznamu
nahoře a umístěte před ni zatržítko.Windows ME/2000

Nedokumentované možnosti nabídky Start: Přidání dalších tří možností
Problém: Přáli byste si co možná nejštíhlejší nabídku Start. Nepotřebujete
položky jako jsou Nápověda, Hledat či Spustit anebo je potřebujete jen zřídka.
Ovšem když nastane situace, že budete potřebovat kupříkladu položku Spustit,
měla by být lehce po ruce.

Řešení: V registru se dají položky nabídky Start, jinak prakticky
neodstranitelné, odebrat za pomoci několika nedokumentovaných zásahů. Ovšem
abyste zmizelé položky znovu aktivovali, musíte do registru znovu. Položka
Nastavení/ Hlavní panel a nabídka Start má celou řadu možností konfigurace,
které se dají provádět pomocí myši. A my se ji nyní pokusíme rozšířit.

Pro manipulaci se vzhledem nabídky Start vám nabízíme soubor STARTOPT.REG (1,33
KB), jenž naleznete . Poklepáním na tento soubor přenesete všechna potřebná
data do registru Windows. Pak zjistíte, že vám v menu Nastavení/Hlavní panel a
nabídka Start přibyly tři další funkce: Zobrazit položku Spustit, Zobrazit
položku Nápověda a Zobrazit položku Hledat. Tyto volby se dají obdobně jako ty
ostatní v tomto okně pohodlně zapínat a vypínat. Změny ve Windows se projeví
okamžitě, není tedy třeba restartovat počítač.Windows XP

Hledání: Prohledávání více typů souborů podle v nich obsaženého textu

Problém: Funkce Hledat ve Windows XP ignoruje některé typy souborů. Pokud do
políčka Obsahuje text: zadáte výraz, podle něhož se má hledat, nedostanete
výsledek žádný, ačkoliv víte, že vámi zadaný výraz se minimálně v jednom
souboru určitě vyskytuje.

Řešení: Windows XP při standardním nastavení neprohledávají všechny soubory,
nýbrž jen některé vybrané. To, které typy souborů jsou ty vyvolené, závisí na
tom, zda je na ně aplikován vhodný filtr. Typy souborů jako HTML, soubory
Office či textové soubory se prohledávají bez problémů. Jestliže chcete ale
text vyhledávat i v jiných typech souborů, můžete si filtr aplikovaný na
textové soubory patřičně rozšířit i na jiné typy souborů. Kupříkladu jestliže
si chcete prohledávat na výskyt textu INF soubory, přesuňte se v Editoru
registru na klíč Hkey_Classes\Root\.inf. Klepněte pravým tlačítkem myši na klíč
a kontextového menu vyberte příkaz Nový/Klíč a takto nově vytvořenému podklíči
dejte jméno PersistentHandler. Nyní klepněte do okna vpravo, které je určeno
pro hodnoty, na hodnotu (Výchozí) a zadejte pro ni následující údaj:

{5E941D80-BF96-11CD-B579-08002B30BFEB}

Toto Class-ID přikazuje Windows, aby po restartování počítače rozšířila filtr
pro textové soubory i na typ INF. Pokud se vám zdá zdlouhavé zapisovat Class-ID
ručně, můžete použít náš skript XPFILTER.VBS (2,07 KB), který naleznete .

Když na něj poklepete, vyzve vás k zadání přípony souboru, pro který se má
rozšířit filtr pro prohledávání textových souborů. Napište typ souborů, ale
pozor na správný tvar s tečkou před příponou, tedy například ".INF". Všechno
ostatní, tedy zápis do registru už skript provede samostatně.

Praktické tipy a zajímavosti pro Windows II.


Windows 95/98/ME

Internet Explorer 6: Zakódování oblíbených odkazů

Problém: Odkazy, jež si v Internet Exploreru ukládáte do menu Oblíbené, jsou
dostupné pro každého dalšího uživatele stejného počítače. Windows 95/98/ME
totiž nepodporují ani zabezpečené přihlašování, ani šifrování dat, takže u
těchto operačních systémů může k vašim oblíbeným odkazům skutečně každý. Ovšem
vy byste chtěli několik vašich oblíbených odkazů zabezpečit před zraky jiných
uživatelů kupříkladu odkazy na vaše oblíbené FTP servery, jež obsahují vaše
uživatelské jméno a heslo.

Řešení: Odkazy se dají ve Windows 95/98/ME chránit pouze pomocí nějakého
šifrovacího softwaru. Na internetu ho naleznete velké množství, ovšem ne každý
z nich je zdarma a zároveň skutečně spolehlivý. Algoritmus Blowfish od Bruce
Scheiera naproti tomu splňuje oba dva předpoklady: Vzhledem k tomu, že si autor
nepřihlásil na algoritmus Blowfish žádný patent, jsou jeho zdrojové kódy volně
přístupné. Již v roce 1994 byl Blowfish zpřístupněn v rámci soutěže, ovšem
dodnes se žádnému z odborníků na šifrování nepodařilo v něm najít jakoukoliv
slabinu. Přitom tento algoritmus pracuje i na starších počítačích velmi rychle
a je k dispozici jako utilita pracující na příkazovém řádku. ji naleznete v
archivu BFISH10.ZIP (43,2 KB). Tato verze pro Windows od Douglase Gooda pracuje
s délkou klíče 160 bitů. A právě prostřednictvím utility Blowfish a skriptu
LINKCRYPT.HTA o velikosti 13,7 KB, který naleznete též , si můžete vytvořit
heslem chráněnou, bezpečně zašifrovanou sbírku odkazů.

Postup při nasazení obou utilit je následující: Z archivu BFISH10.ZIP budete
potřebovat soubor BFISH10.EXE. Zkopírujte tento soubor společně se souborem
skriptu LINKCRYPT.HTA do libovolné složky. Tím je instalace skončena.
Poklepáním na soubor LINKCRYPT.HTA se spustí HTML aplikace založená na bázi
skriptu. Ta slouží jako startovní program pro program BFISH.EXE. Při prvním
spuštění skriptu ještě nejsou uloženy žádné odkazy, proto klepněte na tlačítko
Upravit. Ocitnete se v režimu textového editoru, do nějž můžete bez obav napsat
všechny internetové odkazy včetně svých uživatelských jmen a hesel pro
přihlášení k nim všechny odkazy se dají velmi pohodlně exportovat z Internet
Exploreru. Do políčka Heslo: zadejte heslo pro přístup k vašim datům a
stiskněte tlačítko Uložit. Zapamatujte si výše zmiňované heslo velmi dobře,
protože jinak se ke svým datům už nikdy nedostanete. Vámi zadaný text je
ukládán skriptem LINKCRYPT.HTA do zašifrovaného souboru LINKDATA, který leží ve
složce Oblíbené, pro rozšifrování běží na pozadí soubor BFISH.EXE. Pro pozdější
otevření odkazů stačí spustit skript LINKCRYPT.HTA, do políčka Heslo: zadat
svoje heslo a klepnout na tlačítko OK. Pokud jste provedli vše správně, objeví
se vám vše, co jste zadali. Celý obsah si pak můžete modifikovat a ukládat po
stisku tlačítka Upravit.

Samozřejmě si můžete soubor BFISH.EXE za účelem šifrování zkusit zabudovat i do
svých vlastních skriptů a dávkových souborů. Návody k tomu jak postupovat a
další rady naleznete v anglicky psaném textovém souboru README.TXT, jenž je
zabalen společně se souborem BFISH.EXE v archivu BFISH10.ZIP. Kromě toho v
samotném skriptu LINKCRYPT.HTA naleznou zájemci znalí VB Scriptu komentáře k
jednotlivým krokům.Windows 95/98/ME/NT/2000/XP

Registr Windows: Vyhledávání chybných odkazů

Problém: U Windows, která jsou na počítači nějaký čas nainstalována, dochází u
řady funkcí ke stále pomalejší odezvě. Tento víceméně staronový úkaz se
objevuje zvláště při otevírání složek v Průzkumníku. Také odstraňování či
kopírování začínají se zpožděním, kromě toho i kontextová menu se u souborů
otevírají stále pomaleji než obvykle.

Řešení: Důvodem pro tuto lenivost Windows jsou bohaté pozůstatky po instalacích
programů, které na počítači už dávno nejsou. Největším skladištěm těchto
pozůstatků je registr Windows. Mnoho programů se neodinstalovává čistě, a
zejména v centrále systému Windows po nich zůstává spousta balastu toho, který
celý systém jen zbrzďuje. U některých činností, například při vyvolávání
kontextového menu u souborů, musí Windows prohledat celý registr, aby našla
všechny možné zástupce k programům tohoto typu a rovněž i vhodné položky
kontextového menu. Odkazy na již neexistující programy a knihovny způsobují
znatelné zdržení. Velmi drastický je vliv u odkazů na chybějící soubory
programů na síťových discích. Zde se lhůta Windows na odpovídající reakci
počítá řádově v sekundách. Pro odstranění všech výše zmíněných brzd by bylo
potřeba v Editoru registru poctivě projít tisíce odkazů a všechny je prověřit,
což je velmi otravná práce. Daleko jednodušším se tento úkol jeví při použití
utility pro analýzu registru. Její název je Reg-Checker a naleznete ji jako
soubor REG-CHECKER.ZIP (5,58 KB). Tento HTA skript si zjistí v klíči
Hkey_Classes_Root všechny položky odkazující na aplikace a prověřuje, zda k nim
na pevném disku, případně na síťových discích existují odpovídající soubory.
Program RegChecker lze spustit ve všech verzích Windows, předpokladem je ale
nainstalovaný Internet Explorer 6. Pro analýzu registru prostřednictvím zmíněné
utility je třeba provést tři kroky:

1. Po zkopírování skriptu do libovolné složky na vašem pevném disku jej
spusťte. To učiníte poklepáním na skript. Potom stiskněte tlačítko RegExport.
Program provede export celého klíče Hkey_Classes_Root včetně všech podklíčů do
souboru HKCR.REG a automaticky jej umístí do složky Dokumenty.

2. Stiskem tlačítka Kontrolovat spustíte vlastní analýzu klíče registru. V
závislosti na velikosti REG souboru bude tato činnost nějakou chvíli trvat. V
okně programu nakonec uvidíte tabulku, v níž budou uvedeny cesty a názvy k již
neexistujícím souborům. Je třeba upozornit na to, že skript vypíše i všechny
soubory, jež leží na síťových discích na počítačích, které jsou v daný okamžik
nedostupné. Může se také stát, že se na jednom řádku objeví odkazy na několik
EXE či DLL souborů. V tomto případě si ale musíte sami zkontrolovat, zda se
zmíněné soubory ještě na disku nalézají.

3. Můžete si rovněž nechat zobrazit všechny soubory, pro které Reg-Checker
nalezl záznamy v registru. K tomu stačí zatrhnout políčko zobrazit všechny
soubory a znovu klepnout na tlačítko Kontrolovat. Chybějící soubory se i nyní
objeví v červeném políčku. To, jak takové neplatné odkazy z registru odstranit,
vám prozradí následující tip.Windows 95/98/ME/NT/2000/XP

Rychlejší Windows: Likvidace odpadu z registru Windows

Problém: Provedli jste analýzu registru Windows tak, jak jsme popsali v minulém
tipu. Nyní byste chtěli chybné položky z registru odstranit.

Řešení: Nejprve musíte informace z tabulky Reg-Checkeru zkopírovat do schránky.
K tomu stačí poklepat na libovolný řádek tabulky, který obsahuje chybný odkaz a
řádek se automaticky do schránky zkopíruje. Potom spusťte Editor registru.
Stiskem si vyvoláte funkci Najít. Stiskem vložíte chybný
odkaz ze schránky do zadávacího políčka. Nyní klepněte na tlačítko Najít další.
Tím se přesunete na neplatný odkaz v registru. Vzhledem k tomu, že řada
programů v registru umisťuje své odkazy na několika místech, je dobré hledání
opakovat tak dlouho, dokud všechny odkazy nenaleznete.

Nyní v závislosti na tom, jaký odkaz jste nalezli, smažte buď celý klíč anebo
jemu nadřazený. Uvedeme vám k tomu dva příklady:

Příklad 1: Dejme tomu, že jste v registru našli klíč odkazující na neplatný
soubor C:\Program Files\Abc\Abc.ocx. Soubor OCX (jedná se o prvek ActiveX) již
v této složce není z tohoto důvodu jej Registry-Checker vlastně vypsal do
seznamu. Jemu nadřazený klíč je nějaké Class-ID, např.
{9F9012B7-E55B-11D3-ADE7-0090270D8F00}. Ten slouží k registrování OCX souboru
do systému Windows. V tomto případě můžete celý klíč s Class-ID odstranit a s
ním vlastně celý záznam odkazující na již neexistující program.

Příklad 2: V klíči Hkey_Classes_Root\Rtffile\Shell\Open\Command se nalézá odkaz
na nějaký již neexistující program. V tomto případě můžete smazat pouze hodnotu
uváděnou v klíči Command, neboť nadřízený klíč Rtffile používají i jiné
aplikace.

Pokud se vám nedopatřením podaří odstranit nějaký klíč, nic tak strašného se
neděje, jelikož jej můžete vrátit zpět přes již vytvořenou zálohu, která byla
provedena Reg-Checkerem. Touto zálohou je soubor HKCR.REG a poklepáním na něj
se všechny smazané klíče vrátí do registru zase zpět.Windows 95/98/ME/NT/2000/XP

Explorer: Odstranění loga Windows z lišty nástrojů

Problém: Od doby, kdy se objevil Internet Explorer 4, se uživatelské prostředí
Windows rozšířilo o několik doplňků, a mezi nimi i podle řady uživatelů o
naprosto zbytečné logo Windows, které má zkrášlovat pravý horní roh Průzkumníka
Windows. Ti, co rádi pracují s uspořádanými lištami nástrojů, si mohou jinak
nefunkční logo odstranit.

Řešení: Když si klepnete pravým tlačítkem myši do lišty nástrojů Průzkumníka,
objeví se vám v kontextovém menu nabídka na zobrazení či skrytí standardních
tlačítek, odkazů a panelu Adresa. Pro logo Windows zde žádnou volbu nenajdete.
Ovšem kromě nastavení pro obvyklé lišty nástrojů se ukládají v registru Windows
rovněž možnosti pro logo Windows. A právě úpravou registru na vhodném místě
dosáhneme svého cíle.

Nejjednodušší je použití již hotových REG souborů LOGOOUT.REG a LOGOIN.REG,
které naleznete v archivu LOGO.ZIP (, velikost 655 B). Poklepáním na soubor
LOGOOUT.REG logo Windows odstraníte, prostřednictvím souboru LOGOIN.REG je zase
vrátíte zpět. Změny provedené v registru jsou ihned aktivní a projeví se při
dalším otevření Průzkumníka. Při použití obou REG souborů bohužel ztrácíte vaše
osobní nastavení pro umístění standardních tlačítek, odkazů a panelu Adresa.

Lepší řešení nabízí VB skript LOGONE.VBS (4,72 KB), který také naleznete .
Dokáže rovněž logo v Průzkumníkovi vypínat a zase zapínat. Jasnou výhodou
tohoto skriptu je to, že při jeho použití se vám zachová nastavení lišt
nástrojů Průzkumníka. Při prvním spuštění skriptu se logo vypne, při dalším
opět zapne. Předpokladem pro správný běh skriptu je nainstalovaná nejnovější
verze Windows Scripting Host. Najdete ji rovněž , případně si ji lze stáhnout z
internetové adresy
http://msdn.microsoft.com/downloads/default.asp?url=/downloads/sample.asp?url=/m
sdn-files/027/001/733/msdncompositedoc.xml (verzi pro Windows 98, ME a NT4 je
představuje soubor SCR56CS.EXE, 728 KB, pro Windows 2000 je určen soubor
SCRIPTCS.EXE, 732 KB). Další možností, jak získat Windows Scripting Host, je
instalace Internet Exploreru 6, v němž je obsažen. To, zdali máte správnou
verzi zmíněného nástroje, zjistíte nejsnáze tak, že v Příkazovém řádku zadáte
příkaz cscript //logo.

Windows si ale nenechají, co se týče lišt nástrojů, jen tak dívat do svých
karet. Data pro lišty nástrojů Průzkumníka jsou v registru uložena do dvou
identických binárních hodnot, které navíc leží každá v jiném klíči. V klíči
Hkey_Current_User\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\Explorer je
hodnota ITBarLayout, jež je určena pro lišty nástrojů normálního Průzkumníka.
Stejná položka je ještě jednou v klíči
Hkey_Current_User\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\ShellBrowser. Ta
se ale týká lišty pro Tento počítač, Místa v síti a další systémové složky. U
hexadecimálních hodnot ITBarLayout je zajímavý pouze bajt na prvním místě řádku
0010. Čtvrtý bit bajtu rozhoduje o existenci či neexistenci loga. VB skript
však nedokáže tato binární data přímo načíst z registru a upravit. Musí se na
to oklikou. Nejdříve skript konvertuje hexadecimální hodnotu na binární. Dále
se bit odpovídající za logo nastaví na správnou hodnotu, celý výraz se znovu
přepočítá do šestnáctkové soustavy a znovu se zapíše do registru.Windows 95/98/ME/2000

Individuální nastavení zvuku: Zvuky při přihlašování

Problém: Pokud při přihlašování uživatele do systému zadáte špatné jméno či
heslo, potom se vám ve Windows objeví chybové hlášení a přehraje se vám
systémem předdefinovaný zvuk. Ovšem namísto standardního zvuku byste si chtěli
sami nastavit, který WAV soubor se bude při této události přehrávat.

Řešení: Ve Windows 95/98/ME se dá tento zvuk nastavit nepoměrně snáze než v
ostatních verzích Windows. Pokud se žádný uživatel do systému nepřihlásí,
nahraje se automaticky profil "Default". K tomu dochází, když při přihlašování
klepnete na tlačítko Storno.

Nyní stačí v nabídce Start klepnout na Nastavení/Ovládací panely a zde poklepat
na ikonu Zvuky. V poli Název si můžete vybrat řadu standardních zvuků, případně
nastavit přes tlačítko Procházet svoje vlastní. Zvuk, který přiřadíte události
Kritické zastavení, bude právě tím zvukem, jenž zazní při zadání chybného
hesla.

Výše zmíněný zvuk zazní i ve Windows 2000 při zadání chybného hesla. Ovšem zde
musíte pro nastavení přehrání vlastního zvuku vynaložit o něco více úsilí.
Pokud totiž není ještě nikdo přihlášený, přebírají Windows 2000 nastavení pro
zvuky z uživatelského účtu "Default", avšak do tohoto účtu se nedá nijak
přihlásit. Proto musíte vámi požadovaný WAV soubor nastavit úpravou registru.
Přihlašte se do systému jako administrátor a spusťte soubor REGEDIT.EXE.
Přesuňte se do klíče
Hkey_Users\.Default\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\SystemHand\.Current a v
okně pro hodnoty poklepejte na hodnotu (Výchozí). Zde přepište standardně
nastavený zvuk CHORD.WAV cestou a jménem souboru zvuku ve WAV formátu vámi
požadovaným.

Praktické tipy a zajímavosti pro Windows III.


Windows 95/98/ME/2000/XP

Nabídka Start: Odstranění příkazů uložených v položce Spustit

Problém: Položka Spustit v nabídce Start slouží k provádění sem zapsaných
příkazů a při tom sleduje všechny sem zadávané příkazy. Pokud stejný příkaz
zadáváte někdy příště podruhé, nemusíte jej znovu psát celý. Místo toho se vám
automaticky zobrazí nabídka při napsání několika prvních písmen příkazu, nebo
si můžete vybrat ze seznamu všech příkazů, které sem již byly zadány. Tento
seznam se však s přibývajícími příkazy stává nepřehledným, a proto byste si
chtěli některé již nepotřebné příkazy odstranit.

Řešení: Položka Spustit v nabídce Start může v seznamu uložit až 26 různých
příkazů. Je-li tato paměť plná, nahrazují postupně nové příkazy ty nejstarší.
Omezení příkazů na 26 souvisí s tím, jak Windows tyto příkazy ukládají do
registru. Každá položka odpovídající jednomu příkazu je totiž uložena pod
hodnotou označenou písmenem a těch je právě 26 možných. V registru pak tedy
také můžete nepotřebné příkazy odstranit. Stačí spustit Editor registru a
přesunout se do klíče
Hkey_Current_User\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RunMRU.
Tady naleznete jednotlivé položky pod písmeny A až Z, přičemž každému písmenu
je přiřazen jeden příkaz, jak již ostatně bylo napsáno výše. Pro odstranění
příkazu stačí jednoduše smazat příslušnou hodnotu (označením a stiskem klávesy
). Smažete tím sice nejen příkaz, ale celou hodnotu, nicméně pokud bude
potřeba, Windows si hodnoty vytvoří automaticky znovu. Po restartu počítače
nebo při novém přihlášení budete mít položku Spustit vyčištěnou.

Jestliže ale používáte položku Spustit často a chcete ji pravidelněji uklízet,
nabízíme vám k tomuto účelu HTML aplikaci DELMRU.HTA (5,93 KB), kterou
naleznete . Ta vám nabízí jednak větší pohodlí, a jednak vám ušetří spouštění
Editoru registru. Předpokladem pro její správnou funkci je nainstalovaný
Internet Explorer 6. Skript spustíte poklepáním na něj a v jeho okně záhy
uvidíte seznam všech příkazů uložených v "RunMRU". Ke každé položce v seznamu
je přiřazeno jedno zaškrtávací políčko. U těch příkazů, které si přejete
odstranit, stačí umístit zatržítko a pomocí tlačítka Smazat vybrané tyto
odstraníte z registru.

Jako svoji doplňkovou funkci nabízí skript DELMRU.HTA automatický restart
programu Explorer, čímž vám ušetří restart počítače nebo nové přihlašování do
Windows. Pro využití této funkce potřebujete program KILL.EXE (20,9 KB), který
rovněž naleznete . Tato aplikace slouží k ukončování běžících programů, my ji
nyní použijeme pro ukončení programu EXPLORER.EXE. Pro účely využití skriptu
jej zkopírujte do složky Windows a spusťte skript znovu. Ten při spuštění sám
pozná, že je program KILL.EXE na tom správném místě a zobrazí vám tlačítko KILL
Explorer. Když jej stisknete, ukončíte Explorer, který se vzápětí zase znovu
spustí.Windows XP

Optimalizace Hlavního panelu: Konfigurace Systraye

Problém: Na Hlavním panelu je kromě hodin rezervováno místo pro ikony programů,
které běží na pozadí. Vaší snahou je, abyste měli co možná nejlépe uklizený
Hlavní panel a o ikony programů vůbec nestojíte.

Řešení: Systray, Microsoftem nazývaný také jako Oznamování, můžete ve Windows
XP nastavit podle svého daleko snadněji, než tomu bylo u minulých verzí. Tak se
dá kupříkladu určit, které ikony se v Systrayi objeví. Klepněte pravým
tlačítkem myši na volné místo v Systrayi a z kontextového menu zvolte příkaz
Vlastnosti. Zapnutá funkce Skrýt neaktivní ikony opatřuje Systray dvojitou
šipkou, na kterou klepnutím myší můžete zobrazovat či skrývat ikony programů
běžících na pozadí.

Při výše zmíněné aktivované funkci se dá dále upravit chování jednotlivých
symbolů po klepnutí na tlačítko Vlastní. V tomto okně vidíte tabulku rozdělenou
na dva sloupce, přičemž v jednom sloupci jsou uvedeny názvy položek a ve druhém
informace k nim. V horní části jsou vidět "Aktuální položky", což jsou
programy, které právě běží a které mají v Systrayi ikonku. Ve spodní části jsou
uvedeny Starší položky, které se sice v Systrayi objevují také, ale momentálně
nejsou aktivní. Když klepnete na jednotlivé položky, máte u každé z nich na
výběr tři možnosti Zobrazovat vždy, Vždy skrýt a Skrýt, pokud není aktivní.
Volba Vždy skrýt znamená, že ikonka je neustále schovaná a objeví se až tehdy,
když klepnete na dvojitou šipku v Systrayi. Naproti tomu možnost Skrýt, pokud
není aktivní, což je mimochodem standardní nastavení pro každou novou položku,
nemá u valné většiny programů žádný vliv a ikonka se chová stejně jako u volby
Zobrazovat vždy.

Co se týče nastavení u "Starších položek", zde si zejména určujete, zda se má v
Systrayi ikonka objevit, když program znovu spustíte. Jestliže tento seznam
obsahuje příliš mnoho odkazů, můžete všechny tyto položky odstranit zásahem do
registru. Spusťte si Editor registru a vyhledejte klíč
Hkey_Current_User\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\TrayNotify.
Zde odstraňte hodnoty IconStreams a PastIconStreams. Poté Windows začnou znovu
s prázdným seznamem.

Nakonec ještě jeden tip pro skutečné puntičkáře: Když máte pocit, že vám
Systray zabírá příliš mnoho místa, dá se nikde nedokumentovaným zásahem do
registru úplně odstranit. K tomu se musíte v Editoru registru přesunout do
klíče
Hkey_Current_User\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer a
zde přes menu Úpravy/Nový/Hodnota DWORD vytvořit novou položku
NoTrayItemsDisplay a přiřadit jí údaj hodnoty 1. Po novém přihlášení do Windows
se vám žádný Systray neobjeví. Až jej budete chtít vrátit zpět, smažte v
Editoru registru položku NoTrayItemsDisplay, případně jí přiřaďte jako údaj
hodnoty 0.Windows ME/2000/XP

Pracovní plocha: Odstranění ikony "Tento počítač"

Problém: Co se týká práce se soubory a složkami ve Windows, velmi často sice
používáte Průzkumníka, ale pro tuto činnost můžete používat i daleko
pohodlnější programy. Z tohoto důvodu vám ikona Tento počítač pouze překáží a
chtěli byste ji z pracovní plochy odstranit.

Řešení: Ve Windows XP se dají standardní ikony na pracovní ploše odebrat
několika klepnutími myši. Stačí stisknout pravé tlačítko myši a z kontextového
menu vybrat příkaz Vlastnosti. Na záložce Plocha potom je třeba stisknout
tlačítko Vlastní nastavení. V poli Ikony na ploše pak stačí zrušit zatržítko u
položky Tento počítač.

U verzí Windows ME a 2000 je ale nutný zásah do registru. Spusťte Editor
registru, přesuňte se na klíč
Hkey_Current_User\Software\Classes\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069A2D8-08002B30309D}
a v něm vytvořte nový podklíč ShellFolder. Otevřete jej a vytvořte v něm
hodnotu DWORD s názvem Attributes a jako údaj hodnoty zadejte hexadecimální
hodnotu f0500174. Účinek této položky se projeví okamžitě, není nutný ani
restart počítače, ani nové přihlašování. Stačí jen klepnout na pracovní plochu
pravým tlačítkem myši a z kontextového menu vybrat příkaz Aktualizovat,
případně jako alternativu stisknout tlačítko . Ikona Tento počítač je nyní
pryč. Avšak v Průzkumníku nadále zůstává se všemi funkcemi, které má k
dispozici. Pokud budete chtít později výše zmíněnou ikonu zase zobrazit, stačí
smazat klíč Attributes a aktualizovat pracovní plochu.

Pokud se obáváte samostatného zásahu do registru, můžete použít naše REG
soubory MINUS-T.REG (138 B) a PLUS-T.REG (112 B). Obě naleznete . Poklepáním na
soubor MINUS-T.REG upraví registr a zařídí odstranění ikony Tento počítač z
pracovní plochy, soubor PLUS-T.REG tuto ikonu vrátí zase zpět. Bohužel tento
tip nefunguje ve Windows 95/98, neboť tyto verze Windows zmíněnou položku v
registru ignorují.Windows 95/98/ME/2000/XP

Náhled obrázků: Lepší thumbnaily díky programu Irfan View

Problém: Díky možnosti zobrazit miniatury, což je funkce zabudovaná ve Windows
ME, 2000 a XP, máte v systému integrovanou schopnost zobrazovat náhled pro
některé rozšířenější typy souborů obrázků. Ve starších verzích Windows 95 a NT
však taková možnost chybí, ve Windows 98 je skryta: Zde totiž musíte pro každou
složku zvlášť tuto funkci aktivovat přes kontextové menu Vlastnosti/Povolit
zobrazení miniatury. Ale i ve Windows ME, 2000 a XP je podporováno zobrazení
miniatur pouze pro některé formáty a dává relativně malé miniatury.

Řešení: Aplikace Irfan View, jež je užívaná pro prohlížení obrázků, se dá
pomocí malé úpravy registru integrovat do Průzkumníka Windows. Její další
výhodou je, že podporuje opravdu širokou škálu grafických formátů a je rovněž
velmi flexibilní co se týče rozměrů thumbnailů. Aplikaci naleznete ve verzi
3.80 jako soubor IVIEW380.EXE o velikosti 821 KB, případně je možné stáhnout ji
z adresy http://irfanview.tuwien.ac.at/. Pro instalaci české lokalizace
programu je určen uložený soubor CZECH.ZIP o velikosti 28,1 KB.

Instalaci češtiny provedete tak, že si ve složce, kde je Irfan View
nainstalovaný, vytvoříte novou složku Languages a do něj zkopírujete obsah
archivu CZECH.ZIP. Poté v samotném programu nastavíte požadovaný jazyk v menu
Options/Change language.

Po úspěšné instalaci prohlížeče spusťte Editor registru. V klíči
Hkey_Classes_Root\Directory\Shell vytvořte nový klíč s názvem Miniatury a v
tomto klíči klíč Command. Poklepejte na hodnotu (Výchozí) a jako údaj hodnoty
zadejte výraz

C:\Program Files\IrfanView\i_view32.exe "%1" /thumbs /one

Výše uvedenou standardní cestu k souboru I_VIEW32.EXE si musíte upravit podle
toho, kam jste si program instalovali. Irfan View podporuje celou řadu
zajímavých přepínačů, které jsou sice velmi stručně, avšak přesně dokumentovány
v souboru I_OPTIONS.TXT. My jsme zvolili přepínač /thumbs, jenž spouští přímo
prohlížeč thumbnailů, a dále /one, který si vynutí spouštění pouze jedné
"instance" programu. A konečně do programu složku předává Průzkumník
prostřednictvím parametru "%1".

Ti uživatelé, kteří si po integraci tohoto programu chtějí ještě více pohrát,
mohou zkusit ještě další přepínače, jako například zabudování možnosti konverze
do jiného formátu (přepínač /convert) v prostředí Windows nebo filtr pro
vyhledávání jen miniatur určitého typu (/filepattern=). Náš jednoduchý příklad
zobrazí po klepnutí na libovolnou složku pravým tlačítkem myši kontextové menu,
v němž bude nová položka Miniatury. Přes něj spustíte thumbnailový modul Irfan
Vieweru pro vámi vybranou složku. Nastavení pro Irfan View Thumbnails se dají
upravit pomocí menu Options/Set thumbnail options.

A ještě jeden tip na závěr: Při instalaci aplikace si můžete registrovat pro
Irfan View soubory obrázků. Ovšem zde uvedené možnosti se nedají tak docela
doporučit, a hlavně nejsou vůbec třeba. Náhledy miniatur fungují i bez tohoto
nastavení. Skutečně tedy pro správnou funkci zobrazování miniatur stačí pouze
jedna položka v registru a nic jiného.Windows 95/98/ME/NT/2000/XP

Internet Explorer: Lišta obrázků i u malých grafických objektů

Problém: Internet Explorer dokáže ve verzi 6 zobrazovat u obrázků na WWW
stránkách malou lištu, pokud alespoň na jednu sekundu podržíte ukazatel myši na
nějakém obrázku. V této liště jsou příkazy pro uložení obrázku, jeho tisk,
poslání e-mailem, či otevření složky Obrázky. Tato lišta se bohužel objevuje
pouze u větších obrázků, ovšem jistě by nebylo na škodu, kdyby se objevovala i
u obrázků malých rozměrů.

Řešení: Při standardním nastavení zobrazuje Internet Explorer lištu pro práci s
obrázky až u motivů velkých minimálně 200 x 200 pixelů. Patřičnou úpravou
registru ale můžete dosáhnout i toho, aby se zmíněná lišta objevila i u obrázků
menších. Spusťte Editor registru a v klíči
Hkey_Current_User\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main vytvořte novou
hodnotu DWORD s názvem Image_Filter a jako údaj hodnoty zadejte 1. Nyní se bude
výše zmíněná lišta objevovat i u obrázků velikosti 124 x 124 pixelů.
Předpokladem pro objevování lišty je povolená volba Povolit panel nástrojů
Obrázek, jenž se nalézá v menu Nástroje/Možnosti Internetu na záložce Upřesnit
v sekci Multimédia Internet Exploreru. Ještě stojí za to zmínit, že i ve HTML
kódu WWW stránky se dá zobrazování lišty zakázat. Pokud se v hlavičce
internetové stránky objeví meta-tag CONTENT="no">, pak Internet Explorer lištu pro práci s obrázky nezobrazí.Windows 95/98/ME/NT/2000/XP

Kontextové menu: Položka "Vysypat koš" ve všech menu

Problém: Vzhledem k tomu, že v Koši Windows byste chtěli mít pouze položky, jež
jste smazali před krátkou dobou, vysypáváte čas poměrně často. Ovšem cesta přes
kontextové menu Vysypat koš ikony Koše na pracovní ploše vám připadá dlouhá.

Řešení: Prostřednictvím nikde nedokumentované položky registru si můžete
rozšířit kontextové menu u všech souborů, složek, disků a nabídky Start o výše
zmíněný příkaz. Spusťte Editor registru a přesuňte se do klíče
Hkey_Classes_Root\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers. Zde si
vytvořte nový podklíč s libovolným jménem, např. Koš. Jméno klíče nehraje
žádnou roli, daleko důležitější bude jeho obsah. Poklepejte na zmíněný podklíč
a v pravé části okna Editoru registru přiřaďte hodnotě (Výchozí) jako údaj
hodnoty výraz {645ff040-5081-101b-9f08-00aa002f954e}. Toto Class-ID, na něž za
normálních okolností odkazuje v registru ikona Koše, vám rozšíří kontextové
menu právě o vámi požadovanou položku. Nyní se v Editoru registru přesuňte do
klíče Hkey_Classes_Root\Drive\shellex\ContextMenu Handlers. Zde znovu vytvořte
ještě jednou podklíč se stejným jménem, jako bylo zmíněno výše (v našem případě
tedy podklíč Koš) a rovněž v něm přiřaďte hodnotě (Výchozí) stejný údaj jako
výše.

Zdá se vám to příliš složité? Pokud vás princip rozšiřování menu pomocí
registru až tak moc nezajímá, můžete použít námi připravené soubory KOS.REG
(249 B) a PRYCKOS.REG (163 B). Oba naleznete . Soubor KOS.REG vytvoří potřebné
položky v registru za vás. Pokud budete chtít zmiňovanou položku v kontextovém
menu opět odstranit, není nic snazšího než použít soubor PRYCKOS.REG. Změny v
kontextovém menu Windows aktualizují okamžitě bez nutnosti restartu počítače či
nového přihlašování do systému.

Praktické tipy a zajímavosti pro Windows IV.


Windows 95/98/ME/NT/2000/XP

Registr: Dekódování položek v klíči "UserAssist"

Problém: Windows jsou notorickým sběračem jakýchkoliv dat. Co myslíte, určitě
jste zahladili po své činnosti všechny stopy, když jste odstranili všechny
dočasné soubory, cookies a odkazy na naposledy otevřené dokumenty?

Řešení: Windows si zanechávají v registru spoustu informací o tom, co jste od
okamžiku instalace systému spustili přes nabídku Start a přes položku Oblíbené.
Sami se můžete přesvědčit, jak velkou chuť ke sběru dat Windows mají. Stačí
spustit Editor registru a v něm se přesunout do klíče
Hkey_Current_User\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Exp
lorer\UserAssist. Zde se nalézají dva klíče a každý z nich obsahuje podklíč
Count.

A právě v naposledy zmíněném podklíči se nacházejí data se záznamy o tom, kteří
zástupci programů byli spouštěni přes nabídku Start, pracovní plochu či složku
Oblíbené. Ale nemyslete si, Windows nám nedají tak snadno nahlédnout do svých
karet tyto záznamy jsou totiž zašifrované. Přesto se z nich dá zjistit, jaké
stopy jste po sobě zanechali, dřív než tyto záznamy smažete.

Na první pohled se mohou výrazy jako R:\\cpjbeyq.rkr zdát jako nesmyslná změť
znaků, ovšem jejich rozšifrování je kupodivu velmi snadné. Jedná se totiž o
šifru Julia Caesara. A Windows se podobně jako zmíněný římský císař při
šifrování spokojila s tím, že jednotlivá písmena posunula o několik znaků v
abecedě vpřed. Abeceda se pro účely šifrování bere jako nekonečný kruh, tzn. že
za písmenem Z začíná znovu A.

Windows v tomto případě posunují písmena o 13 míst v abecedě dopředu, takže
výraz R:\\cpjbeyq.rkr vlastně znamená E:\\pcworld.exe.

Zajímavostí této šifry známé rovněž jako ROT13 (odvozeno z Rotate 13) je, že se
bere abeceda o 26 znacích, takže při novém zašifrování již zašifrované zprávy
dostanete znovu zprávu původní. Ostatní znaky jako číslice a speciální znaky se
nešifrují.

Vybaveni těmito znalostmi bychom mohli všechny položky dešifrovat manuálně. Je
to však velmi únavné. Proto vám nabízíme skript ROT13.VBS (najdete jej ,
velikost souboru 2,01 KB). Pro dešifrování jedné položky registru ji označte,
stiskněte klávesu , čímž vyvoláte funkci přejmenování, a nato hned
. Nyní spusťte skript ROT13.VBS a do políčka skriptu tento text vložte
pomocí . Potvrďte stiskem tlačítka OK. Výsledek dešifrování se vám
otevře v novém okně.

Celý skript můžete ale použít i pro šifrování větších textů, například pro
exportované soubory registru obsahující klíč UserAssist. Stačí textový soubor
upustit na ikonu skriptu. Jakmile proběhne šifrování, vytvoří se vám ve stejné
složce nový textový soubor s šifrovaným textem. Název souboru začíná vždy znaky
R13_. V závislosti na výkonu počítače může celý proces trvat několik sekund,
výsledek se vám potom zobrazí v okně Wordpadu.

Jestliže se budete chtít nějakým způsobem položek v klíči UserAssist zbavit,
nezbývá vám nic jiného, než je ručně mazat. Odstranění těchto položek nemá na
operační systém žádný negativní dopad. Musíte se ale smířit s tím, že při novém
spuštění počítače se tam objeví záznamy nové. Je tedy nutné tyto záznamy mazat
pravidelně. Tuto činnost za vás může vykonat náš dávkový soubor NOASSIST.BAT
(234 B), pokud jej umístíte do složky Po spuštění. Samozřejmě jej jako vždy
naleznete .Windows 95/98/ME/NT/2000/XP

Lišta Snadné spouštění: Vlastní ikony

Problém: V liště Snadné spouštění vytvářejí Windows standardně ikonu pro příkaz
Zobrazit plochu. Vám by se líbilo, kdybyste této funkci mohli přiřadit ikonu
vlastní. Po klepnutí na příkaz Vlastnosti z kontextového menu se vám totiž
nezobrazí dialogové okno takové, jako u ostatních zástupců programů.

Řešení: Za ikonou Zobrazit plochu není, jak by se na první pohled mohlo zdát,
žádný zástupce ve formátu LNK, nýbrž se jedná o příkaz v souboru skriptu s
příponou SCF (Shell Command File). Tento soubor obsahuje kromě samotného
příkazu také informaci o ikoně. Pomocí libovolného textového editoru, například
Poznámkového bloku, se dá obsah zmíněného skriptu otevřít a standardně
nastavenou ikonu změnit.

Místo uložení SCF souboru odpovědného za ikonu Zobrazit plochu se liší v
závislosti na verzi Windows. Cestu k souboru však nemusíte nijak složitě
zjišťovat, pro zobrazení obsahu souboru stačí otevřít kupříkladu Poznámkový
blok a do něj přetáhnout ikonu Zobrazit plochu. Příkaz

IconFile=explorer.exe,3

v odstavci [Shell] obsahuje informace o ikoně. Standardní nastavení ukazuje na
ikonu programového souboru EXPLORER.EXE. Číslice 3 znamená čtvrtou ikonu v
souboru obsaženou, protože ikony se počítají od 0. Pro výměnu původní ikony za
například ikonu v souboru C:\Windows\Desktop.ico stačí potom napsat příkaz

IconFile= C:\Windows\Desktop.ico,0

Soubor ICO většinou obsahuje pouze jednu ikonu, které odpovídá číslo 0. Po
uložení změn v souboru si Windows aktualizaci ikony provedou automaticky.
Na jedno klepnutí:

Windows 95,98,ME,NT,2000,XP

Lišty nástrojů: Lišty nástrojů ve Windows si můžete zobrazit na pracovní plochu
také jako samostatná okna. Klepněte k tomu účelu myší na rozhraní mezi lištami
a danou lištu přetáhněte na volné místo na pracovní ploše.


Windows 95,98,ME,NT,2000,XP

Internet Explorer: Nasbírané oblíbené odkazy se dají uložit jako jeden HTML
soubor, který pak můžete použít pro přenesení těchto odkazů do jiného
prohlížeče nebo kupříkladu pro umístění těchto odkazů na WWW stránku. K tomuto
účelu stačí jednoduše použít Průvodce importem a exportem, který je v Internet
Exploreru k dispozici v menu Soubor/Import a export. Tam potom stačí zvolit
odkaz Oblíbené položky.


Windows 2000,XP

Pracovní plocha: Když používáte program Netmeeting a ikony ve Windows se
zobrazují pouze v nižší kvalitě, pak pomůže následující trik. Spusťte si
Netmeeting a v Ovládacích panelech/Zobrazení nastavte na záložce Nastavení
kvalitu zobrazení na 256 barev. Potom zavřete program Netmeeting a počet barev
vraťte na původní hodnotu.


Windows 95,98,ME,NT,2000,XP

Historie: Kterou internetovou stránku navštěvujete nejčastěji? Klepněte v
Internet Exploreru na tlačítko Historie a v levém okně stiskněte tlačítko
Zobrazit a zde pak na položku Podle nejnavštěvovanějších serverů. Stránky,
které prohlížíte nejčastěji, se objeví úplně nahoře.Na jedno klepnutí:

Windows 2000,XP

Příkazový řádek: Na příkazovém řádku můžete díky nedokumentované funkci zadávat
dlouhé příkazy rozdělením přes několik řádků. Text příkazu na konci řádku
ukončete znakem (^) a v příkazu pokračujte na dalším řádku za slovem "Více?",
jež se automaticky objeví po stisku klávesy .


Windows 2000

CD přehrávač: CD přehrávač ve Windows 2000 si můžete zobrazit i jako ikonu
vedle hodin. Spusťte si program, klepněte na Možnosti/Předvolby a zde zatrhněte
volbu Zobrazit ovládání na Hlavním panelu.


Windows 95,98,ME,NT,2000,XP

Vzhled okna: Pro zmenšení nebo maximalizaci okna nepotřebujete klepnout na
ikonky v pravém horním rohu lišty. Stačí poklepat na libovolné místo v dosti
větší liště okna.


Windows 95,98,ME,2000,XP

Internet Explorer: Smazali jste si ikonu Internet Exploreru z pracovní plochy a
nemůžete ji tam teď dostat zpátky? Klepněte v Internet Exploreru do menu
Nástroje/Možnosti sítě Internet a na záložce Upřesnit v sekci Procházení
zatrhněte položku Zobrazovat aplikaci Internet Explorer na pracovní ploše.


Windows 95,98,ME,NT,2000,XP

Lišty nástrojů: Tlačítka v lištách nástrojů jsou standardně zobrazována jako
malé ikonky o velikosti 16 x 16 pixelů. Pokud si chcete nastavit ikony dvakrát
větší, klepněte pravým tlačítkem myši na volné místo v liště nástrojů a z menu
Vlastní zvolte v poli Možnosti ikon nabídku Velké ikony.


Windows 95,98,ME,NT,2000,XP

Hlavní panel: Několik oken spuštěných aplikací můžete zaráz vybrat, pokud
budete postupně klepat na tlačítka na Hlavním panelu se stisknutou klávesou
. Potom se budou příkazy jako Zavřít, Minimalizovat, nebo Maximalizovat v
kontextovém menu tlačítek vztahovat na všechna označená okna.


Windows 95,98,ME,NT,2000,XP

Chybějící formáty obrázků: Nabízí vám Internet Explorer 5 a vyšší možnost
ukládání obrázků z WWW stránek pouze do formátu BMP? Pak pomůže smazání
dočasných souborů internetu. V menu Nástroje/Možnosti Internetu stiskněte na
záložce Obecné tlačítko Odstranit soubory, spusťte znovu prohlížeč a problém je
vyřešen.Na jedno klepnutí:

Windows 95,98,ME,2000,XP

Internet Explorer: Jsou vaše oblíbené odkazy pomíchané jeden přes druhý?
Klepněte pravým tlačítkem myši do rozevřeného menu Oblíbené a z kontextového
menu vyberte příkaz Seřadit podle názvu, čímž se vám všechny odkazy setřídí
podle abecedy.


Windows 95,98,ME,NT,2000,XP

Síť: V sítích Windows s několika pracovními skupinami je velmi otravné hledání
určitého počítače. Pokud znáte přesné jméno počítače, potom do panelu Adresa
Průzkumníka jednoduše zadejte \\.


Windows XP

Složka: Abyste mohli v Průzkumníku rozbalit složku pouze jedním jediným
klepnutím, zkuste v menu Nástroje/Možnosti složky na záložce Zobrazení povolit
možnost Zobrazit v Průzkumníku zjednodušený seznam složek.


Windows 95,98,ME,NT,2000,XP

Rychlé přepínání: Pokud máte v jedné aplikaci několik současně otevřených oken,
můžete se mezi nimi pohodlně přepínat pomocí klávesové zkratky .
Zmíněná klávesová zkratka funguje ve většině aplikací pro Windows.


Windows 95,98,ME,NT,2000,XP

Průzkumník Windows: Stiskem klávesy se v Průzkumníku přesunete přímo do
panelu Adresa, kde si můžete rovnou zadat cestu k další složce. Pochopitelně
tato funkce pracuje jen tehdy, pokud máte panel Adresa zobrazený.