Hlavní navigace

PowerISO

1. 9. 2006

Sdílet

Legenda mezi nástroji pro práci s obrazy disků cd/dvd Dnes mám velkou radost, protože pro vás mám připravenou l...


Legenda mezi nástroji pro práci s obrazy disků cd/dvd


Dnes mám velkou radost, protože pro vás mám připravenou legendu jeden z nejznámějších a nejužívanějších programů pro práci s obrazy disků tak zvanými image (čti "imidž"). Tento program je užívaný spíše profesionály, takže se můžete těšit na velkou spoustu možností, které tento program nabízí. Protože je toho hodně a prostor je omezený, budu stručný. Začneme trochou teorie.
Co je vlastně obraz disku (image)? Je to otisk např. CD/DVD disku, přenesený do jednoho souboru. Obsahuje všechna data z CD přesně tak, jak jsou uložena na médiu. Obsahuje také, kromě jiného, bootovací informace (pokud je CD/DVD médium bootovatelné). Pokud tedy obraz následně vypálíte, měli byste dostat naprosto identickou kopii originálu (za předpokladu, že jste v obrazu neudělali nějakou změnu). Ba co víc takový obraz disku můžete připojit (pomocí nějakého speciálního programu) do systému jako virtuální disk. Uvidíte ho potom v Průzkumníkovi jako novou virtuální mechaniku s jakoby zasunutým CD. Cítíte ty možnosti? Pokud máte dostatečně veliký harddisk, stačí si uložit obrazy vašich nejoblíbenějších her, a pak můžete vzácná CD média založit někam do skříně virtuální CD je plně zastoupí. Oproti klasickým CD jsou však mnohem rychlejší, tišší a hlavně nepoškrábou se.
Náš program jmenuje se PowerISO slouží ke kompletní práci s takovými obrazy. Můžete je pomocí něj vytvářet, stahovat, modifikovat, vypalovat, konvertovat, komprimovat, měnit jejich vlastnosti a také je připojovat a používat jako virtuální mechaniky prostě téměř vše, co vás napadne. Navíc PowerISO umí pracovat téměř se všemi známými typy obrazů, takže vás nic nepřekvapí. Proto je PowerISO tolik ceněný.
Jako většina profesionálních programů si ani PowerISO nehraje na krasavce jeho design je spíše strohý a účelový. Jak už jsem uvedl, obsahuje velké množství voleb a možností a my nemáme šanci je zde všechny popsat. Zmíníme si jen ty nejdůležitější zbytek ponechám na vašich experimentech.

Instalace

Spusťte instalační EXE soubor.
Zvolte adresář pro instalaci pomocí Browse (nebo ponechte přednastavený) a stiskněte Install.
Nakopírují se soubory, stiskněte Next>. Následuje fáze nastavení voleb PowerISO
v sekci File Association můžete zaškrtat přípony souborů, jež budou asociovány s PowerISO.
V sekci Virtual Drive Manager nastavte, kolik virtuálních CD/DVD mechanik má být vytvořeno. Další volby:
[x] Autostart automatické spuštění Virtual Drive Manageru při startu Windows.
[x] Automount automatické připojení vybraných obrazů do virtuální mechaniky.
V sekci Miscelaneous pak nalezneme volbu Enable Shell Integration. Příkazy pro práci s obrazy budou pak dostupné přes pravé tlačítko myši.
Instalaci zakončíme tlačítkem Close. Instalátor nás upozorní, že je potřeba restartovat počítač. OK restartuje PC okamžitě, Storno vám umožní dokončit práci a restart provést manuálně.
První změny, které si můžete po restartu povšimnout, je nová ikonka VDM (Virtual Drive Managera) v systémové liště dole u hodin. O funkcích VDM si něco povíme v další části článku.

Používáme PowerISO

Nejpoužívanější funkce jsou dostupné ze systému (např. v Průzkumníkovi) v menu po kliknutí pravým tlačítkem myši. Na vše ostatní dosáhnete z hlavního okna programu menu START > Programy > PowerISO > PowerISO.

Vytvoření obrazu z CD/DVD

Vezměte své oblíbené CD nebo DVD, zasuňte ho do mechaniky a v PowerISO klikněte na menu Tools > Make Image File from CD/DVDROM... (nebo klikněte pravým tlačítkem myši na mechaniku > PowerISO > Make Image nebo prostě stiskněte tlačítko ). V dialogovém okně vyberte mechaniku, ze které chcete obraz vytvořit (Source drive) a pak umístění, formát a jméno obrazu (Destination file). K dispozici máme tři formáty:
lISO, BIN vůbec nejpoužívanější formáty obrazů disku. Z 90 % procent narazíte na internetu právě na formát ISO a BIN. Jsou také jedny z nejstarších proto nemají žádné speciální vlastnosti a jsou nekomprimované.
lDAA nativní formát PowerISO. Oproti předchozím je komprimovaný, může být dokonce i šifrovaný heslem a může být rozdělen na menší kousky pro snadné přenášení. Na druhou stranu ho kromě programu PowerISO žádný (nebo téměř žádný) jiný program neotevře.
Nyní už stačí kliknutím na OK proces stažení dat z disku do souboru obrazu nastartovat. Po skončení kopírování otevřete v Průzkumníkovi soubor obrazu (dvojklikem) a můžete jej začít upravovat.

Práce s obrazem

Ať už máte obraz disku vzniklý stažením z média nebo jste začali vytvářet nový (kliknutím na tlačítko New), můžete nyní s obsahem obrazu provádět operace jako s adresářem v Průzkumníkovi. Metodou drag&drop můžeme přetahovat soubory a adresáře z Průzkumníka do obrazu a obráceně, mazat, přesouvat (rozdíl oproti Průzkumníku je, že v PowerISO umisťujeme soubory a adresáře vždy do aktuálně zvoleného adresáře). Pokud nechceme používat drag&drop, všechny funkce jsou dostupné tlačítky:
vložení souborů a adresářů z pevného disku do obrazu.
extrahování označených souborů a adresářů z obrazu na harddisk.
mazání souborů/adresářů z obrazu. Soubory jsou vymazány pouze z obrazu jejich vzory na pevném disku zůstanou zachovány.
menu Action > New Folder vytvořit nový adresář v obrazu.
Ať už provádíte jakékoli změny, pokud je chcete zapsat, musíte stisknout , aby se změny do souboru obrazu uložily.
Kromě změn obsahu (soubory, adresáře) můžeme také měnit vlastnosti obrazu. Jde o případné zašifrování (pouze pro formát DAA) nastavením přístupového hesla (menu File > Image Properties > Advanced > Enable password protection).
Důležitou vlastností je také "bootovatelnost". Jak učinit médium bootovatelné? Potřebujete někde získat bootovací blok. Ten lze extrahovat z bootovatelné diskety a přidat ho do aktuálního obrazu (menu Action > Boot > Add Boot Information a v dialogu zvolit variantu Floppy Drive). Lze ho take extrahovat z nějakého obrazu z bootovatelného CD/DVD. Postup je následující:
Bootovatelné CD (např. instalační CD Win98) vložte do mechaniky a vytvořte obraz (menu Tools > Make Image File from CD/DVDROM...).
Otevřete obraz v PowerISO (menu File > Open) a extrahujte bootovací blok do souboru (Action > Boot > Save Boot Information). Pečlivě uschovejte tento soubor se vám bude hodit i do budoucna. Pokud bude chtít extrahovat bootovací blok z bootovací diskety pro budoucí použití, k tomu slouží volba (Action > Save Floppy Disk Image).
Otevřete nebo vytvořte nový obraz s vašimi daty. Z tohoto obrazu vytvoříte bootovatelný jednoduše tak, že k obrazu přidáte získaný bootovací blok (Action > Boot > Add Boot Information a vyberete možnost File).
Nezapomeňte nakonec obraz uložit.

Konverze formátu

PowerISO sice nabízí speciální funkce na převod formátů ISO-BIN (menu Tools > Convert to BIN/ISO), avšak mnohem univerzálnější metodou je prosté otevření souboru s obrazem v PowerISO (tlačítko ) a následné uložení v jiném formátu (menu File > Save As a zvolit jeden z formátů ISO/BIN/DAA). Takto převedete jakýkoli obraz známého formátu do ISO, BIN nebo DAA.

Vypálení obrazu

Jakmile už máme obraz hotový a upravený, můžeme ho vypálit na CD či DVD. Není to samozřejmě nutné (přečtěte si část o Virtual Drive Manager). Vypálení hotového obrazu je vlastně primitivní. Otevřete obraz v PowerISO a klikněte na . Pokud aktuální obraz není ve formátu ISO, budete upozorněni, že PowerISO umí vypalovat jen ISO obrazy. Sám však automaticky konvertuje obraz do ISO formátu, takže se tím nemusíte trápit a v dialogovém okně stiskněte OK.
Jak vidíte na obrázku, nastavení je poměrně jednoduché a kliknutím na Burn spustíte vypalování. Opravdu žádná věda.

Připojení obrazu jako virtuální mechaniky

Jak už jsem zmiňoval dříve, obrazy CD/DVD mají tu úžasnou vlastnost, že se dokáží chovat jako skutečná CD a DVD. Zkusme si to. Připravte si obraz nějaké své oblíbené hry (postup najdete v části Vytvoření obrazu z CD/DVD). Nyní klikněte pravým tlačítkem myši na ikonku v systémové liště u hodin. V menu zvolte Drive X: <no media> > Mount image a vyhledejte a otevřete vámi vytvořený obraz. Jakmile kliknete na Otevřít, obraz se připojí do systému jako virtuální CD/DVD (v mém případě pod písmenkem X:, u vás může být písmeno jiné). Vše se chová, jako byste zrovna vložili médium do mechaniky. Takže můžete hru instalovat, případně rovnou začít hrát.
Potřebujete virtuální CD vysunout a vložit jiné? Žádný problém. Pravým tlačítkem myši klikněte na > Drive [X:] Nazev_CD > Unmount Image a virtuální mechanika je najednou prázdná a připravená k připojení jiného disku.
Jaké další možnosti máme? > Set Number of Drives umožní vytvořit i více virtuálních mechanik v systému (až 4). Pokud chcete změnit písmena virtuálních mechanik (pod kterými jsou ve Windows identifikované), musíte spustit nástroj pro správu systému (START > Spustit compmgmt.msc /s nebo pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu Tento Počítač > Spravovat, Správa disků a pravým tlačítkem na Virtuální mechaniku (poznáte jí podle přiděleného písmena). V menu zvolte Změnit písmeno jednotky a cestu > Změnit a vyberte nové písmeno. A je to, identifikace mechaniky je změněna. Jen vás musím upozornit, že pokud jste např. hru instalovali z jednotky X:, pokud změníte písmeno mechaniky, hra vám pravděpodobně nebude fungovat a budete muset instalovat znovu.

Závěr

Jak jsem uvedl v úvodu, PowerISO je mezi nástroji pro práci s obrazy disků legendou. Jeho síla nespočívá ve slušivém kabátku, ale v jeho schopnostech. Proto mám velkou radost, že vám ho mohu dnes představit a přinést jako obvykle zcela zdarma.
URL: http://www.poweriso.com/