Hlavní navigace

Pořádný doping pro váš Internet Explorer

1. 2. 2003

Sdílet

Internet Explorer a ostatní internetové prohlížeče vám rozhodně nenabízejítakový komfort, jaký byste si zasluhovali. Jejich schopnosti si ale můžete rozšířit pomocí řady zdarma dos...
Internet Explorer a ostatní internetové prohlížeče vám rozhodně nenabízejí
takový komfort, jaký byste si zasluhovali. Jejich schopnosti si ale můžete
rozšířit pomocí řady zdarma dostupných utilit.

Microsoft v poslední době svoje aktivity týkající se zabudovávání nových funkcí
do Internet Exploreru přinejmenším pozastavil. Každoroční updaty internetového
prohlížeče přinášejí v sobě z větší části pouze změny takříkajíc "pod kapotou".
Zacelují se nejrůznější bezpečnostní trhliny, implementuje se podpora nových
webových technologií, rozšiřuje se sada příkazů jazyka HTML apod.


Internet Explorer - Řada funkcí chybí

Přitom existuje mnoho věcí, které v Internet Exploreru chybí, nebo které by se
přinejmenším daly vylepšit. Co se týče toho naposledy zmíněného, pak to platí
kupříkladu pro internetové odkazy ve složce Oblíbené či pro správu paměti
cache. Tyto nedostatky se naštěstí dají napravit prostřednictvím malých
programů, jež se dají bez sebemenších potíží integrovat do Internet Exploreru
(nazývají se Plug-ins), případně dalšími utilitami, jež si uživatel sám
odděleně spouští (zde se jedná o tzv. Add-ons).

My jsme pro vás shromáždili ta nejlepší rozšíření pro Internet Explorer, která
se dají na internetu najít, a předkládáme vám je na následujících stránkách. Ke
každému programu se dozvíte, s kterými verzemi Internet Exploreru spolupracuje.
Některé doplňky (Add-ons) jsou vhodné i pro alternativní prohlížeče, například
pro Netscape či Operu.


Zdarma dostupná rozšíření pro větší pohodlí

Utilita AM-Deadlink například pracuje se všemi známými internetovými prohlížeči
ve všech jejich verzích. Pomůže vám udržovat sbírku vašich oblíbených odkazů ve
stále aktuálním stavu. K tomto účelu utilita prověřuje, zda jsou internetové
adresy, jež máte uvedené ve vašich oblíbených položkách, stále ještě platné.
Dále také dokáže seznam těchto odkazů pohodlně upravovat či udržovat.

Program AI Roboform je užitečný pro ty, kdo často vyplňují na internetu
nejrůznější formuláře. Přitom zmíněná utilita jde zase o několik kroků dále než
v Internet Exploreru zabudovaná funkce automatického dokončování. Automatické
dokončování totiž vyplňuje pouze ty formuláře, které jste již jednou
doplňovali. Kromě musíte do každého políčka formuláře poklepat zvlášť, aby se
vám zobrazil seznam všech údajů, které jste kdy do tohoto políčka zadávali. AI
Roboform se vás zeptá na všechny vaše údaje pouze jednou, a tyto pak uloží.
Potom pro zadání vašich dat na internetovou stránku kupříkladu pro registraci
nějaké služby stačí klepnout jen na jedno tlačítko v prohlížeči, a hned máte
všechna políčka vašimi daty vyplněná.


Crazy Browser & Co. - Pohodlnější surfování

Crazy Browser rozšiřuje Internet Explorer o řadu dalších užitečných funkcí,
například o tzv. Tabbed Browsing. Jedná se o možnost, kdy se vám pro každé
otevřené okno Internet Exploreru neobjeví tlačítko na Hlavním panelu, nýbrž se
mezi jednotlivými okny prohlížeče přesunujete pomocí záložek, které se v okně
Internet Exploreru objeví. Tak je možné se rychle a pohodlně přesunovat mezi
jednotlivými otevřenými stránkami. Crazy Browser navíc nabízí rozšířenou
ochranu dat a neobyčejným způsobem zjednodušuje přístup k mnoha funkcím
Internet Exploreru obecně.

Ten, kdo by se chtěl podívat na zoubek paměti cache Internet Exploreru, do níž
se ukládají data při surfování na internetu, dostane v utilitě Internet Cache
Explorer do rukou velmi výkonný nástroj. Utilita nabízí vyhledávání souborů a
také je dokáže zkopírovat z mezipaměti na libovolné jiné místo na pevném disku.

Web Speech kromě toho, že bezesporu pobaví řadu čtenářů, má i řadu dalších
možností využití. Tento plug-in dokáže předčítat texty z internetových stránek.
Konečně další velmi praktický plug-in pochází přímo z dílny Microsoftu. Jedná
se o Web Accessories, která rozšiřují kontextové menu v internetovém prohlížeči
o další užitečné funkce. Tak můžete kupříkladu zobrazovat ve zvláštním okně
rámce, nebo třeba zvětšovat či zmenšovat obrázky na internetových stránkách.


Bleskové vyhledávání - Instalace lišty Google Toolbar

Bez internetových vyhledávačů bychom byli v moři internetu naprosto bezradní.
Jestliže ale použijeme lištu Google Toolbar, dostaneme se k výsledkům
vyhledávání ještě rychleji. Lišta nástrojů pro Internet Explorer ve verzi 5 a
vyšší tak obsahuje zadávací políčko pro zapsání výrazu, který chceme na
internetu hledat. Toto políčko znáte již z internetové stránky
http://www.google.com. Rovněž v této liště naleznete odkazy k dalším službám,
které jsou na stránkách Google k dispozici.


AI Roboform 5.0 - Vyplňování formulářů

Na internetových stránkách je stále častěji možné narazit na formuláře, které
vyžadují zadání vašich osobních dat. A mohou to být například nejrůznější
výherní akce anebo registrování nějaké služby. AI Roboform vám ušetří čas i
nervy při vyplňování již zmíněných formulářů. Po instalaci utility budete
požádáni o zadání svých osobních dat, tedy jména, adresy, telefonního čísla,
e-mailové adresy a URL adresy své osobní internetové stránky. Když si otevřete
internetovou stránku, která obsahuje nějaký formulář, pak stačí v liště
nástrojů Roboform klepnout na tlačítko Fill Forms. Utilita rozezná podle popisu
každého políčka, co se do něj má vyplnit a automaticky tam dosadí ten správný
text. Ovšem stejně byste měli pro jistotu před odesláním formuláře
zkontrolovat, zdali Roboform neudělal při vyplňování žádnou chybu a že všechna
políčka správně rozpoznal. Samozřejmostí je i to, že byste si sami měli
rozhodnout, která data o sobě chcete prozradit. Doporučujeme vám přinejmenším
políčka týkající se vaší finanční situace a kreditní karty nechávat nevyplněná.
Pokud je přesto budete přes internet posílat, měli byste dbát na to, aby byla
přenášena zabezpečeným způsobem (zašifrovaná).

AI Roboform může na základě vašich požadavků spravovat současně několik vašich
identit, mezi nimiž se můžete jednoduše přepínat klepnutím myší. Tato schopnost
programu je užitečná zvláště tehdy, když počítač používá současně několik lidí.
Další funkce programu Roboform se nazývá Passcards. Tato dokáže vyplňovat
políčka v dialogových oknech, která se objevují při přihlašování k některým
internetovým službám, kupříkladu k vaší e-mailové schránce zřízené na
internetu.


Když se podělíte s AI Roboformem o svoje data, dokáže tato utilita automaticky
vyplnit nejrůznější formuláře na internetu.

Operační systém: Windows 95/98/ME, NT4, 2000 a XP
Požadavky: Internet Explorer verze 4 a vyšší, Netscape 7
Jazyk: anglický
Cena: pro soukromé použití zdarma
Zdroj: http://www.roboform.com (AIROBOFORM.EXE, 977 KB) aAM-Deadlink 1.31 - Kontrola internetových odkazů

AM-Deadlink prověřuje odkazy uvedené ve složce Oblíbené, konkrétně jejich
platnost a vyřazuje z této složky všechny položky ukazující na již neplatné WWW
stránky. Kromě toho nabízí tento doplněk další funkce ke správě vašich
oblíbených odkazů. Po spuštění utility se vám v tabulce objeví přehledný seznam
všech vašich oblíbených odkazů. Klepnutím myší na nadpisy tabulky se dají data
v tabulce setřídit například podle WWW adresy, popisu nebo složky Oblíbené.
Existuje zde rovněž možnost prohledávání textu. Pokud klepnete do menu Záložky/
Zkontrolovat záložky, naváže utilita připojení k internetu a zkontroluje
platnost internetových adres, na které ukazují jednotlivé odkazy. Ve sloupci
Status se potom objeví výsledky. Zde se mohou ukázat dvě možnosti: buď OK, nebo
Soubor nenalezen. Klepnutím na červenou dvojitou šipku v liště nástrojů se
přesunou všechny neplatné odkazy na začátek tabulky. Abyste je mohli smazat,
stačí při stisknuté klávese označit první a poslední neplatný odkaz a
samotné smazání odkazů provedete stiskem klávesy . Kvůli bezpečnosti
vám doporučujeme vytvořit si před samotným mazáním přes menu Záloha záložní
kopii všech vašich oblíbených odkazů.

Jestliže však znáte novou adresu některého z vašich neplatných oblíbených
odkazů, klepněte na něj v programu pravým tlačítkem myši a z kontextového menu
vyberte příkaz Vlastnosti. Objeví se dialogové okno, v němž můžete změnit URL
adresu a popřípadě rovněž popis položky. Poklepáním na položku se spustí
miniprohlížeč, v němž bude otevřená vámi požadovaná WWW stránka. Pokud byste v
tomto případě uvítali spíše otevření WWW stránky ve vašem standardně nastaveném
prohlížeči, deaktivujte v menu Volby příkaz Použít interní prohlížeč.


AM-Deadlink mimo jiné prověřuje, zdali jsou internetové adresy, na které
ukazují vaše odkazy, ještě stále platné.

Operační systém: Windows 95/98/ME, NT4, 2000 a XP
Požadavky: Internet Explorer verze 4 a vyšší, Netscape, Opera
Jazyk: český
Cena: zdarma
Zdroj: http://www.aignes.com/products.htm (AMDEADLINK.ZIP, 430 KB, Language
Pack mimo jiné i s češtinou je představován souborem DEADLNG.ZIP, 236 KB)Crazy Browser 1.05 - Řada rozšíření pro Internet Explorer

Crazy Browser rozšiřuje schopnosti Internet Exploreru o řadu nových funkcí.
Utilita prohlížeči propůjčuje například možnost otevřít několik internetových
stránek uvnitř jednoho okna Internet Exploreru, takže se nevytváří žádné nové
okno programu, které by zbytečně zabíralo místo na Hlavním panelu. Místo toho
je každé nové okno prohlížeče integrováno pod lištu nástrojů ve formě záložky
(jedná se o tzv. "Tabbed Browsing"). Nespornou výhodou tohoto zobrazení je
lepší přehled, snadnější a rychlejší přepínání mezi jednotlivými internetovými
stránkami. Také je možné všechny právě otevřené WWW stránky umístit na jeden
odkaz, což vám někdy příště umožní jejich velmi snadné současné otevření.
Stejně tak i na položku Historie, čili na seznam všech naposled navštívených
stránek, získáte prostřednictvím Crazy Browseru rychlejší a pohodlnější přístup.

Ten, kdo sdílí svůj počítač s jinými lidmi, získá díky zmíněnému doplňku
možnost ochrany svých dat. K dispozici je totiž funkce umožňující vymazat při
každém uzavření okna obsah položky Historie, paměti cache a všech souborů
cookies. Crazy Browser také aktualizuje otevřené stránky v pevně zadaných
časových intervalech. Tím si zajistíte kupříkladu u stránek se zpravodajstvím
vždy tu nejaktuálnější verzi. Utilita se spouští prostřednictvím své vlastní
ikony, máte tedy na výběr, zda chcete spustit ji, anebo původní verzi Internet
Exploreru. Bohužel Crazy Browser nespolupracuje s mnoha plug-iny, například s
Google Toolbar.

Program lze opatřit řadou jazykových modulů, které se dají stáhnout z
internetových stránek programu. Český jazykový modul vám nabízíme . Rozbalené
soubory modulu je třeba zkopírovat do složky Languages, jež se nalézá ve složce
tohoto programu. Potom stačí v menu View klepnout na položku Languages a zde
zvolit příkaz Czech.


S utilitou Crazy Browser dostane Internet Explorer celou sadu funkcí, které do
značné míry rozšíří schopnosti tohoto prohlížeče.

Operační systém: Windows 95/98/ME, NT4, 2000 a XP
Požadavky: Internet Explorer verze 5 a vyšší
Jazyk: český
Cena: zdarma
Zdroj: http://www.crazybrowser.com (CBSETUP.EXE, 698 KB, k dispozici je český
modul představovaný souborem CZECH.ZIP, 9,09 KB) aE-Notes 1.0 - Obsah několika WWW stránek v jedné

E-Notes vám pomohou v případě, kdy budete chtít shromáždit informace z několika
WWW stránek. Tento plug-in se nedá stáhnout ani instalovat samostatně. Získáte
jej tak, že si v Internet Exploreru otevřete stránku http://www.my-enotes.com,
zde klepnete na odkaz DOWNLOAD NOW a budete vyzváni k zadání jména, příjmení a
e-mailové adresy. Po stisku tlačítka Download Now se objeví dotaz Internet
Exploreru týkající se zabezpečení systému, zda chcete tento doplněk instalovat.
Dotaz potvrďte stiskem tlačítka Ano, čímž instalaci spustíte. Lištu nástrojů
tohoto plug-inu pak spustíte přes menu Zobrazit/Panely nástrojů/eNotes.

Jakmile při brouzdání internetem narazíte na zajímavý obsah a je jedno, zda se
jedná o text nebo o obrázek označte jej pomocí myši. Potom klepněte na tlačítko
Take a Note. Na konci brouzdání po internetu vyberte tlačítko View eNotes. V
Internet Exploreru se vám objeví HTML stránka, v níž je zobrazen veškerý obsah,
který jste si tam předtím pomocí ENotes uložili. Doplněk však všechny obrázky
ukazuje ve formě odkazu, takže pokud nejste k internetu připojeni, obrázky se
vám neukáží. Pokud klepnete na tlačítko Edit eNotes, otevře se celá HTML
stránka ve Wordu (pokud je na počítači instalovaná verze 97 nebo vyšší). Zde si
ji pak můžete podle libosti upravit, případně celé texty kopírovat do dalších
dokumentů. Také můžete soubor My-enotes.htm, který se nachází ve složce
C:\Enotes\, otevřít v libovolném HTML editoru. Další alternativou může být
stisk tlačítka View eNotes, a když si označíte celý obsah stránky pomocí
klávesové zkratky , pomocí příkazu Úpravy/Kopírovat a následným
vložením můžete celou stránku umístit do libovolné jiné aplikace. Pokud budete
mít v souboru My-enotes.htm příliš mnoho obsahu, doporučujeme vám jej buď
smazat, anebo alespoň přejmenovat. Při dalším spuštění doplňku si program
automaticky vytvoří soubor nový. Utilita je oficiálně určena pro Internet
Explorer ve verzi 5, při našich testech však fungovala bez problémů i s verzí 6.


Plug-in E-Notes dokáže shromáždit texty z několika internetových stránek a
zobrazit je na jedné HTML stránce.

Operační systém: Windows 98/ME, NT4 a 2000
Požadavky: Internet Explorer verze 5 (6 neoficiálně)
Jazyk: anglický
Cena: zdarma
Zdroj: http://www.my-enotes.comInternet Cache Explorer 1.30a - Utilita pro správu paměti cache

Všechny internetové stránky, které si na svém počítači otevřete, se v Internet
Exploreru ukládají včetně obrázků na pevný disk jako dočasné soubory. Důvod
tohoto chování je ten, že pokud při dalším surfování na internetu budete tyto
stránky otevírat znovu, pak je prohlížeč nemusí znovu stahovat. Tato mezipaměť
se nazývá výrazem cache. Výše zmíněný doplněk vám pomůže k tomu, abyste viděli,
co všechno máte v cache paměti uloženo. V levé části okna programu doplněk
zobrazuje URL adresy ke všem prvkům, například HTML stránkám a obrázkům. Při
klepnutí na libovolný prvek se v pravé části okna programu zobrazí jeho obsah.
Pomocí záložky AccessSort můžete přepínat mezi seřazením prvků podle abecedy
anebo podle data posledního přístupu. Když zvolíte naposledy zmíněný způsob
třídění, ukáží se vám prvky uložené při posledním brouzdání na internetu úplně
nahoře. Pokud byste si přáli vidět všechny prvky, které se do mezipaměti
uložily v nějaký konkrétní den, pak klepněte na kartu History. Jestliže však
hledáte internetovou stránku, v níž se má vyskytovat nějaký výraz, klepněte na
tlačítko Find/Find text in files. V poli pro zadání výrazu k vyhledávání
zadejte vámi požadované slovo a zatrhněte položku Search all files in cache.
Všechny nalezené stránky se vám poté ukáží ve spodní části okna programu, kde
si je můžete zobrazit tak, že na ně jednoduše poklepete. Přes tlačítko
Copy/Copy single file si zkopírujete libovolný soubor na jiné místo na vašem
pevném disku. Tato funkce však při našich testech vedla příležitostně k
zatuhnutí programu.

Obsah mezipaměti cache se dá samozřejmě zobrazit i pomocí Průzkumníka Windows
(jedná se o obsah složky C:\Windows\Temporary Internet Files), ovšem tento
způsob není ani zdaleka tak pohodlný jako při použití Internet Cache Exploreru.


Internet Cache Explorer vám ukáže, která data zůstala v cache paměti prohlížeče
po vašem posledním surfování na internetu.

Operační systém: Windows 95/98/ME, NT4, 2000 a XP
Požadavky: Internet Explorer verze 5 a vyšší
Jazyk: anglický
Cena: zdarma
Zdroj: http://www.icmasterdata.com (ICE13A.ZIP, 662 KB) aGoogle Toolbar 1.1.62 - Panel nástrojů pro snadné vyhledávání

Všichni, kdo často vyhledávají na internetu, se jistě zamilují do následujícího
doplňku, kterým je Google Toolbar. Tento plugin se do Internet Exploreru
zabuduje jako další panel nástrojů. Tím máte políčko pro zadání výrazu k
vyhledávání neustále k dispozici, ať zrovna surfujete na internetu kdekoliv.
Zmíněnou lištu nástrojů si nainstalujete tak, že se přesunete na internetovou
stránku toolbar.google.com, kde si zvolíte jazyk, v němž má s vámi Google
Toolbar komunikovat a potom klepnete na tlačítko "GET THE GOOGLE TOOLBAR". Při
instalaci doplňku rovněž zadáváte, zda chcete využívat také rozšířené funkce,
kupříkladu zobrazení rubriky, do níž je právě zobrazená stránka v katalogu
Google zařazena. Jestliže tyto rozšířené funkce budete chtít využívat, zjistí
si Google vaši IP adresu a na server Google budou posílány informace o
stránkách, které budete navštěvovat. Jestliže si toto nepřejete, pak odmítněte
dotaz týkající se instalace rozšířených funkcí.

Po instalaci doplňku si můžete sami nastavit vzhled a rozsah funkcí celé lišty
podle svého stačí jen klepnout na nové tlačítko Google a z menu si vyberete
příkaz Nastavení lišty. Tímto způsobem si lze kupříkladu nastavit, jak velké má
být zadávací políčko a zda se mají v liště zobrazovat rovněž tlačítka pro
vyhledávání obrázků, diskusních fór, jakož i pro hledání ve Web Adresáři
Google. Kromě toho se dá rovněž vypnout zobrazování popisků vedle ikon na liště
pro úsporu místa a pro vylepšení přehlednosti. Další možnosti konfigurace se
pak týkají rozšířených funkcí, které se dají dodatečně zapínat nebo vypínat.
Pokud budete chtít celou lištu dočasně deaktivovat, postačí vám k tomu klepnutí
na menu Zobrazit/Panely nástrojů/Google.


Google Toolbar se do Internet Exploreru integruje jako panel nástrojů. Obsahuje
zadávací políčko pro výraz, který chceme hledat, a rovněž i odkazy na další
služby Google.

Operační systém: Windows 95/98/ME, NT4, 2000 a XP
Požadavky: Internet Explorer verze 5 a vyšší
Jazyk: český
Cena: zdarma
Zdroj: http://www.google.comWin!Browser Bar 1.0a - Miniokno pro Internet Explorer

V Internet Exploreru si otevřete nové okno pomocí klávesové zkratky .
Tento způsob se používá třeba proto, abyste si mohli nahrát nějakou jinou
stránku, zatímco si v klidu prohlížíte tu původní. Až potud to pro většinu z
vás není nic nového. Jakpak ale poznáte, že se vám stránka na pozadí už
nahrála, aniž byste si museli tuto zobrazit do popředí? Řešení vám přináší
Win!Browser Bar. Tato utilita se po spuštění ukáže vedle okna Internet
Exploreru ve formě svislého panelu s několika miniokny. Poté co do okna
Internet Exploreru zadáte internetovou adresu, klepněte na symbol šipky u
jednoho z prázdných minioken. Dojde k tomu, že obě okna si vymění svoji pozici:
V miniokně můžete pozorovat, jak se vámi požadovaná stránka načítá, a v
prázdném okně Internet Exploreru si můžete zadat nějakou jinou internetovou
adresu. Také již úplně nahrané stránky se dají zobrazit ve tvaru miniokna,
například proto, aby mohly být k dispozici pro pozdější prohlížení.

Při spuštění Win!Browser Baru se nahrávají do minioken ukázkové stránky. Pokud
si toto nepřejete, stačí klepnout na tlačítko Menu/Options a zde smazat na
záložce Homepages všechny internetové adresy. Kromě toho si přes ovládací
tlačítka na panelu můžete také stanovit, kolik minioken se má při spuštění
programu otevřít. Při samotném surfování pak nové miniokno otevřete pomocí
tlačítka New.


Win!Browser Bar zobrazuje v malém okně, jak se nahrává nová stránka, zatímco vy
si sami dál surfujete v normálním okně.

Operační systém: Windows 98/ME, NT4, 2000 a XP
Požadavky: Internet Explorer verze 5.5 a vyšší
Jazyk: anglický
Cena: zdarma
Zdroj: http://www.turckware.ru/en/e_mb.htm (MBINSTALL.EXE, 858 KB) aIE Personalizer 3.0 - Předělejte si prohlížeč podle svého

Prostřednictvím Internet Explorer Personalizeru můžete přiřadit Internet
Exploreru naprosto neotřelý vzhled. Přes zadávací políčko Toolbar Background si
můžete jako pozadí menu a panelů nástrojů umístit prakticky libovolný obrázek
nebo vzorek ve formátu BMP souboru. Několik ukázkových vzorků naleznete v
podsložce \Samples\Toolbar složky tohoto programu. Co se týče velikosti obrázku
či vzorku, na tu se zaměřte v případě, pokud si budete chtít jako pozadí
nastavit vlastní motiv. I obrázek na panelu nástrojů, umístěný vpravo nahoře,
se dá pomocí tohoto doplňku vyměnit. Přesně řečeno jedná se vlastně o dva
obrázky. První obrázek, který je sám o sobě statický, se zobrazuje tehdy, když
je internetový prohlížeč v klidu, tj. když se nenahrává žádná stránka. Druhý
obrázek, který je animovaný, se zobrazuje při nahrávání internetové stránky
prohlížečem. Naposledy zmíněný animovaný obrázek však musí být sestaven podle
určitých pravidel. Opět se jedná o obrázek ve formátu BMP, ovšem aby se ukázal
jako animovaný, musí se skládat z několika jednotlivých obrázků, jež na sebe
navazují. Vzorové ukázky nalezete v podsložce \Samples\Logo složky programu.
Pomocí utility MAKEBMP.EXE pracující na příkazovém řádku, kterou si najdete ve
složce \Tools, si pak takovou bitmapovou animaci pro Internet Explorer
vytvoříte. Cestu k takto vytvořenému souboru pak napíšete do políčka Spinning
Logos.

Pokud vás titulek okna prohlížeče (Microsoft Internet Explorer) už otravuje a
chtěli byste si jej změnit, můžete v okně programu do políčka Window Title Name
zadat libovolný výraz. Konečně prostřednictvím políčka Search Button Page si
můžete nastavit, která stránka se po klepnutí na ikonu Hledat (umístěnou v
panelu nástrojů) má otevřít. Jestliže budete později chtít všechna vámi
provedená nastavení vrátit do původního stavu třeba proto, že s tímto doplňkem
nejste spokojeni, vyberte z menu Settings/Configuration příkaz Restore Defaults.


Internet Explorer Personalizer je utilita, s jejíž pomocí si budete moci
nastavit vzhled internetového prohlížeče z dílny Microsoftu přesně podle sebe.

Operační systém: Windows 95/98/ME, NT4, 2000
Požadavky: Internet Explorer verze 3 a vyšší
Jazyk: anglický
Cena: zdarma
Zdroj: http://accesscodes.hypermart.net (IEPZSETUP.ZIP, 3,13 MB) aWeb Accessories - Rozšíření kontextového menu Internet Exploreru

Web Accessories rozšiřují kontextové menu Internet Exploreru o několik
užitečných příkazů.

Operační systém: Windows 95/98/ME, NT4 a 2000
Požadavky: Internet Explorer verze 5 (verze 6 neoficiálně)
Jazyk: anglický
Cena: zdarma
Zdroj: http://www.microsoft.com/windows/ie/previous/webaccess (IE5WA.EXE, 137
KB)

Web Accessories od Microsoftu rozšiřují kontextové menu Internet Exploreru o
některé další užitečné příkazy. Využívat je můžete přes kontextové menu, které
se dá vyvolat stiskem pravého tlačítka myši v okně prohlížeče. Příkaz Open
Frame in New Window se hodí tehdy, když se nacházíte na WWW stránce, která je
rozdělena do rámců. Typickým příkladem je stránka, kde je vlevo umístěno menu a
vpravo samotný obsah stránky. Na mnohých internetových stránkách je obsah rámce
poněkud užší, než by se slušelo. A právě prostřednictvím kontextového menu si
můžete obsah takového rámce zobrazit v novém okně v plné šířce.

Příkaz Images List vám zobrazí okno s tabulkou, v níž jsou uvedeny všechny
obrázky, které se na právě otevřené stránce vyskytují. Ke každému obrázku se
tak dozvíte přesnou URL adresu, velikost souboru a rozměry obrázku. Seznam
všech odkazů, které jsou na právě otevřené stránce k dispozici, získáte opět z
kontextového menu pomocí příkazu Links List. Bezpochyby velmi praktická je
položka menu s názvem Zoom Out, jež se objeví, pokud klepnete pravým tlačítkem
myši na nějaký obrázek v prohlížeči. Tento příkaz způsobí, že se obrázek o
hodně zmenší. To je výhodné třeba tehdy, pokud stránka obsahuje velké obrázky,
díky nimž se pak samotný obsah stránky dost špatně čte. Obráceně můžete velmi
malé obrázky zvětšit příkazem Zoom In výsledkem jsou ale obrázky rozostřené a
"zubaté".

Web Accessories jsou podle Microsoftu určeny pouze pro Internet Explorer 5. Při
našich testech však fungovaly bez problémů i s verzí 6 ovšem s výjimkou příkazu
Images List.Web Speech 4 - Automatické čtení obsahu internetových stránek

"PC WORLD Magazín digitálního věku" by se mohlo od příště ozvat z vašich
reproduktorů, když byste si otevřeli internetovou stránku
http://www.pcworld.cz. Samozřejmě za předpokladu, že jste si nainstalovali
plug-in Web Speech 4. Zmíněný modul vám přečte obsah celé WWW stránky, jakmile
stisknete klávesu . Pokud budete snad chtít přečíst pouze první odstavec,
není nic snazšího, než jej označit a poté stisknout klávesu . Na výběr máte
celou řadu mužských i ženských hlasů. Jedná se o program německý, takže jsou k
dispozici nejrůznější hlasy Němců, dokonce i v německých dialektech. Bohužel
nejsou k dispozici hlasy jiné než již zmíněné německé, takže například
internetové stránky napsané v češtině nejsou tak srozumitelné, jak by měly být,
nicméně při troše dobré vůle se dá porozumět i jim. Web Speech se dá pohodlně
konfigurovat přes lištu, která se zobrazuje ve spodní části internetového
prohlížeče. Co se týče možností nastavení, můžete si měnit nejen hlasitost
předčítání, ale dokonce i výšku tónu, intonaci a rychlost čtení. Lišta
Webspeech a tím i čtení textu se dá aktivovat, případně deaktivovat přes menu
Zobrazit/Panel aplikace Explorer/Web Speech Reader. Největší použití tato
utilita určitě nalezne u zrakově postižených. Pro všechny ostatní pak slouží
buď pro obveselení, nebo jako alternativa k samostatnému čtení dlouhých textů.
Na internetové adrese http://www.webspeech.de si můžete za účelem vyzkoušení
tohoto doplňku nechat přečíst kupříkladu vtipy anebo citáty.


Namísto toho, abyste si sami studovali text na internetových stránkách, můžete
si jej prostřednictvím plug-inu Web Speech 4 nechat přečíst nahlas.

Operační systém: Windows 95/98/ME, NT4, 2000 a XP
Požadavky: Internet Explorer verze 5 a 6
Jazyk: německý
Cena: zdarma
Zdroj: http://www.webspeech.de (WEBSPEECH4.EXE, 5,91 MB) a
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).