Hlavní navigace

Pomocník v nouzi nejvyšší

1. 4. 2006

Sdílet

Vytvořte si záchranné CD, které vás vytáhne z bryndy! (CD) Windows stávkují. Počítač nelze spustit. Operačn...


Vytvořte si záchranné CD, které vás vytáhne z bryndy! (CD)


Windows stávkují. Počítač nelze spustit. Operační systém stále častěji přestává reagovat... Nemusíte hned myslet na nejhorší, zvláště ne tehdy, máte-li po ruce naše záchranné CD. Tento multifunkční nástroj vám poslouží k záchraně dat a k odstranění virů.
Kde je problém tentokrát? Na tuto otázku už vám Windows neodpoví. Jsou totiž v takovém stavu, že nejsou schopná fungovat nebo se chovají tak nespolehlivě, že hledání chyby je naprosto vyloučené. Důvodem může být virus, červ nebo něco podobného. Také může být třeba poškozen paměťový modul.
Ani antivirové programy vám vždy nepřinesou řešení. Možná jsou Windows infikována škodlivým kódem na úrovni operačního systému a ten nelze odstranit, pokud operační systém běží. V této chvíli má záchranné CD cenu zlata umožní vám totiž nezávisle provést kontrolu operační paměti, zálohovat data nebo prověřit systém na přítomnost virů.
V tomto článku vám prozradíme, jak takové záchranné CD v několika krocích vytvořit a dodáme vám k němu veškerý potřebný software. Možnosti jeho použití vám pak prozradíme v tipu č. 4.
Základ pro záchranný systém tvoří Live CD Linuxu s distribucí Slax 5.0.7b. Tato distribuce se totiž dá velmi snadno upravovat. Jako antivirový program použijeme F-PROT. Ten totiž existuje i ve verzi pro Linux, a ta je pro soukromé použití zdarma.
Záchranné CD při svém spuštění a provozu neukládá na pevný disk žádné konfigurační soubory. Jen bude třeba při každém spuštění záchranného systému nastavit připojení k internetu a aktualizovat definice virů (viz tip č. 7).
Pro bezproblémové fungování záchranného CD musí váš počítač splňovat následující požadavky: procesor Pentium nebo výkonově srovnatelný procesor AMD, 128 MB RAM a 400 MB místa na pevném disku pro ukládání dočasných souborů. Navíc musí váš počítač podporovat bootování z CD.

Vytváříme CD

1. Příprava: shromáždění potřebných souborů

Vytvořte na pevném disku v kořenové složce novou složku s názvem Saving. V této složce vytvořte dvě podsložky, jednu s názvem Temp a druhou s názvem Slax.
V dalším kroku si obstarejte antivirový program F-PROT Antivirus for Linux Workstation. Najdete jej , popřípadě na internetu (budete potřebovat variantu s příponou TAR.GZ). Hned nato si ze stejné stránky stáhněte aktuální definice virů (jedná se o dva soubory FP-DEF.ZIP a MACRDEF2.ZIP). Nyní rozbalte soubor fp-linux-ws.tar.gz, například pomocí Winzipu nebo jiného programu pro práci s archivy, do složky Temp ve složce Saving. Při rozbalování se automaticky vytvoří složka f-prot. Na stejné místo rozbalte i soubory FP-DEF.ZIP a MACRDEF2.ZIP a přepište všechny soubory se stejným názvem, které tam již existují. Nyní potřebujete obraz ve formátu ISO pro Live CD distribuce Slax Standard Edition 5.0.7b. Naleznete jej , popřípadě si jej můžete stáhnout z internetu. Zkopírujte ho do složky Temp.
Zapisování na diskové oddíly typu NTFS: Z diskových oddílů typu NTFS, které se standardně používají ve Windows NT4, 2000 a XP, dokáže Slax pouze číst. Pokud na svém počítači máte diskový oddíl typu NTFS a chcete z tohoto diskového oddílu například odstraňovat viry, obstarejte si Captive Modul pro Slax a rovněž jej zkopírujte do složky Temp. Tento modul opět naleznete , popřípadě si jej můžete stáhnout z internetu.
Zmíněný modul Captive potřebuje ke své činnosti dva ovladače z dílny Microsoftu, které ale z licenčních důvodů nemůžeme na naše CD umístit. Pokud používáte Windows XP s nainstalovaným Service Packem 1 nebo bez něj, pak do složky Saving/Temp zkopírujte soubory NTOSKRNL.
EXE a NTFS.SYS. Tyto soubory naleznete ve složce WindowsSystem32.
Upozornění: Tyto soubory pouze zkopírujte, v žádném případě je nesmíte přesunout. V opačném případě už Windows nespustíte!
Pokud již máte na svém počítači nainstalovaný Service Pack 2, pak musíte trochu "čarovat". Stáhněte si Service Pack 1 pro Windows XP a z něj tyto soubory extrahujte. Postupujte následovně:
Po stažení Service Packu 1 reprezentovaném souborem XPSP1A_CS_X86.EXE na tento soubor poklepejte. Poznamenejte si v dialogovém okně Extrahování souborů v poli Cílový adresář: písmenko disku a několik prvních znaků poněkud nestandardního názvu složky, kam se soubory extrahují. Za chvíli se objeví další dialogové okno, které buď nabídne instalaci Service Packu 1, nebo oznámí, že v systému je již nainstalovaná novější verze Service Packu. Jakmile se takové hlášení objeví, nepotvrzujte je, ale pouze jej odsuňte někam stranou. Otevřete Průzkumníka a přesuňte se na disk a do složky, jejíž jméno jste si předtím označili. V této složce se nachází dočasné instalační soubory Service Packu 1. Zkopírujte si odtud do složky SavingTemp soubory NTFS.SYS a NTOSKRNL.EX_. Nyní můžete chybové hlášení potvrdit, čímž dojde k odstranění dočasných souborů Service Packu. Pomocí nabídky Start otevřete příkazový řádek, přesuňte se pomocí příkazu cd savingtemp do složky temp a zadejte příkaz expand ntoskrnl.ex_ ntoskrnl.
exe. Komprimovaný soubor se rozbalí do stejné složky.
Pro obraz disku ve formátu ISO: Abychom mohli ze změněného CD distribuce Slax znovu vytvořit bootovatelný obraz disku ve formátu ISO, budeme později potřebovat Mkisofs, což je generátor obrazů ISO, a to ve verzi pro Windows. Slax sice tento nástroj obsahuje, ale bohužel nefunguje správně. Funkční verzi najdete ve zdarma dostupné sadě utilit s názvem Cdrtools. Tento balíček najdete , popřípadě se dá stáhnout na internetu pod názvem CDRTools 2.01 binaries + cygwin1.dll. Soubory opět rozbalte například pomocí Winzipu do složky Savingtemp.

2. Extrahování obrazu distribuce Slax a její úprava

Na na internetu naleznete Slax Standard Edition 5.0.7b jako soubor SLAX-5.0.7B.ISO. Pomocí programu pro vypalování (kupříkladu Nero) můžete z tohoto obrazu okamžitě vytvořit spouštěcí CD.
V této chvíli ovšem potřebujeme něco úplně jiného. Konkrétně budeme chtít do tohoto obrazu integrovat další programy a moduly. Abychom to mohli udělat, musíme soubory a složky obsažené v souboru ISO extrahovat. K tomu nám poslouží utilita Isobuster 1.9, kterou naleznete i . Po instalaci utility a jejím spuštění klepněte v prvním dialogovém okně na tlačítko Free funct. only. Tím se dostanete do freewarového režimu, který je samozřejmě oproti plné verzi omezený, nicméně pro naše potřeby postačí. V menu Options/Language klepněte na položku Czech, čímž nastavíte české prostředí programu. Nyní z menu Soubor vyberte položku Otevřít Image soubor a v dialogovém okně, které se objeví, vyberte soubor SLAX-5.0.7B.ISO. Nyní klepněte vlevo na položku >>> SLAX a v pravé části okna na libovolný soubor. Stiskněte klávesovou zkratku <Ctrl><A>, čímž označíte všechny soubory, klepněte pravým tlačítkem myši na výběr a poté na položku Extrahovat objekty. Jako cílovou složku vyberte složku SavingSlax. Jakmile operace skončí, můžete Isobuster ukončit.
Nyní musíme několik souborů ze složky Temp umístit na správné místo v nové struktuře složek SavingSlax. Je možné, že se některé soubory již ve složce Slax vyskytují, my je ale vždy přepíšeme verzemi souborů ze složky Temp. Konkrétně soubor CAPTIVE_0_5.MO přijde do složky Modules, složka F-PROT a soubory NTFS.SYS a NTOSKRNL.EXE přijdou do složky Rootcopy. Soubory MKISOFS.EXE a CYGWIN1.DLL patří do složky ToolsWIN.

3. Vytvoření a vypálení upraveného obrazu distribuce Slax

Nyní přes nabídku Start/Spustit otevřete příkazový řádek a pomocí příkazu cd savingslax se přesuňte do složky slax. Prostřednictvím příkazu make_iso ..saving-cd.iso vytvořte nový obraz ve formátu ISO, který nyní vzniká ze struktury souborů a složek, kterou jsme v předchozím tipu upravili. Vytvořený obraz se tedy bude jmenovat saving-cd.ISO a bude se vyskytovat ve složce Saving.
Jakmile vytváření obrazu skončí, přistoupíme k vypálení. Důležité je upozornit na to, že nejde o to, vypálit obraz ISO na CD, ale naopak vytvořit CD ze souboru ISO. Například v programu Nero proto klepněte do menu Soubor/Vypálit obraz CD a vyberte soubor SAVING-CD.ISO, který se nachází ve složce Saving.

Použití CD

4. Spuštění operačního systému z CD a testování operační paměti

Předpokládejme, že jste již zhotovili a vypálili záchranné CD. Nyní nastává správná chvíle na jeho vyzkoušení. Ze všeho nejdříve se ujistěte, že má váš počítač nastaveno bootování z mechaniky CD/DVD, vložte CD do mechaniky a restartujte počítač. Místo loga Windows se nyní objeví logo Slaxu. V této chvíli můžete upřesnit parametry pro spuštění systému, podrobnější informace získáte po stisku klávesy <F1>. Pokud do čtyř sekund nestisknete žádnou klávesu, spustí se Slax se standardním nastavením.
Velmi užitečným parametrem je memtest. Ten zajistí první funkci našeho záchranného CD, kterou je testování operační paměti. Program běží zcela samostatně. Na vás je, abyste pozorně sledovali sloupce Pass a Errors. Sloupec Pass udává počet již absolvovaných testovacích cyklů. Testování paměti je velmi důkladné, čemuž tedy odpovídá i délka jednoho cyklu. Ta se může klidně pohybovat okolo 30 minut a více. Doporučujeme při testování paměti nechat proběhnout alespoň dva cykly. Pokud se ve sloupci Errors objeví jiná číslice než 0, je velmi pravděpodobné, že jeden nebo více vašich paměťových modulů je poškozeno nebo se jedná o moduly, které neodpovídají vašemu typu základní desky.
Celý test běží v nekonečné smyčce, a to tak dlouho, dokud nestisknete klávesu <Esc>. Poté se počítač restartuje a vy znovu uvidíte úvodní obrazovku s logem Slaxu.

5. Úplné spuštění systému ze záchranného CD

Jak již bylo uvedeno, pokud nestisknete do čtyř sekund žádnou klávesu, spustí se Slax ve standardním nastavení. Celý proces spouštění může trvat až několik minut. Po zavedení operačního systému budete vyzváni k zadání uživatelského jména a hesla. V našem případě se přihlašujeme jako správci, takže uživatelské jméno je root a jako heslo zadáme totéž slovo pozpátku, takže toor. Po přihlášení do systému spustíme grafické rozhraní, a to příkazem startx.
Jakmile uvidíte grafické rozhraní, nejprve klepněte pravým tlačítkem myši na ikonku vlaječky v pravém spodním rohu obrazovky a z kontextového menu vyberte příkaz Configure. U položky Keyboard model nastavte Generic 105-key (intl) PC a zkontrolujte, zda se v poli Active Layouts nachází položka Czechia s českou vlajkou. Pokud tomu tak není, pak v poli Available layouts poklepejte na položku s českou vlajkou, čímž ji přidáte do seznamu Active Layouts. Všechna provedená nastavení potvrďte stiskem tlačítka OK. Tím jste aktivovali standardní klávesnici. Nyní znovu klepněte pravým tlačítkem myši na vlaječku v pravém dolním rohu a z kontextového menu vyberte českou vlajku, čímž nastavíte české rozložení klávesnice.
Poznámka: Pokud budete chtít systém vypnout, nejprve klepněte v levém spodním okraji na ikonku s písmenem K, vyberte příkaz Logout a následně stiskněte tlačítko End User Session. Tím ukončíte grafické rozhraní. Na příkazovém řádku pak zadejte příkaz shutdown -h now.

6. Vytvoření zálohy důležitých souborů

Chcete nyní použít záchranné CD například k tomu, abyste například přenesli soubory z poškozené instalace Windows na jiné datové médium? Pak na pracovní ploše Slaxu poklepejte na ikonku System. Otevře se okno, které je podobné Průzkumníku Windows. Přesuňte se do menu Windows/Split View Left/Right, čímž dosáhnete rozdělení okna programu do dvou částí. Poklepejte v obou oknech na ikonu Storage Media. Uvidíte všechny pevné disky, CD mechaniky a USB disky, které se ve vašem počítači v daném okamžiku vyskytují.
Windows jsou zpravidla instalována na prvním diskovém oddílu prvního pevného disku ve Windows tomuto disku odpovídá většinou písmeno C. V případě Slaxu, stejně jako v ostatních systémech založených na Linuxu, se takový disk označuje výrazem hda1. Ostatní diskové oddíly se nazývají hdax, kde se místo znaku x vyskytují čísla. Diskové oddíly na druhém pevném disku mají název hdbx. Poklepejte v levém okně na ikonku disku, z něhož chcete zachránit data. Pokud se vám stane, že omylem zvolíte nesprávný disk, klepněte na ikonku šipky vlevo (Zpět) a vyberte správný diskový oddíl. V pravé části okna vyberte to médium, na které budete chtít zachraňovaná data umisťovat. Disky připojené přes rozhraní USB však musí být k dispozici již při spouštění Slaxu, jinak je tento operační systém nerozpozná. Soubory i složky zkopírujete pomocí technologie drag&drop stačí tedy přetažení z levého okna do pravého. Při upuštění přenášených objektů se objeví kontextové menu, ze kterého vyberte příkaz Copy here. Pomocí menu Edit můžete s označenými objekty provádět celou řadu dalších operací, např. je můžete mazat nebo přejmenovávat.

7. Aktualizace definic virů

Pokud jste záchranné CD vytvářeli již před nějakou dobou, pak byste měli rozhodně provést aktualizaci definic virů. V případě, že je váš operační systém Windows v takovém stavu, že umožňuje připojení k internetu, nebo pokud máte přístup k jinému počítači připojenému k internetu, pak se podívejte na odstavec s nadpisem Bez konfigurace. V opačném případě budete muset připojení k internetu nastavit.
Směrovač: Nejjednodušší situace nastává tehdy, pokud je počítač připojený k internetu prostřednictvím (ADSL) směrovače, který se sám postará o připojení a který počítačům přiřazuje odpovídající IP adresy automaticky. V tomto případě si Slax síťové připojení konfiguruje automaticky již při svém spouštění. Připojení ostatně můžete hned otestovat tak, že klepnete vlevo dole na ikonku zeměkoule, jež odpovídá internetovému prohlížeči Konqueror, a zadáte nějakou internetovou adresu.
Pokud váš směrovač nepřiřazuje IP adresu automaticky, pak klepněte na ikonku s písmenem K, která se nachází úplně v levém rohu, a z menu Internet vyberte položku Set IP address. V dialogovém okně pak zadejte správné IP adresy pro váš počítač, internetovou bránu a server DNS.
Modem ADSL: Máte-li modem ADSL připojený síťovým kabelem přímo k počítači, pak otevřete příkazový řádek klepnutím na černý obdélníček vlevo dole, hned vedle ikonky s písmenem K, a napište malými písmeny příkaz adsl-setup. Nyní zadejte svoje přihlašovací jméno, které používáte pro připojení k internetu pomocí modemu ADSL. Další krok potvrďte stiskem klávesy <Enter>. Totéž platí pro následující krok, ale pouze za předpokladu, že máte v počítači pouze jednu síťovou kartu. Pokud jich máte v počítači několik, musíte vybrat tu správnou.
Při dotazu na nastavení serverů DNS zadejte příkaz server. Hned poté budete vyzváni k zadání hesla, které používáte pro připojení k internetu pomocí ADSL. Heslo musíte zadat celkem dvakrát. V dalším kroku "Firewalling" vyberte položku číslo 1 a konfiguraci uložte pomocí písmena y. Připojení k internetu navážete příkazem adsl-start, odpojíte se příkazem adsl-stop. Příkaz adsl-status zobrazí informace o stavu připojení.
Analogový modem: V tomto případě se připojíte k internetu pomocí již zmíněné ikonky s písmenkem K, kdy vyberete z menu Internet položku Internet Dial-Up Tool. Stiskem tlačítka Configure vyvoláte průvodce, který vám pomůže vytvořit a konfigurovat připojení. Budete potřebovat uživatelské jméno a heslo, které zadáváte pro připojení.
Modemy ISDN a ADSL připojené přes USB Slax bohužel nepodporuje.
Pokud jste se připojili k internetu, spusťte klepnutím na ikonku zeměkoule v Hlavním panelu prohlížeč Konqueror a otevřete stránku www.
fprot.org/fr_english.php. Z této stránky stáhněte soubory FP-DEF.ZIP a MACRDEF2.ZIP a uložte je ve standardně nastavené složce root. Poté zavřete okno prohlížeče, ukončete připojení přes ADSL nebo modem a poklepejte na pracovní ploše na ikonu Home. Dále poklepejte na soubor FP-DEF.ZIP, stiskněte klávesovou zkratku <Ctrl><A> (tím označíte všechny soubory) a poté klávesovou zkratku <Ctrl><C>, kterou soubory zkopírujete do schránky.
Do adresního řádku zadejte výraz /f-prot (text, který tam byl předtím, odstraňte) a stiskněte klávesu <Enter>. Dávejte pozor na to, abyste vše, co píšete, psali malými písmeny. V dalším kroku stiskněte klávesovou zkratku <Ctrl>
<V>, čímž soubory ve schránce vložíte a přitom přepíšete soubory, které se již ve složce vyskytovaly. Stejný postup pak zopakujte pro soubor MACRDEF2.ZIP.
Bez konfigurace: Stáhněte oba dříve zmíněné soubory s definicemi virů a umístěte je na USB Flash disk nebo na disketu. Ve Slaxu pak poklepejte na pracovní ploše na ikonu System, poté na Storage Media a nakonec na Removable Device (v případě USB Flash disku) nebo na Floppy (v případě diskety). Zde označte všechny soubory s příponou DEF, stiskněte klávesovou zkratku <Ctrl><C> a zadejte do adresního řádku výraz /f-prot. Nyní stiskněte klávesovou zkratku <Ctrl><V>, čímž všechny soubory vložíte do této složky a zároveň přepíšete starší verze souborů s definicemi virů.

8. Spuštění antivirové kontroly pomocí programu F-PROT

Otevřete příkazový řádek pomocí ikonky černého obdélníčku, která se nachází v levém spodním okraji pracovní plochy vedle ikonky s písmenem K, a zadejte do něj nejprve příkaz cd /f-prot a následně příkaz chmod 755 f-prot*. Kontrolu spustíte příkazem ./f-prot <kontrolovaná složka>. Příkaz ./f-prot/mnt/hda1 způsobí prověření celého prvního diskového oddílu, příkazem ./f-prot/mnt/hda1/windows omezíte kontrolu pouze na složku windows, samozřejmě za předpokladu, že se složka windows nachází na prvním diskovém oddílu prvního pevného disku. V tipu č. 6 si můžete připomenout, jak se v Linuxu pojmenovávají jednotlivé diskové oddíly.
Ve standardním nastavení vás F-PROT informuje pouze o napadených souborech. Pokud se má antivir pokusit napadené soubory opravit, pak je nutné použít navíc parametr -disinf. Úplný příkaz pak bude mít následující tvar: ./f-prot/
mnt/hda1 -disinf. U diskových oddílů typu NTFS tento příkaz funguje pouze tehdy, pokud jste pro diskový oddíl povolili zápis. V následujícím tipu se dozvíte, jak to zařídit.

9. Povolení zápisu na diskový oddíl NTFS pomocí modulu Captive

Windows 2000 a XP standardně používají jako systém souborů NTFS. Slax bohužel pro tento typ diskových oddílů umožňuje pouze přístup pro čtení. Pokud budete potřebovat na diskový oddíl NTFS zapisovat, potřebujete modul (ovladač) Captive. Tento modul však není úplně bez problémů. V krajním případě by se mohlo stát, že si zničíte jednotlivé soubory nebo dokonce celý diskový oddíl. V praxi je sice pravděpodobnost, že by k tomu došlo, nepatrná, nicméně stejně doporučujeme všechny důležité soubory zálohovat na externí média, a to způsobem, který jsme popsali v tipu č. 6. Ve stejném tipu se rovněž dozvíte, jak Linux popisuje jednotlivé diskové oddíly. Tuto informaci budete rovněž potřebovat. Modul Captive aktivujete následujícím způsobem: otevřete příkazový řádek pomocí ikony černého obdélníčku v levém spodním okraji pracovní plochy, hned vedle ikonky s písmenkem K. Nyní zadejte příkaz captive-install-acquire. V okně konzoly se objeví několik varovných hlášení, která ale můžete ignorovat. Důležité je nové okno Captive Microsoft Windows Drivers Aquire. V něm jednou klepněte na tlačítko Forward. Utilita prohledá vaše pevné disky, aby našla chybějící ovladače. Hledání bude úspěšné pouze tehdy, pokud máte na počítači Windows XP bez Service Packu nebo se Service Packem 1. Prohledávání se ukončí automaticky.
Ten, kdo má na počítači Windows XP se Service Packem 2, si musí záchranné CD vytvořit sám (viz tipy 1 až 3) nebo si musí potřebné ovladače pro přístup k systému souborů NTFS samostatně ze Service Packu 1 extrahovat, a to způsobem popsaným v tipu č. 1. Potom je nutné takto získané soubory nakopírovat na USB Flash disk nebo na disketu a přenést je do Slaxu, a to do složky /boot/rootcopy. Teprve pak můžeme v okně Captive Microsoft Windows Drivers Acquire klepnout místo na tlačítko Forward na tlačítko Skip a následně na Browse.
V dalším kroku pak stačí v okně Select File vybrat nejprve složku boot a poté rootcopy, poklepat na ni, potvrdit stiskem tlačítka OK a následně klepnout na tlačítko Forward. Tímto postupem se modul Captive dozví, kde se nacházejí ovladače souborového systému NTFS.
Nyní přejděte zpět do příkazového řádku (konzoly) a zadejte příkaz umount /mnt/<název diskového oddílu> například umount /mnt/hda1. Tímto příkazem diskový oddíl NTFS, připojený pouze ke čtení, odpojíte. Pokud jej chcete znovu připojit, a to tak, aby na něj bylo možné kromě čtení i zapisovat, pak použijte příkaz ve tvaru:
mount -t captive-ntfs /dev/<název diskového oddílu> /mnt/<název diskového oddílu> -o -rw.6 0155/OK o

Jak funguje záchranné CD

Vytvořením záchranného CD získáváte médium, pomocí něhož můžete spouštět počítač, analyzovat a zachraňovat data, a to nezávisle na instalovaném operačním systému Windows. Pomocí tohoto CD můžete:
zjišťovat přítomnost virů a dalších škodlivých kódů na pevných discích a odstraňovat je,
kopírovat data na jiné diskové oddíly a jiná média, například na diskety, USB flash disky nebo na pevné disky připojené přes rozhraní USB,
spravovat soubory, to znamená je přejmenovat, odstraňovat nebo upravovat,
provádět test operační paměti RAM, jimž se dá odhalit poškozený paměťový modul (v případě problémů se dá chyba v paměťovém modulu potvrdit nebo vyloučit právě tímto způsobem).

Záchranné CD: přehled utilitProgramOperační systémInternetová stránkaNázev a velikost souboruJazyk
Captive modul pro SlaxSlaxslax.linux-live.org/modules.php?category=drivers&id =270&name=captive a captive_0_5.mo (6,54 MB)anglický
Cdrtools 2.01Win 95/98/ME, NT4, 2000, XPwww.geoshock.com/cdrtools a cdrtools-2.01.01a03-win32-bin.zip (1,5 MB)anglický
F-PROT Antivirus for Linux Workstations 4.6.6Linuxwww.fprot.org/fr_english.php a fp-linux-ws.tar.gz (3,94 MB)anglický
F-PROT: definice virů-www.fprot.org/fr_english.php a fp-def.zip (3,22 MB) a macrdef2.zip (249 KB)Isobuster 1.9Win 98 SE/ME, NT4, 2000 a XPwww.isobuster.com a isobuster_all_lang.zip (2,35 MB)český
Service Pack 1a pro Windows XPWin XPwww.microsoft.com/windowsxp/downloads/updates/sp1XPSP1A_CS_X86.EXE (123 MB)český
Slax Standard Edition 5.0.7b-slax.linux-live.org a SLAX-5.0.7b.ISO(184 MB)anglický