Hlavní navigace

Pojďte s námi programovat

1. 1. 2008

Sdílet

Vážení čtenáři, jsme vskutku potěšeni, že k přání všeho nejlepšího do nového roku 2008 můžeme připojit i ...


Vážení čtenáři, jsme vskutku potěšeni, že k přání všeho nejlepšího do nového roku 2008 můžeme připojit i radostné poselství. Počínaje číslem 3/2008 začne v PC Worldu vycházet souběžně dvojice programátorských kurzů, jejichž cílem bude obeznámit vás se základy algoritmizace a hlavními pilíři vývoje počítačových programů v jazycích C# a C++. V dnešním úvodním článku bychom chtěli rozebrat důvody, které nás k tomuto rozhodnutí vedly. Stejně tak se s vámi ochotně podělíme o všechny důležité informace, s jejichž pomocí si o chystaných vzdělávacích kurzech uděláte přece jenom lepší obrázek. Příští měsíc pro vás připravíme průvodce, jenž vás provede základními pojmy v oblasti programování.
Objevte nový svět
Lidský život je jako líbivá duha složen z milionů třpytivých fragmentů, které nám dovolují zkoumat nové a dosud nevídané věci. Bádání, experimentování a objevování nových horizontů však není doménou pouze reálného světa, v němž se proplétají naše životní linie. Snad ještě větší možnosti pro lidskou seberealizaci přináší moderní výpočetní technika, která dala vzniknout něčemu, o čem se předcházejícím generacím ani nesnilo. Ano, mluvíme o tom vznešeném virtuálním vesmíru, jenž se pro mnohé z nás stal tak lákavým místem k frekventovaným exkursím. Představte si svět, v němž je možné cokoliv. Všechno je řízeno důmyslnými algoritmickými zákony a postuláty matematické logiky, které umožňují, aby si každý z nás mohl vymodelovat svou část virtuálního universa zcela podle libosti. Zatímco v našem světě se věci vyrábějí, stavějí a budují, ve virtuálním universu vznikají v procesu, jemuž říkáme programování. Finálním produktem programování je počítačový program, jenž transformuje sbírku lidských myšlenek do formy, která je srozumitelná pro počítač. Všimněte si zmíněného zázraku: stroj je schopen pochopit to, co zamýšlíme, a po­dle toho také konat. Možná je to právě tento malý velký zázrak, jenž uvádí tváře běžných uživatelů výpočetní techniky do němého úžasu. Jako programátoři budete moci navrhovat různorodé programy, aplikace a jiné typy počítačového softwaru. Software, který vytvoříte, se stane vaším pomocníkem. Také je docela dobře možné, že výsledek vašeho programátorského úsilí okouzlí vaše přátelé nebo kolegy v práci. S půvabnou lehkostí se může stát, že jednoho dne bude váš program pomáhat tisícům uživatelů žijících v různých koutech naší planety.

Programování je dobré pro vaši mysl

Tvorba programů je skvělým abstraktním cvičením, díky kterému můžete trénovat svou mysl. Bez všetečného glorifikování totiž můžeme prohlásit, že v digitálním světě jedniček a nul není nic, co byste nedokázali udělat. Přestože v reálném světě existují jisté fyzikální limity, tyto padají jako kostky domina, jen co projdete virtuálním teleportem a ocitnete se „na druhé straně“. Zjednodušeně bychom mohli říci, že život programátora opisuje trajektorii horské dráhy. Podobně jako se u této atrakce střídají vrcholky a sedla, při programování se neustále objevují problémy a způsoby jejich řešení. Ve skutečnosti je programování jedno veliké dobrodružství, poněvadž je na vás, jaký postup pro vyřešení dotyčného problému zvolíte. Důležité je, abyste se dopátrali řešení. Na programování je skvělé to, že platí dvě zásady: Za prvé, víte, že „tam někde“ existuje řešení vašeho problému. A za druhé, můžete si být jisti, že k rozlousknutí vašeho problémů může vést více cest. Je jen na vašich logických schopnostech a stylu uvažování, abyste zjistili, která cesta je pro vás ta pravá.

Otevíráme vzdělávací kurzy ­zaměřené na programování

Čtenáři PC Worldu jsou velice dobře obeznámeni s faktem, že moderní člověk se musí neustále vzdělávat. Interesantních oblastí, jež si zaslouží naši pozornost, existuje tolik, že jejich prozkoumávání vydá na celý život. Pokud jste se ještě s programováním doposavad nesetkali, máme pro vás exkluzivní nabídku. Přijměte naše pozvání a absolvujte s námi sérii programátorských lekcí. V nich se dozvíte, co vlastně ono tajemné programování vůbec je, k čemu slouží a jaké netušené možnosti vám dovede zpřístupnit.
Z vlastní zkušenosti víme, že mnoho potenciálních zájemců o programátorské řemeslo ztroskotá na mylné představě, že tato disciplina je příliš náročná, aby ji byli s to pochopit. Jste-li v naší společnosti, můžete takovéto chmurné představy směle pustit z hlavy. Programátorské kurzy jsou koncipovány tak, aby jejich náplň uměli absorbovat všichni zájemci, dokonce i takoví, kteří s programováním ještě nikdy nepřišli do kontaktu. V jednotlivých lekcích se přiučíte všemu, co bude pro váš úspěšný start nezbytné. Přitom je důležité po­dotk­nout, že probírány budou úplné základy, po jejichž vysvětlení přijdou na řadu pokročilejší partie. Obsahová a logická struktura programátorských lekcí je navržena s důrazem na snadné pochopení klíčových prvků, logickou provázanost a uplatnění nejnovějších vzdělávacích metodik. Zkrátka a jasně, kurzy nevyžadují žádné předcházející znalosti algoritmizace nebo programování. Jejich cílovým publikem jsou běžní uživatelé výpočetní techniky se zájmem o prozkoumání programování coby nové a bouřlivě se rozrůstající sféry lidské činnosti. Dovolíme si tvrdit, že kurzy budou užitečné především pro studenty specializovaných středních a vysokých škol se zaměřením na výuku informatických věd. Pochopitelně, vítán je každý zájemce, jenž by se rád dozvěděl, co programování ve skutečnosti obnáší.
Vynaložíme všechny síly, aby byly naše kurzy jiné než ty, s nimiž jste se možná již setkali. Výklad bude servírován v přiměřených dávkách, s mnoha praktickými příklady, jejichž pomocí pochopíte i náročnější pasáže. Po zvládnutí každého významného bloku budou k dispozici kontrolní otázky, řešené příklady nebo návrhy na experimentování. Kdykoliv to bude možné, budeme výklad demonstrovat na ryze praktických příkladech, jež nemají vůbec nic společného s triviálními kousky kódu, které čtenáři zpravidla přijímají jenom s nelibostí. Synergického efektu dosáhneme propojením tištěného časopisu, CD/DVD disků a našich webových stránek. Budeme také reagovat na čtenářské náměty a odpovídat na vaše dotazy věnující se programování. Je naším cílem, abyste si při programování užili spoustu zábavy. Společně s přísunem nových vědomostí se tak budou utěšeně rozvíjet rovněž vaše „šedé buňky“.
C# a C++:

Programovací jazyky dneška

Program je posloupností příkazů, které programátoři zapisují pomocí tzv. programovacích jazyků. Programovací jazyk je tedy nástrojem pro ztvárnění myšlenek programátora. Můžete si jej představit jako prostředníka, jenž dovoluje programátorovi vést informační dialog s počítačem. V současnosti existuje několik desítek rozmanitých programovacích jazyků, které lze klasifikovat podle mnoha kritérií (jakými jsou třeba míra abstrakce od hardwarové platformy, jednoduchost užívání, podpora běhu sestavených programů na více platformách aj.). S ohledem na tržní situaci, praktické využití a míru obliby jsme se rozhodli vybrat dva jazyky, s nimiž vás v našich kurzech obeznámíme. Ano, tušíte správně: první z kurzů se bude koncentrovat na jazyk C# (čtěte „sí šárp“), zatímco druhý se zaměří výsostně na jazyk C++. Na tomto místě bychom rádi předeslali, že ačkoliv oba jazyky vycházejí z jazyka C, jedná se o prostředky pro tvorbu odlišných typů počítačových programů. C# je primárním jazykem pro vývoj programů zacílených na platformu Microsoft .NET. Programy běžící na této platformě jsou velice často označovány jako řízené, což je způsobeno tím, že jejich životní cykly jsou spravovány virtuálním exekučním systémem (VES). Tento systém vytváří vyšší vrstvu abstrakce a ohraničuje prostředí, které působí nad samotným operačním systémem třídy Microsoft Windows. Naproti tomu programy napsané v C++ se řadí k nativním (neboli ve vztahu vůči platformě .NET k neřízeným) aplikacím. Nativní programy nepotřebují ke svému běhu žádnou podpůrnou platformu, jakou je třeba již zmíněný .NET. Pro jejich spuštění stačí pouhý operační systém a sada běhových knihoven. Z uvedeného plyne, že styl zpracování programů se mezi jazyky C# a C++ liší (s detaily vás seznámíme příště).
Vývojářské produkty,
jež budou použity v kurzech
Programovat se budete učit v nejnovějších vývojářských prostředích dnešních dnů. V kurzu jazyka C# bude hrát prim produkt Microsoft Visual C# 2008 Express, zatímco programátoři v C++ se skamarádí s Microsoft Visual C++ 2008 Express. V případě obou produktů se jedná o jejich expresní verze, což znamená, že jsou zdarma dostupné pro jakéhokoliv uživatele. Produkty si můžete stáhnout z webových stránek společnosti Microsoft, ovšem přineseme vám je také na našem DVD. Hned zkraje dobrá zpráva: zkonstruované programy budete moci použít nejenom pro svoji osobní potřebu, ale licence umožňuje také jejich komerční využití!

Vaše reakce jsou vítané

Při spouštění velkých projektů vždy cítíme jemné vzrušení, neboť jsme zvědaví, jak se naše záměry budou jevit vám, čtenářům. Snažíme se vyjít vstříc vašim potřebám, požadavkům a námětům. Budeme vám proto velice vděčni, když nás budete průběžně informovat o tom, jak se vám programátorské kurzy líbí. Jsme zcela otevření konstruktivním námětům či připomínkám, které dovedou ještě více zefektivnit naše společné snažení.
Poznámka šéfredaktora: Zárukou kvality připravovaných programátorských kurzů jsou bohaté pedagogické zkušenosti autora, který programování přednáší na vysoké škole a je dvojnásobným držitelem celosvětově uznávaného vývojářského titulu Microsoft Most Valuable Professional (MVP) s kompetencí Visual Developer – Visual C++. Můžete si tedy být jisti, že vám bude poskytnut prvotřídní servis se všemi jemnými aspekty, jež působí jako ­cenné střípky, které se posléze propojí a vytvoří úžasnou programátorskou mozaiku.