Hlavní navigace

Pojď si chatnout!

Sdílet

On-line komunikace na Internetu Několik slov na úvod Člověk je tvor společenský, a proto čas od času potř...


On-line komunikace na InternetuNěkolik slov na úvod

Člověk je tvor společenský, a proto čas od času potřebuje sdělit
své názory, zkušenosti či stížnosti na celý svět někomu jinému.
Způsobů, jak tuto potřebu řešit, je samozřejmě celá řada. Někdo
si vybere hospůdku pro krátký pokec s¦přáteli, jiný potěší
anonymním dopisem několik státních úředníků, dalšímu stačí
krátký rozhovor s¦manželkou, aby se ubezpečil, kdo je v¦rodině
pánem.
Specifickou skupinu tvoří stateční uživatelé Internetu, kteří
bez ohledu na dovedně zvyšovanou finanční zátěž v¦podobě
poplatků pro SPT Telecom volí některý z¦komunikačních kanálů
celosvětové pavučiny (WWW).

Část první - konference na WWW

Nejste ochotni instalovat do svého počítače speciální program
pro komunikaci, a přesto se chcete domluvit s¦ostatními? Žádný
problém. Na mnoha WWW stránkách naleznete odkazy na konference,
kterých se můžete účastnit. Jako příklad uvedu jen www.mageo.cz .
Tyto stránky jsou v¦češtině, a tudíž dobře pochopitelné i
uživatelům bez znalostí angličtiny. Tato konference je známá a
rozšířená, proto zde naleznete dost témat, ze kterých můžete
vybírat.
A jak to funguje? Spusťte svůj oblíbený browser, zadejte adresu
magea, a je to. Pokud si chcete jen číst příspěvky ostatních,
nemusíte se přihlašovat. Jestliže dáváte přednost aktivní
účasti, zadejte při přihlášení svoji přezdívku a heslo.
Jednotlivá auditoria jsou řazena do základních skupin, po
kliknutí na skupinu pak následuje konkrétní seznam. Po výběru
tématu se na stránce zobrazí vždy deset posledních příspěvků.
Jak moc jsou aktuální, to zjistíte pohledem na datum a čas
každého z¦nich. U každého příspěvku je také ikona a jméno jeho
pisatele. Cítíte-li potřebu se k¦tématu nebo příspěvku vyjádřit,
stačí zapsat svůj názor do připraveného okna ve stránce a
stisknout tlačítko ODESLAT. Je dobrým zvykem na začátku zprávy
napsat, pro koho je určena. V¦opačném případě někdy nebývá
zřejmé, na kterou stranu barikády se vlastně přidáváte.
Pokud si chcete udělat obrázek o probíhající debatě v¦delší
časové ose, máte k¦dispozici symboly pro posun o stránku nahoru
a dolů, případně o posun na začátek celé konference a jeho
konec, tedy současný stav. Jestliže je však auditorium v¦provozu
delší dobu, začátek zde již nenajdete, neboť na serveru je
udržováno zpravidla jen 300 - 400 posledních zpráv.

Část druhá - Internet Relay Chat

Jedním ze základních pilířů on-line komunikace je Internet Relay
Chat, zkráceně IRC. Podle dostupných informací vznikl IRC ve
Finsku v¦roce 1988. Vychází z¦původní služby "talk", která byla
využívána například na BBS. Zatímco původní "talk" umožnil
komunikaci jen dvou uživatelů, dovoluje IRC připojení většího
počtu účastníků. K¦tomu, aby se člověk připojil na některý ze
serverů IRC, potřebuje program, který mu to umožní. Takových
programů je v¦současnosti přibližně osmdesát, liší se nároky na
instalaci, grafickým zpracováním a uživatelskou přívětivostí.
Nejrozšířenější z¦těchto programů jsme vyzkoušeli a můžete se
s¦nimi seznámit.

mIRC

První klient nese název mIRC, existuje ve verzi pro Windows 3.1x
(mIRC16) a ve verzi pro Windows 9x mIRC32. Verze 5.5 je zatím
poslední, která byla na Internetu k¦dispozici. Program můžete
zdarma zkoušet 30 dnů, pak je třeba autorovi zaplatit 20 dolarů
nebo 10 liber. Program po instalaci zabere přibližně 2 MB
z¦vašeho disku. Při spuštění zadáte jméno, adresu elektronické
pošty a přezdívku, kterou chcete používat. Z¦bohatého výběru IRC
serverů si zvolíte zpravidla ten, jenž je geograficky nejbližší,
případně přidáte novou adresu a stisknete tlačítko pro
připojení. Jestliže jste instalovali správně a na serveru není
porucha, pak se připojení podaří. Po uvítací obrazovce stačí
vylistovat seznamem kanálů a vybrat ten, který je vašemu srdci
nejmilejší. Zvolený kanál je zobrazen jako okno, rozdělené na
tři části. Největší část zabírá obrazovka s¦průběhem konference.
Na její pravé části je seznam připojených uživatelů a v¦dolní
části je řádek, do něhož píšete své zprávy. Pokud znáte i
příkazy IRC, můžete je zadávat také. Při jejich neznalosti stačí
využít ikon v¦horní liště programu, nebo příkazů v¦menu na
stejném místě.
Jestliže se připojíte k¦více kanálům současně, objeví se pro
každý z¦nich záložka, umístěná pod ikonami příkazů. V¦případě,
že se objevila nová zpráva v¦konferenci, kterou právě
nesledujete, zbarví se písmo v¦záložce, a stačíte tak sledovat
aktivity všech účastníků ve vybraných konferencích.
S¦programem mIRC se můžete připojit pouze k¦jednomu serveru
v¦reálném čase. Při instalaci a provozu jsme se nesetkali
s¦problémy.

IRCGold

Verze 3.0.1 zabere při instalaci na disku přibližně 1,5 MB.
Funkce jsou v¦podstatě stejné jako u programu mIRC; lze se
připojit k¦několika kanálům současně, avšak jejich aktivita není
viditelně znázorněna, což snižuje celkovou přehlednost. Řešením
může být uspořádání kanálů dlaždicově vedle sebe nebo pod sebou,
avšak pak není vidět celá vypsaná zpráva a je třeba rolovat
pomocí posuvníků. Dobře je řešen přehled jednotlivých kanálů,
který kromě počtu účastníků nabízí také ikonu pro snazší
orientaci. Z¦programu lze vyvolat přehrávač CD systému Windows a
poslouchat při psaní a čtení zpráv svoji oblíbenou hudbu.
Instalace proběhla bez závad, úspěšnost připojení však byla
nižší. V¦operačním systému Windows 98 CZ program asi ve 20 %
případů "padal". Ve Windows 95 byl provoz bez problémů.

PIRCH98

Verze 1.0.1. 1190 zabírá na disku 3 MB. I zde lze najít všechny
funkce IRC v¦nastavení menu, případně jednotlivých ikonách.
PIRCH umožňuje připojit se nejen k¦více kanálům, ale také k¦více
serverům různých sítí v¦reálném čase. Jednotlivé záložky serverů
a kanálů jsou zobrazeny ve spodní části programového okna a
jejich aktivita je značena symbolem diody, která podle provozu
bliká. V¦programu jsou však k¦dispozici také méně obvyklé volby
sledování a zaznamenání WWW adres, jež se v¦konferencích
objevují. Navíc je velmi dobře zpracována možnost ukládání adres
kanálů do vlastních složek. V¦programu je zabudován vlastní
přehrávač CD-ROMů. PIRCH také podporuje přenos obrazu s¦jiným
účastníkem. Je samozřejmé, že k¦tomu je třeba mít instalované
potřebné zařízení pro snímání obrazu a jeho zasílání.

Microsoft Chat

Poslední program z¦nabídky je standardní součástí operačního
systému Windows 98. Microsoft chat na disku zabere 4,5 MB a je
určen pro připojení zejména na síť Microsoft a její komunikační
kanály. Od ostatních klientů se liší zejména grafickým
zpracováním. Kromě známějšího zobrazení aktivního kanálu je
přidána volba komiksového provedení. Pokud se při psaní nudíte,
můžete si přepnout toto nastavení a záznam rozhovoru sledovat
zpracovaný v¦podobě kresleného seriálu. Na ostatní IRC servery
se lze rovněž připojit, ale již jen v¦normálním zobrazení. Jako
jeden z¦mála programů je Microsoft Chat v¦národní lokalizaci,
tedy s¦podporou češtiny.

Část třetí - když pár řádek nestačí

Další skupina programů nabízí poněkud širší možnosti komunikace.
Běžné textové zprávy jsou doplněny hlasovým a obrazovým
přenosem. Výhody i nevýhody jsou zřejmé. Pokud píšete na
klávesnici pomalu, bude přenos hlasu mnohem rychlejší. Přenos
obrazu vám pak umožní sledovat partnera či partnerku v¦rozhovoru
v¦reálném čase. K¦tomu, aby bylo využito nových možností
programu, je však třeba používat odpovídající vybavení. U
přenosu hlasu je to zvuková karta s¦připojenými reproduktory a
mikrofonem, k¦obrazu pak musíte mít i kameru. Nároky na rychlost
spojení jsou u využití videa podobné, jako při sledování
RealAudio. Na pevné lince je obraz zpravidla plynulý, u běžného
modemu 33,6 se budete muset spokojit s¦obnovovací frekvencí
kolem 5 - 10 obrázků za minutu. Rychlejší přenos obrazu je možné
docílit snížením použitého rozlišení záznamu. Přenos zvuku není
tak náročný na rychlost spojení, avšak i zde existují určitá
omezení. Některé starší zvukové karty nepodporují duplexní
provoz, a v¦tom případě můžete buď mluvit, nebo poslouchat.
Novější karty pak zvládnou příjem i vysílání současně. Použití
programů je pak podobné běžnému telefonování: mluvíte do
mikrofonu a druhého účastníka slyšíte z¦reproduktorů. Díky
rozdílným cenám meziměstského a místního telefonního styku
vychází použití programů levněji než telefon, neboť účastníci
hovoří meziměstsky či mezistátně, a přesto platí jen poplatek za
místní připojení.

Microsoft NetMeeting

Tento program je standardní součástí systému Windows 98 a je
česky lokalizován. Pro uživatele Windows 95 je k¦dispozici např.
na www.microsoft.com . Na disku zabírá přibližně 3 MB prostoru.
Po instalaci a zadání údajů uživatele se aktivuje průvodce
nastavením multimediálních prvků, tj. hlasitosti mikrofonu a
reproduktorů a vlastností přenosu obrazu. Pro připojení jsou
k¦dispozici servery Microsoftu, v¦podmínkách ČR je možné zadat
také adresu ils.atlas.cz, na které jsou zpravidla připojeni
česky hovořící uživatelé. Po připojení se objeví seznam
uživatelů s¦ikonami jejich vybavení. U majitelů zvukových karet
se objeví ikona reproduktoru, znak kamery pak označuje jedince
vybavené tímto zařízením. Kliknutím na některého uživatele v
seznamu dojde k¦aktivaci žádosti o spojení. Pokud ji druhý
účastník přijme, objeví se zpráva o probíhajícím spojení. Nic
potom nebrání rozhovoru s¦využitím mikrofonu, případně i kamery.
V¦programu je zachována možnost komunikace psaným textem,
podobně jako je tomu u IRC klientů. Do diskuse je možno zapojit
i více účastníků, avšak pouze dva z¦nich mohou současně používat
multimediální vybavení.

ICUII

Podobným programem s¦podporou multimediálního provozu je ICUII
(zkratka od I See You Too). Tento klient je celkem nenáročný na
prostor disku, instalace verze 2.51 se spokojí s¦pouhým 1¦MB.
Práce s¦programem je podobná jako u Microsoft NetMeetingu,
k¦připojení je však použit jiný server.
Část čtvrtá - ostatní programy
Ještě stále jste si nevybrali? Nevadí, ještě nekončíme.
K¦dispozici jsou další programy, používající vlastní prostředí,
mírně odlišné od standardu IRC. Zpravidla se jedná o graficky
orientované produkty, vytvářející iluzi
pohybu ve virtuálním světě.

The Palace

Prvním zástupcem této skupiny je The Palace, který si při
instalaci zabere cca 4 MB na pevném disku. Po prvním spuštění a
zadání osobních údajů je uživatel uveden do prostředí
znázorňujícího část paláce, města apod. Kromě toho, že si sám
může navrhnout vlastní zobrazení, může s¦tímto symbolem
relativně volně pohybovat po znázorněné ploše v¦programu,
procházet jednotlivými vchody do jiných konferenčních prostor
apod. Při komunikaci je používán řádek ve spodní části
grafického vyobrazení, text je však zobrazován v¦podobě
"bubliny" u uživatele, který jej odeslal. Mezi ostatními
programy je The Palace zajímavým zpestřením, zejména pokud
uživatel cítí neodolatelnou potřebu vytvořit si vlastní
virtuální postavu. Z hlediska rychlosti načítání dat je
náročnější než program IRC klient.

PowWow

Poslední v¦nabídce je PowWow. Tento program je podobný klasickým
IRC programům, nabízí však vlastní prostředí a méně kanálů. Pro
uživatele je k¦dispozici kromě rozhovoru také několik her,
například šachy. Zde si můžete zahrát s¦jiným účastním a doufat,
že ovládá pravidla. Program sám totiž nijak nekontroluje
správnost tahů. Když jsem v¦jedné hře ve třetím tahu přišel o
krále jen díky tomu, že můj soupeř s¦pěšcem přešel celou
šachovnici, hra mne přestala bavit..

Několik slov závěrem

Pokud se dosud řídíte dobře míněnou radou rodičů, že nemáte
mluvit s¦cizími lidmi, pak jste až sem dočetli celkem zbytečně.
Jestliže však potřebujete prohodit pár slov i s¦někým, koho
vůbec neznáte, stačí si z¦nabídky programů vybrat. Jednotlivé
programy jsou volně ke stažení například na stránkách
www.download.com. Při používání jednotlivých klientů sami
zjistíte, že na IRC kanálech vládne celkem pohoda a čilý
společenský ruch. Mějte napaměti, že je vhodné se chovat stejně
slušně jako v¦běžném životě. Patří sem i takové maličkosti jako
pozdrav na začátku a konci rozhovoru. V¦případě, že je vám
takové jednání proti mysli, může se stát, že se ocitnete na
seznamu nežádoucích osob a pak se do svého oblíbeného kanálu
nedostanete. Ale o tom zase někdy příště.