Hlavní navigace

Pochodem vchod!

1. 1. 1999

Sdílet

Life Forms Studio 3.0 Věrně modelovat pohyby lidského těla je vzhledem k jejich komplexnosti a složitosti stá...


Life Forms Studio 3.0Věrně modelovat pohyby lidského těla je vzhledem k jejich
komplexnosti a složitosti stále poměrně náročný úkol. A
přidáme-li k tomu animování celé skupiny živých tvorů, je
složitost o to větší.

Právě do oblasti počítačové animace a choreografie živých tvorů
míří program Life Forms kanadské firmy Credo Interactive. Jeho
již třetí verze je opět určena jako doplněk klasických 3D
programů pro přípravu dynamických scén plných "organického"
pohybu. Program je tedy primárně zaměřen na animátory, ale jeho
služeb mohou dobře využívat i choreografové, scénáristé a třeba
i architekti při návrhu scén. Dobrá práce s mocap daty potom
umožňuje použití všude tam, kde je potřeba zobrazit pohyb
nasnímaný z reálných objektů, např. ve sportovní medicíně, při
sportovním tréninku technických disciplín nebo při rekonstrukci
crash testů automobilů.

Life Forms 3.0 využívají nárůstu výkonu současných osobních
počítačů a jsou dostupná pro Windows 95/NT i Mac OS. Rozšířená
verze Life Forms Studio 3.0 potom přináší větší šíři
podporovaných 3D formátů a hlavně kolekce PowerMoves I a II,
obsahující více než 600 připravených animací, další modely
postav a přes 120 mocap souborů.

Uživatelské rozhraní

Life Forms na rozdíl od nejbližší konkurence, programu Poser 3,
používají tradiční "oknové" uživatelské rozhraní se samostatným
oknem pro pohled na scénu (zde se nastavuje pozice modelu na
scéně), pro polohování a pro zobrazení časové osy animace. K
dispozici jsou také uživatelské palety, do kterých lze
organizovat hotové polohy a animace. Velice užitečnou novinkou
je potom paleta Browser, umožňující přístup k souborům na disku
včetně zobrazení náhledů a importu modelů i pohybů do scény.
Veškeré příkazy pro práci s programem jsou organizovány v
nabídkách, ze kterých je lze v macovské verzi vytáhnout a
přilepit na plochu. Windows verze tuto vlastnost nepodporuje.

Polohování

Pro polohování modelů se v programu otevírá samostatné okno s
obrazem modelu. Nepletou se zde tedy další modely, na druhou
stranu může být obtížnější koordinovat pózy více postav.

Nastavení pózy zde znamená určení úhlu všech "kloubů", a lze je
provádět interaktivně tažením příslušné části nebo nastavením
úhlu v příslušném ovládacím prvku. Používáno je technik přímé a
inverzní kinematiky, takže práce s modely je přirozená. Na
snadnosti polohování se v kladném smyslu podepsala i možnost
omezit rozsah pohybu, čímž lze zabránit nepřirozeným polohám
končetin. Omezení pohybu je samozřejmě uživatelsky nastavitelné.
Užitečná je také možnost zrcadlově překlopit část modelu,
například horní končetiny, bez ovlivnění zbytku modelu.

Life Forms jsou při práci s modely velice flexibilní a polohovat
lze libovolný hierarchický model, nejen postavy. Na druhou
stranu je zde možné měnit pouze vzájemnou polohu částí modelu a
nelze měnit jejich tvar a ani velikost (lze jen nastavit
celkovou velikost modelu).

Animování

Klíčovou oblastí použití Life Forms je choreografie a animace
pohybů. Pro tu se používá tradiční techniky klíčových políček,
kdy se nastaví poloha modelu v určitých časech, a vlastní
přechod generuje program sám. Užitečná je možnost přenášet
vybrané parametry modelu mezi různými klíčovými políčky.

Kromě ručního animování je k dispozici také generátor chůze,
jehož použití se oproti předchozí verzi zjednodušilo. Pořád je
ale generována jen neutrální chůze po přímce, chcete-li vytvořit
vlastní styl chůze, je potřeba to udělat ručně, např.
vygenerováním dvou kroků, jejich úpravou a zduplikováním na
potřebnou cestu. Chůzi je možné aplikovat na libovolný model,
jen je potřeba nastavit jeho mapování na základní model lidské
postavy.

Dobře propracována je podpora mocap datových souborů
BioVision a Acclaim, které lze po definici mapování aplikovat v
podstatě na libovolný model. Life Forms potom mohou nasnímaný
pohyb zobrazit, lze v něm provádět úpravy a výsledek opět
exportovat pro použití v dalším programu.

Life Forms vs. Poser

Jak již bylo zmíněno, nejbližším konkurentem Life Forms 3 je
program Poser 3, každý z těchto programů je vhodnější pro trochu
jinou oblast. Life Forms se oproti Poseru tolik nesoustředí na
detaily (mimika obličeje, pohyby prstů) jako spíše na celkový
pohled na scénu. Program je také díky mapování mnohem
flexibilnější pro různé modely. V některých ohledech, hlavně v
možnosti omezit rozsah pohybu, je zde polohování dokonce
přirozenější než v Poseru. Také práce s mocap daty je v Life
Forms univerzálnější. Life Forms ale nenabízejí nástroje pro
finální produkci a spíše jsou vhodné pro přípravu dynamických
scén pro další zpracování v 3D aplikacích.

Life Forms Studio 3

K testu poskytla firma:

Credo Interactive Inc., Kanada ( www.credo-interactive.com )

Cena: 495 USD (zaváděcí cena, jinak 695 USD)

Plus/Minus

+ univerzálnost
+ práce s pohybovými daty
+ snadné mapování modelů
+ balík animací, modelů a mocap dat
- menší úroveň detailů
- stále velký podíl ruční práceSlovníček pojmů

Přímá kinematika zajišťuje, že při pohybu části hierarchického
modelu se budou odpovídajícím způsobem pohybovat všechny
podřízené části. Například pohyb ramene způsobí pohyb celé paže.

Inverzní kinematika naopak umožňuje automatické nastavení polohy
nadřazených částí při pohybu části podřízené. Například pohyb
dlaně vyvolá odpovídající pohyb celé paže.

Mocap (Motion Capture) data obsahují záznam pohybu objektu v 3D
prostoru. Tento záznam se nejčastěji pořizuje přímým měřením
pohybu reálného objektu.


Autor článku