Hlavní navigace

Pochodem vchod! - Life Forms Studio 3.0

1. 3. 1999

Sdílet

Věrně modelovat pohyby lidského těla je vzhledem k jejich komplexnosti asložitosti stále poměrně náročný úkol. A přidáme-li k tomu animování celé skupiny živých tvorů, je složit...
Věrně modelovat pohyby lidského těla je vzhledem k jejich komplexnosti a
složitosti stále poměrně náročný úkol. A přidáme-li k tomu animování celé
skupiny živých tvorů, je složitost o to větší.
Právě do oblasti počítačové animace a choreografie živých tvorů míří program
Life Forms kanadské firmy Credo Interactive. Jeho již třetí verze je opět
určena jako doplněk klasických 3D programů pro přípravu dynamických scén,
plných "organického" pohybu. Program je tedy primárně zaměřen na animátory, ale
jeho služeb mohou využívat i choreografové, scénáristé a třeba i architekti při
návrhu scén. Dobrá práce s mocap daty umožňuje použití všude tam, kde je
potřeba zobrazit pohyb nasnímaný z reálných objektů, např. ve sportovní
medicíně, při sportovním tréninku technických disciplín nebo při rekonstrukci
crash testů automobilů.
Life Forms 3.0 využívají nárůstu výkonu současných osobních počítačů a jsou
dostupná pro Windows 95/NT i Mac OS. Rozšířená verze Life Forms Studio 3.0
potom přináší větší šíři podporovaných 3D formátů a hlavně kolekce PowerMoves I
a II, obsahující více než 600 připravených animací, další modely postav a přes
120 mocap souborů.

Uživatelské rozhraní
Life Forms na rozdíl od nejbližší konkurence, programu Poser 3, používají
tradiční "oknové" uživatelské rozhraní se samostatným oknem pro pohled na scénu
(zde se nastavuje pozice modelu na scéně), pro polohování a pro zobrazení
časové osy animace. K dispozici jsou také uživatelské palety, do kterých lze
organizovat hotové polohy a animace. Velice užitečnou novinkou je potom paleta
Browser, umožňující přístup k souborům na disku včetně zobrazení náhledů a
importu modelů i pohybů do scény. Veškeré příkazy pro práci s programem jsou
organizovány v nabídkách, ze kterých je lze v macovské verzi vytáhnout a
přilepit na plochu. Windows verze tuto vlastnost nepodporuje.

Polohování
Pro polohování modelů se v programu otevírá samostatné okno s obrazem modelu.
Nepletou se zde tedy další modely, na druhou stranu může být obtížnější
koordinovat pózy více postav.
Nastavení pózy zde znamená určení úhlu všech "kloubů", a lze je provádět
interaktivně tažením příslušné části nebo nastavením úhlu v příslušném
ovládacím prvku. Používáno je technik přímé a inverzní kinematiky, takže práce
s modely je přirozená. Na snadnosti polohování se v kladném smyslu podepsala i
možnost omezit rozsah pohybu, čímž lze zabránit nepřirozeným polohám končetin.
Omezení pohybu je samozřejmě uživatelsky nastavitelné. Užitečná je také možnost
zrcadlově překlopit část modelu, například horní končetiny, bez ovlivnění
zbytku modelu.

Animování
Klíčovou oblastí použití Life Forms je choreografie a animace pohybů. Pro tu se
používá tradiční techniky klíčových políček, kdy se nastaví poloha modelu v
určitých časech, a vlastní přechod generuje program sám. Užitečná je možnost
přenášet vybrané parametry modelu mezi různými klíčovými políčky.
Kromě ručního animování je k dispozici také generátor chůze, jehož použití se
oproti předchozí verzi zjednodušilo. Pořád je ale generována jen neutrální
chůze po přímce, chcete-li vytvořit vlastní styl chůze, je potřeba to udělat
ručně, např. vygenerováním dvou kroků, jejich úpravou a zduplikováním na
potřebnou cestu. Chůzi je možné aplikovat na libovolný model, jen je potřeba
nastavit jeho mapování na základní model lidské postavy.
Dobře propracována je podpora mocap datových souborů BioVision a Acclaim, které
lze po definici mapování aplikovat v podstatě na libovolný model. Life Forms
potom mohou nasnímaný pohyb zobrazit, lze v něm provádět úpravy a výsledek opět
exportovat pro použití v dalším programu.

Life Forms vs. Poser
Jak již bylo zmíněno, nejbližším konkurentem Life Forms 3 je Poser 3, a každý z
těchto programů je vhodnější pro trochu jinou oblast. Life Forms se oproti
Poseru tolik nesoustředí na detaily (mimika obličeje, pohyby prstů) jako spíše
na celkový pohled na scénu. Program je také díky mapování mnohem flexibilnější
pro různé modely. V některých ohledech, hlavně v možnosti omezit rozsah pohybu,
je zde polohování dokonce přirozenější než v Poseru. Také práce s mocap daty je
v Life Forms univerzálnější. Life Forms ale nenabízejí nástroje pro finální
produkci a spíše jsou vhodné pro přípravu dynamických scén pro další zpracování
v 3D aplikacích.

8 0692/JL

Life Forms Studio 3
+ univerzálnost
+ práce s pohybovými daty
+ snadné mapování modelů
+ balík animací, modelů a mocap dat
- menší úroveň detailů
- stále velký podíl ruční práce

Cena: 695 USD

K testu poskytla firma:
Credo Interactive, Inc., Kanada
(www.credo-interactive.com)

Slovníček pojmů
Přímá kinematika zajišťuje, že při pohybu části hierarchického modelu se budou
odpovídajícím způsobem pohybovat všechny podřízené části. Například pohyb
ramene způsobí pohyb celé paže.
Inverzní kinematika naopak umožňuje automatické nastavení polohy nadřazených
částí při pohybu části podřízené. Například pohyb dlaně vyvolá odpovídající
pohyb celé paže.
Mocap (Motion Capture) data obsahují záznam pohybu objektu v 3D prostoru. Tento
záznam se nejčastěji pořizuje přímým měřením pohybu reálného objektu.