Hlavní navigace

PHP pro úplné začátečníky

1. 10. 2002

Sdílet

Přiznám se, že z této knihy mám dost rozpačitý pocit. Když jsem uviděl, že kursskriptovacího jazyka PHP byl zařazen do ediční řady "Rychle a jistě" s odpovídajícím přídělem str...
Přiznám se, že z této knihy mám dost rozpačitý pocit. Když jsem uviděl, že kurs
skriptovacího jazyka PHP byl zařazen do ediční řady "Rychle a jistě" s
odpovídajícím přídělem stran, poněkud jsem se zalekl. Přeci jen jde trošku o
programování, a to není, při vší úctě, jako psát dopisy ve Wordu. Zkrátka,
zařazovat učebnice takto obsáhlých témat do brožurek podobného typu není dobrý
nápad. Bohužel, výsledek tomu odpovídá.

Netroufám si ani v nejmenším pochybovat o způsobilosti autora, neboť problém
vězí jinde nedostalo se mu patřičného prostoru. Pokud kniha byla opravdu
zamýšlena jako učebnice, moc se to nepovedlo. Výsledkem je velmi, velmi stručný
nástin toho, co PHP vlastně je, k čemu se dá použít a jak některých věcí
dosáhnu. Autor nastínil řadu důležitých témat od instalace přes úvodní příkazy
a funkce a zpracování formulářů se dostává až k práci s textovými soubory,
správě sessions (na pěti stranách!) a komunikaci s databází MySQL. Nechybí
grafické funkce, a dokonce dojde i na webhostování. Pohled na věc je však v
každé kapitole opravdu "zrychlený", takže příklady jsou přítomny, ale o různých
variantách nemůže být příliš řeč, důležité funkce jsou zmíněny, ale pouze s
velmi skromným popisem, a přístup k databázi je předveden, jenomže v opravdu
typové, pro mnohé jistě nepříliš jasné struktuře. Zcela logicky také obsah
působí nevyrovnaně, neboť některým tématům je věnováno relativně více místa, a
na řadu také důležitých věcí vůbec nepřišla řeč.

Popravdě řečeno, nedokážu knihu nikam zařadit. Referenční příručka to není,
neboť obsahuje pouze náznak možností PHP a zlomek jeho použitelných prostředků;
učebnice to není, protože na výklad nebylo moc prostoru a učí se dle ní špatně;
sbírka příkladů a úloh to také není, protože ukázky jsou často krátké a spíše
symbolické. Škoda, že autor publikace nedostal sto stran k dobru, a redaktoři
mu lépe neřekli, co má napsat.

Autor: Jakub Mach
Vydavatelství: Computer Press, Praha, 2002
Počet stran: 128 stran
Doporučená cena: 149 Kč
Nauč se sám C++

Patrik Malina

Samostudium programování, resp. zvládnutí programovacího jazyka patří bezesporu
k úkolům velmi obtížným, a v případě jazyka C++ to platí dvojnásob. Protože se
jedná o látku i velmi obsáhlou, zájemce často odrazuje již tloušťka publikací
na toto téma, a navíc ne vždy autoři problematiku plnou temných zákoutí a
zádrhelů dobře uchopí. Jedním z tvůrců, který z bitvy vyšel víceméně vítězně,
je určitě Schildt.

Předkládaná kniha je učebnicí v pravém slova smyslu. Autor nám předkládá
ucelený, dobře rozvržený kurs programování v jazyce C++, a klade velký důraz
především na pochopení jednotlivých kapitol před dalším postupem vpřed.
Potenciální zájemce by měl určitě vědět, že výuka těsně navazuje na zběžné
znalosti jazyka C a může být vlastně pokračováním učebnice stejného autora
(vyšla v češtině u téhož nakladatele). Tuto podmínku rozhodně nepodceňujte,
abyste nelitovali investovaných prostředků.

Při výkladu se autor přidržuje definice jazyka C++ dle normy ANSI/ISO a záměrně
se nepřiklonil k žádné ze specifických implementací. Stejně tak veďte v
patrnosti, že se jedná o učebnici jazyka, nikoliv např. programování ve Windows
či jiném operačním systému, i když C++ pro tento účel rozhodně můžete dobře
využít. Šíře probraných témat je velmi slušná a autorovi zbyl prostor i na
knihovnu šablon STL, takže při pilném studiu může zájemce dosáhnout dobré
úrovně.

Velmi se mi v knize líbí zpracování průběžných opakovacích cvičení. Autor vás
nutí neustále se aktivně účastnit studia a nepodléhat sebeklamu pasivního
vstřebávání látky. Čekají vás stovky dobře okomentovaných příkladů a ukázková
řešení zadávaných úloh s vysvětlením klíčových pasáží, takže vám nic nemusí
zůstat utajeno. Látka je dle mého názoru uvnitř kapitol dobře strukturována,
což přispívá k udržení pozornosti a celkově lepším výsledkům. Zkrátka, ne
nadarmo vyšla tato publikace v angličtině již třikrát.

Autor: Herbert Schildt
Vydavatelství: SoftPress, Praha, 2001
Počet stran: 623 stran
Doporučená cena: 595 Kč
Řešené příklady v jazyku C

Patrik Malina

Ačkoliv se periodicky objevují fámy, že "céčko" se už žádný nový nadšenec učit
nebude a ti dosavadní časem vymřou, řada tuzemských nakladatelů stále
připravuje tituly z tohoto soudku. Jedním z nich je i zde představovaná
brožurka, jež mne zaujala svým jasným nasměrováním. Název předjímá, že se jedná
o sbírku ukázkových řešených úloh, a příslušnost k ediční řadě zase jasně
prozrazuje cílovou skupinu. I jen letmé první nahlédnutí mne utvrdilo v tom, že
na legrácky není v tomto případě prostor.

Nebál bych se titul směle označit za středoškolské skriptum, neboť přesně
tenhle typ tiskoviny mi sazba brožury evokovala. Autor se důsledně přidržuje
zvolené koncepce a odpovídá tomu veškerá forma. Text je sestaven jako kolekce
relativně nezávislých příkladů s jednotnou vnitřní strukturou, na nichž jsou
demonstrovány postupně stále komplikovanější prvky jazyka C. Vždy tedy narazíte
na jakési teoretické zázemí úlohy, případný matematický či fyzikální rozbor
(včetně výpočetního aparátu), dále vývojový diagram, a samozřejmě vlastní
realizaci v podobě zdrojového kódu příkladu v jazyce C s komentáři proměnlivé
délky. Autor se rozhodně nebál při volbě témat zajít blízko k okraji znalostí
středoškolských studentů, takže zde narazíte na maticový počet, numerické
integrace či strašáka v podobě Kirchhoffových zákonů v elektrických obvodech.
Budiž, "céčko" není téma pro slabé nátury. Co mne však mrzí, je dosti patrná
snaha přeci jen do knihy vecpat výklad samotného jazyka v obecné rovině.
Myslím, že větší smysl by opravdu mělo ještě důkladněji okomentovat všechny
příklady, a doporučit či napsat souběžnou učebnici s klasickým, bohatším
výkladem.

Realizace příkladů na konkrétních matematických a fyzikálních problémech může
být při výuce k nezaplacení a v jednom jsem s nakladatelem a autorem zajedno:
kniha může velmi dobře posloužit na přípravu k přijímacím zkouškám na vysokou
školu.

Autor: Jiří Čepelák
Vydavatelství: Computer Press, Praha, 2001
Počet stran: 156 stran
Doporučená cena: 167 Kč
Naučte se ASP.NET za 21 dní

Patrik Malina

Ediční řadu "...za 21 dní" jsem si opravdu oblíbil. I když je lákadlo rychlého
zvládnutí problematiky samozřejmě trikem, právě tento podtitul je spojen s
jasně danou vnitřní strukturou knihy, což považuji za velký klad. Problematika
ASP.NET přišla na svět s novou platformou Microsoft .NET, tento titul je zřejmě
prvním, jehož prostřednictvím nějaký tuzemský nakladatel reagoval na přechod od
marketingových hesel k reálnému životu. Pojďme se podívat, co se skrývá na
listech kalendáře.

Autor se jal naučit zájemce pracovat s platformou, nikoliv např. programovat.
První "týden" tedy zhruba sedm kapitol se věnuje instalaci .NETu jako takového,
prvnímu oťukání při psaní skriptů ve zcela nových jazycích VB.NET a C#, a
základním krokům při vstupu uživatelských dat pomocí formuláře. Druhý týden je
téměř celý ve znamení práce s daty započneme s rozhraním ADO.NET a přesunem dat
od i ke klientovi, vyzkoušíme serializaci do XML a zapíšeme či přečteme
soubory. Vyzkoušíme též kešování pro zvýšení výkonu.

Poslední týden strávíte spíše v rovině serveru, než jednotlivých aplikací.
Autor zde vykládá provoz webových služeb, tedy hlavní zbraň platformy .NET, ale
také konfiguraci serveru, ladění výkonu a naštěstí i bezpečnost.

Text je koncipován tak, aby knihu zvládli i začátečníci. Autor vkládá časté
odbočky a vsuvky a řadu souvislostí důkladně objasňuje, aby zájemce
problematiku vstřebával co nejúplněji. Líbí se mi v knize uspořádání dostatečně
dlouhých, smysluplných příkladů, přiměřeně podrobný výklad rysů použitých
programovacích jazyků a dobré členění textu na menší, snáze čitelné a
pochopitelné stati. Za zmínku rozhodně stojí CD příloha, na níž najdete další
dvě kapitoly s kompletním popisem reálných řešení, od návrhu po dokončení.
Ocenil jsem také otázky a odpovědi, jež doprovázejí jednotlivé celky, a
umožňují svědomitému zájemci prověřit své znalosti.

Autor: Chris Payne
Vydavatelství: Computer Press, Praha, 2002
Počet stran: 763 stran
Doporučená cena: 690 Kč
Datamining

Patrik Malina

Přestože na nedostatek databázové literatury si na našem trhu nemůžeme
stěžovat, pohled na věc, jaký nám nabízí tato kniha, je rozhodně něčím novým.
Prozatím se téměř vždy jednalo o literaturu převážně "technokratickou", v níž
se to hemžilo datovými typy, kusy SQL kódu a okny správcovských konzolí. V
tomto případě jde však o cosi jiného, a autorský i nakladatelský podíl SAS
Institute napovídá, na co se zaměříme. Jak říká přesný podtitul, máte v rukou
praktický průvodce dolováním dat pro efektivní prodej, cílený marketing a
podporu zákazníků.

Z uvedených náznaků je zřejmé, že čtivo tohoto druhu není zacíleno na "drtiče
kódu" ani správce databázových SQL serverů, kteří střeží kvalitu záloh a
propustnost sítě. Po knize by měli sáhnout např. marketingoví pracovníci a
manažeři pro péči o zákazníky, kteří tuší, že o svých klientech sebrali řadu
dat, ale nevědí, jak je přetavit v užitečné vědomosti. V žádném případě se
nejedná o jakési omleté fráze a poučky publikace je nabita velmi odborným
výkladem, často vyžadujícím pokročilé znalosti např. z oblasti statistiky či
testování hypotéz, a její studium vyžaduje kontinuální úsilí a nejlépe
praktické testování na řadě vlastních příkladů. Tomu odpovídá i celá struktura,
neboť začnete výběrem zdrojů dat pro další práci a končíte ověřením a
implementací získaného modelu. Nechybí velmi zajímavá část s případovými
studiemi, kde zájemce narazí na řadu ryze praktických témat a ještě hlouběji se
inspiruje k praktickému využití nabyté teorie.

Kniha rozhodně nepředstavuje odpočinkové čtení; jedná se o hodnotný, seriózní a
ucelený výklad dolování dat ve službách péče o zákaznickou obec v ucelené
formě, jaká u nás knižně v poslední době nemá obdoby. Za zmínku stojí
upozornění autorky, že z předložených technik lze vytěžit při dodržení jejich
celistvosti a návaznosti. Pokud se do problému nechcete důkladně ponořit,
zbytečně neutrácejte.

Autor: Olivia Parr Rud
Vydavatelství: SAS Institute a Computer Press, Praha, 2001
Počet stran: 329 stran
Doporučená cena: 750 Kč
Linux Dokumentační projekt

Patrik Malina

Jak je alespoň trochu zasvěceným známo, pokud se něčeho v Linuxu vždy
dostávalo, byla to zásoba dokumentace. Nakladatel sáhl po vydání této
shrnující, knižní podoby klasického kompletu již podruhé, což pravděpodobně
značí, že i na korunu opatrní (neboť v duchu open source vychovaní) "linuxáci"
jsou ochotni občas za dobrou věc zaplatit.

Obsáhlá kniha je opět logicky rozčleněna dle typu uživatele a působí zdáním
monografie. Nechybí zmínky o historii UNIXu a Linuxu jako takového, včetně
vysvětlení původu Dokumentačního projektu. Další části jsou uspořádány dle
stoupající náročnosti na znalosti: příručka uživatele pojednává o základech
příkazového interpretu, systému X Windows či základní editaci pomocí editoru
Emacs; příručka správce se specializuje na pokročilá témata, ovšem stále ve
vztahu k jedinému počítači, takže je zde pojednáno o adresářové struktuře,
práci s diskovými médii, startu a zastavení systému, klíčovém procesu init či
správě účtů uživatelů. Zásadní svým rozsahem a významem je část třetí, zaměřená
na správu sítě, což je bezpochyby, obzvláště v Linuxu, klíčová problematika.
Zevrubně je pojednán především protokol TCP/IP a jeho příbuzní, převážně na
aplikační úrovni. Čtvrtou a určitě nejlepší část knihy tvoří Praktické návody,
od nichž jistě řada mírně pokročilých začne. Najdete zde základní postupy, jako
je oživení stroje s Linuxem v síti, ale také např. konfigurace Apache.

Druhé vydání knihy považuji za velmi zdařilé z několika důvodů. Jednak byla
některá témata opravdu slušně přepracována, s ohledem na moderní trendy. Druhak
přibyla zmíněná část s praktickými postupy, což je v porovnání s jinak
monografickou formou velmi přínosné. V neposlední řadě je obsah výborně logicky
strukturován, výklad má dobře pochopitelné vnitřní členění a i při své délce
je, pro opravdového zájemce, dobře stravitelný. Autoři prostě věděli, co dělají.

Autor: Kolektiv autorů
Vydavatelství: Computer Press, Praha, 2001, 2. aktualizované vydání
Počet stran: 990 stran
Doporučená cena: 890 Kč
Extrémní programování

Patrik Malina

Dlouholetý vývoj programátorského umění bývá někdy poněkud zavádějícím způsobem
zaměňován za historii různých programovacích jazyků. Přesto se v posledních
letech odehrál ukázkový případ, kdy zásadní novátorství v oblasti tvorby
softwaru přineslo výhradně inovace v přístupu k problému samotnému. Objevili se
lidé, kteří říkají, že si můžeme nechat v rukou dřívější pomůcky, ale máme
zkusit pracovat trochu jiným způsobem. Nepletu-li se, je tato kniha vůbec první
česky psanou publikací o tzv. extrémním programování, a popravdě řečeno, bylo
načase.

Poměrně útlou brožuru není rozhodně možno zařadit mezi tradiční učebnice. Jedná
se spíše o úhrnnou práci, jež dopodrobna rozebírá přístup k tvorbě softwaru,
označovaný výše uvedeným termínem. Autor se úkolu zhostil důkladně: na počátku
představuje východiska pro nové myšlenkové postupy a také přesně vymezuje, co
samotný termín označuje, a dále pomalu, krok po kroku, postupuje k praktickému
nasazení. V první části tedy narazíte na modelové problémy současného
programování (myšleno především v rozsáhlejším, týmovém pojetí), jež zavdaly
příčinu ke klíčové změně v přístupu. V druhé části knihy autor logicky
přistupuje k návrhu řešení, ovšem prozatím v teoretické rovině. Teprve poslední
třetina svazku popisuje zcela konkrétní kroky a postupy, jež znamenají
opravdovou implementaci extrémního programování.

Rád bych zdůraznil některé rysy publikace. Nenajdete v ní řádky s kódem jak
autor jasně uvádí, odlišnost je jinde, než v konkrétních algoritmech či jejich
přepisu do určitého programovacího jazyka. Objevíte zde nejen velké množství
rad a zásad, které je potřeba dodržovat, ale rovněž sdostatek informací pro to
zodpovědně rozhodnout, zdali je extrémní programování to, co potřebujete. A
možná právě tato poslední zmíněná informace pro vás bude ta klíčová. Jinak jde
o velmi zajímavou a inspirativní knížku.

Autor: Kent Beck
Vydavatelství: Grada Publishing, Praha, 2002
Počet stran: 158
Doporučená cena: 195 Kč
Počítačový útok

Patrik Malina

Nesmírně komplikovaná a rozsáhlá tematika "počítačové bezpečnosti", jak bývá
oblast různorodého zabezpečení informačních technologií proti všeličemu
označována, se dočkala i v tuzemské literatuře lepších časů. Od populární
příručky s podrobnou "hackerskou" praxí a anatomií postupu útočníka se
nakladatel v tomto případě posunul do mírně "manažerské" roviny. Ne že by úplně
zmizely výpisy kódu a logovací soubory, ale rovněž se objevují právní aspekty,
bezpečnostní politiky, detailní havarijní plány a promyšlené postupy na
shromáždění relevantních důkazů.

Jak jsem se pokusil naznačit, tato nová publikace se mírně odklání od
specializovaných znalců jednotlivých platforem směrem k lidem, kteří musí
považovat hackerský útok za eventualitu s velkou pravděpodobností a reálnými
následky, a to v poněkud širších souvislostech. Autoři se nezaměřují čistě na
technologické problémy, ale snaží se potenciálně poškozeného správce připravit
na situaci, kdy opravdu dojde k "incidentu" a celý tým by měl vědět, jak
postupovat. Proto je první část knihy (včetně modelové situace) prodchnuta
snahou umístit "síťovou událost zjevně nepřátelského charakteru" do příslušné
pozice na příkladu si uvědomíte, k čemu vlastně dochází, že je potřeba nějak
samotnou skutečnost odhalit, a že jakýkoliv následný právní postup je vázán na
schopnost uchovat klíčové informace. Druhá část knihy již detailněji popisuje
vyšetřovací postupy a charakter použitelných důkazů, ve třetí pak absolvujete
stručné školení o možnostech jednotlivých platforem. Předposlední celek
zahrnuje kapitoly o technologiích napříč operačními systémy (směrovače, weby,
aplikační servery) a závěrečná část obsahuje cenné přehledy v podobě dodatků.

Kniha je napsána velmi systematicky, důkladně a s vysokou užitnou hodnotou.
Každý bezpečnostní správce by ji měl považovat za povinnou četbu.

Detekce, obrana a okamžitá náprava
Autoři: Chris Prosise, K. Mandia
Vydavatelství: Computer Press, Praha, 2002
Počet stran: 410
Doporučená cena: 490 Kč
Komponentní architektury COM+, CORBA a EJB

Patrik Malina

Tvorba softwaru za pomoci opakovaně využitelných komponent je jedním z
nejdůležitějších objevů na tomto poli, bez nějž si dnes již složitější projekty
prakticky nedovedeme představit. Jak už bývá zvykem, různí lidé volí různá
řešení, a proto i tato oblast se dočkala několika konkrétních implementací, jež
si částečně konkurují a do jisté míry se doplňují. Přestože publikace o
jednotlivých technologiích jsou i v češtině dostupné, domnívám se, že toto je
jedna z velmi mála příruček, jež poměrně důsledně srovnávají zvolené cesty a
upozorňují na jejich úskalí.Přestože autoři jsou (alespoň z poloviny) ryzí
programátoři, není kniha koncipována jako receptář programových ukázek. Cílem
je naopak demonstrovat především myšlenkové a principiální odlišnosti, jimiž se
jednotlivé, v současné době aktivně využívané komponentové technologie
vyznačují. Nechybí historické souvislosti a technologické pozadí, jež stály u
zrodu jednotlivých řešení, ani snaha o pokud možno co nejnázornější výklad,
obzvláště v oblasti komunikace mezi jednotlivými komponentami pomocí
definovaných rozhraní.

Na druhou stranu je třeba otevřeně přiznat, že v knize je onoho zmíněného kódu
i tak dost. Slušná znalost jazyka C++, Object Pascalu či Javy je nezbytná,
stejně jako zběhlost v principech a konkrétní realizaci objektově orientovaného
programování, neboť výklad je samozřejmě určen programátorům. Typickým čtenářem
je např. zájemce, jemuž nečiní problémy samotné nástrahy jazyka či překladače,
a chce postoupit do světa komponent. Stejně tak ovšem knihu dobře využije
zájemce znalý jedné z uvedených technologií a hledající srovnání či lepší
řešení pro konkrétní situaci.

Ač ryze technologická, místy přece poměrně vtipná, a čtivá kniha je zajímavým
nakladatelským počinem. Jednak je svého druhu vzácností, jednak je sepsána
autory, kteří rozhodně vědí, "která bije".

Autoři: Jindřich Zelený, Josef Nožička
Vydavatelství: BEN, Praha, 2002
Počet stran: 306
Doporučená cena: 499 Kč