Hlavní navigace

PHP 5 - začínáme programovat

1. 7. 2005

Sdílet

Jak již název napovídá, jedná se o příručku určenou všem začínajícím zájemcům oprogramování dynamických webových stránek v jazyce PHP, konkrétně v nejnovější verzi PHP 5. A...
Jak již název napovídá, jedná se o příručku určenou všem začínajícím zájemcům o
programování dynamických webových stránek v jazyce PHP, konkrétně v nejnovější
verzi PHP 5. Autor publikace, vydané nakladatelstvím Grada, nepředpokládá žádné
předchozí znalosti jazyka PHP, ale čtenář by měl být předem obeznámen se
základy HTML a měl by se umět orientovat v hypertextovém prostředí. Kniha je
rozdělena do devíti oddílů, z nichž ten první je věnován historii a popisu PHP,
včetně návodů pro instalaci a konfiguraci aplikací. Po stručném úvodu se
čtenáři seznámí se základními příkazy a konstrukcemi jazyka PHP, s vkládáním
kódu PHP do HTML stránek a prostřednictvím jednoduchých praktických úkolů se
postupně obeznámí s orientací v syntaxi, výrazech, proměnných a dalších prvcích
tohoto jazyka. Vzhledem k tomu, že v páté verzi PHP byly podstatně předělány
objekty, je jim věnována samostatná kapitola. Výčet základů práce s PHP
zakončuje 4. kapitola, která je věnována řízení běhu programu.
Další kapitoly již staví na předchozím výkladu a zabývají se konkrétními
problémy a aplikacemi, s nimiž se při práci s PHP nejčastěji setkáváme. Velká
pozornost je věnována kapitolám pojednávajícím o zpracování formulářů a
interakci s databázemi, které pro lepší objasnění obsahují řadu praktických
příkladů. Z hlediska nezařazených informací je velmi zajímavá i předposlední
kapitola pojmenovaná "Co se jinam nevešlo", kde jsou stručně popsány i méně
časté oblasti práce s PHP. Logicky je poslední kapitola věnována ladění
aplikací, včetně seznamu chybových hlášení a nejčastějších chyb, jichž se
programátoři v PHP dopouštějí.
Učebnice obsahuje množství příkladů, které jsou spíše jednoduché než zábavné,
ale dobře ilustrují základy práce s PHP. Styl autora je spíše strohý, kniha
není určena pro čtení před spaním, ale lze se podle ní poměrně bez problémů
naučit základům programování v PHP, což je jejím hlavním úkolem.


Autor: Jiří Bráza
Vydavatelství: Grada, Praha, 2005
Počet stran: 244
Doporučená cena: 199 Kč