Hlavní navigace

PHP 5 - začínáme programovat

1. 12. 2005

Sdílet

Tato kniha není první knihou o PHP a pravděpodobně není ani poslední. Předdvěma lety vyšla tato učebnice pro jazyk PHP 4, nyní je k dispozici pátá verze a tedy také upravená verze uč...
Tato kniha není první knihou o PHP a pravděpodobně není ani poslední. Před
dvěma lety vyšla tato učebnice pro jazyk PHP 4, nyní je k dispozici pátá verze
a tedy také upravená verze učebnice PHP.
Protože se PHP stále vyvíjí, starší publikace zastarávají. Některé principy
platí, ale některé již ne. Trendem je zachovat co největší zpětnou
kompatibilitu, ale protože se PHP stále častěji nasazuje na rozsáhlé projekty,
existuje snaha přiblížit jeho možnosti jiným moderním programovacím jazykům. Z
původně skriptovacího jazyka, doplňujícího do statických HTML stránek dynamické
možnosti, vyrostl komplexní jazyk, s jehož pomocí lze vytvářet rozsáhlé
aplikace i knihovny objektů. Přitom si z velké části zachoval svou jednoduchost
a stručnost. Většina změn a novinek se tedy nedotkne dříve vytvořeného kódu a
prakticky všechny aplikace psané pro PHP 4 by měly fungovat také pod PHP 5.
Naopak už to samozřejmě nefunguje, a proto u všech vlastností, jež jsou v PHP 5
nové, bude čtenář upozorněn, že ve starších verzích nebudou fungovat.
Chcete-li se naučit vytvářet dynamické webové stránky, pak toto je ta správná
kniha. U čtenáře se předpokládá základní znalost PHP, vhodná je orientace v
hypertextovém prostředí a ovládnutí jazyka HTML. V první části knihy se
podrobně seznámíte se základy PHP, naučíte se pracovat s proměnnými, výrazy,
datovými typy, funkcemi a dalšími prvky jazyka. Samostatná kapitola je věnována
práci s třídami a objekty, jenž byly v PHP 5 podstatně rozšířeny. Poté vás čeká
vytváření vlastních funkcí, jejich používání a řízení programu pomocí podmínek,
cyklů a dalších konstrukcí. Na těchto základech staví další kapitoly,
zabývající se konkrétními problémy a aplikacemi, které jsou v PHP nejčastěji
řešeny. Podrobně je zpracována obsluha formulářů a interakce s databázemi.
Autor nezapomíná na práci s elektronickou poštou, soubory či dokumenty XML. Na
závěr se dozvíte, jak si poradit s chybami v PHP a kde najít informace na
internetu. Výklad je doplněn řadou komentovaných příkladů. Vytknout lze jen to,
že autor nepoužívá pro jednořádkové podmínky složené závorky, což může být pro
nováčky nepřehledné až matoucí.

Autor: Wendell Odom
Nakladatelství: CP Books, Brno, 2005
Počet stran: 383
Cena: 397 Kč

Autor článku