Hlavní navigace

PHP 5 a MySQL 5

1. 3. 2008

Sdílet

Průvodce webového programátora Přitažlivost mezi technologií PHP pro tvorbu dynamicky sestavovaných webových str


Průvodce webového programátora

Přitažlivost mezi technologií PHP pro tvorbu dynamicky sestavovaných webových stránek a databázovým strojem MySQL neustále roste, takže v posledních letech je vídáme takřka nerozlučně i v knižní podobě. Důvodem je bezesporu jednak vzájemná podpora, jednak podobný licenční model (jsou v podstatě zdarma), a v neposlední řadě také společná cílová skupina. Tato publikace se oběma věnuje důkladně.
Knihu bychom klidně mohli i přejmenovat, neboť se vlastně jedná o průvodce pro správce a tvůrce webu a popisované technologie jsou zvoleny především jako pracovní nástroj. Jinými slovy, nejde o referenční příručky daných technologií, o doplnění jinak dost děravých oficiálních nápověd a manuálů, ani o propagandistický materiál věnovaný „nejlepším“ řešením. Autoři krok za krokem postupují od založení webového sídla, jehož součástí bude z určitých důvodů databázové zázemí, a pak nám ve všech potřebných krocích ukazují, jak docílíme potřebné výbavy pomocí zvolených platforem.
Látka zahrnuje jak velmi specifická témata, jako je třeba instalace klíčových aplikací a služeb, tak pojednání univerzálnějšího zaměření. Z nich určitě upozorníme na kapitoly o obecném návrhu databází a jazyku relačních databází SQL. Tvůrci přistoupili k těmto částem poměrně zodpovědně, takže zde nalezneme i problematičtější pasáže (tvorba hierarchických struktur, práce s kalendářními údaji).
Na druhou stranu nebyla nijak podceněna či ošizena ani specifická technologie. Jazyku PHP se dostává dostatek prostoru a velmi cenná je pak především kapitola o používaných technikách – zde patří tvůrcům velký dík, neboť usoudili, že obecný výklad jazyka je jedna věc a jeho efektivní využití v praxi věc druhá. V případě databáze MySQL je to podobné, s chutí by si měli zájemci nastudovat především pojednání o uložených procedurách, ty v dřívějších verzích databázového stroje chyběly.Jak fotografovat krajinu
Podrobný průvodce

Nakladatel představované publikace se již plně prosadil v oblasti nejen digitální fotografie, čemuž v neposlední míře napomohla i sázka na zkušené tuzemské fotografy s velmi zajímavou původní tvorbou. Bezezbytku to platí i pro knihu, do níž zde nahlédneme.
Krajinářská fotografie patří k nejpopulárnějším žánrům, což ve velké míře platí i pro začínající fotografy, a proto je inspirace v podobě komentované kolekce jednoho z nejznámějších tuzemských autorů vítaným příspěvkem. Nakladatel zvolil pro uspořádání knihy postup, po němž sáhl již vícekrát – velmi kvalitní a zdařilý obrazový materiál je vyveden v reprezentativní podobě a je doprovázen poznámkami a komentáři autora.
Tento přístup se projevil hned několika skutečnostmi. Kapitoly jsou uspořádány – s výrazným přispěním fotografa – do témat, jež volně mísí jak pohledy technologické, tak volbu podle námětů, a jinde zase byla inspirací vazba na konkrétní výpravy do dalekých zemí. Setkáváme se s ukázkami použití fotografických filtrů, volbou barevného či černobílého provedení, některé kapitoly pak ukazují zvláštnosti práce fotografa v určitém terénu či kulturním prostředí. Nechybí jiné zajímavé pohledy, v krajinářské fotografii tak cenné: autor pěkně naznačuje cestu k „vychozeným snímkům“ ve vztahu k ročním dobám, a za cennou je třeba považovat ukázku vztahu k „domácí“ krajině, jejíž zobrazení považují začátečníci za málo atraktivní.
Kniha poskytuje pěkné ukázky autorského rukopisu. Tvůrce poodhaluje triky pro své fotografie tak typické – vidíme zde ony charakteristické horské fotografie s použitím bleskového světla na projasnění popředí, zátiší s vodními toky či vysoce kontrastní snímky evropských pralesů s jemnou až redukovanou barevností. Jiří Havel je zde prezentován nejen jako špičkový krajinářský řemeslník, ale také jako svébytný tvůrce.Publikace je velmi zdařilá a díky komentářům jde navíc o cennou inspiraci pro všechny zájemce o oblíbený, avšak podceňovaný fotografický žánr. Patrik Malina

Akt
Naučte se fotografovat kreativně

Fotografický akt patří bezesporu k žánrům z nejtěžších, na druhou stranu – je-li to možné takto říci – k divácky nejatraktivnějším. S aktem je rovněž spojena otázka, kde jsou jeho hranice a kdy se ještě jedná o umělecký projev. Tato kniha přináší nejen inspiraci pro všechny, kdo by si chtěli tuto disciplínu vyzkoušet, ale zároveň nabízí – možná jen mimochodem – jednu z cest, jak na uvedenou otázku odpovědět. V této unikátní knize totiž může zájemce mimo jiné prozkoumat, odkud kam ona hranice aktu sahá.
Publikace je výjimečná již tím, že vůbec vyšla. Aktu není věnováno příliš knižních titulů a takovýto průřez pojetím aktu v podání více než dvaceti tuzemských fotografů se opravdu vidí málokdy. Právě koncepce výběru z díla více různorodých tvůrců je nesmírně cenná – mezi nemnohými ostatními tituly se shodnou tematikou totiž najdeme buď méně vyhraněné monografie jednotlivých autorů, nebo třeba výběrové kolekce, ovšem bez podrobnějších komentářů od tvůrců samotných. Nakladatel opět dobře využil jedné ze svých zavedených šablon a spojil do jednoho celku kolekce, jež bychom jinak společně těžko nalézali.
Největší přednost knihy byla již naznačena. Zájemce zde spatří průřez pojetím aktu od komerční „kalendářové“ produkce po abstraktní či symbolickou rovinu, se silně potlačeným prvoplánovým erotickým nábojem. K vidění je široká škála od černobílé fotografie přes konvenční barevné provedení až k odvážným kolážím, od dnes již klasických tvůrců (Drtikol, Kuščynskyj) až po současné (třeba Tereza z Davle), od komerčně „úspěšných“ (Zika) po méně „zavedené“ (Fišerová). Za zmínku rozhodně stojí kvalita provedení publikace, neboť na řadu přišel kvalitní papír a fotografie mohou zapůsobit svou velikostí. V neposlední řadě je třeba upozornit na komentáře samotných autorů – tu obsáhlejší, tu sporé, někdy technicky velmi konkrétní, jindy spíše pocitové. V každém případě vypovídající o vzniku snímku a pohnutkách autorů.

Autor článku