Hlavní navigace

Photoshop výběry, masky a montáž

1. 2. 2007

Sdílet

Stejně nekonečná jako možnosti Photoshopu je zdánlivě též řada publikací, věnovaná tomuto jedinečnému nástroj...


Stejně nekonečná jako možnosti Photoshopu je zdánlivě též řada publikací, věnovaná tomuto jedinečnému nástroji pro práci s digitalizovanými obrazy. A ačkoliv by se chtělo říci, že vše už bylo napsáno, stále stojí zato nakouknout do některých nových přírůstků ve zmíněné kolekci. Tím spíše, pokud je pod titulem podepsána autorka, jejíž příspěvek do bezbřehé záplavy zde zmíníme.
Stejný nakladatel a stejná autorka jsou podepsáni již pod jedním překladem postupů pro Photoshop a možná by se dalo s klidným svědomím říci, že tato kniha je jakýmsi druhým dílem či pokračováním. A naštěstí též platí, že zůstala zachována vysoko nastavená laťka. Tento svazek je výraznějším posunem od základního zpracování digitálních fotografií k tvůrčímu využití možností moderního softwaru a umožňuje tak všem zájemcům překročit onu hranici mezi "přípustnou" retuší digitální fotografie a pozměňováním reality.
V podstatě by se dalo říci, a v tom také síla Photoshopu spočívá, že kniha pojednává o způsobu použití několika málo nástrojů v pojednaném softwaru. Kromě kapitoly o zběžném, výchozím nastavení programu se autorka vlastně věnuje "pouze" práci s výběry, vytváření masek a propojení obého díky efektivnímu využití vrstev. Tím jsou vlastně vyjmenována témata hlavních částí knihy, nikoliv však hloubka zpracování, na kterou zde můžete narazit. Postupy a techniky, jež jsou v knize předvedeny, totiž dovolují přejít od základního zvládnutí uvedených technologických vymožeností k jisté bravuře s netušenými možnostmi.
Styl výkladu Eismannové se výrazně nezměnil. Doprovodný obrazový materiál je nejen velmi názorný, ale také silně motivující k experimentování. Příslušné návody či "recepty" jsou připraveny precizně, srozumitelně a navíc jsou naplněny velice trefnými poznámkami či tipy. Nejde však jen o kuchařku, neboť autorka v úvodech kapitol i mezi postupy řadu problémů důkladně vysvětluje a nabízí tak nejen mechanické zvládnutí čehosi, ale též pochopení podstaty řady funkcí Photoshopu.
V každém případě se jedná o cennou publikaci pro toho, kdo hodlá strávit nad svými snímky déle než čtvrthodinku denně.Autor: Katrin Eismannová
Nakladatelství:
Zoner Press,
Brno, 2006
Počet stran: 543
Cena: 630 Kč

Příběhy (ne)obyčejné makrofotografie

Makrofotografie patří mezi začínajícími i pokročilými adepty mezi nejpopulárnější přístupy k pojímání fotografované reality. Možná právě zájem o tuto techniku se významně podílí na tom, že nakladatelé po záplavě začátečnických a výrazně prakticky orientovaných knih stále častěji přistupují k vydávání publikací, jež mají výrazně blíže k fotografii "výtvarné". Počin, jejž zde zmiňujeme, je toho krásnou ukázkou.
Pokud zohledníme i další tituly tohoto nakladatele, jež lze volně přiřadit mezi "učebnice kreativity", narážíme v tomto případě bezesporu na jednu z nejautentičtějších autorských výpovědí. Kouzlo tohoto fotografického výběru opravdu nespočívá v podrobném popisu toho, jaký objektiv, čas, clonové číslo či filtr byly použity. Přestože koncepce je podobná, jakou nakladatel zvolil jinde autorské komentáře, osvětlující cestu k představovaným fotografiím zde dochází prozatím k asi nejsilnějšímu oproštění od formálních popisků, parametrů a exaktních hodnot. Autor se velmi zajímavým způsobem snaží podat svědectví, jak k různým ztvárněním "makrosvěta" myšlenkově dospěl a co je jeho inspirací.
Na zařazených snímcích pochopitelně lze nalézt řadu technických fíglů, formálních postupů a "zaručených" triků, díky nimž budoucí fotograf dokáže získat divákovo oko. Jejich osvětlení však není jediným a zjevně ani nejdůležitějším cílem. Autor sice mezi řečí upozorňuje kupříkladu na použití kontrastu, práci s barvami či principy opakování různých prvků v obraze, vnímáme to však v jeho komentářích pouze jako prostředek, vedoucí k zamýšlenému cíli. Pozorný a vnímavý čtenář tak může lépe pochopit, jakou roli hraje světelná atmosféra a co pro makrofotografa znamená zadržení dechu. Sympatické je, že se autor, byť se značnou grácií, nebál čtenáři sdělit i "neúprosnou pravdu profesora Šmoka", že nejlepším přítelem začínajícího (makro)fotografa je odpadkový koš.
Pokud tuto knihu s chutí pročtete a prohlédnete až do konce, nebudete vědět více než na počátku, který makroobjektiv zakoupit. Můžete mít však lepší představu, zda makrofotografii uchopíte jako tvůrčí prostředek.Autor: Milan Blšťák
Nakladatelství:
Zoner Press, Brno, 2006
Počet stran:
139 na křídě
Cena: 360 Kč

Microsoft Office Excel 2003

Programování ve VBA

Nebudeme předstírat, že toto je první kniha o Excelu, a nakladatel se jistě nesnaží ani naznačit, že by toto byla první kniha byť jen o užší specializaci programování v Excelu. A přesto je dobrý důvod se o tuto knihu zajímat, tedy pokud ovšem chcete ze svého Excelu získat více, než je běžně zvykem. Oním důvodem je autor, který toho z jinak notoricky známé a trestuhodně nedoceňované aplikace vymáčknul opravdu hodně.
Publikace je vlastně důkladnou učebnicí tvorby aplikací, při níž je hlavním pracovním nástrojem jazyk Visual Basic for Applications, nezbytná součást programů balíku Microsoft Office. A protože je Excel jedním z nejlepších základů pro tvorbu nadstavbových řešení, najdete zde dobrou ukázku logického propojení stávajících možností Excelu a potenciálu vlastního vývoje. Autor neponechal nic náhodě a postupně představuje vše potřebné: výchozí prostředí, pracovní nástroje a hranice možností, k nimž se můžete přibližovat.
Především jazyk VBA je probrán velmi důkladně. Autor nejen představuje základní programové konstrukce a seznamuje zájemce s procedurálním programováním, ale neobává se postupně přikročit ani k návrhu vlastních tříd (!) a v podstatě tak možnosti VBA vyčerpat. Na druhou stranu věnuje velké množství prostoru a úsilí objasnění paralely mezi známými možnostmi Excelu a jejich uchopení při programování. Budeme-li knihu opravdu do jisté míry chápat jako učebnici programování, pak je třeba říci, že tvůrce klade důraz především na práci s uživatelským rozhraním a na zpracování datových struktur, jež jsou Excelu vlastní. Není třeba se obávat zbytečně abstraktních pojednání po jakékoliv nezbytné odbočce to autora vždy silně táhne zpět k prakticky orientovaným příkladům a aplikacím.
Jak se říká v jedné pohádce, na odbornou práci mají být odborníci, a to je v této knize naplněno bezezbytku. Autor vás provede vším, od prvního "makra" pro sčítání obsahu buněk po aplikaci s grafickým rozhraním, vlastními ovládacími panely a příslušnou nápovědou. Máte-li v plánu Excel totálně nasadit, pak toto je vhodný průvodce na cestu.Autor: John Walkenbach
Nakladatelství:
Computer Press,
Brno, 2006
Počet stran: 867
Cena: 890 Kč