Hlavní navigace

Pět jednou ranou - ASEC Perifer ATX

Sdílet

Řešením takovéto situace může být ale založeno na systému řízeného zapínánínapájecích zásuvek. Jednu z dostupných verzí nabídla k testu bratislavská společnost Asec ve svém p...
Řešením takovéto situace může být ale založeno na systému řízeného zapínání
napájecích zásuvek. Jednu z dostupných verzí nabídla k testu bratislavská
společnost Asec ve svém produktu ASEC Perifer ATX.
Navenek jde o jednoduché zařízení v podobě běžného prodlužovacího kabelu s
pětinásobnou zásuvkovou koncovkou. Prodlužovačka je k dispozici v délkách 3,5 a
8 m, a to buď v černé, nebo bílé barvě. Co je ale bezesporu podstatné, je
funkčnost produktu. Ta je založena na principu zpožděného spínání čtveřice
podřízených zásuvek v závislosti na odběru energie z první z nich (označena
nápisem "Pre počítač"). Jednoduše řečeno, pokud je počítač zapnut, proudí
energie i do zbývajících zásuvek, a pokud je počítač vypnut, přeruší se
samozřejmě dodávka energie i do nich. V praxi to znamená možnost zapínat i
vypínat celou řadu periferií jediným tlačítkem počítače. A protože snímací
proudový transformátor aktivuje další obvody již při odběrech překračujících
spotřebu naprázdno, je samozřejmě splněn i požadavek, aby při "Sleep" modu
počítače zůstaly zásuvky a tedy i periferie (modemy, síťové prvky, USB
zařízení) aktivní a schopny přijímat vnější podněty.
Společné zapínání všech zařízení by však opět vedlo ke vzniku napěťových
špiček, takže po zapnutí počítače nastává velmi kratičká odmlka, daná dobou
sepnutím kontaktů relé, a teprve pak je energie přivedena do zbývajících
zásuvek.
Ty jsou ovšem spínány již všechny současně bez vzájemného zpoždění. Kromě této
funkce společného vypínače má zařízení za úkol i ochranu před předpětími
(včetně úderu blesku) a pohlcování proudových špiček. Napěťová ochrana ale
nepracuje tradičním systémem zkratování, nýbrž pohlcuje přepětí od hodnot 250 V
do cca 2 kV, a nedovolí tak rázům dostat se až do PC či periferiím. V případě
zásahu bleskem dojde k "vypálení" přepěťové ochrany, a tím samozřejmě rovněž k
oddělení napájených zařízení od sítě. Signalizace chodu i varování před
přepětími je zajištěna dvojicí LED diod. První z nich signalizuje funkci
přepěťové ochrany, druhá pak aktivní stav podřízených zásuvek.
Tento produkt již lze zakoupit i u nás, ale pokud dáváte přednost nákupům na
Internetu, lze si jej objednat na stránce http://www.asec.sk, kde se lze dočíst
i o tom, že ve vývoji se nachází další varianta kabelu, vybavená modulárním
uspořádáním, která by měla navíc podporovat i větší množství zařízení. Cena se
pohynuje kolo 900 Sk v závislosti na délce kabelu. Poskytována je tříletá
záruční doba, a to včetně případu vypálení přepěťové ochrany napěťovým rázem.
ASEC Perifer ATX 3 m
přepěťová ochrana
zpožděné spouštění periferií
cena
současné zapnutí periferií
Cena: 899 Sk (vč. DPH)
Záruka: 3 roky
K recenzi poskytla firma: ASEC, s. r. o., Ivánská cesta 4,
821 04 Bratislava