Hlavní navigace

Personální firewally ze záhrobí

1. 9. 2005

Sdílet

Vzhledem k tomu, jak těsno je na trhu bezpečnostního softwaru, každý nový pokusprosadit se v této oblasti provázejí mírně skeptická očekávání. Přestože některým firmám se to st
Vzhledem k tomu, jak těsno je na trhu bezpečnostního softwaru, každý nový pokus
prosadit se v této oblasti provázejí mírně skeptická očekávání. Přestože
některým firmám se to stále daří, tentokráte jsme obdrželi k recenzi dvě
aplikace, na něž dosud nemáme zcela vyhraněný názor. Aby nedošlo k omylu,
prozatím nevíme, zda si z nás tvůrci vystřelili, nebo se v duchu cimrmanovské
tradice po deseti letech usilovného výzkumu vynořili z podzemí jako autoři
"skvělých" produktů. Bohužel se mezitím zapomněli poohlédnout, co se děje kolem.
První z dvojice programů je tvůrci označen jako Hurricanesoft Personal Firewall
a přiznejme si bez obalu, že jde o docela slušnou karikaturu. Nástroj, jenž má
sloužit ochraně lokálního počítače před nežádoucím síťovým provozem, je spíše
jakýmsi nepovedeným meziproduktem středoškolské pololetní práce: nenabízí téměř
žádné použitelné funkce, ale také na něm vlastně ani není co konfigurovat! Po
spuštění a volbě přísného režimu ochrany program zcela živelně zachytává
jakékoliv pokusy o síťový provoz a ve zcela uniformním interaktivním okně
nabízí jedinou možnost volby: propustit či zastavit. Žádná pravidla, žádný
rozumný popis probíhající akce, žádné rozpoznávání aplikací či služeb
operačního systému... prostě nic použitelného! Vrcholem je ovšem neschopnost
této programátorské hříčky alespoň rozpoznat, že spojení TCP má svou odchozí
část, na níž navazují legální odpovědi ano, chápete dobře, tento firewall není
schopen podržet stav spojení a veškeré legální odpovědi z internetu označuje za
potenciální útok! Co k tomu dodat? Záznam do logu je k ničemu, filtry a
nastavení pravidel, kromě velmi ubohé definice blokovaných adres IP, zcela
chybějí a přehled aktivních spojení je chudým příbuzným řádkového nástroje
netstat. Asi nepřekvapí, že v nápovědě nenajdete nic a program vlastně nelze
kloudně používat. Špatný vtip a ztracený čas. Ledaže by nám autoři omylem
zaslali verzi z roku 1997 a měli v záloze tu současnou... Nabízet toto za 785
Kč je opravdu černý humor.
Druhým programem z portfolia Hurricanesoft je dílko s názvem Hurricanesoft
EasySec Firewall a alespoň náznakem koncepce ovládání a zahrnutými funkcemi
vzdáleně připomíná to, čemu se dnes říká personální firewall. Tvůrci chtěli
provádět ochranu na základě identifikace aplikací, jež se pokusí o spojení, což
je přístup běžný, ovšem o úrovni zpracování nelze říci nic pochvalného.
Očekávaným průvodním jevem po instalaci je nestabilita, neboť napsat a odladit
funkční driver (ovladač), jenž pracuje v režimu jádra Windows, není legrace, o
čemž by jistě tvůrci od schopnější konkurence mohli vyprávět. Slibný náznak
ovládací logiky se vytratí ihned poté, co se pokusíte firewall prakticky
konfigurovat: při definici filtru podle aplikace musíte její cestu psát ručně
(něco jako tlačítko Procházet je zbytečný přepych), o možnosti interaktivního
přidání třeba pomocí pravého tlačítka myši při práci se síťovým monitorem ani
nemluvě.
Náznaky žádoucí funkčnosti zde však jsou. Ochranu můžete definovat na základě
síťové konfigurace k dispozici je rozlišení na sítě lokální, důvěryhodné,
zakázané či "vlastní", tuto definici lze posléze využít pro samotná pravidla.
Jako další faktor pro filtraci může posloužit také čas spojení. Tedy veskrze
moderní principy, jenže to provedení... Nepřehledné rozhraní, téměř
nepoužitelná logika ovládání, nesmírně těžkopádné provádění jakékoliv operace.
A navíc pro laika naprosto nepoužitelné! Když k tomu přičteme fakt, že ani po
mnohaminutovém úsilí se nám nepodařilo propustit internetový prohlížeč k
překladu jména pomocí systému DNS, závěr je nasnadě.
Ztratili tedy autoři soudnost, nebo deset let nepoužili internet a neviděli
software "konkurenčních" firem? Nebo jde o špatný vtip? Verdikt zní: i kdyby to
bylo zdarma, bude to pro většinu zdarma dostupných firewallů urážka. A za
peníze? No, my jsme vás varovali!

Hurricanesoft Personal Firewall a Hurricanesoft
EasySec Firewall
- minimum funkcí
- minimální možnosti konfigurace obou programů bezobsažná nápověda
- prakticky nepoužitelný software
K recenzi poskytla firma:
Hurricanesoft, http://www.hurricane-soft.com
Cena: Hurricanesoft Personal Firewall 785 Kč