Hlavní navigace

PC WORLD

1. 7. 2006

Sdílet

CD Centrum Výběr programů, které tento měsíc najdete na našem CD cd/dvd Core FTP 1.3c Licence: freeware ...


CD Centrum

Výběr programů, které tento měsíc najdete na našem CD cd/dvd


Core FTP 1.3c

Licence: freeware
Domovská stránka: www.coreftp.com

Nainstalujte si Core FTP freewarový software pro Windows, vybavený vlastnostmi, které potřebujete pro FTP. Jeho předností je rychlý a bezpečný provoz oběma směry (SSL, SSH, TLS, SFTP, IDN). Umožňuje přenosy ze stránky na stránku, poskytne FTP resumé, podporuje metodu drag and drop, dovoluje vytvářet uživatelské příkazy, nabízí integrovaný prohlížeč stránek, lze jej ovládat z příkazové řádky. Podporuje FTP/HTTP Proxy a Socks 4&5. Automaticky opakuje neúspěšné přenosy, umožňuje upravit přístupová práva k souborům (CHMOD), lze použít filtraci souborů a klávesové zkratky, poskytuje vyhledávací funkce na vzdáleném serveru, podporuje funkci S/Key i použití firewallu.
Za 35 dolarů můžete získát verzi Pro, obohacenou o možnosti šifrovat a dešifrovat soubory za použití nejnovější šifrovací metody, řadit soubory do fronty a pak je spustit najednou, plánovat přenosy (schedule), spouštět externí aplikace, využívat náhledy (miniatury) souborů ve čtyřech velikostech. Dále pak lze soubory komprimovat, ochránit je heslem i zálohovat, možná je i synchronizace adresářů a použítí šablon. Několik dalších drobných přídavných utilit a pomůcek doplňuje už tak bohatou nabídku vlastností a funkcí opravdu zdařilého programu, vhodného k vyzkoušení a používání.

SayO‘Clock 1.2.2

Licence: freeware
Domovská stránka: www.measureandconvert.com

Drobný program SayO‘Clock jsou mluvící digitální hodiny, které "na požádání" nebo podle nastavených podmínek lidským hlasem sdělí aktuální čas (v anglickém jazyce). Program má podobu malého panelu lichoběžníkového tvaru a obsahuje displej, zobrazující aktuální čas v digitálním formátu, a pět ovládacích tlačítek: pro okamžité oznámení aktuálního času, nastavení programu, minimalizaci a ukončení programu a informace o něm. Panel je doplněn jezdcem pro nastavení časového intervalu. Během oznamování času svítí vpravo od displeje zelený indikátor.
SayO‘Clock pracuje ve dvou režimech: Announce mode a Alarm mode. V režimu Announce hlásí aktuální čas v definovaných časových intervalech v rozsahu 0 až 60 minut. Interval se nastavuje jezdcem na panelu programu. Nastavíte-li např. hodnotu "1", SayO‘Clock ohlásí čas každou minutu. Přitom můžete vymezit denní dobu, kdy má čas oznamovat, například od 15:30 do 21:00 hod. V režimu Alarm může oznámit až tři údaje (podle zapnutí příslušných voleb): zvolený časový interval, aktuální čas a čas aktivace alarmu. Můžete také nastavit, aby každému oznámení času předcházel zvukový signál. Mimoto můžete kdykoli stisknout klávesovou zkratku Ctrl+Alt+T nebo kliknout na tlačítko Say Time na panelu hodin SayO‘Clock okamžitě oznámí právě platný čas.
Vybírat můžete ze dvou typů hlášení: Real Speech reálný lidský hlas, nebo TTS. Pokud zvolíte Real Speech, SayO‘Clock oznámí čas příjemným mužským hlasem namluveným v programu. Zvolíte-li TTS, můžete do políčka Phrase to say before Time zapsat libovolný text. SayO‘Clock tento text dokáže přečíst a zahrne jej do ohlášení času. Podmínkou funkce TTS je instalace runtime Microsoft SAPI 4a.
SayO‘Clock je drobný program, přesto však může být pro někoho užitečný.

AceHTML Free 6.5

Licence: freeware
Domovská stránka: software.visicommedia.com/en/

AceHTML je nejlepší freewarový HTML editor, který můžete najít. Žádný jiný neplacený HTML editor nenabízí tolik vlastností a funkcí. Ačkoli je tento software úplně zdarma, nabízí solidní sbírku nástrojů i profesionálním webmasterům. Takto pochvalně se o svém produktu vyjadřují jeho autoři z kanadské firmy Visicom Media Inc.
A vězte, že jejich hodnocení není nadsázka, program nabízí následující vlastnosti: kontrolu syntaxe HTML, kompatibilitu s Windows XP, 175 předdefinovaných DHTML a JavaScript kódů, barevné zvýraznění kódu včetně Perlu, XML, WML, ASP, PHP, ColdFusion, CSS a Java skriptu, automatické dokončení zápisu kódu, editaci vlastních stylů a předloh, více než 40 000 designů a stylů, kontrolu odkazů, mapu odkazů, integrovaný prohlížeč editované stránky, definici fontů, import souborů RTF, vytváření šablon kódů, prohlížeč kódu, správce souborů, rozšířené hledání a nahrazování, opatřování záložkami, vkládání speciálních znaků pomocí zvláštní tabulky, vytváření vlastních tlačítek to už je slušná nabídka funkcí. A to je program ještě vybaven několika nástrojovými lištami s tlačítky, jimiž vložíte do editované stránky běžné tagy, příkazy, rámce, tabulky, rámečky, obrázky, odkazy, webové formuláře atd. Tagy se zapíší samy, stačí jen doplnit parametry a potřebný text či obrázek.
Komu by se tento výčet zdál malý, za 70 USD obdrží verzi Pro, která přidá dalších asi 20 funkcí. Z nich je nejužitečnější přímá editace souborů na vzdáleném serveru, optimalizace kódu, kontrola syntaxe HTML, CSS a Java skriptu, kompletace HTML, ASP a PHP kódů, editor odkazů, kontrola pravopisu s možností vytvářet uživatelské slovníky, náhledy souborů (thumbnails), správa projektů, správa úkolů. Obě verze mají jednotný vzhled a ovládání, s programem se pracuje velmi příjemně. Vyzkoušejte, uvidíte.

ClipMagic 3.2.1

Licence: freeware
Domovská stránka: www.clipmagic.com

ClipMagic je program, jenž rozšiřuje možnosti systémové schránky Windows tím, že všechny texty a grafiku, které do schránky postupně vkládáte, ukládá do své databáze, kde zůstávají k dispozici k pozdějšímu použití. Hlavním nedostatkem schránky Windows je totiž uložení pouze jediné položky, nově vložená položka tu dosavadní odstraní.
Program ClipMagic všechny položky, které vložíte do schránky (Ctrl+C a Ctrl+X), ukládá do své databáze v původních formátech a se všemi průvodními informacemi. Pro ukládání položek nepotřebuje žádnou speciální klávesovou zkratku. Vytvořením kategorií a subkategorií můžete oddělit grafické položky (obrázky), textové položky, internetové adresy, texty z internetových stránek apod. Můžete využít možnost definovat specifická pravidla a filtry v nastavení programu, položky ukládané do interní databáze se budou automaticky přesouvat do vytvořených kategorií. Pro určité typy položek můžete také vytvořit složky a podsložky, mezi nimi lze položky libovolně přesouvat myší. Speciální volbou v nastavení ClipMagicu můžete nastavit, aby ignoroval položky z určitých aplikací, nebo je ignoroval v případě, pokud položka nebo kategorie překročí specifikovanou velikost. Je-li do databáze uložen text z internetové stránky, ClipMagic automaticky uloží i URL adresu stránky a pak kdykoli pouhým dvojklikem na vytvořený odkaz můžete příslušnou internetovou stránku zobrazit.
Obrázky uložené v ClipMagicu lze prohlížet v interním prohlížeči, abyste věděli přesně, který obrázek vložit do cílové aplikace. Pro starší položky je v ClipMagicu vytvořena složka Trash (Koš), do které jsou položky po uplynutí vámi stanovené doby automaticky přesouvány. Zajímavě řešená je varianta vkládání položek do cílových aplikací: je jí tzv. metoda PastePicker. V obecném nastavení programu stačí zvolit a aktivovat klávesovou zkratku pro vkládání položek z ClipMagicu (můžete použít standardní Ctrl+V). Když v cílové aplikaci tuto zkratku použijete, v místě kurzoru se zobrazí malé okénko s nabídkou položek k vložení. ClipMagic dokáže grabovat textové formáty RTF, aby je bylo možné použít v rozmanitých cílových aplikacích. Výborná je i schopnost spojování několika položek do jediné, čímž je umožněno vložení několika položek najednou. Mezi užitečné funkce můžeme započítat rovněž možnost exportu podrobných informací o položce do souboru formátů CSV, TXT, HTML, import položek z utility ClipMate, poslání obsahu položky jako přílohu e-mailu, filtrace, funkce hledání a nahrazování, editaci textových položek, zálohování položek, tisk položek s možností náhledu před tiskem a kontrolu pravopisu, pro kterou je předvolena řada jazyků, a pozor včetně češtiny. Aplikace umožňuje i snímání obrazovky (Screen Capture) s volbami sejmutí celé obrazovky nebo její části.
Poslední verze ClipMagicu je schopná konkurovat vysoce vyspělé aplikaci ClipMate firmy Thornsoft Development Inc.

Autor článku