Hlavní navigace

PC WORLD CD Centrum

1. 6. 2007

Sdílet

Výběr programů, které tento měsíc najdete na našem CD cd/dvd MoveIt2 Lite 2.63.0.3 Licence: freeware Domovsk...


Výběr programů, které tento měsíc najdete na našem CD cd/dvd


MoveIt2 Lite 2.63.0.3

Licence: freeware
Domovská stránka: users.telenet.be/moveit2

MoveIt2 je utilita, která podle předem definovaných podmínek přesouvá nebo kopíruje soubory do určené složky. Program po celou dobu spuštění počítače monitoruje určené složky a zjišťuje v nich změny (nové soubory). Pokud provedené změny některé podmínce odpovídají, provede automaticky požadovanou operaci. Program přesouvá/kopíruje soubory mezi složkami jak na jednom počítači, tak mezi složkami počítačů propojených v síti i mezi lokálním počítačem a vzdáleným serverem prostřednictvím protokolů FTP a SMTP.
Utilita nabízí vlastnosti, jež ji činí velmi flexibilní a užitečnou pro správu a zálohování. To se projevuje možnostmi vytvářet řadu variant při definování pravidel pro kopírování a přesun souborů, což značnou měrou obohacuje možnosti Windows. MoveIt2 totiž dovoluje vytvořit filtry založené na názvu a velikosti, při přesunu do nové složky lze soubory přejmenovat (s možností použití zástupných znaků), vytvářet cílové podsložky na základě názvu, data nebo systémového data, přípony u cílových souborů mohou být smazány, kopírovat můžete třeba jen ty nejnovější, soubory mohou být poslány jako přílohy poštovních zpráv. Automaticky dokáže vytvořit cílovou složku, složku zálohy a složku FTP, pokud už neexistují. Program vystavuje podrobný protokol s možností nastavit maximální velikost souboru, podporuje zahrnutí/vyjmutí podložek do/z operací, má vlastní příkazovou řádku DOS. Časové plánování spuštění operace (schedule) může být jak společné pro všechna pravidla, tak mohou mít jednotlivá pravidla svá vlastní nastavení. Přesouvacích pravidel lze vytvořit pět (v placené verzi libovolný počet), každou s jiným nastavením.
Možností je několikanásobně více, jejich výčet by byl skoro až únavný (viz webové stránky programu). Lite verze některé možnosti programu limituje, za 30 dolarů ale získáte jeho plnou verzi, která žádná omezení nemá.

Peter‘s Flexible Renaming Kit 1.95

Licence: freeware
Domovská stránka: www3.telus.net/pfrank/index.html

Změna názvu souboru (přejmenování) je jednou z operací, které každý uživatel při práci na počítači běžně používá. Pokud měníte název u jednoho, dvou nebo tří souborů, není to činnost nijak zatěžující. Práce však nastává, potřebujete-li jich přejmenovat větší počet, zvláště jde-li o stejný typ změny, např. změnit velikost písma z velkých na malá nebo obráceně, nebo změnit všechna první písmena ve slovech na velká (u anglických názvů hudebních skladeb). Nebo byste potřebovali určitá slova, která se vyskytují v názvech, odstranit, jiná naopak doplnit, některá slova prohodit, odstranit přebytečné mezery apod. Tady je už ruční přejmenovávání každého jednotlivého souboru obtížné, zdlouhavé a hlavně otravné. To si uvědomil kanadský programátor Peter Frankenberger a vytvořil geniální program Peter‘s Flexible Renaming Kit, který za vás provede přejmenování souborů na všechny možné způsoby. Pravda, na trhu existuje několik utilit, které umí tzv. hromadné přejmenování, málokterá se však dá co do flexibilnosti, variabilnosti a možností nastavení s Frankenbergerovým Renaming Kitem srovnat. S běžnými programy docílíte přejmenování souborů na několikrát, zatímco Peter‘s Flexible Renaming Kit dosáhne stejného přejmenování "na jeden záběr"! Je třeba však zdůraznit, že přejmenovací programy jsou náročné na pochopení jejich principu, konfigurace příkazů i ovládání, proto jsou určené spíše pro pokročilé uživatele.
Peter‘s Flexible Renaming Kit je nástroj, který umožní přejmenovat soubory použitím jednoduchých i složitých schémat. Ta sestávají ze sekvencí příkazů, obsahujících specifické parametry k provedení přejmenovací procedury. Princip práce spočívá ve výběru příkazu z velké předdefinované sady. Budoucí výsledek ihned vidíte v okně prohlížeče, přičemž pokročilý Advanced scanner upozorní na konkrétní problémy, které by nastaly (duplicitní názvy, výskyt nepřípustných znaků, příliš dlouhé názvy souborů apod). Tyto problémové soubory můžete z přejmenování vyjmout nebo upravit. Takto upravené názvy budou zvýrazněny tučně. Když je vše v pořádku, stačí kliknout na tlačítko Rename. Jestliže poté zjistíte, že výsledek nedopadl tak, jak jste očekávali, použijte příkaz Undo a vše bude jako předtím. Důležitou vlastností programu je možnost použít zástupné znaky (regulární výrazy), jimiž lze přidávat, mazat, přepisovat, přesouvat či prohazovat jakékoli části názvů souborů a provádět řadu dalších kouzel. Vybrat si můžete z tuctu již předdefinovaných sekvencí, jež zástupné znaky obsahují. Můžete vytvořit příkazy, které vloží základní souborové vlastnosti (velikost a čas vytvoření), vloží informační značky, přes 145 typů metadat hudebních souborů a grafických souborů včetně údajů EXIF a značek IPTC. Všechny příkazy autorem již vložené do programu lze upravit podle vaší potřeby, nové příkazy můžete vytvářet, ty nepotřebné mazat.
Peter‘s Flexible Renaming Kit je obzvláště vhodný pro práci se zvukovými soubory (názvům hudebních souborů můžete přiřadit jednotný formát), s grafickými soubory (obrázky) a videosoubory, hodí se pro soubory kancelářských aplikací a pro soubory HTML, ale můžete jej použít na jakékoli typy souborů. Je optimalizovaný pro operace s mimořádně velkým počtem položek. Prohlížeč disponuje nevídaným počtem sloupců (154) z nich si vyberete k zobrazení jen ty, které potřebujete, sloupce lze libovolně přesouvat. Operace přejmenování může být použita buď jen na soubory, nebo jen na složky, nebo na soubory i složky zároveň, může být použita buď jen na názvy, nebo jen na přípony. Názvy můžete filtrovat, vybrat můžete minimální a maximální délku, počáteční hodnotu čísel, vyplnění nulami či různými náhodnými čísly atd. Volitelně lze do operace přejmenování zahrnout obsah podsložek včetně vymezení úrovně (hloubky). Přímo v programu lze měnit vlastnosti souborů (datum vytvoření, poslední modifikace a posledního přístupu, atributy). Soubory ještě předtím, než je přejmenujete, můžete otevírat. Soubory obrázků se v prohlížeči zobrazují jako miniatury, jejichž velikost lze měnit. Seznam souborů v prohlížeči lze před přejmenováním exportovat do CSV a do BAT, lze ho kopírovat také do systémové schránky. Všechny aktivity programu lze logovat. Program podporuje práci v síti, má vestavěný příkazový řádek, volitelná je integrace s Průzkumníkem Windows. Manuál popisuje mnoho příkladů, především pro používání zástupných znaků a nastavení programu.
Peter‘s Flexible Renaming Kit je luxusní program pro nadstandardní způsob přejmenování skupiny souborů. Obsahuje obrovské konfiguračních možností a vlastností, i přes to si stále drží statut bezplatného programu. Pracuje v prostředí všech verzí Windows, včetně Visty.

AlarmWiz 2.21

Licence: shareware, 24,95 dolarů
Domovská stránka: www.acrovista.com

AlarmWiz je flexibilní plánovač, umožňující definovat alarmy do nejmenších podrobností. Schopností vytvářet skripty provádí AlarmWiz rozmanité úlohy, jako je připojení k internetu (spustí váš internetový prohlížeč s definovanou webovou stránkou), posílání e-mailových zpráv (přes protokol SMTP nebo MAPI), přehrání zvukových souborů (spustí váš MP3 přehrávač pro přehrání MP3 souborů, přehraje i soubory WAV s možností smyčky stále dokola, přehraje CD disky se spuštěním konkrétní nahrávky nebo s náhodným výběrem), synchronizace systémového času počítače z časových serverů, spouštění aplikací (s parametry příkazové řádky). AlarmWiz zajistí obousměrný přenos souborů prostřednictvím protokolu FTP, přitom obsahuje schopnost automatického znovupřipojení, jestliže bylo spojení během přenosu přerušeno. Umí vytvořit telefonní připojení RAS, PPPoE (DSL) a jiná síťová připojení. Síťová konfigurace poskytuje možnost sdílení alarmů v počítačové síti. Plánovač dovolí definovat rozmanité časové parametry spuštění úlohy (každou určitou hodinu, denně, týdně, měsíčně, ročně...). Přitom je možné určitá pevná období z plánování vyřadit (víkendy). Z dalších vlastností a schopností programu lze jmenovat opakování alarmu s nastavitelnou dobou odkladu, blikání upozorňovacího okna pro dosažení výraznějšího upozornění, export alarmů do textového souboru, přesun, kopie a mazání souborů. Zahrnuje možnost vložit datum a/nebo čas do názvu nového souboru. Pokročilí uživatelé mohou vytvářet makra.
Zakoupením plné verze získáte přístup ke všem funkcím, zdarma obdržíte aktualizace. Plná verze také umožňuje přístup k dvěma novým a šikovným funkcím programu: Alarm Duplication z místní nabídky existujícího záznamu události (alarmu) vytvoříte nový alarm, založený právě na tomto záznamu. V novém záznamu pak jen upravíte potřebné parametry. Další funkcí je Global Exceptions definování výjimek k vyjmutí určitých dat nebo časových období, kdy by se žádné alarmy neměly spouštět. Tato funkce je užitečná např. v době dovolených a za podobných okolností, kdy nepotřebujete být na nic upozorňováni, ani by neměly být aktivovány některé úlohy programu (spouštění aplikací, připojení k internetu apod).
Verze 2.21 běží i pod Windows Vista.

TED Notepad 5.3.1

Licence: freeware
Domovská stránka: jsimlo.sk/notepad

TED Notepad slovenského autora Juraja Simloviče je pokročilý editor neformátovaného textu, vyvinutý na Fakultě matematiky a fyziky Karlovy Univerzity v Praze. Cílem bylo vytvořit stabilní a rychlý program bez průvodců, objektů a nástrojových lišt, ale s nápovědou a podporou. Je mimořádně malý a svými dvěma pracovními soubory zabírá pouhých 150 KB (nápověda a odinstalační soubor zabírají dalších 250 KB). Protože k práci nepotřebuje systémové složky ani registry, lze jej nainstalovat přímo na USB Flash disk a odtud spouštět na libovolném PC. Při instalaci nabízí TED Notepad nahrazení standardního Zápisníku z výbavy Windows.
Na pohled je k nerozeznání od Zápisníku Windows, ukrývá však v sobě spoustu funkcí a nástrojů. TED Notepad je navržen především pro zápis poznámek, seznamů, skriptů a souborů HTML. Vybaven je devíti vlastními úložišti pro devět zkopírovaných/vyjmutých výrazů do systémové schránky (Ctrl + C, Ctrl + X). Velikost uloženého textu je limitována pouze velikostí paměti počítače. Má jednodušší definování parametrů pro vyhledávací operace, umí vyyhledat dva různé výrazy najednou. Funkce Kopírování textů z předchozí řádky automatizuje zápis textu, jestliže text na nové řádce začíná stejně. Tak odpadne opakované kopírování a vkládání stejného textu přes schránku. Funkce Complete Word vytvoří seznam podobných slov, která jste už zapsali ve stejném dokumentu. Stačí vybrat jen to správné. Smart Return automaticky odsazuje text, zdrojový kód i seznamy. Bez ohledu na to, zda máte tuto funkci zapnutou nebo vypnutou, můžete používat standardní klávesovou zkratku Ctrl + Enter pro přechod na nový řádek. Problémy s odsazováním odstraňuje Tabify/Untabify. Funkce Select Word zpřesňuje postupné označování jednotlivých slov, standardně prováděné klávesami s vodorovnými šipkami. Je schopen zaměnit vzájemně obsah schránky a aktuální výběr. V programu je začleněna i rozsáhlá statistika vlastnosti souboru: počet znaků, slov, vět, odstavců, řádek. Zavedena byla složka Favorites a položka Recent files, stejně jako příkazová řádka pro pokročilé uživatele, kteří dokáží spouštět program s parametry. Podporovány jsou kódování ANSI, Unicode a UTF-8, částečně dostupná je binární podpora, UNIX, Linux a Mac. Podporována je také obousměrná editace všech znaků Unicode (čínština, korejština, japonština, ruština, bulharština, arabština atd). Každou akci lze spustit klávesovou zkratkou.
Oproti Zápisníku Windows je TED Notepad schopen změnit velikost písma ve slově, v celé větě i v označeném textu. Funkce Extend Replace poskytuje rychlý způsob nahrazení textu. Editor pracuje se sloupci textu, přidává čísla řádků. K tomu je vázána funkce Go to, jež umožnuje bleskový přechod na určité místo v rozsáhlém textu. Použijete-li TED Notepad jako editor internetových stránek, hodí se vám funkce automatického dokončování slov, Enclose selection, XML/HTML Tag, Close a Indent/Quote resp. Unindent/Unquote. TED Notepad dokáže automaticky zalamovat text na konci editačního okna (Word Wrapping), odstranit všechny nadbytečné prázdné řádky (Remove Empty Lines), příp. opakující se řádky (Unique lines). Funkce Unindent/Unquote zase odstraní odsazení, resp. mezery na konci řádky. Editor nabízí bohaté možnosti třídění textu (např. podle určitého sloupce v seznamu CSV), rozdělení souboru do několika souborů bez nutnosti kopírování, stejně jako sloučení několika dokumentů do jednoho (Include/Exclude). Používání a definování pluginů jsou další z dlouhé řady funkcí programu.
Čeští uživatelé však budou marně hledat českou, příp. slovenskou verzi, třebaže jeho autorem je Slovák žijíci v České republice. Program je jen v angličtině, nabízeny jsou francouzská a čínská jazyková mutace. TED Notepad pracuje v operačním systému Windows verzí NT, 2000, XP a Vista.