Hlavní navigace

PC World CD Centrum

1. 2. 2002

Sdílet

Jabber JIM 1.10 Jabber je softwarový projekt firmy Jabber, Inc., zabývající sekomunikací v reálném čase a tzv. extensible instant messagingem (IM). Mezi nejvýznamnější investory Jabberu ...
Jabber JIM 1.10 Jabber je softwarový projekt firmy Jabber, Inc., zabývající se
komunikací v reálném čase a tzv. extensible instant messagingem (IM). Mezi
nejvýznamnější investory Jabberu patří Webb Interactive Services a francouzský
Telecom. Uživatelé Jabberu mohou za pomoci klientské části komunikovat v
reálném čase nejen s dalšími jeho uživateli, ale rovněž i s uživateli AOL IM,
MSN Messengeru, Yahoo Messengeru a ICQ. Klienty Jabberu najdete jak pro
Windows, tak pro UNIX, Linux, Mozillu, MacOS, Javu, WWW na stránkách
"www.jabber.com" a "www.jabber.org" se dozvíte více. Mimo to existuje webový
klient na adrese "webim.jabber.com".


JCP aneb čím je Jabber výjimečný

Jabber Communications Platform (JCP) je komunikační základna navrhnutá podle
nových trendů v informačních technologiích, což z pohledu velkého zákazníka
(firem) znamená snadnou a spolehlivou integraci do moderních informačních
systémů a sítí. Z pohledu koncového uživatele to znamená jedno rozhraní pro
mnoho platforem, které je navíc interoperabilní se staršími technologiemi,
spolehlivé a bezpečné. Abychom výše uvedená tvrzení podepřeli technickými
fakty, podívejme se na klíčové prvky tvořící komunikační platformu Jabber:

- Otevřenost protokolu využívá otevřeného komunikačního protokolu postaveného
na XML.

- Distribuovaná architektura výhodné pro vyrovnávání zátěže serverů (load
balancing).

- Integrace v současné době podporuje autentizaci vůči databázím Oracle a
generickému LDAPu.

- Bezpečnost používá SSL (Secure Sockets Layer) pro komunikaci.


Jabber Server

Pro běžné používání Jabberu vám stačí vědět, že někde na světě existují
servery, které jsou nutnou podmínkou pro fungování všech klientů Jabberu (např.
JIMa). Jabber Server můžete mít i doma a úplně zadarmo nezní to lákavě? Jabber
Server optimalizovaný pro Red Hat Linux 7.1 pro Intel naleznete na adrese
www.jabber.com/everywhere/. Může být zdarma použit až pro 100 uživatelů, a to
samostatně v intranetu izolovaně od okolí (podobně jako možná známější ICQ
Groupware) nebo plně integrovaně se světovou sítí Jabberu.


JIM Client

JIM je klientskou aplikací pro Windows 9x/NT/2000/XP. Podporuje diskuse dvou
osob včetně uchování historie, diskuse konferenční s libovolnou kombinací
uživatelů Jabberu, ICQ, MSN a Yahoo Messengeru zobrazených standardně v
kategorizované stromové struktuře. Vedle standardní textově orientované výměny
informací JIM nabízí přenos souborů, hledání kontaktů, změnu stavu uživatele,
stálé místnosti, místnosti jen pro zvané, místnosti chráněné heslem, výměnu
kontaktů, nalogování jednoho uživatele z více míst současně, blokování
nevyžádaných zpráv, uchování zpráv uživatelům off-line.

K tomu abyste si skrz Jabber mohli popovídat s uživateli používajícími jinou IM
službu, je nutné nastavit gateway pro danou službu. V JIMově nabídce nástrojů
tak můžete učinit, nutností je registrovat se u poskytovatele služby to za vás
Jabber neudělá. Do jisté míry je možné i automaticky importovat seznam kontaktů
z vybraných služeb.


Jabber WebClient

Výhodou webového klienta je prostupnost firewally. Pokud je na firewallu
propustný port 80, máte vyhráno. Na rozdíl od klientů newebových, které mají
stále s firewally velké problémy. Za cenu méně pohodlného ovládání a omezených
funkcí dostanete pěkný nástroj pro komunikaci v reálném čase podporující např:

- diskuse dvou osob
- konferenční diskuse v místnostech
- zjištění stavu uživatele, zamezení zobrazení stavu určitým osobám
- zanechání off-line vzkazu


Závěrem

Ač jsme si hodně pověděli o technologii Jabber samotné, běžného uživatele bude
zajímat nejvíce koncová klientská aplikace. Jak již bylo zmíněno, klientů pro
Jabber je mnoho. My jsme si dnes vypíchli JIMa, který je poměrně robustní a
běží pod Windows. Zde je nutné připomenout, že se k serveru připojí jen za
podmínky, že nejste za proxy-serverem anebo váš proxy-server podporuje
protokoly SOCKS4 či SOCKS5. Jinak je prostředí JIMa poměrně přehledné a
ovládání intuitivní.
GS Calc 5.5

Solidní tabulkový kalkulátor, jehož velikost ke stažení nepřesáhne 1MB, to je
právě GS Calc. Nabízí příjemné uživatelské rozhraní a standardní funkce pro
operace s buňkami a následným grafickým zobrazením. Vedle běžných funkcí zde
také máte k dispozici funkce statistické, matematické (např. řešení rovnic,
determinantů, lineární regrese) a funkce pro finanční analýzu (čistá současná
hodnota, splátkový kalendář), které většinou naleznete až u daleko
robustnějších kolegů. Další velmi příjemnou vlastností je import a export do
formátu programů MS Excel 97/2000, MS Access 2000, dBase III+ / IV, Clipper,
FoxPro 2.x a textových souborů TXT a CSV. Drobnou změnou oproti konkurenčním
programům je správa listů v sešitě. Ostatní programy mají listy očíslovány a
pojmenovány ve spodní části sešitu, GS Calc ke správě listů používá panel
umístěný na levé straně obrazovky, který navíc dovolí jednotlivé listy
seskupovat a řadit do souvisejících skupin.


GS Calc 5.5

Snadný tabulkový kalkulátor.
Velikost souboru: 815 KB
Domovská stránka: www.jps-development.com
Licence: shareware, zkušební doba 30 dní funkčnost je částečně omezena, cena 20
USD
STG FolderPrint Plus 1.2.1.0

STG FolderPrint Plus je produkt primárně určený ke dvěma účelům k tisku a
procházení složitých adresářových struktur, kde na první pohled vidíte, jaký
procentní podíl (nebo množství dat) zabírá každá jednotlivá složka z celkového
dostupného prostoru na médiu. Samotné zpracování výstupu lze omezit filtrem
data, velikostí souborů, obsahem souborů, nebo maskou v hvězdičkové konvenci.
Výsledný seznam potom můžete libovolně setřídit podle zvolených souborových
atributů, eventuálně vyexportovat do formátů HTML a ASCII. Součástí programu je
také utilitka k hromadnému přejmenovávání souborů a změně jejich atributů.
Samozřejmým rozšířením je vyhledávací mechanismus, který ve vygenerovaném
seznamu velmi rychle vyhledá požadované informace.

Před tiskem seznamu se také nechá upravit samotná podoba stránky (záhlaví,
zápatí, titulek, barva podkladu a písma) a prohlédnout si náhled.

Program umí prohlížet i komprimované soubory a má speciální zobrazovací režim
pro soubory typu MP3.


STG FolderPrint Plus 1.2.1.0

Tisky adresářových struktur.
Velikost souboru: 1,4 MB
Domovská stránka: www.stgsys.com/fpp.asp
Licence: shareware, zkušební doba 30 dní, cena 11,95 USD
TweakIE 3.0

S TweakIE máte svůj Internet Explorer téměř pod 100% kontrolou. Menu programu
je rozděleno podle rozsahu působnosti na skupiny zálohování, ladění výkonu a
správa programů skupiny MSIE, čistění nepotřebných souborů a zápisů v registru.

Pod výše zmiňovanými skupinami se skrývá celá řada nástrojů a nastavení, které
vám mohou zpříjemnit brouzdání po internetu, optimalizovat rychlost připojení a
zvýšit vaši bezpečnost. Např. z MSIE si můžete zálohovat nebo jednorázově
nechat vyčistit následující informace: historii brouzdání, cookies, údaje ze
systémového registru (automaticky doplňované údaje ve formulářích a nastavení
jednotlivých programů skupiny MSIE), oblíbené položky, ručně vypsané URL,
stránky dostupné off-line, informace o vytvořených telefonických připojeních,
dočasné soubory systému Windows, atd. V rámci MS Outlook Expressu lze
inteligentně zálohovat zprávy z uživatelských složek a přihlášených diskusních
skupin, nastavení POP3 a SMTP služeb a adresář.

Poslední součástí TweakIE je Cache Explorer, jenž umí zobrazovat obsah adresáře
s dočasnými soubory prohlížeče.


TweakIE 3.0

Nastavte si optimálně prohlížeč a toto nastavení si zálohujte.
Velikost souboru: 7,6 MB
Domovská stránka: www.tweakie.com
Licence: shareware, zkušební doba 30 dní, cena 15 USD
EnZip 3

EnZip je jednoduše ovladatelná freewarová utilitka, sloužící k vytváření a
dekompresi archivů ZIP. Ovládání je velmi podobné windowsovskému Průzkumníku v
levé části pracovního okna se nachází panel, kde je zobrazena stromová
struktura právě používaných objektů a panel s naposledy použitými, respektive
oblíbenými položkami. V pravé části pracovního okna je detailní seznam
vybraných souborů se všemi jejich atributy. Tento program je ideální pro práci
s více archivy najednou. Pro efektivnější práci nabízí tyto další funkce:

- Instalace softwaru přímo z archivu ZIP bez opuštění prostředí EnZIPu.
- K vašim samorozbalovacím archivům si můžete přidat vlastní ikonu a dialogové
okénko s komentářem.
- Šifrování archivů pod heslem.
- Operacemi "táhni a pusť" z libovolného Windows programu vytvoříte nebo
rozbalíte archiv.
- Automatické rozdělení archivu na více disket.
- Automatická kontrola zpracovávaných archivů vaším antivirovým programem.


EnZip 3

Praktický freewarový ZIP/UNZIP.
Velikost souboru: 1,6 MB
Domovská stránka: website.lineone.net/~chris_m
Licence: freeware