Hlavní navigace

PC WORLD CD Centrum

1. 2. 2006

Sdílet

DocumentsRescue Pro 3.5Licence: shareware, 26,95 EUR Domovská stránka: http://www.objectrescue.com/products/documentsrescuepro/ DocumentsRescue Pro je efektivní utilita k obnovení dokumentů a...
DocumentsRescue Pro 3.5
Licence: shareware, 26,95 EUR
Domovská stránka: http://www.objectrescue.com/products/documentsrescuepro/

DocumentsRescue Pro je efektivní utilita k obnovení dokumentů asi 50 známých
textových i grafických formátů, včetně všech typů dokumentů MS Office, dále
souborů TXT, PDF, ZIP, HTML, XML, CHM, HLP, CAB, GIF, JPG, BMP a dalších.
Přestože operační systém bude hlásit, že soubory nebyly nalezeny nebo byly
zničeny, DocumentsRescue Pro vám smazané či poškozené soubory nabídne k obnově.
Přitom používá obnovovací techniku, při níž jsou prohledána veškerá úložná
místa na disku. Smazané soubory rozpozná podle jejich vnitřní struktury. Dokáže
obnovit dokumenty ztracené nebo poškozené při kolizích počítače, soubory
smazané omylem, a to i ty, které jste odstranili z Koše, a dokonce i dokumenty,
které jste vůbec neuložili! A co víc obnoví dokumenty i z diskové jednotky,
kterou jste zformátovali! Přesto DocumentsRescue Pro není "těžkým" kalibrem,
jaký používají profesionálové pro obnovu dat havarovaných disků. Nicméně
snadno, rychle a spolehlivě rekonstruuje ztracené soubory, které běžné
obnovovací programy obnovit nedokáží. Ztracená data obnovuje nejen z pevných
disků, ale i z disket, karet CompactFlash (typ I/II), IBM Microdrivů,
SmartMedia, multimediálních karet MMC, digitálních karet SD, Memory Sticků, USB
Flash disků, CD, DVD a dalších ukládacích zařízení. Přestože DocumentsRescue
Pro představuje mimořádně vyspělou utilitu, je díky svému jednoduchému řešení a
ovládání vhodný i pro začínající uživatele. Ti ostatně jeho služeb asi využijí
nejčastěji.

Quick Starter 2.5
Licence: shareware, 14,95 dolarů
Domovská stránka: http://www.boyarick.net/quick_starter.html

Jednoduchý, ale užitečný program Quick Starter můžete používat pro spouštění
často používaných programů a otevírání dokumentů, na nichž průběžně pracujete,
stejně jako pro připomínání vašich akcí a povinností. Výchozím místem práce s
programem je ikona v systémové liště Windows. Kliknete-li na ní, zobrazí se
menu, které bude bezprostředně po instalaci programu obsahovat jen základní
odkazy. Zde definujete soubory, ke kterým chcete mít rychlý přístup. Bude-li
takovým souborem EXE, COM, BAT, spustí se příslušná aplikace, bude-li souborem
dokument, otevře se v přidružené aplikaci. Položky do menu můžete kdykoli
přidávat, nepotřebné odstraňovat. Položkami mohou být i složky, e-mailové
adresy a adresy internetových stránek. Pořadí si můžete přizpůsobit jejich
vzájemným přesouváním. Další funkcí Quick Starteru je plánované spouštění a
vypínání počítače a spouštění aplikací v určitý čas. Obdobnou funkcí je
plánovač akcí a povinností, které vás čekají a na něž chcete být upozorněni.
Záznamů lze v plánovači vytvořit neomezený počet. Zajímavostí Quick Starteru je
tzv. PlacesBar Constructor. Tímto nástrojem si přizpůsobíte tlačítka v
navigačním menu dialogových oken Otevřít/Uložit. Funkce nabízí vložit: Programs
(Programy), My Computer (Tento počítač), Favorites (Oblíbené) a Network
Neighborhood (Místa v síti). Prostě - vyzkoušejte a uvidíte!

Win Utilities 1.5
Licence: shareware, 19,95 EUR
Domovská stránka: http://www.xp-tools.com/winutilities/index.htm

Win Utilities je kolekce nástrojů optimalizující výkon vašeho systému, doplněná
užitečnými funkcemi. Většina nabízených nástrojů a pomůcek je již součástí
operačního systému Windows, avšak ve Win Utilities se s nimi pracuje
jednodušeji a pohodlněji. Nehledě na to, že je zde najdete všechny pohromadě a
přehledně v jednom rozhraní. Celý systém nástrojů je rozdělen do pěti oblastí.
Jednotlivé oblasti představují tlačítka umístěná v levé části hlavního okna
aplikace. Kliknete-li na některé tlačítko, zobrazí se v pravé části okna seznam
nástrojů s podrobným popisem činnosti. Prvním tlačítkem/oblastí je System
Cleaners. Tvoří ho tři nástroje: Disk Cleaner, který na pevném disku vyhledá a
odstraní soubory, jež nejsou pro chod počítače nutné (dočasné soubory, neplatné
odkazy, cookies), avšak mohly by jeho výkon snížit. Registry Cleaner detekuje
chybné nebo zastaralé záznamy v systémových registrech a opraví je nebo
odstraní. Zároveň je schopen provést zálohování a obnovu registrů. Druhou
oblastí je System Optimizers, kde Memory Optimizer automaticky optimalizuje
paměť Windows, Duplicate File Finder nalezne a zobrazí duplikované soubory na
disku nebo v určité složce a umožní s nimi nakládat podle potřeby. Shortcuts
Fixer najde všechny klávesové zkratky a nabídne jejich aktualizaci nebo
odstranění. Třetí oblast tvoří systémové nástroje System Tools: Process Manager
řídí procesy běžící na platformě Windows a ovlivňuje tak běh systému, Unistall
Manager jednoduše odinstaluje programy z počítače, System Information pak
přinese kompletní informace o systému. Správou souborů se zabývá čtvrtá sada
nástrojů File Tools. Obsahuje nástroj File Splitter, schopný rozdělit soubor
jakékoli velikosti na potřebný počet částí a ty pak opět spojit v celek. To se
hodí při kopírování velkých souborů na diskety nebo na CD/DVD, nebo při jejich
posílání e-mailem. Jestliže potřebujete určité soubory před ostatními uživateli
vašeho počítače ochránit, můžete využít dvou nástrojů: k trvalému odstranění
bez možnosti obnovení použijte File Shredder, pro zajištění heslem zase File
Lock&EXE Protector. Ten slouží jak pro otevírání dokumentů, tak pro spouštění
aplikací. Poslední, pátou oblastí je Parent&Monitoring. Představuje ji jediný
nástroj Keylogger, jenž monitoruje všechny aktivity všech uživatelů
přihlášených do systému a zaznamenává je do logu. Slouží pro nalezení a
obnovení ztracených informací, nemůžete-li si vzpomenout, co jste před nějakým
časem napsali nebo vytvořili.

AceFTP 3 Freeware
Licence: freeware
Domovská stránka: software.visicomedia.com/en/products/
aceftpfreeware
AceFTP Free firmy Visicom Media Inc. patří do kategorie utilit, které jsou
určeny pro kopírování souborů a složek mezi místním počítačem a vzdáleným
serverem (download a upload) - tedy do kategorie FTP klientů. Rozhraní aplikace
je klasické, se dvěma okny, jedno zobrazuje adresářovou strukturu místního
počítače, druhé strukturu webového serveru. Mezi oběma okny - počítači - můžete
soubory přenášet myší metodou drag and drop. Přenos je rychlý, navigace
jednoduchá a přehledná. Kopírovaná data lze řadit do fronty a na server je
odeslat najednou. Průběh můžete sledovat na grafu doplněném hodnotou aktuální
rychlosti, vše je zaznamenáváno do logu. AceFTP Free jako pokročilý FTP klient
umožňuje plánování přenosů s bohatým nastavením, je schopen otevřít i více FTP
míst najednou a dokáže obnovit i přerušené přenosy. V integrovaném prohlížeči
si můžete prohlédnout jak obsah souborů určených k přenosu, tak i těch na
vzdáleném serveru. Pokročilý manažer stránek (Site Manager) je schopen všechna
vaše nastavení ukládat tak, aby byla kdykoli k dispozici a nemuseli jste
opakovaně provádět konfiguraci. AceFTP umožňuje běžné souborové operace
(úpravy, přejmenování, mazání, vytváření nových) jak na místním počítači, tak i
na webovém serveru, filtraci výběru souborů včetně inverze, zobrazení miniatur
(hodí se pro grafická data), podporuje rovněž síťové funkce včetně řízení
přístupových práv. Za 29,95 USD můžete získat verzi AceFTP 3 Pro s vylepšeným
rozhraním, obohacenou o další pokročilé funkce.

Artisan CD/DVD Burner 2.19
Licence: freeware
Domovská stránka: http://www.binartisan.com

Jak jste z názvu jistě pochopili, Artisan CD/DVD Burner je vypalovací program.
Ačkoli se jedná o freeware, zvládá toho celkem dost. Na druhou stranu mu toho
ale k dokonalosti rovněž dost chybí, což mohu potvrdit z vlastní zkušenosti.
Podařilo se mi díky němu přijít o cenná data uložená na DVD-RW. Tak nějak jsem
čekal, že se před zahájením vlastního vypalování zeptá, jestli chci médium
opravdu smazat. Nezeptal...
Každopádně ovšem data, která vypálit měl, vypálil spolehlivě zvolenou rychlostí
a bez problémů. Kromě přepisovatelných DVD umí pracovat i s běžnými DVD?R,
DVD-RAM a samozřejmě také CD-RW. Hudební CD vypálí i z MP3 nebo WAV souborů,
takže pokud si zvyknete na jeho jednoduchost a až příliš velkou samostatnost,
nejspíše vás nezklame. Kromě zálohování dat na libovolné médium dokáže
zpracovat i image soubory v různých formátech, ukládat pak umí do image typu
ISO. V uživatelském rozhraní není kde se ztratit, je však potřebná alespoň
základní znalost angličtiny.
Nebýt nemilé zkušenosti, možná bych chválil i více, ale opravdu mi u tohoto
programu chybí různá varování, upozornění a alespoň jednoduchý grafický
ukazatel zaplněnosti média. Proto bych ho doporučil pouze těm, kteří si jsou
vždy jistí tím, co s daty právě provádějí.

DeepBurner 1.7.1
Licence: freeware
Domovská stránka: http://www.deepburner.com

DeepBurner spatřil světlo světa již před dvěma lety a od té doby se stále
vyvíjí. Jeho nejnovější verze se může klidně poměřovat s placenou konkurencí a
rozhodně se nebude držet na konci pelotonu. Body k dobru jistě dostane v našich
končinách za českou lokalizaci.
Oproti vypalovacímu software od Artisanu je DeepBurner uživatelsky přívětivější
a nechá vás nastavit všechny důležité atributy. Při vytváření nové kompilace si
nejprve zvolíte, zda budete tvořit datové nebo hudební médium. Druhým krokem je
výběr samotných dat. Ve třetím kroku vyberete mechaniku a rychlost vypalování,
pokud hodláte pálit na přepisovací médium, můžete ho zde vymazat. Jestliže
často vypalujete disky přímo z ima
ge souborů, připravte se na to, že DeepBurner zvládá jenom ISO. Sice se tváří,
že si poradí i s ostatními typy, dokonce začne vypalovat, ale při každém
takovém pokusu se zasekne a vám zůstane jenom zničené médium. Kromě vypalování,
pro něž je stvořen, umí DeepBurner tvořit a tisknout obaly na různé typy médií,
má v sobě vestavěné i poměrně pokročilé rozhraní pro tvorbu autorunů (tedy
disků, které se po vložení do mechaniky samy spustí).
Rozhraní je založeno na okně prohlížeče, můžete v něm mít rozpracováno několik
projektů. Pokud disponujete dostatečně velkou zobrazovací plochou, není problém
vytvářet obal jednoho disku a při tom kompilovat a vypalovat jiný. Asi byste
měli vědět, že tato freewarová verze nedokáže vypalovat DVD-video a PhotoCD,
pro tyto funkce byste si museli zakoupit profesionální verzi.

Sony Ericsson Themes Creator 1.92
Licence: freeware
Domovská stránka: http://developer.sonyericsson.com

Vy, kteří vlastníte nějaký model mobilního telefonu od společnosti Sony
Ericsson, jistě víte, že ve svém mobilním miláčkovi můžete měnit barevná
témata. Některá k vám dorazí již z výroby, další je možné najít na internetu a
poslední možností, jak přizpůsobit displej mobilu své nátuře nebo náladě, je
vytvořit si takové téma sám. Výrobce na takové osoby myslel, a tak vám přináší
nejnovější verzi svého Themes Creatoru.
Na první pohled by se snad mohlo zdát, že vytvořit jedinečné téma bude hračka.
Opak je však pravdou. Napoprvé doporučuji odpíchnout se od nějakého
předpřipraveného tématu. Ono totiž sladit všechna pozadí, popředí, tapety,
barvy tlačítek, barvy zvýraznění, textu, rámečků a dalších součástí grafiky
není vůbec snadné. Než vytvoříte nějaký přijatelný výsledek, posedíte si u
počítače pěkných pár desítek minut. Nastavit lze opravdu i to, co byste při
pohledu na displej mobilu vůbec nečekali. K tématu pak patří i vyzváněcí tóny,
které jednoduše importujete v některém z formátů podporovaných vaším telefonem.
Prostředí je pěkně podle funkcí rozděleno na záložky, z nichž každá sdružuje
příbuzné prvky. Každá změna se projeví na náhledovém obrázku, takže hned víte,
jestli jsou provedené změny k lepšímu nebo k horšímu.
Nová verze podporuje snad všechny modely SE od legendárního modelu T68i až po
nejvybavenější walkman W900, včetně komunikátorů řady P. Takhle nějak si
představuji podporu zákazníků jednoho z největších výrobců mobilních telefonů.
Kdyby se podobně snažil i ten největší...

DeepRipper 1.1
Licence: freeware
Domovská stránka: http://www.deepburner.com

DeepRipper je malý prográmek určený k převodu stop hudebního CD do PC pomocí
WAV nebo některého z komprimovaných formátů. Nic dalšího vlastně neumí, ale ani
se o to nesnaží. Po vložení audio CD do mechaniky si program automaticky načte
nalezené stopy. Asi se vám nebudou líbit názvy TrackXY, a tak jednotlivé
"tracky" můžete ručně pojmenovat. Stejně tak bude potřeba zadat nějaké hodnoty
k položkám autor a album. Pak už se můžete pustit do nastavení formátu a
kvality převodu. Na výběr je již zmíněný nekomprimovaný WAV, MP3 či OGG. Co se
kvality týče, podporovány jsou datové toky od 32 do 320 kbps včetně
variabilního bitrate (VBR). A to je všechno. Po nastavení cesty pro výstupní
soubory stačí kliknout na tlačítko Rip a záloha je na světě. Jednoduché,
rychlé, bezbolestné. Veškerá práce se odehrává v jednom, maximálně dvou oknech,
takže se ani nemáte kde ztratit. I když je program v angličtině, myslím, že se
tentokrát bez její znalosti v klidu obejdete.

Audacity 1.2.4
Licence: freeware
Domovská stránka: http://audacity.sourceforge.net

Audacity je volně dostupný program (open source), který se rychle naučíte
ovládat a brzy se stane nepostradatelným pomocníkem při práci se zvukem. Jedná
se o zvukový editor a rekordér pro Windows, Mac OS X, GNU/Linux a další
operační systémy. Přestože je zdarma, nabízí mnoho profesionálních nástrojů pro
úpravu zvuku, pěkně na jednom místě.
Více než cokoli jiného vás asi bude zajímat výčet vlastností této povedené
aplikace, tady tedy jsou. Audacity může nahrávat "živý" zvuk z mikrofonu či
jiného vnějšího zdroje, digitalizovat nahrávky z páskových kazet, vinylových
desek nebo minidisků. Pomocí některých zvukových karet lze dokonce zachytávat
streamované audio z internetu. Je možné nahrávat až 16 stop najednou (vyžaduje
vícekanálový hardware) a pomocí grafických ukazatelů monitorovat úrovně
hlasitosti před, během i po nahrávání. Audacity umožňuje importovat zvukové
soubory, libovolně je upravit a kombinovat s jinými soubory nebo novými
nahrávkami. Následně je pak možné nahrávky exportovat do různých formátů - WAV,
AIFF, AU, OGG, MP3. Editace zahrnuje jednoduché operace jako vyjmout,
kopírovat, vložit a smazat, neomezený počet kroků zpět nebo míchání neomezeného
počtu stop. Pomocí nástroje Kreslení lze určit vlastní vzorkovací body. S
vestavěnými efekty si můžete vyhrát do sytosti. Můžete provádět změny ladění
bez vlivu na tempo skladby a naopak, odstraňovat statické syčivé, hučivé a jiné
rušivé ruchy v pozadí, měnit frekvence pomocí Ekvalizéru, FFT Filtru, můžete
využít efekt Zvýraznění basů (Bass Boost) nebo měnit hlasitost pomocí
Kompresoru, Zesílení a Normalizace. Co se kvality nahrávání týče, můžete
pracovat na vzorcích v kvalitě 16bit, 24bit a 32bit (floating point).
Výše zmíněný výčet rozhodně není konečný, ale rozhodně cosi naznačuje. Audacity
má rozhodně velké ambice a nutno říci, že právem.

Panorama Perfect Lite 1.6.2
Licence: freeware
Domovská stránka: http://www.volny.cz/profipohanka

Panorama Perfect je program pro tvorbu opravdu kvalitních panoramat, a to
formou spojování více navazujících fotografií. Ne každý si na procházky nosí
stativ, a tak jednoduché "slepení" fotek v nějakém grafickém editoru nemusí být
zas tak jednoduché. Pokud nafotíte obrázky jen tak z ruky, nemusejí být všechny
stejně exponované, stejně natočené a navíc na sebe asi nebudou přesně
navazovat. Proto se Panorama Perfect může hodit každému, kdo má podobné dlouhé
fotky rád. Umí totiž obrázky automaticky narovnat (ohnout) tak, aby splňovaly
požadavky na panoramatickou fotografii. Aby nebyly viditelné přechody mezi
jednotlivými snímky, je možné manuálně upravovat přechodové oblasti. Jednotlivé
části výsledného obrazu lze volně deformovat, natáčet a posouvat pro dosažení
co nejlepšího výsledku. Pokud jsou jednotlivé snímky jinak osvětlené, je možné
tyto chyby upravit manuálně nebo po skončení editace automaticky. Výsledek lze
pak podle potřeby oříznout a uložit do některého ze tří formátů TIF, BMP nebo
JPG.
Je třeba podotknout, že se jedná o poměrně složitou aplikaci, se kterou si
budete muset chvilku hrát, než zjistíte, jak vytvořit opravdu kvalitní
panoramatický snímek. Náročnost celé práce ale spočívá na kvalitě nafoceného
materiálu. Pro začátek je určitě dobré, pokud ovládáte základy práce s grafikou
obecně. Pokud si nebudete vědět rady, určitě si přečtěte krátkou, ale výstižnou
dokumentaci, jejíž součástí je i rychlý průvodce tvorbou panoramat. Ten vám
stručně vysvětlí, jak v několika krocích vytvořit téměř umělecké dílo.
Verze Lite má oproti plné verzi jistá omezení, z nichž dvě hlavní představuje
omezení výšky výsledného obrazu a malý vodotisk v pravém dolním rohu fotografie
odkazující na software, ve kterém byla vytvořena.

Feedreader
Licence: freeware
Domovská stránka: http://www.feedreader.com

Pokud jste rádi včas informováni o dění ve světě, jistě jste již slyšeli o
technologii RSS. Těmito kanály mohou až k vám přitékat informace z oblastí,
které si sami zvolíte. Stačí znát správnou adresu a vlastnit nějakou RSS
čtečku, tedy program, který bude příjem tohoto formátu obstarávat. Pokud vím,
tak právě Feedreader byl jedním z prvních a stále se drží na výsluní. Je to
díky jeho jednoduchosti a uživatelské přívětivosti. Moc zábavy si při jeho
nastavování sice neužijete, ale svoji jedinou funkci plní dokonale.
Pracovní okno Feedreaderu je rozděleno na tři části. V té levé můžete spravovat
používané "feedy", tedy stránky, z nichž vám informace chodí. Jejich počet je
omezen pouze vaším záběrem zájmů. Můžete se nechat zásobovat zpravodajstvím z
domova i ze světa či novinkami z IT, mobilních technologií, automobilového
průmyslu, sportu, dokonce některé warez stránky mají své RSS kanály. Další dvě
okna už slouží pro zobrazování příchozích informací. Nahoře vidíte titulky
zpráv a když na některý z nich kliknete, zobrazí se ve spodním okně přímo
internetová stránka s celým článkem. Program sám tedy nic nestahuje a je čistě
na vás, jaké stránky si prohlédnete. Obnovovací frekvence lze nastavit v
intervalu od pěti minut do 24 hodin, nebo můžete všechny či jednotlivé "feedy"
obnovit ručně. Skvělá příležitost, jak být neustále v obraze a nemuset obcházet
oblíbené stránky postupně v prohlížeči. Všechno podstatné najdete na jednom
místě.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).