Hlavní navigace

Paragon Drive Copy 8.0 Personal Special Edition

1. 1. 2007

Sdílet

Pohodlné kopírování disků a diskových oddílů cd/dvd Vítejte u dalšího dílu Rychlokurzu. Každý měsíc vá...


Pohodlné kopírování disků a diskových oddílů cd/dvd


Vítejte u dalšího dílu Rychlokurzu. Každý měsíc vám přinášíme něco nového, něco, co by vám mohlo být užitečné, co nevyžaduje k použití dvouměsíční intenzivní školení a co vás nebude stát "majland". Dnes je to program, který přijde vhod právě tedy, když budete potřebovat kopírovat svá data a celý systém ze starého disku na nový, nebo pokud se rozhodnete zálohovat svá data na druhý pevný disk. Program není vůbec složitý, vůbec se ho nemusíte obávat. K čemu ale spoustu řečí, pojďme se na něj podívat.

Instalace

Instalace probíhá, jak se sluší a patří na současný moderní program, formou průvodce ostatně jak brzy zjistíte, celý program je průvodci přímo prošpikován.
Spusťte instalační EXE soubor, stiskněte tlačítko Next>.
Potvrďte licenční ujednání, Yes.
Objeví se registrační dialog. Kliknutím na odkaz http://registration.paragon-software.com/dcse (nebo kliknutím na Registration otevřete internetovou stránku, kde je třeba se zaregistrovat. Povinná pole jsou Email, First name, Last name, Country, Language avšak nejdůležitější je e-mailová adresa, neboť na tu vám přijde požadovaný licenční klíč.
Vyplňte UserName a Serial Number údaji z e-mailu a klikněte na Next>.
V dalším kroku definujeme instalační adresář (opět doporučuji ponechat přednastavenou hodnotu), stiskněte Next>.
Zaškrtněte Yes, I want to install for all users, pokud chcete program instalovat pro všechny uživatele PC.
Pojmenujte složku pro menu Start (můžete ponechat přednastavené), stiskněte Next>.
Vše je připraveno k instalaci. Kopírování souborů začne po stisknutí Next>.
K dokončení instalačního procesu už nyní schází jen restart počítače. Ukončete a uložte veškerou rozdělanou práci, zaškrtněte Yes, I want to restart my computer now a klikněte na Finish. Počítač bude restartován.

První spuštění

Pokud vše proběhlo bez problémů, v menu Start přibude složka Paragon Drive Copy 8.0 Personal Special Edition a v ní pak zástupce programu Paragon Drive Copy. Klikněte na zástupce a spusťte program.
Před sebou vidíte hlavní okno. Vlevo je seznam úkonů, které je možné s programem provádět, vpravo pak přehledné informace o vašich pevných discích a jejich diskových oddílech. Popišme si nyní, co vlastně program dokáže.

Kopie celého disku

Začneme kopírováním celého disku na jiný disk. Kliknutím na volbu Copy Hard Disk spustíte průvodce, který vás provede nastavením.
[Next>]
Vyberte disk, který chcete kopírovat (tedy zdrojová data). Kliknutím na něj ho označíte (bude mít oranžové obrysy). Stiskněte Next>.
Vyberte cílový harddisk (kde chcete vytvořit kopii dat). Je potřeba upozornit, že veškerá data na cílovém disku budou vymazána, takže si důkladně ověřte, že na disku nemáte nic důležitého. Stiskněte Next>.
Nastavte volby kopírování:

Copy all sector, one to one Tato volba způsobí, že bude vytvořena naprosto stejná kopie zdrojového disku. Budou tedy kopírována data i z nepoužitých sektorů. Celé kopírování potrvá déle, ale kopie bude naprosto přesná budete tedy moci např. obnovovovat smazané soubory.
Remove free block from partitions Odstraní zbytečné prázdné místo, které může být na zdrojovém disku mezi diskovými oddíly. Ušetříte tím místo.
Copy data and resize patritions proportionaly Pokud si koupíte větší disk a tímto způsobem tedy přenášíte data na nový, může se vám tato volba hodit, neboť zachová rozložení oddílů na disku, jen je proporcionálně zvětší.
Perform Surface Test Provede test povrchu disku, zkontroluje každý sektor a pokud detekuje nějaký problém, zapíše sektor jako poškozený. Systém se mu potom bude vyhýbat a na toto místo nebude zapisovat data.
Verify Writing po každém zapsání dat zkontroluje, zda byla zapsána správně. Pokud si nejste jisti stabilitou vašeho harddisku, čili váš disk obsahuje již nějaké špatné sektory, pak je vhodné tuto volbu zapnout. Sice poměrně výrazně zpomalí celý proces kopírování, ale budete mít jistotu, že vaše data budete schopni po kopírování přečíst.

Na další stránce uvidíte přehledně, jak bude vypadat výsledný stav. Pokud jste zaškrtli proporcionální kopírování, máte v tomto kroku navíc možnost pomocí posuvníku nastavovat a naopak zkracovat diskové oddíly. Stiskněte Next>.
Ještě jednou se rozmyslete, zda na cílovém disku nemáte důležitá data. Pokud jste si jisti tím, co chcete udělat, zvolte Yes, apply the changes physically a stikněte Next>.
Nyní začne proces kopírování. Pokud kopírujete disk, na kterém máte právě otevřené soubory, budete upozorněni, že disk je právě používán. Můžete buď:

Manually close used files and retry the operation Uzavřít všechny programy a zkusit to znovu kliknutím na slovo retry.
Confirm restart of your computer Pokud uzavření všech programů nepomůže, bude třeba restartovat počítač. Uložte si tedy rozdělanou práci a klikněte na slovo restart.
Cancel the operation Můžete rovněž přerušit operaci.

Poznámka: Všiml jsem si, že pokud jsem posuvníkem změnil proporcionalitu cílového disku, program vyžadoval restart. Pokud jsem ponechal posuvník na 100 %, restart nebyl potřeba a kopírování začalo ihned. Pokud si tedy nechcete přidělávat starosti restartem, proporcionalitu nepoužívejte.
Pokud bude třeba jít cestou restartu počítače, stane se následující uvidíte spuštění systému, jak jste zvyklí, ale místo Windows se objeví okno Paragon Drive Copy. Zde máte ještě poslední šanci stisknutím tlačítka Esc operaci přerušit. Pokud tak neučiníte, kopírování začne. Nechte vše doběhnout do konce. Poté se spustí Windows.
Pokud restart nebyl zapotřebí, začne kopírování okamžitě. Doba kopírování závisí na nastavených volbách a na velikosti harddisku. Po dokončení se objeví okno Completing the Copy Hard Disk Wizard a kliknutím na Finish proces ukončíte.

Kopie diskového oddílu

Kopírování diskového oddílu je velmi podobné. Tentokrát začneme s volbou Copy Partition. Opět nás povede průvodce.
Stiskněte tlačítko Next>.
Nyní označíme diskový oddíl, který chceme kopírovat. Stiskněte Next>.
Teď musíme najít a označit místo, kam danou kopii umístit. Máme zde možnost zaškrtnout volbu Copy partition with resize a tím dát najevo, že není potřeba místo na celý diskový oddíl, ale jen na data a cílový diskový oddíl může být menší. Nyní kliknutím označte disk, kam budete chtít data překopírovat, a program vám ve spodním okně ukáže seznam míst na disku, kam lze diskový oddíl překopírovat. Pokud označíte disk, kam se data nevejdou, bude v dolní části okna svítit nápis The Wizard did not find any free entries of requested size on this disk. Takže hledejte a zkoušejte pokud naleznete to správné místo, kam se data vejdou, stiskněte Next>.
Teď je možné upravit velikost nově vzniklého diskového oddílu s kopírovanými daty. Vyzkoušejte posuvníky, v horní části pak ihned vidíte výsledný stav. Jakmile budete spokojeni s výsledkem, klikněte na Next>.
Poslední krok je souhlas s tím, že program může začít kopírovat. Označte Yes, apply the changes physically a stikněte Next>.
Opět platilo, že pokud jsem cílový diskový oddíl zmenšoval, musel jsem restartovat počítač. Pokud jsem ponechal diskový oddíl v původní velikosti nebo jsem jej dokonce zvětšil, pak kopírování začalo okamžitě.

Plánování

Pokud chcete tento program použít pro zálohování dat na druhý záložní disk, pak by bylo vhodné tyto akce automatizovat. K tomu slouží volby začínající slovem Schedule... Jako naprosto ideální se mi jeví naplánovat si jednou týdně zálohu ve chvíli, kdy se spouští systém. Jak na to? Klikněte na Schedule Hard Disk Copy nebo Schedule Partition Copy. Následujte kroky popsané v předchozích kapitolách. Posledním krokem je nastavení, kdy tuto akci spustíte. Možnosti jsou:
Once Jednorázově v určený čas.
At System Startup nebo At Logon Při startu systému nebo při přihlášení do Windows. Rozdíly mezi těmito možnostmi jsou dva. Za prvé se liší okamžikem spuštění At System Startup se spouští během startu Windows, zatímco At Logon až po přihlášení do Windows. Za druhé u At System Startup nebude zobrazen průběh kopírování start Windows bude prostě trvat déle.
On every logon Záloha se provede při každém přihlášení.
On next logon and then delete the task Záloha se provede jednorázově při přihlášení a poté bude tento úkol vymazán.
On logon with the interval of X days Při přihlášení s periodou X dní (toto je i má volba).
Daily, Weekly, Monthly (Denně/týdně/měsíčně) v určený čas.
Aktivní a připravené naplánované úlohy najdete na záložce Scheduled Tasks.

Kontrola disku

Jako další šikovnou vlastnost programu můžeme využít kontrolu filesystému a povrchu disku. Máme-li podezření, že s našim diskem není něco v pořádku, můžeme nechat disk prověřit. Ve spodní části hlavního okna najdeme graficky zobrazené diskové oddíly odpovídající diskům v systému. Klikněte ne nějaký oddíl pravým tlačítkem a z menu můžete zvolit:
Check File System Integrity (ověřit integritu souborového systému) tato akce se doporučuje obzvláště po nestandardních restartech nebo při náhlém vypnutí počítače (například po výpadku proudu). Systém totiž z důvodu urychlení práce s počítačem využívá tzv. cache (čti "keš"). Tato funkce opravdu výrazně urychluje plynulost práce s počítačem, ale při náhlém pádu způsobuje nekonzistence v souborovém systému překřížené soubory, chybné délky souborů atd. Většinu z těchto nepříjemností dokáže vyřešit právě kontrola integrity.
Test Surface (kontrola povrchu) někdy se na povrchu disku může vyskytnout chyba a způsobí, že data zapsaná do tohoto místa nebude možné načíst nebo budou načtena chybně. Pomocí této kontroly můžete takové chybné sektory vyhledat a označit je jako chybné. Chybné sektory potom systém ignoruje a nepoužívá je. Bohužel poruchy povrchu disku mívají nepříjemnou vlastnost, že se v průběhu času šíří na další sektory. Pokud se vám tedy na disku začnou objevovat takové chyby, je čas pomýšlet na nákup nového disku.

Závěr

Program Paragon Drive Copy v této verzi (Personal Special) je verzí zaměřenou na kopírování diskových oddílů a celých pevných disků. Vyniká především příjemným zevnějškem a pohodlným ovládáním, hlavně však funkce, pro které je navržen, plní beze zbytku. A vzhledem k jeho ceně je poměr cena/výkon velmi příznivý.