Hlavní navigace

Paragon Drive Backup 8.5 Personal Edition

6. 5. 2007

Sdílet

Co vám může přinést nová verze softwaru pro zálohování celého obrazu pevného disku? Společnost Paragon Software Group se podařilo vytvořit silný nástroj s dětsky snadným ovládáním i pro začátečníky

MIF21

Paragon Software Group dnes zaujímá přední pozice mezi firmami zabývající se tvorbou utilit pro správu a údržbu PC. Jedním z důvodů je i neustálá vůle zlepšovat vlastní produkty.


Podstatou zálohování v Drive Backupu není vytváření kopií jednotlivých souborů (jak je to běžné u ostatního záložního softwaru), ale generování diskových obrazů celých jednotek nebo jen jejich oddílů (partitions). Všechny funkce jsou velmi snadno dostupné z centrálního řídícího střediska (svým vzhledem připraveného pro Windows Vista) jak ve formě průvodců, tak pomocí standardních dialogů s bohatými možnosti konfigurace.


Možnosti nastavení zálohy jsou opravdu bohaté

Hlavní náplní programu jsou samozřejmě funkce zálohování a obnovení záloh z archivních souborů. Tyto zálohy lze provádět buď na standardně dostupné diskové oddíly, nebo do speciálně připraveného chráněného prostoru vašeho pevného disku (Backup Capsule). Zálohování se neomezuje na souborový systém NTFS (program zvládne zálohovat takřka cokoliv), nicméně v případě NTFS je možné zálohovat v reálném čase, což je samozřejmě nutná podmínka pro uložení dat běžícího operačního systému. Real-time backup používá technologii dostupnou pod NTFS s názvem Shadow copies (podobně jako Windows Backup), nebo vlastní Paragon Hot Processing. V obou případech se tak vyrovná s vytvořením kopie i u souborů, které jsou v danou chvíli zavedené v paměti a systémem používané. Program nabídne uživateli vytvoření jak klasického obrazu oddílu nebo disku, tak i rozdílovou zálohu, která eviduje pouze změny oproti dříve vytvořené úplné záloze. Samozřejmostí a nutností je možnost plánování jedné i více úloh, a to i opakovaně. Snadno tak v přehledném kalendáři naplánujete systém zálohování více obrazů v různých časových intervalech.


Intuitivní centrála celého balíku

Vytváření diskového obrazu probíhá za asistence jednoduchého průvodce, lze však zvolit i možnost podrobného nastavení, která zpřístupní dialogy definující úroveň komprese výsledného archivu, možnost rozdělení souboru na několik menších s definovanou velikostí (např. pro případ, že zálohujete v systému FAT32, kde neuložíte soubor větší než 4 GB), ochranu heslem, nebo možnost vyloučení systémových souborů (jako je pagefile.sys) z vlastní zálohy. Obnovení dat lze opět provést několika způsoby. Jestliže máte k dispozici funkční operační systém, můžete použít a přímo obnovit celé záložní soubory, nebo je můžete připojit jako další diskové jednotky a vybrat jen potřebná data. V případě nefunkčního OS máte k dispozici obraz pro vytvoření záchranného CD.

Novinkou ve verzi 8.5 je schopnost startu Drive Backupu i bez záchranného CD přímo z chráněného prostoru Backup Capsule. Při provádění zálohy přibyla možnost vypnout počítač po jejím ukončení. Nově lze k archivu připojit libovolně dlouhý textový komentář, což je užitečné hlavně při větším počtu obrazů na jednom místě. Rychlý update také zachoval funkčnosti celého balíku pod Windows Vista.


Disk editor jako bonus pro pokročilé uživatele

Stejně jako ostatní produkty Paragon Sofware Group obsahuje i Drive Backup v podobě jakési přidané hodnoty i další utility. Jedná se zejména o schopnost duplikace diskových jednotek stiskem tlačítka, možnost testování vyrobených archivů na CD nebo DVD (ano, zálohovat lze i na zapisovatelná optická média), integrovaný diskový editor či schopnost práce s diskovými oddíly (změna MBR, definice aktivního oddílu, změna ID apod.).

Souhrn výše uvedeného činí z programu Drive Backup 8.5 Personal Edition velmi povedený a komplexní nástroj pro zálohování domácího PC, dětský snadný pro začínajícího uživatele a zároveň s dostatkem konfiguračních voleb pro ty zkušenější z vás. Nová verze však přináší pouze kosmetické změny již dříve plně funkčního softwaru. Nevýhodou je neexistující lokalizace.

K recenzi poskytla firma: Paragon Software Group, www.paragon-software.com
Cena: 42,45 USD (aktualizace 6.5.2007)

- - Jan Povolný