Hlavní navigace

Paličovy utility

1. 5. 2004

Sdílet

Nebudeme daleko od pravdy, když prohlásíme, že vypalovačku a vypalovacísoftware dnes vlastní prakticky každý. Pokud od svého vybavení očekáváte víc než jen vytváření a kopírován...
Nebudeme daleko od pravdy, když prohlásíme, že vypalovačku a vypalovací
software dnes vlastní prakticky každý. Pokud od svého vybavení očekáváte víc
než jen vytváření a kopírování disků, narazíte s programy typu Nero a spol. na
jejich pomyslný strop. V tomto článku a na našem CD vám nabízíme sadu utilit, s
nimiž zvládnete i úlohy vymykající se běžnému standardu.

Ten, kdo často vypaluje, ví z vlastní zkušenosti, že ne všechno je tak snadné,
jak se na první pohled zdá. V našem článku vám představíme několik utilit, s
nimiž budete moci vyřešit problémy, které většinou obyčejný program pro
vypalování nezvládne. Navíc je naprostá většina zmiňovaných programů zdarma. Na
následujících stránkách vám popíšeme, k čemu jednotlivé utility slouží, jakými
funkcemi disponují a jak s nimi zacházet. Většina utilit je anglických, ale
řada z nich nabízí české jazykové moduly. U takových utilit si popíšeme, jak je
počeštit.

Bez speciálních utilit to často vůbec nejde
Běžné programy pro vypalování, jako jsou Nero, Win on CD či Pinnacle Instant
CD/DVD, podporují celou řadu režimů pro vypalování a mají zabudováno mnoho
rozličných funkcí. Jakmile ale narazíte na potřebu nějaké speciality, pak to
výše zmíněnými nástroji jednoduše nejde, anebo jen s velkými obtížemi. Alespoň
dva příklady za všechny: Tak třeba ripování hudebních CD. Co se týče funkčnosti
či ovládání, pak program Cdex zmiňované aplikace předčí na celé čáře. Dokáže
totiž ripovat jak celá hudební CD, tak i jednotlivé stopy nebo dokonce jen
jejich části. A to ve formátech WAV, MP3 či Ogg Vorbis při všech dostupných
bitratech, ať již konstantních nebo variabilních. Názvy skladeb či interperetů
se stahují automaticky z databáze CDDB umístěné buď na pevném disku vašeho
počítače, nebo na internetu. Takto si můžete svoji sbírku hudebních CD
zálohovat v úsporném formátu na pevný disk, či ji upravit pro poslech na svém
MP3 přehrávači.
Jako druhý příklad můžeme uvést práci s DVD. Při vypalování DVD disků se často
setkáte s jevem, kdy si ne všechny vypalovačky rozumějí se všemi vyráběnými
médii. Je tedy potřeba se zaměřit na ta správná. V tom vám pomůže utilita DVD
Identifier, jež dokáže určit rychlost vypalování, typ disku, ID výrobce a
přesnou kapacitu. Nikdy si totiž nemůžete být naprosto jisti, že médium, které
má na obalu značku svého výrobce, skutečně od tohoto výrobce pochází. DVD
Identifier vám tedy určitě prokáže mnoho platných služeb, a nepochybně i ušetří
spoustu peněz za nepoužitelná média.

AV-Cutty 2.2
Cena: za dárek
Operační systém: Windows 95/98/ME, NT4, 2000, XP
Internet: http://www.avcutty.de (avcutty22_setup.exe, 548 KB) a na našem CD

Co dokáže: Pokud jste si pomocí kamery natočili nějaký delší film, musí
předtím, než jej vypálíte na CD, projít střižnou. Jednoduchý a přitom rychlý
způsob pro střih videa nabízí právě utilita AV-Cutty. Program automaticky
rozděluje velké AVI soubory na jednotlivé scény, a takto vzniklé fragmenty pak
ukládá do souborů videa. Při tvorbě fragmentů vychází z optického rozeznávání
scén, dokáže tedy na základě filmových střihů a změn v obrazech rozpoznat, kde
má nová scéna začínat. Pro stříhání se nemusí výchozí materiál znovu kódovat,
takže při rozdělení filmu na jednotlivé části nedochází ke zhoršení jeho
kvality. AV-Cutty můžete testovat libovolně dlouhou dobu, a to ve verzi bez
jakýchkoliv omezení. Pokud se rozhodnete AV-Cutty používat trvale, očekává od
vás autor aplikace zaslání nějakého dárku.
Jak funguje: AV-Cutty je funkční i bez instalace. Po jeho spuštění zadejte
jméno AVI souborů, které se mají stříhat, a stiskem odpovídajícího tlačítka na
spodním okraji okna aplikace spusťte rozpoznávání scén. Scény, které program
rozezná, si pak můžete popřípadě prostřednictvím tlačítka v pravém dolním rohu
přenést do seznamu scén. Tyto se pak dají následně buď ještě manuálně rozdělit,
anebo naopak, když zjistíte, že k sobě tematicky patří, sloučit. Seznam scén se
dá rovněž ukládat a zase otevírat. Tak lze pracovat paralelně na několika
projektech. Nakonec můžete vámi vybrané scény znovu uložit do AVI souboru
(příp. souborů), a to bezztrátově.
Jako velmi praktickou se jeví možnost rozšíření názvu souboru o parametry jako
je číslo scény, popřípadě číslo prvního či posledního obrázku. Tím si i po
delší době vybavíte, jaké soubory k sobě vlastně patří. Alternativou k dělení
na základě scén je možnost rozdělení filmu na stejně dlouhé části.

Burn to the Brim 2.8.1
Cena: zdarma
Operační systém: Windows 95/98/ME, NT4, 2000, XP
Internet: http://bttb.sourceforge.net (BTTB281.EXE, 1,26 MB) a na našem CD

Co dokáže: Chtěli byste si zazálohovat některé důležité soubory ze svého
pevného disku na cédéčka. Ale jak zmíněné soubory zorganizovat tak, aby se
všechny vešly na co nejmenší počet CD? V této situaci vám pomůže právě Burn to
the Brim. Jedná se o utilitu, která spočítá, jak byste měli co nejoptimálněji
rozmístit své soubory na datové médium o libovolné velikosti a zároveň vám
vytvoří standardní ISO image. Jejím nedostatkem je bohužel to, že pokud program
nějaký nosič nedokáže zaplnit zcela, je potřeba zbylé soubory a složky přidat
do seznamu pro vypálení ručně.
Jak funguje: Spusťte aplikaci a v ní klepněte na tlačítko Start. Objeví se vám
adresářový strom, z nějž si vyberte složky, popřípadě diskové oddíly, které
chcete na CD disky rozdělit. V poli Splitting Depth zadejte číslem míru, do
které má utilita zkoumat úroveň co se týče počtu podsložek. Po dosažení této
úrovně bude složka brána programem jako celek, tzn. že ji bude považovat za
dále nedělitelnou. Například u stromu složek C:\Složka\Podsložka1\Podsložka2 a
D:\Složka\Podsložka1 při volbě Splitting Depth 0 bude považovat za nedělitelné
celé disky C: a D: a bude se je snažit umístit na záložní médium jako celek.
Při volbě Splitting Depth 1 bude za nedělitelné považovat celé složky C:\Složka
a D:\Složka. Jakou hodnotu zadat, aby zůstalo neumístěných co nejméně souborů?
To záleží zejména na jejich velikosti. Obecně ale platí, že čím je parametr
Splitting Depth vyšší a více souborů se má na záložní médium rozdělit, tím déle
výpočet rozmístění trvá a tím více variant utilita uvažuje. Pokud výpočet
omezíte časovým intervalem, nemusí vám program vždy nalézt tu nejvýhodnější
variantu, ale zato vám za přijatelnou dobu učiní přijatelný návrh. Kromě pevně
zadaných velikostí cédéček se dají zadat i velikosti jiné. Musíte však znát
velikost jednoho clusteru a přesnou kapacitu nosiče. V pravém horním okně
aplikace se pak zobrazují všechny prázdné soubory či složky. Ve spodním okně
vidíte, jak se data rozdělují. Po skončení výpočtu konečně program vytvoří ISO
image, z níž si následně můžete CD vypálit.
Upozornění: Ke spuštění programu budete potřebovat soubor WNASPI32.DLL. Pokud
se na vašem počítači nenalézá, najdete jej na našem CD, případně si jej můžete
též stáhnout na internetové adrese http://www.geocities.com/aspi_driver
(ASPI!.EXE, 156 KB).

CD Burner XP Pro 2.2.4
Cena: zdarma
Operační systém: Windows 98 SE/ME, 2000, XP
Internet: http://www.cdburnerxp.se (SETUP.EXE, 11,5 MB) a na našem CD

Co dokáže: Ten, kdo si chce pouze rychle vypálit nějaké CD nebo DVD,
nepotřebuje žádnou robustní aplikaci typu Nera či Win on CD. CD Burner XP Pro
sice v žádném případě co do funkčnosti nemůže soutěžit s uvedenými aplikacemi,
ale pozornost si určitě zaslouží. Už kvůli svému jednoduchému ovládání a také
proto, že je zdarma. Dokáže vám vypálit datové a hudební CD, ale zvládne i DVD.
Kromě toho umí vypalovat ISO image a provádět ripování hudebních cédéček.
Bohužel nejsou k dispozici žádní průvodci pro vypalování, ani zde není
integrována možnost vypálit bootovatelný CD disk. Při našich testech ale
aplikace pracovala spolehlivě a velmi plynule.
Jak funguje: Při jejím spuštění budete dotázáni, co budete vypalovat. Poté se
objeví hlavní okno aplikace, jež mimochodem velmi připomíná Nero. Soubory,
které se mají vypálit, se pak vkládají do spodní části okna pomocí drag&drop.
Pokud do vypalovací mechaniky vložíte disk, CD Burner XP Pro jej zanalyzuje a
ukáže vám, zda a kolik je na něm volného místa. Pokud máte v počítači
vypalovacích mechanik několik, můžete si klávesovou zkratkou vybrat,
kterou z nich použijete. Informace o vloženém médiu pak získáte prostřednictvím
klávesové zkratky . Konečně samotné vypalování spustíte stiskem
tlačítka Write. Velmi pohodlná je i práce při použití funkce ripování. Ta
umožňuje načíst obsah hudebního CD a uložit jej na pevný disk v MP3, WAV, Ogg
Vorbis či WMA. V poli Rip Options si lze stanovit, zda má program danou stopu
načíst co možná nejrychleji, anebo co možná nejpřesněji, a jak se má zachovat
při výskytu chyby. Prostřednictvím databáze CDDB (není součástí softwaru) se
dají získat informace o dané skladbě či interpretovi a tyto údaje se zohlední
při pojmenovávání výsledných souborů. Při vypalování hudebních CD však chybějí
některé šikovné vlastnosti, jako např. vyrovnání hlasitosti jednotlivých stop.

CD-ROM Tool 11/26/02
Cena: zdarma
Operační systém: Windows 95/98/ME, NT4, 2000, XP
Internet: http://cdromtool.sourceforge.net (cdromtool.zip, 273 KB) a na našem CD

Co dokáže: Člověk nemusí být nijak zvlášť citlivý na hluk, aby ho začal rušit
rámus, který vydávají dnešní CD-ROM mechaniky. Zvláště když máte počítač
umístěný v obývacím pokoji, abyste mohli sledovat filmy či poslouchat hudební
CD, vám současné vysoké rychlosti mechanik rozhodně ke klidu nepřispějí. Navíc
vysoká rychlost nemá vždy smysl, např. pokud přenášíte malá množství dat. A
právě v tomto okamžiku vám pomůže utilita CD-ROM Tool. S její pomocí můžete v
takových případech rychlost čtení snížit. Na druhou stranu utilita dokáže
rychlost mechaniky pohodlně vrátit zpátky, což se hodí kupříkladu při hraní
her. Zde je rychlý přístup k datům výhodou.
Upozornění: Nešetrným regulováním rychlosti mechaniky může někdy dojít k jejímu
poškození. Rovněž riskujete, že v takovém případě vám nebude uznána záruka.
Jak funguje: Při spuštění programu uvidíte všechny mechaniky CD-ROM, dostupné
na vašem počítači. Vyberte si ze seznamu tu, jejíž nastavení budete chtít
změnit, vložte do ní CD a na záložce Main stiskněte tlačítko Detect Speeds. Tak
se dozvíte, které rychlosti u vás vůbec připadají v úvahu. V případě, že při
přehrávání hudby či videa některou z nalezených rychlostí zpozorujete trhání
obrazu či vynechávání zvuku, je nastavená rychlost příliš malá. Rovněž byste
měli zapomenout na přílišné snižování rychlosti při vypalování On the fly.
Jinak se vystavujete riziku, že se přeruší tok dat a vypalované médium se
zničí. Kromě upravení rychlosti mechaniky si můžete nastavit i tzv. hodnotu
Spindown. Jedná se o dobu, která uplyne mezi posledním čtením dat a vypnutím
motorku pohánějícího mechaniku. Pokud budete potřebovat mezi jednotlivými
rychlostmi často přepínat, vyplatí se na pracovní plochu umístit Quickset icon
(viz záložka Shortcuts). Program vyžaduje nainstalované ASPI. Nemáte-li je
nainstalováno, podrobnější informace dostanete na internetových stránkách
výrobce vaší mechaniky.

DVD Genie 4.10
Cena: zdarma
Operační systém: Windows 95/98/ME, NT4, 2000, XP
Internet: http://www.inmatrix.com (dvdgn410.exe, 323 KB) a na našem CD

Co dokáže: Kódy regionů slouží zejména k tomu, aby se filmová DVD dostala do
různých zemí v různou dobu. DVD disk s kódem regionu 1 (USA a Kanada) tak
nepoběží v zařízeních, jež jsou nastavena na evropský kód regionu 2. Software
pro přehrávání DVD má sice zpravidla možnost kód regionu změnit, počet změn je
však omezen, a to zpravidla na pět. A na tomto vnitřním čítači právě troskotá
většina utilit. V případě programu DVD Genie však tomu tak není. Otevírá totiž
cestu, která umožňuje filmovým fanouškům zmiňované omezení mnohokrát obejít.
Trik spočívá v tom, že DVD Genie přenastaví vnitřní čítač při každé změně kódu
regionu do původního stavu, kdy opět umožňuje pět nových změn kódu regionu.
Jak funguje: Nastavení, která je nutno provést, silně závisí na tom, který
program pro přehrávání dévédéček používáte. Spusťte si DVD Genie a přesuňte se
na záložku odpovídající vašemu přehrávači. Vlastní záložky jsou k dispozici pro
přehrávače PowerDVD od firmy Cyberlink, WinDVD od firmy Intervideo, DVD
přehrávače od firem ATI a Matrox, jakož i pro utilitu Cinemaster od firmy
Ravisent. Kromě toho DVD Genie pracuje s každým přehrávačem DVD, který je s
některým z výše uvedených kompatibilní. Kromě funkcí pro změny kódů regionu je
pro každý přehrávač k dispozici ještě celá řada dalších speciálních funkcí.
Jestliže si často pouštíte DVD s různými kódy regionů, pak byste si měli na
záložce Auto Region povolit možnost Automatické nastavení regionu po spuštění.
Dále se dá nastavit, aby se DVD Genie spouštěl automaticky vždy, jakmile
vložíte disk do mechaniky.
Tip: Pro instalaci českého jazykového modulu si rozbalte soubory CZECH.LNG a
CZECH.MSG obsažené v souboru GENIE_CZECH.ZIP (9,91 KB) do složky, v níž máte
DVD Genie nainstalovaný. Jazykový modul naleznete na našem CD nebo si jej
můžete stáhnout z internetové stránky uvedené v záhlaví tipu. Tento neúplný
překlad sice patří k verzi 4.05, ovšem funguje i ve verzi 4.10.

CD Check 3.0.1.43
Cena: pro soukromé použití zdarma
Operační systém: Windows 95/98/ME, NT4, 2000, XP
Internet: http://www.elpros.si/CDCheckdownload.php (cdchecksetup.exe, 827 KB) a
na našem CD
Co dokáže: I když jste si teď právě vypálili CD či DVD disk, nemůžete si být
nikdy jisti, že jeho obsah odpovídá přesně tomu, co jste na něm původně chtěli
mít. Dokonce ani drahé programy pro vypalování často přesně nesrovnávají obsah
vypáleného média s původními daty. Utilita CD Check vám na cédéčku najde
poškozené soubory či složky, a nejen to; umožní poškozené soubory znovu
obnovit. Prozradí vám totiž, o jakou chybu se jedná, čímž se spíše dopátráte
možné příčiny a vzniku té či oné chyby. Sice trochu oklikou, ale lze i zjistit,
zda je nějaké CD či DVD chráněno proti kopírování. Ne vždy se totiž ochranné
mechanismy projeví při prvním spuštění či při instalaci programu. CD Check
vytvoří kontrolní CRC součty původních a zkopírovaných dat. Až teprve potom se
projeví rozdíly, přestože jsou názvy a velikosti souborů stejné.
Není pochyb o tom, že teprve po vytvoření zálohy důležitých dokumentů či
aplikací získáte jakousi jistotu o bezpečnosti dat.
Jak funguje: Ovládání CD Checku je skutečně velmi intuitivní. Stiskem tlačítka
CRC si vytvoříte kontrolní součty, prostřednictvím tlačítka Ověřit
zkontrolujete, zda jsou všechna data čitelná a jestli se kontrolní součty
shodují. Vyberte si složku, v níž se vyskytují data, která jste vypálili, a do
odpovídající diskové mechaniky vložte médium, na němž máte kopii těchto dat.
Nyní stiskněte tlačítko Porovnat. Do políčka Zdrojové složky zadejte původní
složku, do políčka referenční složky zadejte cestu k záloze složky. Po stisku
tlačítka Pokračovat CD Check provede analýzu dat v obou složkách a vypíše
případné rozdíly. Jestliže vám CD Check zahlásil chybu, stiskněte tlačítko
Obnovit. Utilita pak zkusí chybu opravit. Pro zvýšení šance na opravu můžete
zvýšit časový limit pro opravu sektoru či počet pokusů pro čtení sektoru.
Tip: Pro popisovanou utilitu existuje i český jazykový modul. Klepněte v menu
Options na záložku Language a zde vyberte položku Czech.

DVD Identifier 3.2

DVD Identifier 3.2
Cena: zdarma
Operační systém: Windows 95/98/ME, NT4, 2000, XP
Internet: http://dvd.identifier.cdfreaks.com (DVD Identifier 3.2 Build#2
Setup.exe, 1,21MB) a na našem CD

Co dokáže: Za mnoho problémů při vypalování DVD jsou odpovědné potíže s
kompatibilitou mezi vypalovačkou a samotnými médii. Ne každé DVD médium si
rozumí s každou vypalovačkou, a to i když souhlasí technické údaje uvedené na
obalu. Utilita DVD Identifier vám pomůže v rozhodnutí, která média jsou pro
vaši vypalovačku optimální. Zmíněný program vložené médium analyzuje a zobrazí
informace o jeho typu, ID výrobce a dostupnou kapacitu. U disků DVD+R(W) lze
získat navíc ještě dva další parametry Media Type ID a Product Revision. Takto
je například na každém médiu uvedeno, z jaké dodávky vlastně pochází. Mnoho
firem totiž dévédéčka nevyrábí samo, nýbrž svou značkou označují média jiných
výrobců. Pokud tedy začnete mít s disky konkrétního výrobce najednou problémy,
výše zmíněným způsobem se dozvíte, zda firma kupříkladu nezměnila dodavatele
nebo zda chyba není ještě někde jinde. Na rozdíl od řady podobných utilit
neukazuje DVD Identifier pouze informaci, pro jaké rychlosti je médium určeno,
ale informuje vás i o tom, jakou rychlostí může speciálně vaše vypalovačka na
takové médium zapisovat.
Jak funguje: Vložte médium, které chcete testovat, do vypalovačky a spusťte
program. Pak stačí stisknout tlačítko Identify, a během několika sekund
proběhne analýza. Prostřednictvím funkce Clipboard si můžete výsledky testu
umístit do schránky, a odtud přenést třeba do nějakého textového editoru. Přes
menu On-line/Check for DVD Identifier Update now si ověříte, zda nejsou na
internetu k dispozici nové verze programu. Jejich stahování lze provádět
automaticky. Pro testování svých médií používejte jen ty nejnovější verze,
protože jen tak máte šanci, že utilita správně rozpozná většinu vložených disků.

CD Startup Standard 2.0
Cena: pro soukromé použití zdarma
Operační systém: Windows 95/98/ME, NT4, 2000, XP
Internet: http://www.vbarchiv.netdownload/download_176.html (cdstartup.exe,
1,28 MB) a na našem CD

Co dokáže: Pokud dnes někdo vytvoří disk, na němž je několik spustitelných
souborů, je takřka samozřejmostí, že se vám po jeho vložení do mechaniky
zobrazí úvodní menu. To vám nabídne obsah programů na CD, jejich popis a
možnost okamžité instalace. Mnohé profesionální vypalovací programy mají takový
editor pro tvorbu spouštěcího menu integrovaný. Pokud váš program pro
vypalování takovou funkci nemá, nezoufejte. Seznámíme vás s řešením, jež vás
nebude stát ani korunu.
S pomocí utility CD Startup Standard si můžete vytvořit pro každý ze svých
soukromých disků úvodní startup menu, a ani nemusíte umět programovat. Software
je zdarma, ale pouze pro soukromé použití. Pokud byste se rozhodli jej využívat
ke komerčním účelům, musíte si za 19 eur koupit Professional Edition.
Jak funguje: V menu Startoptionen klepněte na tlačítko Neues Projekt, do
políčka Titel des Startmenüs zadejte název spouštěcího menu a do políčka Ordner
für Grafiken cestu ke složce, v níž je uložen titulní obrázek. Také je možné na
pozadí přehrávat nějaký WAV či MP3 soubor jeho název se napíše do políčka
Hintergrundsound (Wave/MP3). Nyní stiskněte tlačítko Einträge. Sem zadáte jména
položek, které budou uvedeny ve spouštěcím menu, a také si zde určíte, v jakém
pořadí půjdou za sebou. K dispozici jsou políčka pro krátký (Kurze) a dlouhý
(Lange Beschreibung) popis. Dlouhý popis může obsahovat až 500 znaků. Kromě
toho se dá ke každé položce umístit náhledový obrázek daného programu, který
případně ještě může být oříznutý. Dále můžete vybrat, pro které verze je daná
utilita vhodná, ostatně přesně tak, jak to znáte z CD našeho časopisu. Nakonec
ještě můžete zadat velikost a název souboru, jenž se má spustit klepnutím na
položku spouštěcího menu. Tlačítko Skins vám dovolí vybrat jedno z deseti
uživatelských rozhraní. Ta dají vašemu menu vskutku neotřelý vzhled. Bohužel se
sem nedají umístit rozhraní vlastní. Nakonec stiskněte tlačítko Erstellen a za
několik sekund získáte všechna potřebná data pro vypálení na CD.

Free Rip 3.2
Cena: zdarma, financovaný reklamou
Operační systém: Windows 95/98/ME, NT4, 2000, XP
Internet: http://www.mgshareware.com
frmmain.shtml (freeripmp3.exe, 1,02 MB) a na našem CD

Co dokáže: Free Rip je freewarová utilita, která ripuje, tj. ukládá hudbu z
cédéček na pevný disk. Vybrat si můžete mezi formáty MP3, WAV a OGG. V případě,
že se jedná o CD zakoupené někde v obchodě, mohou být automaticky získány
informace o disku a interpretovi z lokální či internetové databáze CDDB.
Jak funguje: Během instalace utility byste si měli v šestém okně zrušit
zatržítko před položkou Install My Search Bar. V opačném případě program
nainstaluje na váš počítač doplněk pro Internet Explorer, kterým je tato
utilita částečně financována. Vedle verze s reklamou, existuje ještě verze bez
reklamy a bez zobrazování úvodní obrazovky, ale stojí 10 USD. Při prvním
spuštění vás Free Rip vyzve k zadání několika údajů týkajících se konfigurace.
Tady např. uvedete formát pro ripované soubory a strukturu složek, kterou má
utilita na pevném disku vytvářet při zápisu. Dále si lze nastavit, zda
upřednostňujete konstantní či variabilní bitrate. Pro vlastní ripování vložte
CD do mechaniky, kterou jste si nastavili v menu CD/Options na záložce Device.
Free Rip automaticky načte jeho obsah a navrhne vám relevantní položky z
databáze CDDB. Není-li vaše album v databázi obsaženo, musíte si odpovídající
údaje doplnit sami, popřípadě je i sami vložit do CDDB. Nakonec si vyberte
stopy, jež chcete ripovat, a vlastní akci spusťte některým z příkazů v menu
Rip. Pokud budou mít ripované hudební soubory příliš nízkou či naopak příliš
vysokou hlasitost, pak byste měli v menu CD/Options na záložce General
přenastavit posuvníkem parametr Ripping Volume.

ISO Buster 1.5
Cena: zdarma
Operační systém: Windows 95/98/ME, NT4, 2000, XP
Internet: http://www.smart-projects.net (IsoBuster 1.5 (All languages)
Setup.exe, 3,79 MB) a na našem CD

Co dokáže: U přepisovatelných CD nebo DVD disků se po nějaké době často
začínají objevovat chyby čtení. To člověka dokáže rozladit zvláště tehdy, pokud
se jedná o jeho vlastní dokumenty, obrázky či zazálohované soubory. Přesto není
zdaleka vše ztraceno. Proto, abyste z poškozeného disku zachránili alespoň
něco, použijte freewarovou utilitu ISO Buster. Ta zkouší prověřit všechny
dostupné CD či DVD, a prostřednictvím technik pro korekci chyb se pokouší
načíst data a uložit je na pevný disk. Dále dokáže vyhledávat ztracené UDF
soubory.
Jak funguje: Během instalace budete vyzváni, abyste určili, které formáty
obrazů (image) mají být ISO Busterem otevírány. Na výběr máte okolo 20 z nich,
např. ISO, BIN a CUE. Po instalaci budete vyzváni k zadání registračního čísla.
Nechte políčko volné a namísto toho stiskněte tlačítko Free funct. only. Pro
zajímavost: Vedle zdarma dostupné verze existuje i verze sharewarová za 20 USD,
která disponuje více funkcemi. Český jazykový modul do aplikace nastavíte v
menu Options/Language na záložce Language. ISO Buster automaticky po spuštění
načte obsah média a ve většině případů rovněž zobrazí soubory. I tehdy, je-li
médium považováno za poškozené a nejde jeho obsah obvyklými prostředky načíst.
Velmi praktická je schopnost rozdělit si jednotlivé image na menší části, tak
aby se vešly třeba na diskety nebo další CD. Rozdělení provedete přes menu
Možnosti/Soubory Image.

Tmpgenc 2.521

Cena: zdarma
Operační systém: Windows 98/ME, NT4, 2000, XP
Internet: http://www.tmpgenc.net (TMPG.ZIP, 1,63 MB) a na našem CD

Co dokáže: Tmpgenc umí zkonvertovat soubory AVI do formátu MPEG-1 či MPEG-2.
Kromě toho dokáže vytvářet disky VCD, SVCD, jakož i DVD. Dále podporuje v
Evropě rozšířenou televizní normu PAL a rovněž americkou normu NTSC. Ani
formáty zobrazení 4 : 3 či 16 : 9 pro něj nejsou překážkou. Tmpgenc má řadu
schopností, kterými se do velké míry dá určovat kvalita výstupu. Třeba měnit
bitrate či formát zvuku. Dále je k dispozici několik utilit, jimiž můžete
soubory MPEG stříhat a opět dávat dohromady. Také lze spojovat filmy se stejnou
zvukovou stopou. Za nedostatek můžeme považovat to, že program podporuje pouze
stereo, a nikoli prostorový zvuku.
Jak funguje: Při prvním spuštění se při standardním nastavení objeví průvodce.
Umístěním zatržítka před volbu Enable this Wizard at start up si nastavíte, že
se průvodce bude zobrazovat při každém spuštění. Jinak se dá vyvolat stiskem
klávesové zkratky . Ovšem pamatujte, že přes průvodce se nelze dostat
ke všem speciálním funkcím. Nejprve v průvodci zadejte, jaký typ média budete
chtít vytvořit a vyberte si zdroj, kde jsou vaše data umístěna. V dalším okně
Filter setting se dají zmírnit rušivé elementy snižující kvalitu obrazu. Jedná-
li se o nějakou delší filmovou sekvenci, můžete zde umístěním zatržítka u
položky Source range vybrat, kterou část filmu budete chtít na CD či DVD
umístit. Pokud jste omezeni kapacitou média, zkuste stisknutím tlačítka Setting
na záložce Video experimentovat s různými položkami v poli Rate control mode.

Cdex 1.51
Cena: zdarma
Operační systém: Windows 95/98/ME, NT4, 2000, XP
Internet: http://www.cdex.n3.net (cdex_151.exe, 1,9 MB) a na našem CD

Co dokáže: Jestliže si chcete ukládat hudbu na cédéčka v nějaké úsporné formě,
prokáže vám právě MP3 formát velmi dobré služby. Na jeden disk se totiž vejde
okolo 10 hodin hudby v kvalitě blížící se kvalitě hudebních CD. Na našem CD vám
nabízíme zdarma dostupnou utilitu Cdex, která umí hudbu z CD dostat a uložit ji
na pevný disk. Vedle integrovaného encoderu Lame dovoluje použití i enkoderů
jiných, ovšem pokud je máte na počítači nainstalovány. Jednotlivé stopy z
hudebního CD tak můžete ukládat ve formátu WAV či MP3. Navíc Cdex podporuje i
doposud ne tak rozšířený formát Ogg Vorbis, u něhož je komprese ještě vyšší.
Jak funguje: Vložte CD, které chcete ripovat, do mechaniky. Cdex načte jeho
obsah a zobrazí název a délku disku i jednotlivých stop. Při ripování se
nastavuje umístění výsledného souboru pomocí proměnných v menu Options/Settings
na záložce Filenames. V případě, že se jedná o nějaké běžnější CD, které se
nachází v databázi CDDB, může Cdex ripované soubory automaticky opatřit názvem
a jménem interpreta. V tomto případě v menu CDDB vyberte buď příkaz Read from
Local CDDB, nebo Read Remote CDDB to podle toho, zda máte CDDB databázi na svém
pevném disku, či zda chcete patřičné informace hledat v databázi na internetu.
V menu Options/Settings si rovněž můžete stanovit, který kodek má být k
ripování použit a v jaké kvalitě má Cdex soubory ukládat. Jako slušný kompromis
se jeví hodnota 192 Kb/s, při níž získáte vysokou kvalitu zvuku při nejlepší
kompresi.
Pomocí Cdex však můžete ripovat i části jednotlivých stop. Chcete-li MP3
soubory převést zpět na Audio CD, i to je možné, a to přes volbu Convert
Compressed Audio File(s) to WAV file(s) z menu Convert. V tomto případě je
samozřejmé, že výsledkem nebude nahrávka v úplné CD kvalitě, neboť originál již
byl jednou zkomprimován a došlo tedy ke ztrátě kvality. Zpětnou dekompresí
kvalitu nahrávky zvýšit nelze.