Hlavní navigace

Ostře nabitá devítka - Borland JBuilder 9 Enterprise krok ke zrychlení vývoje aplikací

Sdílet

Praktickou jedničku v oblasti vývoje softwaru, firmu Borland (v minulosti téžznámou jako Inprise) netřeba představovat, stejně jako její produkt pro vývojáře v jazyku Java. JBuilder jsme...
Praktickou jedničku v oblasti vývoje softwaru, firmu Borland (v minulosti též
známou jako Inprise) netřeba představovat, stejně jako její produkt pro
vývojáře v jazyku Java. JBuilder jsme měli tu čest již několikrát na stránkách
našeho časopisu prezentovat. Netřeba se tudíž detailně zmiňovat o všech
možnostech, vzhledem k jejich počtu a složitosti to ani není reálné. Smiřme se
tedy s tvrzením, že JBuilder implementuje unifikované řešení pro vývoj
multiplatformních aplikací na základě standardní specifikace jazyka Java.
Konečně samotné balení obsahuje vývojové prostředí pro operační systémy
Windows, Linux a Solaris.

Oproti předchozí verzi došlo k řadě vylepšení i zásadních kroků směrem ke
zlepšení a zrychlení vývoje aplikací. Prvním krokem je vyšší integrace s
produktem Borland OptimizeIt (jehož recenzi jste si mohli v PC WORLDu již též
přečíst), která má za cíl vylepšení výsledného kódu ve smyslu rychlosti
provádění a optimalizace systémových nároků na běh vytvářené aplikace. Mezi
podstatnější změny patří i změna kompilátoru na standardní javac, z čehož
plyne, že jestliže jste používali doposud starší verze JBuilderu, může dojít za
specifických situací k problému s kompilací kódu v prostředí nové verze. Mezi
výrazněji rozšířené oblasti použití patří i vývoj pro mobilní zařízení, jako
jsou moderní mobilní telefony. Pro testování těchto aplikací je připraven
emulátor mobilního telefonu.

Další změny nejsou možná tak zásadní, nicméně jsou citelné. Zlepšení a zvýšení
efektivity doznala zejména oblast koordinace týmové práce, řada vlastností
tohoto vývojářského modelu byla vylepšena, případně byly dodány nové možnosti.
Kromě použití Javy jakožto vývojářského prostředí pro stand-alone aplikace, je
s výhodou nasazována do síťových prostředí vzhledem ke snadné portabilitě mezi
jednotlivými operačními systémy. Z toho důvodu je prostředí JBuilderu značně
vstřícné k vývoji softwaru pro aplikační nebo webové servery. Silná je
orientace na server Apache a jeho rozšíření pro práci se servlety v jazyce Java
(aplikační nadstavba Tomcat), byla dodána podpora nových verzí Apache SOAP a
Apache Axis. Nejbohatěji je podporován "firemní" aplikační server Borland
Enterprise Server, jehož verze Appserver Edition je též součástí obsahu
krabice. Tento aplikační server můžete instalovat nejen na již zmiňovaných
platformách, ale i na systémech HP-UX a IBM AIX. Balení obsahuje rovněž
tradiční disk se softwarovými přídavky třetích stran, tzv. companion tools.

Recenzovaná verze Enterprise je nejlépe vybavena, obsahuje všechny moduly
vývojového prostředí. Ostatní verze jsou o některé vymoženosti ochuzeny,
kompenzujíc tento nedostatek nižší cenou. Pokud tedy vyvíjíte rozsáhlé projekty
v prostředí Java, pak JBuilder je pro vás naprosto jistě volbou číslo jedna.

Borland JBuilder 9 Enterprise

špička v programování v Javě
vylepšení pro týmovou práci

K recenzi poskytla firma: Borland, Francouzská 30, Praha 2,
http://www.borland.cz
Cena: 39 000 Kč (bez DPH) za verzi Developer