Hlavní navigace

Office XP - podrobný průvodce začínajícího uživatele

1. 9. 2002

Sdílet

Jako by příruček týkajících se oblíbeného kancelářského balíku nebylo dostatek,vyšla i obsáhlá publikace Office XP od známého autora, zabývajícího se již dlouho touto tematikou....
Jako by příruček týkajících se oblíbeného kancelářského balíku nebylo dostatek,
vyšla i obsáhlá publikace Office XP od známého autora, zabývajícího se již
dlouho touto tematikou. Pro změnu ale probírá hezky pohromadě všechny součásti
Office, konkrétně Word, Excel, Access, PowerPoint a Outlook, vše ve verzi XP
(2002).

Jedná se o příručku pro začátečníky, ovšem nikoliv úplné, čtenář by měl umět
základní ovládání systému. Nejsou probírány mnohé rafinované funkce, avšak
autor vybral všechny důležité z těch základních, a navíc u většiny z uvedených
je mnoho užitečných tipů pro každodenní práci, např. klávesové zkratky. Bližší
popis je zbytečný, obsah odpovídá samostatným publikacím Grady, které zde již
byly recenzovány.

Kromě částí věnovaných hlavním programům Office, z nichž nejrozsáhlejší patří
Excelu a Wordu, v příručce naleznete úvodní část s popisem činností společných
pro celý balík spouštění, popis oken a jejich ovládání, tisk, práce se
schránkou aj. Další netypickou kapitolou je zase až poslední, věnovaná pomocným
nástrojům Office automatickým opravám, vkládání objektů, spec. znaků, klipartů
a WordArtů, tvorba diagramů a rovnic a nakonec i programům MS Graph a Photo
Editor.

Publikace Office XP obsahuje nejen dostatek obrázků (to mívají i ostatní knihy
této kategorie), ale i konkrétní příklady a celkový přístup k výkladu a důraz
kladený na spolupráci mezi součástmi Office hodnotím jako velmi přínosné.
Výhodou je také představení pomocných programů a jejich použití v hlavních
součástech Office, neboť na ně jen v málokteré knize věnované samostatnému
programu zbyde místo a nevzpomínám si, že bych je někde viděl popsané takto
pohromadě. V textu jsem našel několik odstavců následovaných stejným textem
(tj. duplicitních), to však nesnižuje přínos této publikace.

Autor: Josef Pecinovský
Vydavatelství: Grada Publishing, Praha, 2002
Počet stran: 432
Doporučená cena: 295 Kč (417 Sk)
Windows XP podrobný průvodce začínajícího uživatele

JAN ŽĎÁREK

Již od dob operačního systému DOS pravidelně vycházejí hojně prodávané
příručky, jež by šlo charakterizovat slovy "poprvé u počítače". Mezi ně se řadí
i Windows XP a autor v ní mj. zúročil zkušenosti s psaním učebnic informatiky a
výpočetní techniky.

Převážně prakticky zaměřená publikace obsahuje pouze krátký úvod do principů
práce počítače a vybraných základních pojmů, následovaný návodem na použití
Windows XP. Ten začíná pohledem do (pre)historie Windows a pokračuje již
praktickým výkladem např. o použití klávesnice a myši a základním ovládání
grafického uživatelského rozhraní (okna, spouštění programů, operace se
složkami, základní nastavení systému atd.) Představeno je několik programů
dodávaných se systémem (tzv. Příslušenství, Media Player) a vysvětleno je též
použití Internet Exploreru a Outlooku.

Text je přehledný a srozumitelný, zjevně se snaží vyrovnat s tím, že dnes po
něm obvykle nesáhnou počítačoví nadšenci, jako v oněch pionýrských dobách, ale
lidé, sedící u počítače jaksi za trest, resp. z donucení. Důležité principy
jsou tedy vysvětleny v úvodu a potom tu a tam opakovány, což snad povede k
tomu, že si je čtenář nakonec osvojí. Autor také zavádí termín poklepat, často
však používá zaklepat, a tato nejednotnost může začátečníka mást.

Zklamán jsem také obrázky, získanými uložením obrazovky. Popsané jsou sice
podrobně, ale obraz sejmutý z větší plochy je většinou nečitelný, jen obrázky
menších dialogových oken a ikon jsou čitelné dobře. Čtenář tedy bude nucen číst
tuto publikaci u počítače a doufat, že nasnímaná okna se mu otevřou alespoň
přibližně jako na obrázku.

Použitelnost publikace pro začátečníky bude individuální, při rozhodování o
koupi bude jistě hrát roli dosti svérázný způsob donucení čtenáře k praktickému
zkoušení nabytých znalostí při relativně vysoké ceně.

Autor: Pavel Roubal
Vydavatelství: Grada Publishing, Praha, 2002
Počet stran: 216
Doporučená cena: 197 Kč (278 Sk)
Word 2002 podrobný průvodce pokročilého uživatele

JAN ŽĎÁREK

Pozorný čtenář tohoto časopisu si jistě vzpomene na recenzi téměř stejně
pojmenované publikace od stejného autora v PC WORLDu 4/02. Rozdíl v názvu
spočívá v záměně začínajícího za pokročilého uživatele. Recenzovaná publikace
na ni volně navazuje a má za cíl jednak rozšířit základní postupy o další
možnosti a alternativní řešení, jednak ozřejmit některé vysoce užitečné, i když
složitější funkce. K četbě postačí naprosté základy práce s Wordem, všechny
postupy jsou opět popsány krok za krokem, takže znalost "prvního dílu" není
nezbytně nutná.

Text je rozčleněn do jedenácti navzájem nezávislých kapitol s popisem různých
funkcí a postupů vztahujících se k tématu dané kapitoly. Zkušenější uživatel si
tak může přečíst pouze ty části, které ještě nezná, bez obav, že by mu něco
podstatného uniklo.

První kapitola je věnována "práci s dokumenty", kam se schovalo jak otvírání a
tisk, tak např. spojování dokumentů a využití jejich vlastností. Další témata
zahrnují úpravy (pokročilá práce se schránkou) a formátování dokumentu,
formátování stránky (sloupce, grafika), vytváření tabulek a vkládání dalších
objektů (rovnice, grafy), vkládání odkazů, zpracování rozsáhlých dokumentů
(použití osnovy a generování obsahu a rejstříku) a sdílení díla s více
uživateli. Za velmi užitečnou považuji kapitolu o hromadné korespondenci a
použití tzv. polí, jimiž Word realizuje všechna automaticky se měnící místa v
textu, např. odkazy, obsah atd.

Obálka inzeruje také tvorbu maker, naleznete zde ale jen možnost jejich záznamu
pro automatizaci rutinních operací to však plně postačuje a dobře to odpovídá
zaměření celého textu.

Domnívám se, že přečtení recenzované publikace čtenáři umožňuje proniknout do
pokročilého použití Wordu (nejen 2002) a využít přinejmenším část z mnoha
funkcí, jež obsahuje.

Autor: Vladimír Bříza
Vydavatelství: Grada Publishing, Praha, 2002
Počet stran: 216
Doporučená cena: 199 Kč (280 Sk)