Hlavní navigace

Ochrana proti výpadku napájení jak pro firmu, tak i pro progaming

9. 4. 2019

Sdílet

 Autor: CyberPower
Pokud jste zvládli přechod podnikání k malé firmě a daří se vám udržet růst, ocitáte se v oblasti podnikání středních firem. To charakterizuje příjem dalších zaměstnanců, ale počítejme s tím, že půjde o pět až dvacet lidí, kterým musíte zabezpečit jejich data, aby o ně v případě výpadku napájení nepřišli.

Nejde totiž jen o zaměstnance, ale jde především o vás, o vaše účetnictví, vaši knihu objednávek, vaše dodací listy, prostě jde o podnikání a vše, co k němu patří.

Samozřejmě, že si svá důležitá data zálohujete třeba na externí síťový disk, NAS. Účetnictví automaticky každý den odpoledne po odchodu účetní, vytvářené soubory v CAD/CAM systému pak o půlnoci každého dne. Ale pokud dojde k výpadku napájení třeba zrovna při zápisu do NAS, jste většinou nahraní, pokud jste si zvolili špatný systém ukládání dat bez redundance.

E-sport bez napájení?

Kromě škod v případě zálohování dat mohou na výpadek proudu doplatit především profesionální hráči online her. Pokud se v dané době budou nacházet uprostřed souboje v rámci placeného turnaje, tak výpadek proudu může mít fatální důsledky jak na umístění jich samotných, tak i jejich týmu, a tedy i na celkovou finanční odměnu. Zde jsou ztráty jednoznačné a přímočaré.

Řešením je UPS, záložní zdroj napájení (z anglického Uninterruptible Power Supply). Stejně jako zálohování UPS zvýší bezpečnost vaší práce tím, že po výpadku napájení umožní po určitou dobu zásobovat k ní připojená zařízení energií a vy tak můžete dokončit nebo uzavřít svou práci v určitém stádiu, ze kterého se po obnově napájení dá pokračovat a dílo dokončit. V případě provozování eSportu pak dokončit danou bitvu nebo level.

Je to snadné

UPS od společnosti CyberPower jsou velmi univerzálními nástroji. Při jejich volbě vycházejte z webových stránek společnosti, kde jsou (česky) uvedeny výkonové parametry. V tabulkách najdete, jaký typ UPS se hodí pro vaše řešení. Tady se vychází z příkonu zařízení, která jsou připojena na UPS. Při výběru toho správného modelu vycházejte z doporučovaných hodnot výrobce, který doporučuje určitý výkon dodávaný přístrojům, které jsou k UPS připojeny. Součet příkonu by neměl převýšit hodnotu dodávaného výkonu ve VA nebo Wattech. Připočtěte ještě zhruba 20 % jako rezervu, kdybyste později připojovali k UPS další zařízení (router, NAS). Přitom v grafech výrobce můžete odečíst i dobu provozu při určitém zatížení. Vždy počítejte s tím, jaký čas na vypnutí budete pro připojené přístroje potřebovat. Vycházejte z doby, které potřebuje „nejpomalejší“ připojené zařízení.

Definujme se praktický příklad. Ve vaší firmě máte několik počítačů, které jsou umístěny v jedné místnosti. O patro výš je pak účtárna, kde jsou dva stroje plus síťový úložný systém NAS. Volíte tedy dvě UPS. Jedna s větší výdrží bude umístěna v kanceláři, druhá pak v účtárně. Pokud používáte inkoustové tiskárny, je více než vhodné, chránit je rovněž pomocí UPS. Pokud je totiž tisk v inkoustové tiskárně násilím přerušen z důvodu výpadku napájení, je třeba tiskárnu nechat dotisknout rozpracovanou úlohu. Jinak se totiž mohou ucpat trysky v tiskové hlavě a pokud by proud nešel delší dobu, může inkoust v tryskách zaschnout a čeká vás pak výměna tiskové hlavy, což u může být dost nepříjemná neočekávaná nákladová položka.

Podobně tomu je i u 3D tiskárny, kdy sice přerušení dodávky elektrické energie nemá tak fatální následky, protože opětovným zahřáním tiskové hlavy dojte k uvolnění tiskového materiálu a tiskárna může tisknout znovu. Asi jste pochopili, nebo z vlastní zkušenosti víte, že pokud tisk 3D modelu přerušíte, musíte jej tisknout znovu.

Námi testovaný model UPS CyberPower s označením OLS1000E ale doporučujeme vaší pozornosti. Výrobce jej totiž vybavil možností připojení dalších sad akumulátorů, které mají podobný vzhled jako tato právě zmíněná UPS, a po odšroubování krytky na zadním čele UPS se může baterie připojit speciálním kabelem, který je vždy součástí přídavné baterie. Připojením přídavné baterie sice nezvětšíte výstupní výkon UPS, ale doba, po kterou je UPS schopna dodávat energii se razantně prodlouží. Pokud tedy vypnutí vašich přístrojů po čas jejich „živení“ pomocí UPS trvá 20 minut a UPS je schopná dodávat energii 15 minut, toto řešení vám umožní „protáhnout“ dobu, kterou máte na vypnutí připojených přístrojů na 30 minut.

Žádná panika

UPS OLS1000E společnosti CyberPower je vybavena přehledným LCD panelem, který je obklopen zřetelnými tlačítky. Pomocí šipek za provozu můžete zjistit napětí v energetické síti, frekvenci, ale také napětí na zásuvkách, umístěných vzadu. Vidíte sloupcový diagram ukazující nabití vestavěné baterie. Těch údajů je spousta a při výpadku vás asi bude nejvíce zajímat celkový odebíraný výkon připojených zařízení a doba, po kterou je schopna UPS tato ještě zařízení držet v chodu. To vše vám displej zobrazí.

Vypněte vše, aniž byste vstali od svého počítače

Jde to ale i jinak. Podívejme se na náš modelový případ. Firma CyberPower myslela i na to, abyste nemuseli obíhat všechny místnosti, kde je UPS a vypínat tam přístroje a následně uspávat UPS. Na webových stránkách (i v češtině) si můžete stáhnout obslužný software pro naprostou většinu operačních systémů, které se používají.

Jen, abyste věděli, k dispozici je ovládací software pro MS Windows, Windows Servery, MacOS, několik portací Linuxu, ale je možné úlohu vzdálené správy používat i v prostředí virtuálních počítačů, je tu totiž i verze pro VMware.

UPS propojíte s počítačem pomocí kabelu (RS-232C nebo přes USB), do dalších UPS si pak pořídíte a instalujete síťový modul. Počítačem pak řídíte všechny činnosti spojené s vypínáním přístrojů a následně pak i UPS tak, abyste od něj nemuseli vstát.

Obslužný software vám při prvním spuštění UPS zjistí, zda je v ní nainstalován aktuální firmware, program pro řízení UPS samotné. Pokud aktuální už není, provede aktualizaci firmwaru, a sleduje pak dostupnost dalších aktualizací, takže máte vždy k dispozici tu nejnovější verzi firmwaru.

Z možných dalších výhod testované UPS pak oceňujeme tak zvaný Eko-režim, kdy – při kvalitním přiváděném napájecím napětí (přístroj si vyhodnocuje kolísání napětí a frekvenci) – provede tak zvaný bypass neboli připojení napájení ze vstupu přímo na výstup, čímž je možné dosáhnout minimálně 94% účinnosti. Jinak totiž UPS pracuje v režimu online s dvojitou konverzí. Ta spočívá v tom, že napájecí napětí z energetické sítě je usměrněno a přivedeno na baterii, kterou dobíjí, a za ní je připojen střídač, což má vliv na velmi dobrou kvalitu výstupního signálu, ale dochází zde k tepelným ztrátám na primárním okruhu i na měniči. Samozřejmě u UPS s vyšším výkonem se pak ještě přidává jako ztrátový příkon ventilátoru, který UPS musí chladit.

Nemá cenu podrobněji rozebírat další funkčnost UPS CyberPower OLS1000E, protože vše funguje tak, jak byste předpokládali. Za výhodu považujeme možnost připojení i několika dalších baterií pro prodloužení času, který máte na vypnutí připojených zařízení, přehledný indikační panel a obsluhu UPS pomocí tlačítek rozmístěných kolem indikačního panelu, v případě instalace ovládacího softwaru máte přehled o všech veličinách na monitoru a možnost vzdáleného vypínání přístrojů i samotných UPS. „Inteligentní nabíjení“ se stará o vestavěný akumulátor a zaručí maximální šetrné chování k němu.

Bez problémů

Během dvouměsíčního testování této UPS s několika cvičnými výpadky jsme nezjistili žádné nesrovnalosti nebo odchylky od návodu. Ten je dodán v češtině. Na výstupu jsme na osciloskopu mohli sledovat čistou sinusovku jak při provozu naprázdno, i po připojení zátěže. Možná je ještě vhodné dodat, že při překročení příkonu připojených zařízení o 20 % dojde k vypnutí v UPS vestavěného jističe. Jeho opětovné „nahození“ se provádí stiskem tlačítka na zadním panelu.

Myslíme si, že pokud budete chtít řešit problém nenadálých výpadků elektrické energie, CyberPower jsou UPS, které tento problém dokážou s přehledem vyřešit dle vašeho přání a požadavků.

MIF21

Web CyberPower

Produktová stránka modelu OLS1000E

Autor článku

Pod autorským pojmem „Redakce“ se rozumí společná práce redaktorů serveru PCWorld.cz.