Hlavní navigace

Objektově orientovaný kalkulátor - dataSpace

Sdílet

Pro vhled do problematiky použití může být následující příklad: Úlohou je najítoptimální spojení mezi jednotlivými obcemi v dané oblasti. Při představě, že máme deset menších...
Pro vhled do problematiky použití může být následující příklad: Úlohou je najít
optimální spojení mezi jednotlivými obcemi v dané oblasti. Při představě, že
máme deset menších vesnic, které jsou propojeny vzájemně silnicemi, je třeba
najít časově a vzdálenostně nejkratší cestu z jedné vsi do druhé. Tento
zdánlivě triviální problém lze popsat rigóroznějším způsobem, matematicky.
Jednotlivé obce nazveme v souladu s aplikací uzlem, silnice pak vazbami. Každé
vazbě přidělíme jednak název, ze které obce do které vede, jednak délku cesty.
Programátoři mezi vámi již jistě zpozorněli, jedná se zjednodušeně o objektový
přístup k úloze. Každému objektu vazbě nebo uzlu je možné přiřadit několik
vlastností. Každému uzlu (obci) je přiřazena vlastnost dojezd, která určuje
dobu, potřebnou k dojetí do některé obce. Tuto vlastnost umí pomocí vestavěných
funkcí dataSpace stanovit. Ne vždy je ale nejkratší cesta také nejrychlejší,
průjezd obcí automobil nutně zpomalí, takže když spěcháte na schůzku, zvolíte
možná trasu delší, zato rychlejší. Je možné pak přidělit každé vazbě silnici
ještě vlastnost doba jízdy a každému uzlu-obci vlastnost doba průjezdu, a
optimalizovat celý výpočet vzhledem k těmto parametrům. Použití systému
dataSpace v uvedeném příkladě je tak trochu vyzbrojení se dělostřeleckou
baterií proti hejnu ptáků, nicméně si lze jednoduše představit systémy
složitější, ve kterých již se selským rozumem těžko vystačíme. Třeba zobrazení
ekonomických vztahů uvnitř společnosti nebo problematika provázanosti
majetkových účastí velkých skupin.

Příklad snad vyjasnil, k jakým účelům je vhodné aplikaci použít, nevyložil
ovšem, jaké jsou k dispozici nástroje pro práci. Tak především je to poměrně
komplikované uživatelské rozhraní, které na druhou stranu umožňuje okamžitý
přístup ke všem částem aplikace. Uspořádání jednotlivých záložek je také věcí
spíše diskutabilní, nicméně jako v řadě jiných případů jde o zvyk.

Jedná se do značné míry o program speciálního určení. Nasazení je možné hledat
např. ve společnostech, ve kterých je velká řada položek, mezi nimiž existují
stanovitelné vazby. Jestliže umíte definovat i míry vzájemné ovlivnitelnosti
mezi objekty a určit i strukturu vazeb, je celkem dobře možné, že využijete i
dataSpace. V řadě ohledů je tento produkt unikátní, možnost definování
vlastních struktur poněkud rozšiřuje možnosti nejběžnějších tabulkových
kalkulátorů a nepožaduje po uživateli znalost přímo programovacích jazyků.


dataSpace

přehlednost
zajímavý produkt pro nejasnou cílovou skupinu
K recenzi poskytla firma: Archa, s. r. o., www.archa.cz, Cena: 7 990 Kč,
(jednouživatelská licence)