Hlavní navigace

Obchodujte elektronicky!

1. 3. 2004

Sdílet

Generace dnešních šedesátníků zažila horské vesnice v Čechách ještě bezelektřiny, potom krystalky a hvízdající elektronkové zpětnovazební přijímače, Radio Luxemburg a Beatles, ...
Generace dnešních šedesátníků zažila horské vesnice v Čechách ještě bez
elektřiny, potom krystalky a hvízdající elektronkové zpětnovazební přijímače,
Radio Luxemburg a Beatles, sovětské radary s analogovými počítači, plnými
svítících lamp, ale již s paketovým přenosem dat, Sputnik a Armstrongovo
přistání na Měsíci, tranzistory a sálové počítače, první Amigy a Sinclairy,
diskety 5,1/4" palce až po dnešní PDA a videotelefony v kapse.
Počítač dnes ulehčí řízení výroby chemických a nukleárních procesů, z nudné
vědy statistiky udělá filmovou show, kterou pochopí i manažer s nižším IQ,
účetnictví přetvoří na globálně srozumitelnou disciplinu, komunikující s každým
regionálním ředitelem nadnárodní společnosti v různých zemích jeho jazykem a v
jeho měně.
Je krásné se probírat obory lidské činnosti a vidět obrovskou světovou knihovnu
programového vybavení, knih v elektronické podobě, databank patentů a vědění na
serverech univerzit to vše je dnes přístupné komukoliv a kdekoliv na světě,
nikdy se nemůžete s takovým sortimentem nudit, jen často konstatovat: "Vím, že
nic nevím."

Světové burzy 24 hodin denně
Ve vyspělých ekonomikách jsou již stovky let výsledky podnikání nebo již samy
podnikatelské záměry hodnoceny cenou akcií, která odráží hodnotu podniku s
ohledem na výši jeho zisku, výši jeho vlastněného kapitálu v různých formách,
množství a hodnotu vědomostí (know-how) nebo tradic a zkušeností (good-will). O
ceně akcií, potažmo kvalitě podniku rozhodují s maximální možnou mírou
demokracie institucionální investoři (banky, jiné podniky, stát) nebo
jednotliví občané, nikdo jiný jim nepřikazuje kdy koupit nebo prodat, velmi
často jsou informace potřebné k takovému rozhodování součástí již základního
vzdělání. (V ČR proto privatizace dopadla tak "tvrdě" na řadového občana:
nejdříve akcie a burza a kuponové knížky a "fondy", a potom teprve
"vzdělávání".)
Akcionáři tak vlastně rozhodují o tom, který podnik podle dostupných a povinně
zveřejňovaných informací dobře hospodaří nebo má progresivní výrobek, a
zaslouží si i jiný způsob financování než bankovní úvěr. Každý týden jsou v
hlavních světových finančních centrech vydávány akcie nových firem,
vstupujících na trh (Initial Public Offering IPO.http://www.ipohome.com), vše
podle přísných zákonů, garantováno finančními institucemi underwritery i
státem. Navrhované vstupní ceny jsou spolu s datem uvedení na trh zveřejněny s
patřičným předstihem. Akciové burzy například v USA mají tradici stejně starou,
jako je země sama, to je více než 200 let. První americká burza v Pittsburgu
vznikla jen několik málo let po vyhlášení nezávislosti USA v roce 1776 a burza
v New Yorku (dnešní NYSE-New York Stock Exchange http://www.nyse.com) je jen o
několik let mladší.
Slova "akciová společnost" nebo "akcie" zmizela naproti tomu u nás na mnoho
desítek let ze slovníku řadového občana a novodobá
informovanost/neinformovanost mu zprofanovala i privatizaci v novější době.
Současné české zákony jsou postavené na burzovních zákonech a zákonech o
akciových společnostech z doby Rakousko-Uherské monarchie (ta lepší část) a
novodobých paragrafech "zkušených" česko-slovenských zákonodárců, které si
nezkušení voliči akcionáři zvolili. Kruh se tak bohužel uzavírá.

Informatika zasahuje
Informatika do obchodování s akciemi zasáhla kdysi v té nejprimitivnější
podobě. Místo "kabelové" koňské pošty to byla doslova páska (tape ticker
telegrafní páska), kterou známe dnes v elektronické podobě některých
televizních stanic, ve formě ubíhajícího pásku s burzovními informacemi o
množství a ceně akcií na pouličním displeji. Burze a železnici vděčí telegraf
za své rozšíření v zámoří.
Druhým krokem bylo používání "papírové informatiky", doslova kilogramů příloh
ke světovým deníkům jako New York Times nebo Financial Times, vše jen proto,
aby se na jednom řádečku sazbou petit investor dozvěděl cenu "své" akcie.
Informace se šířila v té době již pomocí dalšího "tygra" informatiky telefonu.
Televize dokonce rezervovala pro světové ekonomické informace zvláštní kanály,
jako Bloomberg TV nebo CNBC TV.
Obchodování s akciemi na světě dnes nikdy nekončí. Ranní zprávy televize CNN
(evropské vydání) vás informují o výsledcích právě ukončeného burzovního dne v
Austrálii a Hongkongu,
http://www.bloomberg.com/markets/stocks/wei_region3.html, potom otevírají
evropské burzy http://www.quote.bloomberg.com/apps/quote?ticker=UKX:IND a
chvíli před jejich ukončením začíná život na burzách v New Yorku, Chicagu nebo
Pittsburgu http://www.bloomberg.com/markets/stocks/wei.html.
Je těžké se vyznat v té záplavě obchodovaných titulů, informací o vlivech na
změny cen, jako jsou užitná hodnota výrobku, velikost trhu, osobní vlastnosti a
úspěšnost managementu, veřejné mínění a válečné konflikty, soudní spory o
patenty, "vnitřní" obchodování, mergery a mnoho dalších?
A zase to byla informatika, která přinesla řešení: Specializované webové
stránky tyhle informace sbírají a za reklamu nebo zdarma je šíří rychlostí
světla a Českého Telecomu až na váš počítač. Informace, které chce investor
vědět, včetně ekonomických detailů jako poměr ceny akcie k zisku (P/E), grafů o
ceně a množství akcií i 5 let zpět, přehledně a rychle najde investor včetně
informací o tom, kdy a kolik akcií společnosti Microsoft (MSFT) má záměr prodat
pan Gates, protože zveřejnění takového byť jen záměru mu ukládá zákon. Webová
stránka investorovi nabídne i statistické funkce, které ke grafu kursu akcií
přidají například barevné křivky "Bolinger bands", zobrazující aritmetické
odchylky od průměru, takové "mantinely", mezi nimiž se s největší možnou
pravděpodobností cena akcie bude pohybovat.
Stejná webová stránka mu nabídne i nejčerstvější informace z tisku o daném
podniku v momentě, kdy na tiskové konferenci mluvčí tuto zprávu oznamuje:
pozor, podnik má problémy s patentovými právy, prohraný spor může výrazně
ovlivnit jeho zisky, protože bude muset zaplatit pokutu. A bude-li investor
chtít, toto upozornění mu server zašle jako e-mail či SMS na mobil na jachtě.

Elektronické burzy
Tohle všechno a mnohem víc je teď otázkou kliknutí na požadovaný odkaz, namísto
pročítání kilogramů novin a třídění informací, a potom teprve jejich využívání.
Není divu, že zmíněné deníky se po 100 letech vzdaly přílohy s burzovními kursy
a že i samotné burzy zažily svůj přerod díky informatice. Burza NASDAQ
http://www.nasdaq.com byla elektronická od svého vzniku, a díky tomu finanční
hodnota obchodů předčila burzu-stařenku NYSE. Ale i ta bude pouze elektronická
velmi brzy. Obrázek křičícího makléře je i v Hongkongu přežitek, stejný jako
morseovka v době GPRS. Webové servery jako:
http://www.moneycentral.msn.com/investor/home.asp,
http://www.money.netscape.cnn.com/default. jsp,
http://www.finance.yahoo.com, http://www.nasdaq.com, http://www.money.cnn.com,
http://www.smartmoney.com vědí o každém "šustnutí" na světových burzách, je to
obrovské množství statisíců titulů (a teď přepněte na některý webový portál s
českými akciemi, na jednom z nich je možné najít i 30 titulů!).
Potom, co vyberete akcie, které budou mít vámi zvolené parametry (například
stálý, nepřerušovaný růst, velký trh pro výrobky, pan Tio-Fio, generální
ředitel není alkoholik.), je můžete "uložit / koupit" do nabídnutého prázdného
portfolia. A to většinou po krátké registraci, proč ne s "alias"jmény a
adresami, jen ta e-mailová by měla být skutečná, i když taková, kterou jste
obětovali pro spamy. Portfolio bude svoji hodnotu zvětšovat nebo zmenšovat v
závislosti na tom, jak šťastnou jste měli při výběru ruku, zaujme vás svým
chováním a přinutí hledat odpovědi na zajímavé otázky. Dokážete-li najít
odpovědi, odměnou se může stát nejen skutečné a rostoucí portfolio, s růstem i
několikanásobně převyšujícím současnou úrokovou míru v bankách, ale i krásný
příklad užité ekonomie, matematické statistiky, logiky a mnoha dalších oborů. A
všechno barevné, veselé, a někdy i s filmem a zvukem. A tomu se říká
daytrading, nejen protože vám při tom může uběhnout celý den. Podívejte se na
tyhle webové stránky: http://www.money.cnn.com/markets/us_gainers.nasdaq.html a
uvidíte, o kolik procent denně mohou změnit svoji cenu některé akcie.
A když nechcete přemýšlet, lidská genialita šla dál a vymyslela produkty z
oboru Neural Networks nebo Automatic Investing, které nastavíte jako parametry
na CNC stroji, a jdete si uvařit kávu.

Jak na to?
Jak známo, malé možnosti zhodnocování českého kapitálu na domácí půdě vznikly v
důsledku praktického fungování/nefungování českého kapitálového trhu,
nepřipravenosti zákonů, nekoncepčnosti vedení burzy, dále tradice přerušené na
dlouhých 50 let, malou konkurencí bankovního sektoru a úrovní vzdělání českého
investora. Po vstupu ČR do EU je reálný předpoklad, že burzovní trh zde
zanikne. Banky v ČR nejsou nuceny v plné míře nabízet zákazníkovi bezplatné
služby osobního finančního poradce nebo pro něho nakupovat tituly v zahraničí,
poplatky investičních fondů jsou z jiného světa a praktický trh s akciemi je
otázka titulů, které se dají spočítat na prstech jedné ruky. V zahraničí je
podstatou zabezpečení investice předpoklad, že každý investor má na svém účtu
všechny cenné papíry, které si přes banku, brokera nebo na burze koupil. Banka
ze zákona vede tzv. depot účet, který sice banka obhospodařuje, ale v případě
jejího krachu je zákonem zajištěno, že není jejím majetkem a tím nebude majetek
investora zahrnut do aktiv likvidované banky. I na českých univerzitách již
vědí, že alternativní cesta existuje: bezpečné investování na zahraničních
kapitálových trzích s výnosem i 1 % denně, z vašeho účtu, z vašeho PC. Tento
článek vám napoví, jak a kde získáte demoverze softwaru, jak se naučíte
nanečisto obchodovat a využijete tuto možnost s maximálním ziskem a minimálním
rizikem. Uvidíte, že i středoškolák má dost vědomostí, aby systému porozuměl a
zdarma jej vyzkoušel.
Asi 10 milionů Američanů obchoduje s akciemi a používá při tom internet. Pro
velkou část z nich je to hlavní příjem, někteří z nich si tak zlepšují
cash-flow svých firem. V USA je vůbec zvykem, že úspory nebo zisky jsou
ukládány ne přímo do bank, ale do portfolií, do finančních produktů jako jsou
např. obligace, devizy, akcie, zlato (za posledních 12 měsíců zvýšilo svou
hodnotu o 30 %), a tak při poklesu jedné položky portfolia jeho hodnotu udrží
nebo i zvětší druhá. Denně změní vlastníky desítky milionů akcií v hodnotě
stovek miliard dolarů. Jen na burzách NYSE a NASDAQ nastává denně pohyb u
tisíců titulů. Velká část investorů používá makléřské služby pomocí webových
stránek. Funguje to tak, že kliknutím si objednáte na webových stránkách
informace o akciích a čekáte, až se vám nabídka objeví ve tvaru stránky s
informacemi, jako je aktuální cena, včerejší cena při uzavření burzy, celkové
množství nabízených akcií, poměr ceny akcie k zisku, výše dividendy. Poté
zadáte svoji objednávku spolu s heslem a opět potvrdíte, znovu čekáte na další
stránku. Jakmile zašlete objednávku, čekáte cca několik minut na e-mail,
potvrzující, že váš obchod byl uskutečněn.

Noví lidé
Nyní se však objevil nový typ makléřů, který připoutává stále větší pozornost.
Říká se jim aktivní makléři. S nimi přicházejí možnosti jako plynulé plnění
objednávek, jejich okamžité potvrzení, data I. a II. úrovně z burzy, přímý
přístup k centrálnímu systému burzy (ECN) a dalším údajům. Tito makléři, kteří
se dříve věnovali jen několika obchodům z kategorie day-traders, ráno nakoupili
akcie a večer je prodali (nebo tuto činnost opakovali i několikrát za den nebo
za hodinu), hledají teď svoje zákazníky mezi 10 miliony těch, kteří investují
po internetu. Vznikly makléřské společnosti, jako Global Net Trader a
Tradescape, kromě toho posílily a modifikovaly svoje zaměření například
Instinet/Datek či E-Trade. Průkopnická společnost v oboru daytrading,
Cybertrader, http://www.cybertrader.com byla prodána velké makléřské
společnosti Charles Schwab za 488 milionů dolarů. Gigantický japonský
investiční fond Softbank, s podíly ve společnostech E-Trade a Tradescape,
uvažuje o jejich spojení pod svoji kontrolu.
Přesvědčí makléřské firmy z oboru daytradingu všechny ty, kteří používají svoje
tradiční portofolia, aby si nové služby vyzkoušeli? Otázka může znít také tak,
zda se vyplatí automobil s perfektním pérováním, nejmodernějším motorem a
klimatizací. Ano, Škoda Favorit vás do práce doveze také. Ale plně vybavený
Mercedes s nejmodernějším úsporným a tichým motorem a klimatizací způsobí, že
vaše cesta do práce bude mnohem radostnější a zcela určitě i bezpečnější.

Cybertrader
Obdobně dopadne porovnání například služeb společnosti Cybertrader. Vyzkoušejte
si demoverze jejich programů a uvidíte sami, kolik překvapení a nadšení vám
přinese "turbo" obchodování s takovým programovým vybavením. Data Level I. a
Level II. první a druhé úrovně se mění před očima, stejně jako na obrazovkách
profesionálních makléřů, a nechají vás pocítit tep burzy s jeho bohatostí změn
trhů v každém okamžiku. Kdo asi byl ten, který v této vteřině koupil 40 000
akcí společnosti Microsoft? Proč se najednou čtyřnásobně zvětšil počet těch,
jež prodávají akcie firmy Ford? A znamená náhlý pokles křivky grafu na vaší
obrazovce začátek trvalého trendu? Máte si teď akcie ponechat, nebo počkat, až
se jich zbaví všichni ostatní a jejich cena začne znovu stoupat?
Ale buďte připraveni: úplné makléřské platformy, jako je například Cybertrader,
jsou pokročilé v zobrazování získaných informací a reagují na každý váš příkaz
přesně a okamžitě. Jestliže předpokládáte, že tyto programy jsou doplněny
výukovými lekcemi, které vás postupně uvedou do problematiky, máte pravdu.
Literatura společnosti Cybertrader vám doporučí, jak účelně použít demoverzi
programu v nejméně týdenním simulovaném provozu, dříve, než začnete používat
"živou" verzi se skutečnými daty a riziky. V případě, že nechcete ztrácet tolik
času, existuje i "odlehčená" verze. Ten, kdo jednou vyzkouší "turbo" daytrading
zjistí, že se tato činnost může velmi rychle stát návykovou, zvláště tehdy,
když obchodování před otevřením a po uzavření burzy může být velmi výhodnou
alternativou k večernímu programu televize. A přesně s tím tyto moderní
makléřské společnosti počítají...

Rozdíly v obchodování
Čím se liší aktivní obchodníci (active-trade brokers) od svých protějšků,
obchodníků pomalejších, používajících internetové stránky? Dělí je velké
rozdíly v systému, jaký používají. Ty jsou v typu a funkci programového
vybavení.
Proč je program aktivního makléře rychlejší? Podívejme se nejdříve na známou
metodu obchodování: chcete-li nabídku od makléře, jako je Scottrade, kliknete
na jejich webové stránce na symbol akcie, dotaz z vašeho počítače putuje svými
cestami do sítě internetu, až se dostane do počítače vašeho makléře. Makléřův
server vyhledá potřebná data, vytvoří z nich webovou stránku a po internetu ji
pošle zpět k vám. Zpoždění nastává při vytváření webové stránky a jejím
zasílání, s hustotou provozu internetu a čekáním na zpracování tisíců jiných
dotazů na serveru makléře.
A aktivní makléř? Při spuštění vašeho počítače máte program pro zpracování dat
stále spuštěný, pouze data zasílaná z makléřova serveru se plynule zpracovávají
a jejich zobrazení se mění před vašima očima. Není divu, že na tohle počítač
musí mít svoje parametry, aby jej zasílaná data nezahltila. Počítač musí
provést v každém okamžiku miliony operací v reálném čase, aby zobrazené údaje
byly přesné a aktuální. Váš počítač tyto operace provede a zobrazí mnohem
rychleji než server makléře, protože kromě jiného není zahlcen spoustou dotazů
od jiných zákazníků. Jediné údaje, které k vám přicházejí po internetu, jsou
data z burzy. A to znamená minimum v porovnání s množstvím dat, potřebných k
vybudování webové stránky. Je-li vyžadováno rychlé plnění vašich příkazů k
nákupu nebo prodeji vašich akcií, potřebujete přímý přístup na burzu. To je
holý fakt.
Při používání služeb makléře s pomocí webových stránek váš příkaz putuje na
server makléře. Tam je nasměrován k přímému účastníkovi burzy
(MM market maker).Tento prostředník aktivně kupuje akcie a vytváří zisk z
rozdílu nabídkové a poptávkové ceny. Jeho činnost dává trhu potřebnou
likviditu, ale může to také způsobovat zpoždění. A během těchto zpoždění ceny,
zvláště u citlivých titulů, podléhají rychlým změnám ve váš neprospěch. Aktivní
makléři oproti tomu šetří čas a peníze tím, že umožňují přímé provádění příkazů.
Chcete například koupit 200 akcií General Electric. Váš příkaz po internetu
putuje na server vašeho makléře, ale místo přesměrování na server účastníka
burzy (MM) putuje přímo na centrální počítač burzy, té, která nabízí nejlepší
cenu v daném okamžiku.Tento přímý přístup umožní získávat body na aktuálním
rozdílu cen. Ale hlavní přínos může být v době před otevřením burzy a po jejím
uzavření. V té chvíli může dojít pro malou likviditu k velkému rozdílu v
cenách. Teoreticky můžete koupit akcie za nízkou cenu na centrálním počítači
(ECN) jedné burzy a prodat je za mnohem vyšší cenu na jiném.

Data různých úrovní
LEVEL I. Quotes - nabídková data první úrovně. S těmito daty získáte nabídkovou
a poptávkovou cenu v reálném čase, stejně jako údaje o poptávaném množství.
Nepotřebujete žádný příkaz k aktualizaci webové stránky na vašem prohlížeči,
ani jej nemusíte znovu a znovu opakovat. Data, která se k vám dostávají, účtují
při obchodování aktivní makléři minimálním poplatkem, v simulovaném režimu jsou
zdarma (jsou to vlastně skutečná data ze záznamu, opožděná o 24 hodin).
LEVEL II. Quotes - nabídková data druhé úrovně. Klikněte na symbol Microsoft a
nezobrazí se vám jen aktuální cena, ale i seznam všech příkazů k prodeji nebo
koupi, seřazený podle ceny a množství a odkud jsou.To vám kromě přehledu o
celém spektru příkazů pomůže vytvořit si představu o pohybu burzy v nejbližším
okamžiku.
Mnoho makléřů, používajících webové stránky, vám až na konci celého dne umožní
zobrazit aktuální hodnotu vašeho portfolia. Ale aktivní makléři a jejich
software umožní vidět výsledky vašeho obchodování průběžně, opravdu "čistý"
zisk, po zaúčtování všech případných ztrát a poplatků za zprostředkování a za
data z burzy. Mezi "turbo" makléři vyniká společnost Cybertrader, a to po
zásluze. Společnost nabízí jak jednodušší softwarovou platformu Cyber-X, tak i
úplnou platformu CybertraderPro, která zaplní celou vaši obrazovku a vypadá
jako řídící systém NORAD (americký systém strategické obrany). Navíc svůj
produkt doplnila systémem burzovního zpravodajství, internetových výukových
lekcí a partnerských školicích programů, demoverzí a příruček. Philip Berber,
zakladatel společnosti, původem Ir, pracoval kromě jiného i na projektech umělé
inteligence pro britské ministerstvo obrany. Později tuto technologii uplatnil
ve finančnictví. Zmínka o NORADu není tedy přehnaná. Spuštění systému
Cybertrader je překvapivě jednoduché. Deset i více oken plných informací
zobrazí zpracovaná data ve stálém pohybu, včetně on-line chatu s osobním
poradcem, možnosti obchodování s opcemi a margin-trading. Cybertrader proto
doporučuje pro skutečné obchodování dobrý počítač, s velkou operační pamětí,
rychlým a bezpečným připojením. Klienty si Cybertrader vybírá z těch
solventních a důvěryhodných. Ti mohou kromě jiných výhod a funkcí využít i
funkce analytické, jako například Cyberquant, který vybere pro uvažované
obchodování akcie se zadanými parametry, jako třeba pouze společností s velkou
klientelou a vzrůstem ceny akcií minimálně o 10 % od začátku burzovního dne.
Obchodování s akciemi na zahraničních burzách dnes může být bezpečné, protože
umožní obchodovat z vašeho počítače, s prostředky na vašem kontě u významného
finančního ústavu v USA, s vklady ze zákona pojištěnými, které si snadno
založíte a jako fyzická osoba nepotřebujete ani svolení ministerstva financí.
Bez větších školení nebo zkušeností můžete dosahovat příjemného výnosu svých
investic. Pokud takto bude investovat vámi založený investiční fond, je zisk,
tak jako u jednotlivce, zdaněn v USA 0 % (pokud se zavážete zisk v USA
neinvestovat), a v ČR od 1. 1. 2004 pouze 5 %.
Znáte lepší cestu k získání podnikatelského kapitálu nebo zhodnocení svých
investic? Nebo k podnikání vůbec? Vaše výrobní prostředky mohou mít hodnotu
dobrého počítače, paušálního připojení na internet a vašeho času. A někteří v
ČR již takto úspěšně podnikají.